Konzorcium, fő p.: Az ''Európai Társadalomtudományi Elemzések'' kutatás negyedik adatfelvételi hulláma  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
76722
típus NN
Vezető kutató Füstös László
magyar cím Konzorcium, fő p.: Az ''Európai Társadalomtudományi Elemzések'' kutatás negyedik adatfelvételi hulláma
Angol cím Consortional main: Fieldwork and data analysis of the European Social Survey Round 4 (ESS R4)
magyar kulcsszavak társadalomtudomány, európai, adatfelvétel, elemzés, intézmények, attitűdök, értékek, tulajdonságok
angol kulcsszavak ESS, European, Social, Survey, data analysis, institutions, attitudes, values
megadott besorolás
Politikatudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)40 %
Ortelius tudományág: Társadalomtanulmányok
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)40 %
Ortelius tudományág: Társadalmi változások
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Statisztika
zsűri Társadalom
Kutatóhely MTA Szociológiai Kutatóintézet
résztvevők Bőhm Gergely
Szalma Ivett
Szoboszlai György
projekt kezdete 2008-11-01
projekt vége 2010-12-31
aktuális összeg (MFt) 28.733
FTE (kutatóév egyenérték) 4.49
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az Európai Társadalomtudományi Elemzések (EUTE) - European Social Sciensec (ESS) - egy akadémiai vezetéssel útjára indított kérdőíves kutatás, amelynek célja a változó európai intézmények, attitűdök, értékek, vélemények és viselkedésminták vizsgálata, bemutatása és elemzése. A negyedik adatfelvételi hullámhoz érve a kutatást 30 ország részvételével és a lehető legszigorúbb módszertani előírások betartásával vezetik. A központi koordinációt az EU 5. és 6. Keretprogramból finanszírozzák az Európai Bizottságon keresztül, míg a résztvevő országok adatfelvételének költségeit minden tagállam maga kell, hogy állja. Az ESS kutatás 2001. óta vizsgálja az európai emberek véleményét politikai, morális és vallással kapcsolatos kérdésekről, és teszi kutathatóvá a trendeket és a különbségeket és hasonlóságokat a résztvevő 30 nemzet között. A szigorú komparatív kutatás célja információt nyújtani az akadémiai és politikai vitákhoz, megbízható adatokat szolgáltatni az egyetemi oktatók, politikai döntéshozók, szakpolitikusok, civil szervezetek és minden érdeklődő számára.
Az EUTE/ESS az első társadalomtudományi kutatás, amit az Európai Unió a „legkiválóbb együttműködésen alapuló tudományos kutatás”-nak járó Descartes-díjjal tüntetett ki. Szintén az első társadalomtudományi kutatás, ami bekerült az Európai Bizottság által elfogadott „Infrastruktúrák” közé. Mindkét elismerés megerősíti, hogy az EUTE/ESS által alkalmazott rendkívüli módszertani standardok és a kutatási eredmények sokban járulnak hozzá a komparatív társadalomtudományi kutatások fejlődéséhez.
A magyar EUTE kutatást az MTA Szociológiai Kutatóintézet és Politikai Tudományok Intézete és végzi konzorciumi szerződés keretében. A kutatás minden korábbi fordulójában részt vettünk, az adatbázis folytonossága 2007-ig biztosított.
angol összefoglaló
The European Social Survey (the ESS) is an academically-driven social survey designed to chart and explain the interaction between Europe's changing institutions and the attitudes, beliefs and behaviour patterns of its diverse populations. Now moving into its fourth round, the survey covers over 30 nations and employs the most rigorous methodologies. The survey has been funded through the European Commission’s fifth and sixth Framework Programme, the European Science Foundation and national funding bodies in each country.
Since 2001, the European Social Survey (ESS) has been mapping long-term attitudinal and behavioural changes in Europe’s social, political and moral climate. Covering attitudes to religion, politics,moral issues and pressing policy concerns, the data reveal intriguing contrasts and similarities among European countries.
This rigorous comparative research is used to inform academic and political debate, allowing scholars, policy-makers, think tanks and other interested parties to measure and interpret changes over time in people’s values.
It is the first social science project to win Europe’s prestigious Descartes Prize “for excellence in collaborative scientific research”, and is also one of the first to become a European Commission ‘Infrastructure’, a recognition of how much the ESS’s high technical and academic standards are advancing the field of comparative social measurement.
The Hungarian ESS research is organized by the Institute for Political Science and the Institute for Sociology. We have participated in all previuos rounds of the survey, the database is complete so far.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az EUTE/ESS az első társadalomtudományi kutatás, amit az Európai Unió a „legkiválóbb együttműködésen alapuló tudományos kutatás”-nak járó Descartes-díjjal tüntetett ki. Szintén az első társadalomtudományi kutatás, ami bekerült az Európai Bizottság által elfogadott „Infrastruktúrák” közé. Elkészült a 4. Hullám (2009. február – 2009. április, 1544 fő) és az 5. Hullám (2010. október 21. – 2010. december 09. 1561 fő) kérdőíves adatfelvétele. A 4. Hullám adatai bekerültek a nemzetközi adatbázisba (28 ország), az 5. Hullám Magyar adatai (és az eddig összes Magyar és nemzetközi adapt dokumentációkkal együtt) megtalálhatók a honlapunkon, a nemzetközi adatbázis (28 ország) 2011. őszére fog elkészülni. A honlapunkról az adatok egyrészt ingyenesen letölthetőek, másrészt hozzáférhetővé tettük az adatok elemzését segítő kiadványainkat, a korábban készült tanulmányokat, ábrákat is. . (http://www.eute.hu/, (http://www.esshu.hu/). Elindítottuk a honlapon az alábbi online kiadványainkat: Társadalmi REGISZTER, Társadalmi ÁBRATÁR, Társadalmi TÉMATÁR, A változó értékrendszer, Módszertani előadások, Módszertani füzetek, Turizmus és társadalom, Konferencia-előadások, Jelentés a magyar kultúra állapotáról, ezekre Az Országos Széchényi Könyvtárban működő Magyar ISSN Nemzeti Központ az EUTE magyar kutatócsoport és MTA SZKI TEAM által közreadott időszaki kiadványok (periodikumok és sorozatok) online kiadásváltozatai részére nemzetközi azonosítószámokat állapított meg.
kutatási eredmények (angolul)
The European Social Survey (ESS) has won the prestigious Descartes prize, awarded by the European Commission for "excellence in scientific research". This is the first year that a social science project has won this prize. The ESS is also among the first social science projects to receive funding to support its infrastructure. The ESS round 5 was carried out between February 2009 and April 2009. 1544 people were interviewed during this period. The round 5 was carried out between October 2010 and December 2010 and 1561 people were interviewed in this period. The Hungarian data of the round 4 was delivered to the ESS Archive Intranet and the Central Coordinating Team of the ESS decided that it is appropriate to integrate it in the international aggregated data. The dataset of the round 5 is –such as all of the available ESS data and documentation- can be found on our website (http://www.eute.hu/. The integrated file will be ready in autumn of 2011. All of the date can be downloaded free from our webpage and we also make available our publications based on ESS data. We have created some on-line brochures: Social Register, Social Figures, The Change of Value System, Methodology Booklet, Tourism and Society, Collection of Conference Presentation, Report about the State of the Hungarian Culture. The Hungarian ISSN Centre provided ISSN reference number for the above mentioned publications.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=76722
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Füstös László: Értékváltozás vagy Értékválság? Folytonosság vagy Szakadás?, A változó értékrendszer. MTA Szociológiai Kutatóintézete, Társadalomtudományi Elemzések Akadémiai Műhelye (TEAM), 2011/1, 188 old., 2011
Ed. László Füstös, László Guba, Ivett Szalma: European Social Register 2010. Social attitudes in Europe, Institute for Political Sciences, Institute of Sociology, the Hungarian Academy of Sciences. Press: Robinco Kft. 2010. 1-294 p, 2010
Szerk. Füstös László és Szalma Ivett: Társadalmi ÁBRATÁR 2010. Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata 5. Hullám, MTA PTI, MTA SZKI, 2010. 541 old, 2010
Szerk. Füstös László és Szalma Ivett: Társadalmi ÁBRATÁR 2009. Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata 4. Hullám, MTA PTI, MTA SZKI, 2009. 549 old, 2009
Szerk. Füstös László, Guba László és Szalma Ivett: Társadalmi Regiszter. Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata 6. kötet., MTA PTI, MTA SZKI, 2008. 258 old, 2008
Szerk. Füstös László, Guba László és Szalma Ivett: Társadalmi Regiszter. Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata 7. kötet, MTA PTI, MTA SZKI, 2008. 264 old., 2008
Szerk. Füstös László, Guba László és Szalma Ivett: Társadalmi Tématár. Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata 8. kötet, MTA PTI, MTA SZKI, 2008. 124 old., 2008

 

Projekt eseményei

 
2009-09-18 13:45:53
Résztvevők változása
vissza »