Az integrált gyártástervezés ́és ̈ütemezés ́új matematikai modelljei ́és algoritmusai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
76810
típus K
Vezető kutató Kis Tamás
magyar cím Az integrált gyártástervezés ́és ̈ütemezés ́új matematikai modelljei ́és algoritmusai
Angol cím New mathematical models and methods for integrated production planning and scheduling
magyar kulcsszavak ütemezéselmélet, matematikai programozás, korlátozás programozás
angol kulcsszavak scheduling theory, mathematical programming, korlátozás programming
megadott besorolás
Operációkutatás (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)70 %
Ortelius tudományág: Operációkutatás
Automatizálás és Számítástechnika (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)30 %
Ortelius tudományág: Automatizálás
zsűri Matematika–Számítástudomány
Kutatóhely HUN-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
résztvevők Kovács András
Váncza József
projekt kezdete 2008-10-01
projekt vége 2011-10-31
aktuális összeg (MFt) 3.643
FTE (kutatóév egyenérték) 3.56
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A termelés tervezés és ütemezés az operációkutatás alapvető területei, amely igen nagy figyelmet kaptak a szakirodalomban is a gyakorlati jelentőségükön túl. A hierarchikus termeléstervezés lényege, hogy a hosszabb időhorizontú termeléstervezést különválasztja a rövid távú ütemezéstől: a termeléstervezési probléma megoldása korlátokat ad a rövidtávú ütemezési problémához. A szétválasztás célja kettős: (1) egyszerűsíteni a döntési problémát, ahogy az időhorizont növekszik, valamint (2) csak a szükséges részleteket figyelembe venni a döntések meghozatala során. A célfüggvény eltérő lehet a különboző szinteken. Ugyanakkor máig megoldatlan kérdés, hogy hogyan készítsünk olyan terveket, amelyek végrehajthatóak, azaz van olyan rövidtávú ütemterv sorozat, amely teljesíti a tervben kitűzötteket. A feladat egy speciális kétszintű optimalizálási probléma. A jó megoldáshoz új modelleket, célfüggvényeket, és megoldó algoritmusokat fogunk kidolgozni, amelyeket valós és generált adatokon tesztelünk.
angol összefoglaló
Production planning and scheduling are fundamental fields of operations research which have gained a lot of attention in the scientific literature and is motivated by practice. In hierarchical production planning the longer term production planning and short term scheduling problems are separated into two levels: the solution of the planning problem imposes constraints for the short term scheduling problem. The goal of this separation is twofold: (i) simplify the decision problem as
the time horizon increases, and (ii) provide the right level of details for taking these decisions. The objective function may be different at the two levels. Yet, there is no widely accepted methodology for connecting the longer term planning and the short term scheduling problems in such a waz which ensures that the plans are feasible, i.e., there is a sequence of short term schedule which satisfy the plan. The problem is a special two-level optimisation problem. Its good solution requires the development of new models with appropriate objective functions, and solution procedures which will be tested on real world and generated data.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás célja új matematikai modellek és módszerek kidolgozása volt intergrált gyártástervezési, és ütemezési problémák megoldására. Ez egy ipari erdetű problémakör, amelyben a különböző időhorizonton dolgozó, és kölönböző érdekeltésgű döntéshozók munkáját kell összehangolni annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló erőforrásakat optimálisan használhassák ki. A kutatás során különféle, a témába eső problémát modelleztünk, és többféle algoritmikus módszert dolgoztunk ki. Legtöbb eredményünk a problémakör kétszintű optimalizáláson alapuló megközelítésén alapul. Azért fektettünk különös hangsúlyt a kétszintű optimalizálásra, mert ez még egy járatlan, alig feltárt terület, legalábbis az ütemezéselméletet illetően. A témában 10 publikáció született.
kutatási eredmények (angolul)
The primary goal of the project has been to development of new models and methods for solving integrated production planning and scheduling problems. This area of research is strongly motivated by industrial applications, where the work of decision makers concerned with different time horizons, and with different interests must be synchronized in order to maximally exploit the available resources. In the course of the project, we have modeled various problems in this area and developed a number of approaches for solving the arising problems. Most of our results are related to the bilevel optimization approach. We have payed special attention to bilevel optimization, since this is a largely unexplored area, at least in the domain of scheduling theory. Our results are summarized in 10 publications.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=76810
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kis Tamás, Kovács András: On bilevel lot-sizing problems, kézirat, 2011
Egri P, Kis T., Kovács A., Váncza J.: An inverse economic lot-sizing approach to eliciting supplier parameters,, 17th Working Seminar on Production Economics in Innsbruck, beküldve, 2011
Kis Tamás, Kovács András: On bilevel machine scheduling problems, OR Spectrum, nyomdában, 2009
Kovács András, Kis Tamás: Constraint programming approach to a bilevel scheduling problem, Journal of Constraints, vol 16, pp. 317-340, 2011
Kis Tamás, Kovács András: A cutting plane approach for integrated planning and scheduling, Computers & Operations Research, vol. 39, pp. 320-327., 2012
Kovács András, Egri Péter, Kis Tamás, Váncza József: Inventory control in supply chains: A comparative analysis of fundamental models, International Journal of Production Economics, feltételesen elfogadva, 2011
Egon Balas, Gerard Cornuejols, Tamás Kis, Giacomo Nannicini: Combining lift-and-project and reduce-and-split, INFORMS Journal on Computing, revised, beküldve, 2011
Kis Tamás, Kovács András: On bilevel machine scheduling problems, 9th Workshop on Models and Algorithms for Planning and Scheduling Problems, 2009
Kovács András, Kis Tamás: Constraint Programming Approach to a Bilevel Scheduling Problem, ICAPS 2009 Workshop on Constraint Satisfaction Techniques for Planning and Scheduling Problems, 2009
Monostori L, Erdős G, Kádár B, Kis T, Kovács A, Pfeiffer A and Váncza J: Digital enterprise solution for integrated production planning and control, Computers in Industry, in press, 2009
Balas Egon, Kis Tamás: Strengthening split cuts by lift-and-project, EURO 2010 conference proceedings, 2010
Kis Tamás: On cut generation for facial disjunctive programs with two-term disjunctions, manuscript, 2009
vissza »