A csillagfejlődés késői állapotai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
76816
típus K
Vezető kutató Szatmáry Károly
magyar cím A csillagfejlődés késői állapotai
Angol cím Late stages of stellar evolution
magyar kulcsszavak kataklizmikus változócsillagok, pulzáció, vörös óriások, fotometria, spektroszkópia
angol kulcsszavak cataclysmic variable stars, pulsation, red giants, photometry, spectroscopy
megadott besorolás
Csillagászat (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Asztrofizika
zsűri Fizika
Kutatóhely Kísérleti Fizikai Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Balog Zoltán
Csák Balázs
Csizmadia Szilárd
Derekas Alíz
Fűrész Gábor
Hegedüs Tibor
Kiss L. László
Kun Emma
Pappné Sziládi Katalin
Szabó M. Gyula
Szalai Tamás
Székely Péter
Takáts Katalin
Vinkó József
projekt kezdete 2009-01-01
projekt vége 2013-06-30
aktuális összeg (MFt) 16.138
FTE (kutatóév egyenérték) 21.04
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás várható eredményei, új ismeretek, összefüggések feltárása:
Kutatásaink során tanulmányozzuk a csillagfejlődés, csillagrezgések és -robbanások asztrofizikájának nyitott kérdéseit hazai, külföldi és űrbéli nagyműszerekkel végzett csillagászati megfigyelések elvégzésével és elemzésével, illetve publikus adatbázisok és archívumok felhasználásával. A vizsgált problémák: pulzáló vörös óriás és szuperóriás változócsillagoknál a pulzáció kapcsolata a csillagfejlődéssel, a periódusváltozások okai, a tömegvesztés és a cirkumsztelláris burok szerepe. Nagy tömegű szuperóriás csillagok mint szupernóva progenitorok vizsgálata a robbanás előtt.
Szupernóvák és más kataklizmikus változócsillagok távolságának, tömegének, luminozitásának és fejlődési állapotának meghatározása fotometriai és spektroszkópiai megfigyelések alapján. A tömegátadási és tömegvesztési folyamatok a nóva- és szupernóva-robbanások előtt és után. Új szupernóvák felfedezése.
A projekt hatásai a tudományterületre, az együttműködésekre, az utánpótlás fejlesztésére:
Hazánkban az egyik nemzetközileg legelismertebb kutatási terület a változócsillagok vizsgálata. A projekt az eddigi sikerek folytatása mellett új, Magyarországon eddig nem művelt kutatási irányokat nyit. Az SZTE-n 20 éve foglalkozunk változócsillagokkal. A fotometriai megfigyeléseink külföldi multi-objektum spektroszkópiai és interferometriai mérésekkel bővültek. Résztvevők: 3 szenior, 4 PhD, 4 fiatal kutató. Az SZTE csillagász szakos hallgatóinak és PhD ösztöndíjasainak tudományos munkája szorosan kapcsolódik a pályázathoz. Bevonjuk őket a megfigyelések végzésébe, az adatfeldolgozás folyamatába és a publikációs tevékenységbe. Évente 4-5 angol nyelvű publikáció nemzetközi referált folyóiratban és 3-6 egyéb folyóiratcikk és konferencia anyag várható.
angol összefoglaló
Expected results of the project, new knowledge and relations revealed:
In this project we explore open questions of stellar evolution, oscillations and explosions via making and analysing new astronomical observations using ground-based and space telescopes. We will also perform statistical analyses of public large databases and archives.
The studied problems: the relationship of pulsation and stellar evolution in red giant and supergiant stars, the physical background of the period changes, and the role of mass-loss and circumstellar envelopes. Study of massive supergiants as supernova progenitors before explosion.
Determination of the distance, mass, luminosity and evolutionary state of supernovae and other cataclysmic variable stars via photometric and spectroscopic measurements. Study the mass transfer and mass-loss processes before and after a nova and supernova explosions. Discovery of new supernovae.
The impact on research area, collaborations, involvement of young researchers:
The study of variable stars is one of the most recognized astronomical research field in Hungary. Besides continuing the successful research, we will also extend our studies into new directions. The astrophysics group at University of Szeged has been working on this field for 20 years. We have access to several advanced astronomical instruments (multi-object spectroscopy, interferometry) via our collaborations. Participants: 3 seniors, 4 PhDs, 4 young researchers. Research projects will also be offered for the students of astronomy and PhD students at U. of Szeged, who will join obtaining new observations, analyses and publishing the results. Each year we will publish 4-5 refereed papers in high-impact international journals and 3-6 ones in other journals and conference proceedings.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Tanulmányoztuk a csillagfejlődés, csillagrezgések és -robbanások asztrofizikájának nyitott kérdéseit hazai, külföldi és űrbéli nagyműszerekkel végzett megfigyelésekkel. Vizsgáltuk pulzáló vörös óriás változócsillagoknál a pulzáció kapcsolatát a csillagfejlődéssel és a periódusváltozások okait. Elvégeztük több mint 300 vörös óriáscsillagnak a Kepler-űrtávcsővel készített fénygörbéje analízisét. A csillagoknál Fourier- és wavelet-analízist alkalmaztunk a periodicitás vizsgálatokhoz. Megvizsgáltunk nagy tömegű szuperóriás csillagokat mint lehetséges szupernóva progenitorokat a robbanás előtt. Szupernóvák távolságát, tömegét, luminozitását és fejlődési állapotát határoztuk meg fotometriai és spektroszkópiai megfigyelések alapján. A ROTSE programmal együttműködve megfigyeltünk és elemeztünk mintegy 50 új szupernóvát a 9,2 m-es HET (USA), a 9,3 m-es SALT távcső (Dél-Afrika) és más távcsövek (Piszkéstető, Baja és Szeged) használatával. A projekt új kutatási irányokat nyitott: vörös óriás csillagok rövid periódusú és kis amplitúdójú oszcillációjának vizsgálata a Kepler adatai alapján, és szupernóva-robbanások széles körű tanulmányozása az University of Texas-szal együttműködve. A kutatás végére 96 publikációnk született (ezek közül 1 MTA doktori és 6 PhD értekezés, 1 Science cikk) az OTKA-szám feltüntetésével, összesen 418 impakt faktorral. Ezekre 2013 közepéig 682 hivatkozás történt az ADS szerint (részletes adatok: http://astro.u-szeged.hu/kutatas/.otka/index.html).
kutatási eredmények (angolul)
In this project we explored open questions of stellar evolution, oscillations and explosions by taking new observations using ground-based and space telescopes. We studied the relationship of pulsation and stellar evolution in red giant stars and physical background of the period changes. We analyzed the light curves of more than 300 red giant stars measured by the Kepler space telescope. We applied Fourier- and wavelet-analysis to perform the periodicity studies. We studied massive supergiants as supernova progenitors before explosion. We determined the distance, mass, luminosity and evolutionary state of supernovae via photometric and spectroscopic measurements. In collaboration with the ROTSE program we observed and studied about 50 new supernovae using observations taken with the 9.2 m HET telescope (USA), the 9.3 m SALT telescope (South Africa) and other telescopes at Piszkéstető, Baja and Szeged. We extended our studies into new directions: the study of short period and small amplitude oscillations of red giant stars based on Kepler data, and comprehensive investigations of supernova explosions in collaboration with University of Texas. We produced 96 publications (among them 1 HAS DSc thesis and 6 PhD theses, 1 Science paper) with the indication of the OTKA-number, the cumulative impact factor is 418. The current number of citations (June 2013) is 682 according to the ADS data base (details: http://astro.u-szeged.hu/kutatas/.otka/index.html).
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=76816
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kiss L. László: Gravitációelméletek tesztelése gömbhalmazokkal, Élet és Tudomány, OTKA-cikkpályázat, III. díjas, 2010/2. szám 45-47.o. http://astro.u-szeged.hu/kutatas/.otka/OTKA_ET_KissL.pdf, 2010
Tabur V; Bedding TR; Kiss LL; Moon TT; Szeidl B; Kjeldsen H: Long-term photometry and periods for 261 nearby pulsating M giants, Monthly Notices of Royal Astronomical Society 400: 1945-1961, 2009
Tabur V; Kiss LL; Bedding TR: HIPPARCOS calibration of the tip of the Red Giant Branch, Astrophysical Journal Letters 703: L72-L75, 2009
Mészáros Sz; Dupree AK; Szalai T: Mass outflow and chromospheric activity of red giant stars in globular clusters II. M13 and M92, Astronomical Journal 137: 4282-4295, 2009
Mészáros Sz; Avrett EH; Dupree A: Mass outflow from red giant stars in M13, M15, and M92, Astronomical Journal 138: 615-624, 2009
Lane RR; Kiss LL; Lewis GF; Ibata RA; Siebert A; Bedding TR; Székely P: Testing Newtonian gravity with AAOmega: mass-to-light profiles of four globular clusters, Monthly Notices of Royal Astronomical Society 400: 917-923, 2009
Lane RR; Kiss LL; Lewis GF; Ibata RA; Siebert A; Bedding TR; Székely P: Testing Newtonian gravity with AAOmega: mass-to-light profiles and metallicity calibrations from 47 Tuc and M55, Monthly Notices of Royal Astronomical Society 401: 2521-2530, 2010
Fraser M; Takáts K; Pastorello A; Smartt SJ; Mattila S; Botticella M-T; Valenti S; Ergon M; Sollerman J; Benetti S; Bufano F; Crockett RM; Danziger IJ; Maund JR; Taubenberger S; Turatto M: On the progenitor and early evolution of the type II supernova 2009kr, Astrophysical Journal Letters 714: L280-L284, 2010
Takáts K; Szing A; Vinkó J: Measuring expansion velocities, photospheric temperatures and dilution factors of type II-P supernovae, poster on KITP Conference: Stellar Death and Supernovae (August 17-21, 2009) UC Santa Barbara, http://online.kitp.ucsb.edu/online/sdeath_c09/, 2009
Mészáros Szabolcs: Mass Loss from Red Giant Stars in Globular Clusters, PhD értekezés, Szegedi Tudományegyetem, 2009
Szabó MGy; Haja O; Szatmáry K; Pál A; Kiss LL: Limits on Transit Timing Variations in HAT-P-6 and WASP-1, Information Bulletin on Variable Stars No. 5919, 2010
Székely Péter: Csillagok, csillaghalmazok és kisbolygók fizikai paramétereinek meghatározása spektrofotometriai módszerekkel, PhD értekezés, Szegedi Tudományegyetem, 2009
Szalai T; Kiss LL; Sarty GE: Looking into the heart of a beast: The black hole binary LS 5039, Proceedings of the 5th Workshop of Young Researchers in Astronomy and Astrophysics, Budapest, 2009; J. Phys.: Conf. Series (JPCS) 218: 012028, 2010
Lane RR; Brewer BJ; Kiss LL; Lewis GF; Ibata RA; Siebert A; Bedding TR; Székely P; Szabó GyM: AAOmega observations of 47 Tucanae: Evidence for a past merger?, Astrophysical Journal Letters 711: L122-L126, 2010
Lane RR; Kiss LL; Lewis GF; Ibata RA; Siebert A; Bedding TR; Székely P; Balog Z; Szabó GyM: Halo globular clusters observed with AAOmega: dark matter content, metallicity and tidal heating, Monthly Notices of Royal Astron. Society 406: 2732-2742, 2010
Tabur V; Bedding TR; Kiss LL; Giles T; Derekas A; Moon TT: Period-luminosity relations of pulsating M giants in the solar neighbourhood and the Magellanic Clouds, Monthly Notices of Royal Astronomical Society 409: 777-788, 2010
Vinkó J. et al.: 2010, Possible supernova, IAU CBET 20100721 No. 2385, http://www.cfa.harvard.edu/iau/cbet/002300/CBET002385.txt, Vinkó J. et al.: 2010, Supernova 2010gn, IAU CBET 20100721 No. 2386 http://www.cfa.harvard.edu/iau/cbet/002300/CBET002386.txt, Sárneczky K: Magyar felfedezésű szupernóva!, Meteor 2010/9. szám 3.o., 2010
Szalai T: Porképződés az SN 2004dj környezetében, pályamunka az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság 2010-es pályázatára, I. díj (Természettudomány kategória), 2010
Szalai T: Porgyártó(?) szupernóvák, Fizikai Szemle, 60: 12. szám, 399-404., 2010
Sarty GE; Szalai T; Kiss LL; Matthews JM; Wu K; Kuschnig R; Guenther DB; Moffat AFJ; Rucinski SM; Sasselov D; Weiss WW; Huziak R; Johnston HM; Phillips A; Ashley MCB: The gamma-ray binary LS 5039: mass and orbit constraints from MOST observations, Monthly Notices of Royal Astronomical Society 411: 1293-1300 [arXiv:1009.5150], 2011
Kolenberg K; Bryson S; Szabó R; Kurtz DW; Smolec R; Nemec JM; Guggenberger E; Moskalik P; Benkő JM; Chadid M; Jeon Y-B; Kiss LL; Kopacki G; Nuspl J; Still M; Christensen-Dalsgaard J; Kjeldsen H; Borucki WJ; Caldwell DA; Jenkins JM; Koch D: Kepler photometry of the prototypical Blazhko star RR Lyr: An old friend seen in a new light, Monthly Notices of Royal Astronomical Society 411: 878-890 [arXiv:1011.5908], 2011
Szalai T; Vinkó J; Balog Z; Gáspár A; Block M; Kiss LL: Dust formation in the ejecta of the Type II-P supernova 2004dj, Astronomy and Astrophysics 527: A61, 2011
Chatzopoulos E; Wheeler CJ; Vinkó J; Quimby R; Robinson EL; Miller AA; Foley RJ; Perley DA; Yuan F; Akerlof C; Bloom JS: SN2008am: A super-luminous type IIn supernova, Astrophysical Journal, 729: A143 [arXiv:1101.3581], 2011
Derekas A; Kiss LL; Borkovits T; Huber D; Lehmann H; Southworth J; Bedding TR; Balam D; Hartmann M; Hrudkova M; Ireland MJ; Kovács J; Mező Gy; Moór A; Niemczura E; Sarty GE; Szabó GyM; Szabó R; Telting JH; Tkachenko A; Uytterhoeven K; Benkő JM; Bryson ST; Maestro V; Simon AE; Stello D; Schaefer G; Aerts C; ten Brummelaar TA; De Cat P; McAlister HA; Maceroni C; Mérand A; Still M; Sturmann J; Sturmann L; Turner N; Tuthill PG; Christensen-Dalsgaard J; Gilliland RL; Kjeldsen H; Quintana EV; Tenenbaum P; Twicken JD: HD 181068: A red giant in a triply-eclipsing compact hierarchical triple system, Science, 332: 216-218 (8 April 2011), 2011
Parrent JT; Thomas RC; Fesen RA; Marion GH; Challis P; Garnavich PM; Milisavljevic D; Vinkó J; Wheeler JC: A study of carbon features in type Ia supernova spectra, Astrophysical Journal, 732: A30 [arXiv:1103.1671], 2011
Lane RR; Kiss LL; Lewis GF; Ibata RA; Siebert A; Bedding TR; Székely P; Szabó GyM: AAOmega spectroscopy of 29351 stars in fields centered on ten Galactic globular clusters, Astronomy and Astrophysics, 530: A31 [arXiv:1104.2628], 2011
Nemec JM; Smolec R; Benkő JM; Moskalik P; Kolenberg K; Szabó R; Kurtz DW; Bryson S; Guggenberger E; Chadid M; Jeon Y-B; Kunder A; Layden AC; Kinemuchi K; Kiss LL; Poretti E; Christensen-Dalsgaard J; Kjeldsen H; Caldwell D; Ripepi V; Derekas A; Nuspl J; Mullally F; Thompson SE; Borucki WJ: Fourier analysis of non-Blazhko ab-type RR Lyrae stars observed with the Kepler space telescope, Monthly Notices of Royal Astron. Soc., 417: 1022-1053. [arXiv:1106.6120], 2011
Szalai T; Sarty GE; Kiss LL; Matthews JM; Vinkó J; Kiss Cs: Mass and orbit constraints of the gamma-ray binary LS 5039, in the Proceedings: From Interacting Binaries to Exoplanets: Essential Modeling Tools, IAU Symposium 282 (18-22 July, 2011, Tatranska Lomnica, Slovakia) p.331-332, 2012
Szatmáry Károly: A Szegedi Csillagvizsgáló tevékenysége 2009-2010-ben, Meteor Csillagászati évkönyv 2012, 338-343., 2011
Foley RJ; Challis PJ; Filippenko AV; Ganeshalingam M; Landsman W; Li W; Marion GH; Silverman JM; Beaton RL; Bennert V;, Cenko SB; Childress M; Guhathakurta P; Jiang L; Kirschner RP; Stockton A; Tollerud E; Vinkó J; Wheeler JC; Woo J-H: Very early ultraviolet and optical observations of the type Ia supernova 2009ig, Astrophysical Journal, 744: A38 [arXiv:1109.0987], 2012
Takáts K; Vinkó J: Measuring expansion velocities in type II-P supernovae, Monthly Notices of Royal Astron. Soc., 419: 2783-2796 [arXiv:1109.5873], 2012
Szabó GyM; Pál A; Derekas A; Simon AE; Szalai T; Kiss LL: Spin-orbit resonance, transit duration variation and possible secular perturbations in KOI-13, Monthly Notices of Royal Astron. Soc. 421: L122-L126 [arXiv:1110.4231], 2012
Vinkó J; Takáts K; Szalai T; Marion GH; Wheeler JC; Sárneczky K; Garnavich PM; Kelemen J; Klagyivik P; Pál A; Szalai N; Vida K: Improved distance determination to M51 from supernovae 2011dh and 2005cs, Astronomy and Astrophysics 540: A93 [arXiv:1111.0596], 2012
Chatzopoulos E; Wheeler CJ; Vinkó J: Generalized semi-analytical models of supernova light curves, Astrophysical Journal 746, A121 [arXiv:1111.5237], 2012
Vinkó J; Zheng W; Pandey SB; Quimby R; Romadan A; Roy R; Takáts K; Chatzopoulos E; Wheeler JC; Yuan F; Akerlof C; Pooley D: SN2010kd - A superluminous pair-instability supernova?, poster on the 219th AAS Meeting, Austin, Texas, 8-12 Jan 2012, 2012
Leloudas G; Chatzopoulos E; Dilday B; Gorosabel J; Vinkó J; Gallazzi A; Wheeler JC; Bassett B; Fischer J; Frieman JA; Fynbo JPU; Goobar A; Jelinek M; Malesani D; Nichol RC; Nordin J; Ostman L; Sako M; Schneider DP; Smith M; Sollerman J; Stritzinger MD; Thoene CC; de Ugarte Postigo A: SN 2006oz: rise of a super-luminous supernova observed by the SDSS-II SN Survey, Astronomy and Astrophysics 541: A129 [arXiv:1201.5393], 2012
Szalai T; Vinkó J: Type-II supernovae in the mid-infrared, in Proc.: Death of Massive Stars: Supernovae and Gamma-Ray Bursts, IAU Symposium 279 (12-16 March, 2012, Nikko, Japan) 401-402., 2012
Szatmáry K; Csányi I; Kiss LL; Bányai E; Derekas A; Szabó GyM: Light curve analysis of M giant stars in the Kepler database, poster on KASC5th Workshop: “Extending the Kepler Mission: New Horizons in Asteroseismology”, June 18-22, 2012, Balatonalmádi, Hungary, Abstract Book p.156 Ed. Szabó R, 2012
Csányi I; Szatmáry K; Kiss LL; Bányai E; Derekas A; Szabó GyM: Methods for light curve preparation: the case of long-period variables, poster on KASC5th Workshop: “Extending the Kepler Mission: New Horizons in Asteroseismology”, June 18-22, 2012, Balatonalmádi, Hungary, Abstract Book p.157 Ed. Szabó R, 2012
Kiss LL; Percy JR: Non-Mira pulsating red giants and supergiants, Journal of AAVSO, 40 (1): 528, 2012
Ness M; Freeman K; Athanassoula E; Wylie-de-Boer E; Bland-Hawthorn J; Lewis GF; Yong D; Asplund M; Lane RR; Kiss LL; Ibata R: The origin of the split red clump in the Galactic bulge of the Milky Way, Astrophysical Journal, 756 (1): A22 [arXiv:1207.0888], 2012
Derekas A; Szabó GyM; Berdnikov L; Szabó R; Smolec R; Kiss LL; Szabados L; Chadid M; Evans NR; Kinemuchi K; Nemec JM; Seader SE; Smith JC; Tenenbaum P: Period and light curve fluctuations of the Kepler Cepheid V1154 Cyg, Monthly Notices of Royal Astron. Soc., 425 (2): 1312-1319 [arXiv:1207.2907], 2012
Vinkó J; Sárneczky K; Takáts K; Marion GH; Hegedüs T; Bíró IB; Borkovits T; Szegedi-Elek E; Farkas A; Klagyivik P; Kiss LL; Kovács T; Pál A; Szakáts R; Szalai N; Szalai T; Szatmáry K; Szing A; Vida K; Wheeler JC: Testing SNe Ia distance measurement methods with SN 2011fe, Astronomy and Astrophysics, 546: A12 [arXiv:1207.4310], 2012
Szalai T; Vinkó J; Takáts K; Sárneczky K; Benkő J; Kelemen J; Kuli Z; Marion GH; Wheeler JC: SN 2011ay - a type Ia belonging to the 2002cx-subclass, poszter, “Supernovae Illuminating the Universe: from Individuals to Populations” (Garching, Németország, 2012.09.10-14.), 2012
Takáts K; Sárneczky K; Marion GH; Vinkó J; Szing A; Kelemen J; Moór A; Pál A; Szalai T; Wheeler JC: SNe 2012A and 2012aw: two recent nearby type II supernovae, poszter, “Supernovae Illuminating the Universe: from Individuals to Populations” (Garching, Németország, 2012.09.10-14.), 2012
Borkovits T; Derekas A; Kiss LL; Király A; Forgács-Dajka E; Bíró IB; Bedding TR; Bryson ST; Huber D; Szabó R: Dynamical masses, absolute radii and 3D orbits of the triply eclipsing star HD 181068 from Kepler photometry, Monthly Notices of Royal Astron. Soc. 428 (2): 1656-1672 [arXiv:1210.1061], 2013
Czekala I; Berger E; Chornock R; Pastorello A; Marion GH; Margutti R; Botticella MT; Challis P; Ergon M; Smartt S; Sollerman J; Vinkó J; Wheeler JC: The unusually luminous extragalactic nova SN 2010U, Astrophysical Journal, 765 (1): A57 [arXiv:1210.1573], 2013
Szalai T; Vinkó J: Twelve type II-P supernovae seen with eyes of Spitzer, Astronomy and Astrophysics 549: A79 [arXiv:1211.0854], 2013
Fuller J; Derekas A; Borkovits T; Huber D; Bedding TR; Kiss LL: Tidally induced oscillations and orbital decay in compact triple-star systems, Monthly Notices of Royal Astron. Soc., 429 (3): 2425-2441 [arXiv:1211.6814], 2013
Ness M; Freeman K; Athanassoula E; Wylie de Boer E; Bland Hawthorn J; Asplund M; Lewis GF; Yong D; Lane RR; Kiss LL: ARGOS - III. Stellar populations in the galactic bulge of the Milky Way, Monthly Notices of Royal Astron. Soc., 430 (2): 836-857 [arXiv:1212.1540], 2013
Freeman K; Ness M; Wylie de Boer E; Athanassoula E; Bland Hawthorn J; Asplund M; Lewis GF; Yong D; Lane RR; Kiss LL; Ibata R: ARGOS - II. The galactic bulge survey, Monthly Notices of Royal Astron. Soc., 428 (4): 3660-3670 [arXiv:1212.1541], 2013
Szatmáry K: Csillagok fényességének periódusváltozása, MTA doktora értekezés, SZTE Szeged, 2012
Kumar B; Pandey SB; Sahu DK; Vinkó J; Moskvitin AS; Anupama GC; Bhatt VK; Ordasi A; Nagy A; Sokolov VV; Sokolova TN; Komarova VN; Kumar B; Bose S; Roy R; Sagar R: Light curve and spectral evolution of the Type IIb SN 2011fu, Monthly Notices of Royal Astron. Soc., 431 (1): 308-321 [arXiv:1301.6538], 2013
Marion GH"Howie''; Vinkó J; Wheeler JC; Foley RJ; Hsiao EY; Brown PJ; Challis P; Filippenko AV; Garnavich P; Kirshner RP; Landsman WB; Parrent JT; Pritchard TA; Roming PWA; Silverman JM; Wang X: High-velocity line-forming regions in the type Ia supernova 2009ig, Astrophysical Journal, in press [arXiv:1302.3537], 2013
Marion GH"Howie''; Vinkó J; Kirshner RP; Foley RJ; Berlind P; Bieryla A; Bloom JS; Calkins ML; Challis P; Chevalier RA; Chornock R; Culliton C; Curtis JL; Esquerdo GA; Everett ME; Falco EE; France K; Fransson C; Friedman AS; Garnavich P; Leibundgut B; Meyer S; Smith N; Soderberg AM; Sollerman J; Starr DL; Szklenár T; Takáts K; Wheeler JC: Type IIb supernova SN 2011dh: Spectra and photometry from the ultraviolet to the near-infrared, Astrophysical Journal, in press [arXiv:1303.5482], 2013
Ness M; Freeman K; Athanassoula E; Wylie-de-Boer E; Bland-Hawthorn J; Asplund M; Lewis GF; Yong D; Lane RR; Kiss LL; Ibata R: ARGOS - IV. The kinematics of the Milky Way bulge, Monthly Notices of Royal Astron. Soc., 432 (3): 2092-2103 [arXiv:1303.6656], 2013
Takáts K: II-es típusú szupernóvák távolságának meghatározása, PhD értekezés, Szegedi Tudományegyetem, 2013
Szalai T: Nagy tömegű csillagok végállapotai: szupernóva-robbanásokhoz kötődő porképződés és az LS 5039 gammakettős vizsgálata, PhD értekezés, Szegedi Tudományegyetem, 2013
Szatmáry K: A Szegedi Csillagvizsgáló tevékenysége 2011-2012-ben, Meteor Csillagászati évkönyv 2014, megjelenés alatt, 2013
Silverman JM; Ganeshalingam M; Cenko SB; Filippenko AV; Li W; Barth AJ; Carson DJ; Childress M; Clubb KI; Cucchiara A; Graham ML; Marion GH; Nguyen ML; Pei L; Tucker BE; Vinkó J; Wheeler JC; Worseck G: The very young type Ia Supernova 2012cg: Discovery and early-time follow-up observations, Astrophysical Journal Letters, 756 (1): L7 [arXiv:1206.1328], 2012
Chatzopoulos E; Wheeler JC; Vinkó J;, Horváth ZL; Nagy A: Analytical light curve models of super-luminous supernovae: chi2-minimization of parameter fits, Astrophysical Journal, in press [arXiv:1306.3447], 2013
Bányai E; Kiss LL; Bedding TR; Benkő JM; Bódi A; Callingham J; Compton D; Csányi I; Derekas A; Dorval J; Huber D; Simon AE; Stello D; Szabó GyM; Szabó R; Szatmáry K: Variability of M giant stars based on Kepler photometry: general characteristics, Monthly Notices of Royal Astron. Soc., submitted, 2013

 

Projekt eseményei

 
2012-04-24 15:37:52
Résztvevők változása
2011-06-28 16:31:04
Résztvevők változása
2010-06-28 15:54:21
Résztvevők változása
vissza »