Auxological study of Children living in Disadvantaged micro-regions - Auxological Data to the Hungarian National Programme againts Child Poverty  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
76849
Type K
Principal investigator Bodzsár, Éva
Title in Hungarian Nagyon hátrányos helyzetű kistérségű települések gyermekeinek auxológiai vizsgálata - Auxológiai adatok a Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Programhoz
Title in English Auxological study of Children living in Disadvantaged micro-regions - Auxological Data to the Hungarian National Programme againts Child Poverty
Keywords in Hungarian gyermekszegénység, szocio-ökonómiai háttér, testi fejlettség, tápláltsági állapot
Keywords in English Child Poverty, socio-economical background, body development, nutritional status
Discipline
Analysis, modelling and simulation of biological systems (Council of Medical and Biological Sciences)70 %
Ortelius classification: Population biology
Sociology (Council of Humanities and Social Sciences)30 %
Ortelius classification: Social changes
Panel Ecology and evolution
Department or equivalent Department of Biological Anthropology (Eötvös Loránd University)
Participants Németh, Ágnes
Szántó, Szabina
Szmodis, Márta
Tausz, Katalin
Zsákai, Annamária
Starting date 2008-10-01
Closing date 2013-09-30
Funding (in million HUF) 7.430
FTE (full time equivalent) 4.78
state closed project
Summary in Hungarian
A tervezett kutatás – amelyet nagyon hátrányos helyzetű kistérségű településeken élő gyermekek (3–16 éves) 1,5%-os, 2500 fős mintáján kívánunk végezni – alapvető célkitűzése, hogy (1) elemezze a nagyon hátrányos helyzetű kistérségű települések társadalmi-gazdasági hatásrendszerének néhány olyan szerkezeti mutatóját, amelyek a gyermekek testfejlődésére retardáló hatást gyakorolnak; (2) számba vegye az egészséges fejlődést gátló a legfontosabb egészségkockázati tényezőket; (3) elemezze a szocio-ökonómikus tényezőkön kívül a szubjektív jóllét érzés komponenseinek hatását az egészségi állapotra. Vizsgálatunkkal választ kívánunk kapni arra, hogy (1) a nagyon hátrányos helyzetű kistérségű településeken élő gyermekek testi fejlettsége, tápláltsági állapota mutat-e lényeges eltérést a Johan Béla Népegészségügyi Program keretén belül 2003 és 2006 között végzett, a 3–18 éves gyermekek országos növekedési vizsgálata alapján a testfejlettségi és tápláltsági állapotra kidolgozott referencia-értékektől; és hogy (2) a nagyon hátrányos helyzetű kistérségű településeken élő gyermekek retardált és normál fejlettséget mutató alcsoportjaiban a szocio-ökonómiai és életmódbeli tényezők mely mutatócsoportjainak jellemző értékeiben van különbség.
A vizsgált személyek testfejlettségét a csont- és a morfológiai életkor alapján; a tápláltsági állapotát antropometriai jellemzők: BMI, E/P index, WHR és O-skála és a testösszetételét: testösszetétel-analizátorral mért a TBW (teljes víztérfogat), a ECW (extracellularis víztérfogat), a FFM (zsírmentes tömeg), a FM (zsírtömeg), a BCM (sejttömeg); és a kétkomponensű antropometriai modell alapján becsült LBM (sovány testtömeg) segítségével elemezzük; életmódjukra: táplálkozási szokásaikra, fizikai aktivitásukra és szubjektív jóllétükre vonatkozóan kérdőíves formában gyűjtünk adatokat.
Summary
The principal objective of the planned research project embracing a sample of 2500 (1.5% representation) children aged between 3 and 16 and living in the settlements of the seriously deprived small regions is
(a) to analyze such structural indicators of the socio-economic effector system that may retard physical development; (b) to identify the main health risks that impede healthy development; (c) to evaluate the effect on health status of the components of subjective welfare and satisfaction with life. We wish to obtain experimental evidence (1) if essential differences do exist in the physical development and nutritional status of the children living in communities of the seriously deprived small regions when compared to the reference values obtained in the 2nd National Representative Growth Study, a project run between 2003 and 2006 in the framework of the Public Welfare Program "Johan Béla" and embracing the biological and health status of children aged 3 through 18; and (2) if such differences do exist, then which of socio-economic and welfare indicator parameters do differ when the subgroups of children showing normal or retarded development are compared in these seriously deprived small regions.
We intend to study physical development by morphological and bone age, nutritional status by the anthropometric parameters of BMI, E/P index, WHR and the O-scale, body composition by TBW, ECW, FFM, FM, BCM (Density Test Unit) and the LBM estimate of the two-component anthropometric model, while life style, habitual exercise, dietary habits and satisfaction with life by questionnaires and interviews.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Célkitűzésünk volt, hogy elemezzük vajon a nagyon hátrányos helyzetű kistérségű települések (NHHKT) gyermekeinek testi fejlettsége, tápláltsági állapota, pszicho-szomatikus stabilitása mutat-e eltérést a hazai referencia-értékektől, ill. számba vegyük a vizsgált kistérségekben az egészséges szomatikus fejlődést gátló legfontosabb egészségkockázati tényezőket. Eredményeink alapján megállapítható, hogy - a NHHKT gyermekeinek testfejlettsége elmaradt a hazai referencia-értékektől mind a két nemben, az elmaradás mértéke pre- és posztpubertáskorban volt a legkifejezettebb. Körükben nagyobb gyakorisággal fordult elő nem normál tápláltsági állapotú, mint a kontroll mintában. - A nemi érés eseményeinek, stádiumainak sorrendiségében, időtartamában nem, azonban időzítettségükben már különbség (néhány hónapos késés) adódott a NHHKT gyermekeinek értékeiben az országos referencia-sorozatokhoz képest. - A gyermekek testfejlettségbeli retardációja tükröződött rosszabb szubjektív egészségi állapotukban, ill. gyakrabban éltek át pszicho-szomatikus panaszokat, mint az országos mintában részvett kortársaik. - A mikro-környezet tényezői közül a gyermekek testi fejlődésével legszorosabb kapcsolatot a szülők iskolai végzettsége és foglalkozása, ill. a testvérek száma a családban mutatott. - Az átlagostól lényegesen rosszabb testfejlettségű gyermekek gyakorisága sem a táplálkozási szokásokkal, sem a fizikai aktivitás tényezőivel nem mutatott a NHHKT-ben szoros kapcsolatot.
Results in English
The main purposes of the study were to study whether the body development, nutritional status and psycho-somatic stability of children living in seriously deprived regions in Hungary differ from the national references; and to reveal in the disadvantaged regions the main factors of health risks that can endanger physical development. Our results evidenced that - the body development (the retardation was the most intensive in pre- and postpuberty in both genders) and the nutritional status of children living in the seriously deprived regions of Hungary were worse than the national references. - The length and the sequence of sexual maturation processes were similar, while the timing of pubertal development in children living in the seriously deprived regions showed a 1-3-month shift toward older ages by comparing them to the national references. - The body development retardation mirrored in the studied children’s worse subjective health status and in their more frequent psycho-somatic complaints as well. - Among the micro-environmental factors, the parental occupation, the education level of the parents and the number of children in the families revealed the tightest correlation with the body development of children. - The prevalence of children having worse body development than the average in the studied regions was not related to either the nutritional habits or the factors of the physical activity.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=76849
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bodzsár, É.B., Zsákai, A.: Recent trends in childhood obesity and overweight recently in the transition countries of Eastern and Central Europe, Annals of Human Biology, közlésre elfogadva, megjelentetés alatt, 2013
Zsákai, A., Bodzsár, É.B.: The relationship between body structure and the socio-economic status in Hungarian children and adolescents, Collegium Antropologicum, 36(4): közlésre elfogadva, megjelentetés alatt, 2013
Bodzsár, É., Zsákai, A., Tausz, K.: Hátrányos helyzetű kistérségek gyermekei nemi érésének mintázata, Anthropologiai Közlemények, 54: 3-11, 2013
Bodzsár É, Zsákai A, Tausz K: The body structure and health status of children living in the disadvantaged micro-regions of Hungary, Anthropologiai Közlemények 53: 79-90, 2012
Zsákai A., Tausz K., Ágota A., Bodzsár É.: A gyermekek testszerkezete és szocio-demográfiai státusza közötti kapcsolat hazai jellemzői, Anthrop. Közl. 50; 61-73., 2009
Bodzsár, É., Zsákai, A.: Sexual maturation pattern in the mirror of the socioeconomic background, 10th International Meeting of the German Society of Anthropology, Abstracts and Programme, 25, 2013
Bodzsár É, Zsákai A, Tausz K: The biological status of children living in disadvantaged micro-regions of Hungary, 18th EAA Congress, Ankara, Turkey, Abstracts, 12, 2012
Zsákai A., Hornyák G., Tausz K., Bodzsár É.B.: Nutritional status in children living in different socio-economical conditions., Int. J. Obesity 1(1): S27., 2011
Hornyák, G., Zsákai A., Bodzsár É.: Growth pattern in children living in different socio-economical conditions, XVIIth EAA Congress, Abstracts, 49, 2010
Zsákai A, Bodzsár É: A szubjektív egészségi és a tápláltsági státusz közötti kapcsolat 7-18 éves gyermekeknél, Anthropologiai Közlemények 53: 101-114, 2012
Karkus Zs., Zsákai A., Bodzsár É.: A szexuális érettségi státusz és a szubjektív énkép., Anthrop. Közl. 51; 23-35., 2010
Lichthammer A., Zsákai A., Utczás K., Bodzsár É.: 3-18 évesek energia-és tápanyag-fogyasztása és a táplálkozás mennyiségi összetételének hatása a testösszetételre, Anthrop. Közl. 51: 49-58., 2010
Vitályos G.Á., Zsákai A., Utczás K., Bodzsár É.B.: Body shape as the mirror of the habitual physical activity., Anthrop. Közl. 51: 59-67., 2010
Karkus Zs., Zsákai A., Bodzsár É.B.: Nutritional status and self-esteem in Hungarian adolescents., Int. J. Obesity 1(1): S17-18., 2011
Bodzsár É.B., Zsákai A., Szántó Sz.: Relationship between blood-pressure and nutritional status in children., Int. J. Obesity 1(1): S8-9., 2011
Bodzsár É, Zsákai A: Magyar gyermekek és serdülők testfejlettségi állapota - Országos Növekedésvizsgálat 2003-2006, Plantin Kiadó, Budapes, 2012
Zsákai A, Bodzsár É: Psychosomatic status in relation to nutritional status in Hungarian children and adolescents, 18th EAA Congress, Ankara, Turkey, Abstracts, 54, 2012

 

Events of the project

 
2013-03-06 12:25:21
Résztvevők változása
Back »