Küzdelem a stresszel: fiziológiai mechanizmusok vizsgálata evolúciós kontextusban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
76862
típus PD
Vezető kutató Lendvai Ádám Zoltán
magyar cím Küzdelem a stresszel: fiziológiai mechanizmusok vizsgálata evolúciós kontextusban
Angol cím Coping with stress: integrating physiological mechanisms to evolutionary ecology
magyar kulcsszavak kortikoszteron, stresszválasz, életmenet, csereviszony
angol kulcsszavak corticosterone, stress response, life-history, trade-off, coping
megadott besorolás
Környezeti biológia, ökotoxikológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
Ortelius tudományág: Állat-ökológia
zsűri Ökológia és evolúció
Kutatóhely Környezettudományi Intézet Biológia Tanszék (Nyíregyházi Egyetem)
projekt kezdete 2009-01-01
projekt vége 2012-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.961
FTE (kutatóév egyenérték) 3.20
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A gerincesek a stresszhatásokra egy sor hormonális reakcióval válaszolnak, de ezen stresszválasz adaptív jelentősége jórészt ismeretlen. A jelen pályázatban egy olyan kutatáshoz keresek támogatást, amely ismereteinket két irányban kívánja bővíteni. Egyfelől azt tervezem vizsgálni, hogy a konzisztens egyedi viselkedésjellegek („személyiség”) és a korai fejlődési feltételek hogyan befolyásolják a felnőtt egyedek stresszre adott válaszát. Másfelől vizsgálnám a megemelkedett stresszhormon szint közvetlen viselkedési és fiziológiás következményeit. A pályázatban a fenti kérdésekre keresem a választ két ideális modellfaj, a házi veréb (Passer domesticus) és a hóhojsza (Pagodroma nivea) egy megfigyeléses valamint négy kísérletes vizsgálatában. A jelen kutatásban elemezném (i) a neofóbia és a stresszválasz közötti kapcsolatot (ii) a fejlődési körülmények hatását a stresszválaszra és (iii) a kortikoszteron szerepét a szociális táplálkozási stratégiahasználatában a házi verébnél. Vizsgálnám továbbá (iv) a fiókakori emelt kortikoszteron szint rátermettség következményeit, (v) a fiókákban szimulált táplálékhiány hatását a szülők stresszválaszára és végül (vi) a fiókák manipulált hormonszintjének hatását a szülők stresszválaszának lecsengésére a hóhojszánál. Ezek a vizsgálatok várakozásom szerint jelentős, élvonalbeli eredményeket hoznak majd az állatok környezeti kihívásokra adott élettani adaptációiról.
angol összefoglaló
Vertebrates respond to stressors by a series of endocrine reactions, but the adaptive significance of this stress response remains largely unknown. In the present application, I seek support for a research project that is expected to extend our current knowledge in two ways. First, I propose to investigate how inherent individual characteristics (‘personality’) and early developmental conditions affect the stress responses of adults. Second, I propose to study the direct behavioural and physiological consequences of the elevated stress hormone levels. My goal is to study these questions in one observation and four experiments, using two ideal model species, the house sparrow (Passer domesticus) and the snow petrel (Pagodroma nivea). Specifically, I will study (i) the relationship between neophobia and stress response, (ii) the effects of developmental conditions on the stress response and (iii) the role of corticosterone in the mediation of social foraging tactic use in the house sparrow. I will also study (iv) the fitness consequences of elevated corticosterone levels during the early development of nestlings, (v) the effects of simulated food stress in nestlings on the stress response of adults, and finally (vi) the effects of manipulated nestling hormone levels on the resilience of the stress response of adults in the snow petrels. These studies are expected to produce progressive new results on the physiological adaptations of animals to environmental challenges.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Pályázatom fő célkitűzése az volt, hogy jobban megértsük, hogy a környezeti stressz által kiváltott hormon (kortikoszteron) milyen szerepet játszhat az állatok életmenet döntéseinek meghozatalában. Ezt a kérdést hat madárfajon végzett terepi és laborban végzett megfigyelésekkel, kísérletekkel és több mint száz madárfaj filogenetikai komparatív elemzésével vizsgáltuk. Az eredmények azt mutatják, hogy a kortikoszteronnak fontos szerepe lehet az életmenet döntések evolúciójában: mértéke dinamikusan változik az aktuális szaporodási esemény értéke szerint, valamint kapcsolatban állhat az utódgondozó viselkedéssel, a túlélési valószínűséggel. A pályázat időszaka alatt összesen 19 tudományos dolgozat elkészítésében vettem részt. Ezekből 9 már megjelent nemzetközi folyóiratokban, 6 dolgozat benyújtás vagy már elbírálás alatt áll, míg további három dolgozat előkészületben van. A pályázat által támogatott kutatási eredményekből elkészítettem a habilitációs értekezésemet, ami szintén elbírálás alatt áll.
kutatási eredmények (angolul)
The main goal of my proposal was to better understand the role that the stress hormone corticosterone may play in life-history decisions. We investigated this question on six bird species by using field and lab observations and experiments and by using phylogenetic comparative analyses on more than a hundred avian species. We have shown that corticosterone may play a significant role in the evolution of life-history decisions: it changes dinamically according to the actual value of reproduction and is related to parental effort and survival probability. During the period of funding, I have participated in the writing of 19 scientific reports, out of which 9 have been already published in international journals, 6 manuscripts are under consideration, and three further manuscripts are in preparation. Based on the results of this project funded by OTKA, I also wrote my habilitation dissertation that is also under consideration.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=76862
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Lendvai, Á. Z.: Az életmenet döntések hormonális háttere, Debreceni Egyetem, 2012
Lendvai, Á.Z., Mathieu, G., Németh, J., Bakó, V. & McGraw, K. J.: Carotenoid-based plumage coloration reflects feather corticosterone levels in male house finches (Carpodacus mexicanus), Behavioral Ecology and Sociobiology - benyújtott kézirat, 2013
Goutte, A., Angelier, F., Bech, C., Clément-Chastel, C., Dell'Omo, G., Gabrielsen, G. W., Lendvai, Á.Z. Moe, B., Noreen, E., Pinaud, D., Tartu, S., Chastel O.: Annual variation in the timing of breeding, pre-breeding foraging areas and associated hormones levels in an Arctic population of black legged kittiwakes, Marine Ecology Progress Series - benyújtott kézirat, 2013
Westneat, D.F., Bókony, V., Burke, T., Chastel, O., Jensen, H., Kvalnes, T., Lendvai, Á.Z., Liker, A., Mock, D., Schroeder, J., Schwagmeyer, P.L. Sorci, G., Stewart, I.R.K.: Individual plasticity in fecundity varies among populations, Journal of Animal Ecology - benyújtott kézirat, 2013
Bichet, C., Sorci, G., Robert, A., Juillard, R., Lendvai, Á. Z., Chastel, O., Garnier, S. & Loiseau, C.: Epidemiology of plasmodium relictum infection in the house sparrow, Journal of Parasitology - benyújtott kézirat, 2013
Bókony V, Lendvai ÁZ, Liker A, Angelier F, Wingfield JC, Chastel O: Stress response and the value of reproduction: Are birds prudent parents?, The American Naturalist, 2009
Lendvai ÁZ, Barta Z, Chastel O: Conflict over parental care in house sparrows: do females use a negotiation rule?, Behavioral Ecology, 2009
Tóth, Z, Bókony, V., Lendvai, Á.Z., Szabó, K., Pénzes, Z. & Liker, A.: Whom do the sparrows follow? The effect of kinship on social preference in house sparrow flocks., Behavioural Processes, 2009
Lipták P, Putnoki B, Lendvai ÁZ: Konzisztens egyedi különbségek a hullámos papagájok szociális táplálkozási stratégiaválasztásában., 8. Magyar Ökológus Kongresszus, Szeged., 2009
Tóth Z, Bókony V, Lendvai ÁZ, Szabó K, Pénzes Zs & Liker A: Kinship and aggression: do house sparrows spare their relatives?, Behavioral Ecology and Sociobiology, 2009
Lendvai ÁZ, Chastel O.: Natural variation in stress response is related to post-stress parental effort in male house sparrows., Hormones and Behavior 58, 936-942, 2010
Lendvai ÁZ, Chastel O: Párváltási döntések a házi verébnél, 12. Magyar Etológus Kongresszus, 2010
Lendvai ÁZ, Chastel O, Pap PL: Tojásrakás előtti stressz hatása a csüllők szaporodási döntéseire, MET Konfrencia kivonatkötete, 2011
Lendvai ÁZ, Bókony V, Chastel O: Coping with novelty and stress in free-living house sparrows, Journal of Experimental Biology, 2011
Bókony, V., Seress, G., Nagy, S., Lendvai, Á.Z., Liker, A.: Multiple indices of body condition reveal no negative effect of urbanization in adult house sparrows., Landscape and Urban Planning, 2012
Kosztolányi, A., Küpper, C., Chastel, O., Parenteau, C., Yılmaz, K. T., Miklósi, Á., Székely, T. & Lendvai, Á.Z.: Prolactin stress response does not predict brood desertion in a polyandrous shorebird, Hormones and Behavior, 2012
Lendvai, Á.Z. Bókony, V., Sol, D., Angelier, F., Chastel, O.: Smart birds stress less: corticosterone levels are lower in species with bigger brains, 10th International Symposium of Avian Endocrinology, 2012
Bókony, V., Lendvai, Á. Z., Vágási, I.C., Liker, A.: A problémamegoldási siker élettani háttere házi verebeknél, Magyar Etológiai Társaság 14. Konferenciája, 2012
Loiseau, C., Harrigan, R. J., Bichet, C., Julliard, R., Garnier, S., Lendvai, Á. Z., Chastel, O. & Sorci, G.: Predictions of avian Plasmodium expansion under climate change., Scientific Reports, 2013
vissza »