Időben változó paraméterű ökonometriai modellek gazdaságpolitikai hasznosítása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
76868
típus K
Vezető kutató Darvas Zsolt
magyar cím Időben változó paraméterű ökonometriai modellek gazdaságpolitikai hasznosítása
Angol cím Time-varying coefficient methods for supporting economic policy analysis
magyar kulcsszavak Időben változó paraméterű modellezés, gazdaságpolitika
angol kulcsszavak Time-varying coefficient methods, economic policy
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)90 %
Ortelius tudományág: Ökonometria
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)5 %
Ortelius tudományág: Statisztika
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)5 %
Ortelius tudományág: Jövőbeli technológiák
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Közgazdaság-tudományi Intézet (HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
résztvevők Varga Balázs
projekt kezdete 2008-10-01
projekt vége 2012-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.604
FTE (kutatóév egyenérték) 2.41
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás során elsőként a különböző időben változó paraméterű modelleket kívánjuk megvizsgálni, és összehasonlítani statisztikai tulajdonságaikat szimuláció segítségével. A vizsgálandó módszerek közé tartozna a Kalman-szűrő, a Kalaba és Tesfatsion (1988, 1989, 1990) által bevezetett rugalmas legkisebb négyzetek módszere (FLS, Flexible Least Squares), valamint az időben változó paraméterű modell Bayesi becslése. A vizsgálatokba bevonjuk a paraméterek időbeli változására vonatkozó teszteket is és szimuláció segítségével megvizsgáljuk statisztikai tulajdonságaikat. A kutatás második és harmadik évében – támaszkodva az első évben a modellek tulajdonságaira vonatkozó eredményeinkre – a modellek gazdaságpolitikai hasznosíthatóságát vizsgáljuk, különös tekintettel az időben változó monetáris politikai és a fiskális politikai szabályok vizsgálatára, a Phillips-görbe keretben elemzett NAIRU vizsgálatra, valamint a gazdaságpolitikai döntések és gazdasági növekedés kapcsolatának időben változó viszonyának vizsgálatára.
angol összefoglaló
The first goal of our research project is a comparative study of various time-varying coefficient (TVC) methods using simulation techniques. The methods planned to be considered are the well known Kalman-filter and smoother, the distribution-free flexible least squares (FLS) technique of Kalaba and Tesfatsion (1988, 1989, 1990) and the Bayesian estimation of TVC models. We also aim to compare the statistical properties of formal tests for a change in parameters. The second goal of the research project is the analysis of these techniques for economic policy purposes. The questions considered include the study of time-varying parameter policy rules for both monetary and fiscal policies, the study of NAIRU in a Phillips–curve framework, and the study of possible time-varying effects of economic policy measures on economic activity.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A gazdasági idősorokra alkalmazott ökonometria klasszikus módszerei által becsült paraméterek sokszor azért nem állják meg a helyüket, mert az -esetenként igen hosszú- mintaperiódusban nem tekinthetők állandónak. Két fő irányzat terjedt el a probléma kezelésére: a paraméterek hirtelen és tartós időbeli változásának modellezése (strukturális törések), valamint a paraméterek folytonos változását lehetővé tevő modellek kifejlesztése. Utóbbiakat időben változó paraméterű (IVP) modelleknek nevezik. Kutatásunk során részben a különböző IVP modelleket statisztikai tulajdonságait vizsgáltuk sztochasztikus szimuláció segítségével, összehasonlítva az állandó paramétereket feltételező hagyományos legkisebb négyzetek módszerével. Szimulációink a módszerek számos új tulajdonságaira derítettek fényt. Másrészről az IVP modelleket a gazdaságpolitika számára releváns problémákra alkalmaztuk, részben a kelet-közép európai országokat, részben a G7-es országokat, és részben a világ 151 országát elemezte. Vizsgált témakörök: a monetáris politika transzmissziója, a munkanélküliség természetes rátája, a tőkepiacok nyitottságának vizsgálata a beruházás és a megtakarítás időben változó kapcsolata által, valamint az infláció tehetetlensége. A kutatás során összesen nyolc darab független tanulmányt készítettünk, amelyek közül kettő már megjelent szakfolyóiratban a jelen beszámoló írásakor. A többi munkafüzetként jelent meg; ezek folyóirat publikálása folyamatban van.
kutatási eredmények (angolul)
Parameters estimated by classic econometric methods for economic time series often do not make sense, because parameters cannot be considered time-invariant. Two main methods are used to remedy the problem: assuming and modelling structural breaks, that is, sudden change(s) in parameters, and the development of models of continuous changes in the parameters. The latter are referred to as time varying parameters (TVP) models. The first major theme of our research project was the study of the statistical properties of different TVP models with stochastic simulation, in comparison with the ordinary least squares method, which assumes constant parameters. Our simulation results revealed several new features of the models. The second main theme was the application of the TVP methods to problems relevant for economy policy. To this end, we used data from central and eastern European countries, G7 countries, and one of our studies looked at 151 countries of the world. The examined topics were: the monetary transmission mechanism, the natural rate of unemployment, the analysis of capital markets openness by the changing relationship between investment and saving, and inflation persistence. During the research, a total of eight independent studies were carried out, of which two have been published in journals at the time of writing this report. The others were published in working papers and we intend to publish them in journals too.
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Darvas Zsolt és Varga Balázs: Inflation persistence in central and eastern European countries, Applied Economics (publikálásra elfogadva; várható publikálási év 2014), 2014
Darvas Zsolt: Monetary Transmission in three Central European Economies: Evidence from Time-Varying Coefficient Vector Autoregressions, DNB Working Paper No. 208, 2009
Zsibók Zsuzsanna és Varga Balázs: Spatial differences in inflation persistence in Hungary, Fiatal regionalisták VI. országos találkozója és 49th European Congress of the Regional Science Association, 2009
Darvas Zsolt és Varga Balázs: Time-varying coefficient methods to measure inflation persistence, kézirat közzétéve saját honlapon, 2010
Varga Balázs: Időben változó paraméterű ökonometriai modellek, BCE Mat. Közg. és Gazdel. Tanszék Tanulmány 2010/4, 2010
Varga Balázs: Időben változó paraméterű ökonometriai modellek, Statisztikai Szemle, 89. évfolyam 7-8. számában, 2011
Varga Balázs: Time Varying NAIRU Estimates in Central Europe, Ecomod 2011, BCE KDI 2011 VII Konferencia, 2011
Darvas Zsolt: Monetary Transmission in three Central European Economies: Evidence from Time-Varying Coefficient Vector Autoregressions, BCE Mat. Közg. és Gazdel. Tanszék Tanulmány 2009/3, 2012
Zsibók Zsuzsanna és Varga Balázs: Inflation Persistence in Hungary: a Spatial Analysis, BCE Mat. Közg. és Gazdel. Tanszék Tanulmány 2012/3, 2012
Darvas Zsolt és Varga Blázs: Uncovering Time-Varying Parameters with the Kalman-filter and the Flexible Least Squares: a Monte Carlo Study, BCE Mat. Közg. és Gazdel. Tanszék Tanulmány 2012/4, 2012
Darvas Zsolt: Monetary Transmission in three Central European Economies: Evidence from Time-Varying Coefficient Vector Autoregressions, Empirica 40(2), 363-390, 2013
Varga Balázs: Méri-e a tőkepiacok nyitottságát a beruházás és megtakarítás időben változó kapcsolata?, Tanszéki Tanulmány 2013/1, Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék, Budapest Corvinus Egyetem, 2013
Darvas Zsolt és Varga Balázs: Inflation persistence in central and eastern European countries, Tanszéki Tanulmány 2013/2, Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék, Budapest Corvinus Egyetem, 2013
Darvas Zsolt és Varga Balázs: Has inflation persistence changed during the global crisis?, Tanszéki Tanulmány 2013/4, Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék, Budapest Corvinus Egyetem, 2013

 

Projekt eseményei

 
2011-12-21 08:49:04
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
vissza »