Globalizáció és intézményi változások, Magyarország világgazdasági illeszkedési stratégiái  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
76870
típus K
Vezető kutató Tóthné dr. Szita Klára
magyar cím Globalizáció és intézményi változások, Magyarország világgazdasági illeszkedési stratégiái
Angol cím Globalisation and institutional change, Hungary's strategies for adjusting to the world economy
magyar kulcsszavak globalizáció, intézményi gazdaságtan, jövőkutatás
angol kulcsszavak globalisation, institutional economics, futures studies
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)60 %
Ortelius tudományág: Jövőbeli technológiák
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)40 %
Ortelius tudományág: Gazdaságelmélet
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet (Miskolci Egyetem)
résztvevők Bartha Zoltán
Erős Adrienn
Karajz Sándor
Sáfrányné Gubik Andrea
Siposné Nándori Eszter
projekt kezdete 2009-03-01
projekt vége 2013-09-30
aktuális összeg (MFt) 7.586
FTE (kutatóév egyenérték) 1.78
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás kiindulási pontja az az általánosan elfogadott megállapítás, hogy a globalizálódó világ meghatározó jellemzője a gazdasági és társadalmi folyamatok, valamint általában a környezet turbulens változása. Elfogadva North intézményekről vallott nézetét, kutatócsoportunk a változásokhoz való alkalmazkodás szempontjából kritikus jelentőségűnek tartja az intézményi tényezők szerepét. Az intézmények arra szolgálnak, hogy kiszámíthatóbbá tegyék a nehezen vagy alig előre jelezhető rendszereket, ugyanakkor csak akkor alkalmasak a tőlük elvárt szerep betöltésére, ha összhangban állnak a rendszer aktuális állapotával. Mivel a globalizáció radikális változásokat generál a gazdasági és társadalmi környezetben, a régi intézményi keretek elavulttá válhatnak.

A projekt a korábban a globalizáció témakörében folytatott két OTKA kutatási program eredményeire épül. Célja a globalizált gazdaság releváns intézményeinek feltárása, tipologizálása, majd a gazdasági szereplők megkérdezése nyomán feltárt tendenciák alapján a lehetséges szcenáriók felvázolása. A kidolgozott forgatókönyvek jó alapul szolgálhatnak Magyarország világgazdasági illeszkedési stratégiáinak megfogalmazásához, továbbgondolásához és pontosításához.

Célunk egy vidéki kutatóműhely létrehozása a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán a közelmúltban PhD fokozatot szerzett, vagy fokozatszerzés előtt álló fiatal kollégák bevonásával, mellyel az ország kutatóbázisának regionális jellegét is erősíteni szeretnénk.
angol összefoglaló
The basic assumption of the research program is the widely accepted statement that the main characteristic of the globalised world is the constant and turbulent change of the social and economic environment. Together with D. North, our team of researchers assumes that institutional factors play a key role in adapting to the changes of the environment. The role of institutions is to transform non-linear, unpredictable systems into more predictable ones. However, this key role can only be performed if the institutions are in conformity with the present state of the economic system. Because globalisation changes radically the socio-economic environment, the old structure of institution becomes obsolete.

Our project is based on two previous researches conducted within the frameworks of the OTKA program. Among its goals are the unfolding of the relevant institutions of the globalised economy, and the setting up scenarios based on information gathered from the agents of the economy. These scenarios form the basis of drafting and formulating Hungary's strategies for adaptation to the world economy.

It is also an aim of the project to establish a research workshop outside the capital area, that involves young post-, and pre-doctoral researchers, so that the regional nature of Hungary's research infrastructure can be boosted.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Globalizáció és intézményi változások, Magyarország világgazdasági illeszkedési stratégiái című (OTKA 76870K 2009-2013) kutatási program keretében elvégzett munkánk fő célja a globalizált gazdaság életképes fejlődési mintáinak a feltárása, és kitörési pontok megjelölése Magyarország számára. A fejlődési tényezők irodalmának feldolgozása alapján megalkottuk a JKB modellt, ami a fejlődés három egymástól jól elkülöníthető pillérét definiálja: jövőbeli, külső és belső potenciál. Szakértői megkérdezésre támaszkodva e potenciálok mérésére a JKBZ-indexeket fejlesztettük ki. Az ezen indexek alapján elvégzett faktor- és klaszteranalízis lehetővé tette, hogy az OECD országok tipikus fejlődési pályáit beazonosítsuk (Hagyományos szerkezetű, elavult modell; Duális modell; Nagyvállalati-bürokratikus modell; Humán tőkére épülő tudásalapú modell; Ökoinnovációs modell). Kutatásunk lezárásaként az ezen modellek gazdaságpolitikai megvalósításához szükséges stratégiákat értékeljük a faktoranalízis alapján kiválasztott országok esettanulmányai alapján.
kutatási eredmények (angolul)
The research carried out with the support of ‘The Globalisation and institutional change, Hungary's strategies for adjusting to the world economy’ (OTKA 76870K 2009-2013) program had as a main goal to identify the viable development paths of the globalised world, and to point to Hungary’s critical success factors. After an extensive literature review we formulated the FOI model, that separates three distinctive pillars of development: the future, outside and inside potential. Based on an expert questionnaire survey the FOIZ.indices were developed to measure these potentials. A factor and cluster analysis conducted with the help these indices lead to the identification of typical development paths of the OECD countries (Traditional-obsolete model, Dual model, Corporate-bureaucratic model, Human capital based model and Eco-innovation model). As a conclusion of the research we evaluate the economic policy strategies that are needed to implement these models. The evaluation is based on country case studies where the countries were chosen according to their scores in the critical factors of the factor analysis.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=76870
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bartha Zoltán: Választási ciklusok és azok makrogazdasági hatásai, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar VII. Nemzetközi Konferencia, II. kötet. 318-323 old, 2009
Erős Adrienn - Sáfrányné Gubik Andrea: The Impact of Regional Disparities on Mitigating the effects of the Economic Crisis, Acta Academica Karviniensia 2/2009 pp72-79, 2009
Sáfrányné Gubik Andrea - Erős Adrienn: Crisis Mitigation in Favour of Improving SME Competitiveness, Journal of Scientific Works, Czestochowa Technical University Series Monographs (ed. Dr. inz. Tomasz Lis) No 17. pp 135-146, 2009
Sáfrányné Gubik Andrea: Is Buyer-Supplier Relationship of SME’s a Strategic Decision?, 2nd International Management Conference, Managerial Challenges of the Contemporary Society, May 29-30 2009, Cluj-Napoca, Romania pp 89-95, 2009
Sáfrányné Gubik Andrea: A kis- és középvállalatok vevő-szállító kapcsolatainak sajátosságai Magyarországon, VII. Nemzetközi konferencia: Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi kar, Miskolc-Lillafüred, 2009. május 19-20. Miskolc: Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, pp 183, 2009
Erős Adrienn: Az államadósság felhalmozás hatása a gazdasági növekedés hosszú távú egyensúlyi értékére, VII. Nemzetközi Konferencia Miskolc-Lillafüred, 2009. május 19-20. II. kötet pp 324-333, 2009
Sáfrányné Gubik Andrea: The Role of Local Environment in SMEs’ operation, A. Surdej, K. Wach (eds.), Exploring the Dynamics od Entrepreneurship, Wydawictwo Adam Marszałek, Toruń-Kraków 2010, pp.202-212., 2010
Erős Adrienn – Sáfrányné Gubik Andrea: Efforts to Retain SME Sector’s Performance throughout the Recession in Hungary, A. Surdej, K. Wach (eds.), Exploring the Dynamics of Entrepreneurship, Wydawictwo Adam Marszałek, Toruń-Kraków 2010, pp. 188-201, 2010
Bartha Zoltán: Climbing up the competitiveness ladder, The Global Crisis and Economic Development. Várna, 2010. május 13-14., 2010
Tóthné Szita Klára - Roncz Judit: Energy consumption as an indicator of sustainability - the role of clusters Environmental Accounting, Sustainable Development Indicators April 23-24, Prága, 2009
Tóthné Szita Klára: Assessment of solarspot systems from a life cycle perspective, 16. LCA Case Study Symposium, Poznan február 1-2., 2010
Tóthné Szita Klára, Buday-Malik A., Siposné Nándori E., J. Roncz: Environmental clusters as the drivers of LCA-based evaluation of the environmental performance of a region, IX. LCA Conference, Boston Toward the Life cycle economy, 2009
Tóthné Szita Klára: LCA application for energy production from biomass, SETAC Europe Annual Meeting, Göteborg, 2009
Tóthné Szita Klára: Paradigmaváltás az életciklus szemléletben, VII. Nemzetközi Knoferencia Miskolc-Lillafüred, május 19-20. II. kötet 306-312, 2009
Tóthné Szita Klára: Life cycle assessment, life cycle thinking – Hungarian Case Study, Vestnik, Harkov 38 pp 76-84. udk 339.137.3, 2009
Karajz Sándor: A gazdasági optimalizálás új módszerei, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar VII. Nemzetközi Konferencia, II. kötet. 313-317 old, 2009
Klara Szita Toth, Eszter Siposne Nándori: Regional evaluation of sustainability with special regard to social aspects, Club of Economics in Miskolc Theory, Methodology Practice Vol 5 No 1 pp 75-80, 2010
Klára Szita Tóth: Institute of Globalisation and Environmental Globalisation, European Integration Studies A Publication of the University of Miskolc Vol.8, Number 1 pp 211-225, 2010
Tóthné Szita Klára:: Zöld vagy (inkább) kék? – szcenáriók és öko-innovatív megoldások, KÖVET Jövőképlet Fenntartható gazdasági modellek Konferencia, 2010 október 14-15. Konferencia előadás, 2010
Tóthné Szita Klára: Az ökoinnovatív megoldások jellemzői és elterjedésük,, VIII. Regionális Tanácsadási Konferencia Publikációi 10 oldal, ISBN 978-963; 2010. november 4., 2010
Tóthné Szita Klára: Életciklus-hatásértékelés és fenntarthatóság, Economica (A Szolnoki Főiskola tudományos közleményei) 2011. 1. szám, 2011
Roncz Judit, Tóthné Szita Klára: Measuring sustainable regional development, The RSA International Conference May, 2010 - Pécs, Hungary, 2010
Sáfrányné Gubik Andrea - Erős Adrienn: The Impact of regional Disparities on Mitigating the Effects of the Economic Crisis, Acta Academica Karviniensia. 2/2009 pp. 72-79. (ISSN 1212-415X), 2009
Erős Adrienn – Sáfrányné Gubik Andrea: Efforts to Retain SME Sector’s Performance throughout the Recession in Hungary. (Chapter 12), Exploring the Dynamics of Entrepreneurship (eds.: Surdej, A., Wach, K.) Wydawnictwo Adam Marszałek, Torun -Krakow 2010 pp. 188-201. (ISBN 978-83-7611-584-9), 2010
Sáfrányné Gubik Andrea - Erős Adrienn - Karajz Sándor: An Analysis of the Hungarian Macroeconomic Performance and Competitiveness, The Global Crisis and Economic Development, Varna, pp. 309-319. (ISBN 978-954-21-0489-6), 2010
Sáfrányné Gubik Andrea: Cooperation among Small- and Medium-sized Enterprises - Theoretical Background, Erenet Profile ISSUE Vol. V, No. 4 September 2010 pp. 28-36. (ISSN 1789-624X), 2010
Sáfrányné Gubik Andrea: SMEs in large companies’ supply chain in Hungary (Chapter 31), Economic growth and development of Serbia New Model (Eds Hanić, H., Ngomai, S., Vukelić, G., Erić, D., Domazet, I.) pp 433-448. Bank Press Fest Belgrade Banking Academy 2, 2010
Sáfrányné Gubik Andrea: Social Aspects in Buyer-Supplier Relationships of SMEs in Hungary, Economic Analysis, Institute of Economic Sciences, Belgrade Vol. 43, No. 1-2 pp. 108-116. (ISSN 1821-2573), 2010
Sáfrányné Gubik Andrea: he Role of Local Environment in SMEs’ operation. (Chapter 13), Exploring the Dynamics of Entrepreneurship (eds.: Surdej, A., Wach, K.) Wydawnictwo Adam Marszałek, Torun-Krakow, 2010 pp. 202-212. (ISBN 978-83-7611-584-9), 2010
Sáfrányné Gubik Andrea: Theoretical questions and practical experiences of cooperation among small and medium sized enterprises (Chapter 4), Enterprise – constituent element of national competitiveness (eds. Vokorokosová, R. et al.) Visegrad Found Kosice 2010. pp. 144-182. (ISBN 978-80-8086-139-1), 2010
Sáfrányné Gubik Andrea: Cooperation among Small- and Medium-sized Enterprises - Practical Experiences from BAZ County, Erenet Profile ISSUE Vol. VI, No. 1 pp. 44-58. January 2011 (ISSN 1789-624X), 2011
Erős Adrienn: Growth Oriented Fiscal Policy, Journal of Economic Analysis of Institute of Economic Sciences in Belgrade. pp. 25-33 No. 1-2/2010 ISSN 1821-2573, 2010
Erős Adrienn: The Impact of the Budget’s Expenditure Structure on Long-Term Economic Growth – Theory and Empirical Evidence in View of the Hungarian Data, Economic growth and development of Serbia New Model (Eds Hanić, H., Ngomai, S., Vukelić, G., Erić, D., Domazet, I.) Bank Press Fest Belgrade Banking Academy 2, 2010
Bartha Zoltán: The mobility of business knowledge, Journal of Women’s entrepreneurship and education. No. 1-2/2010, ISSN 1821-1283. Novi Sad, pp. 91-99., 2010
Karajz Sándor: Piacszerkezeti változások a globalizáció tükrében, Kocziszky György, Szakály Dezső (szerk.) Tudásalapú társadalom - Tudásteremtés - Tudástranszfer - Értékrendváltás: VIII. Nemzetközi tudományos konferencia. Miskolc, 2011
Bartha Zoltán, Sáfrányné Gubik Andrea: Measuring the Outside Potential of the OECD Countries, SCIENTIFIC ANNALS OF THE “ALEXANDRU IOAN CUZA” 58:(1) pp. 365-373., 2011
Bartha Zoltán, Sáfrányné Gubik Andrea: Külső potenciál: Az OECD országok világgazdasági pozíciója., In: Kocziszky György, Szakály Dezső (szerk.) Tudásalapú társadalom – Tudásteremtés – Tudástranszfer – Értékrendváltás: VIII. Nemzetközi tudományos konferencia. Miskolc, 2011
Sáfrányné Gubik Andrea: Cooperation among Small- and Medium-sized Enterprises.: Practical Experiences from BAZ County, ERENET PROFILE 6:(1) pp. 44-58, 2011
Sáfrányné Gubik Andrea: A kis- és középvállalatok nemzetközi aktivitása – akadályok, lehetőségek, ahogyan a vállalatok és a szakértők látják, Tudáshálózat és klaszterépítés: Az Észak-magyarországi régió tudásközpontjainak a regionális gazdaságfejlesztéshez és klaszterépítéshez kapcsolódó kutatási eredményei, 2011
Sáfrányé Gubik Andrea: A Comparison of Experts’ and Entrepreneurs’ Opinions on International Business Activity, Theory, Methodology, Practice Vol. 7., Nr. 2., pp. 47-54, 2011
Tóthné Szita Klára: A környezeti globalizáció és hazai leképezése, Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek VIII. évf. 2. sz. 30-37 o., 2011
Tóthné Szita Klára: A társadalmi metabolizmus jövője és a fenntarthatóság mérési lehetőségei, Előadás az MTA-JKB ülésén, 2011
Bartha Zoltán, Sáfrányné Gubik Andrea: The significance of fiscal space in Europe’s response to the crisis, Farkas, B. Mező, J. (szerk.) Faculty of Economics and Business Administration, University of Szeged, pp. 170-181.(ISBN:978-963-306-159-6), 2012
Sáfrányné Gubik Andre: Az intézményi kapcsolatok szerepe a kis- és középvállalatok működésében, microCAD Miskolc: University of Miskolc, 2012. pp. 1-7.Economic Challenges in the 21st Century (ISBN:978-963-661-773-8), 2012
Bartha Zoltán, Sáfrányné Gubik Andrea: Jellegzetes fejlődési pályák az OECD országokban: A JKB modell bemutatása, Miskolci Egyetem Digitális Raktár és Adattár, 2012
Erős Adrienn, Ratinho T., Harms R.: Nanotech: Evidence from Hungary, The Netherlands and Portugal, Commercialization of Micro-Nano Systems Conference, Albuquerque, 2010
Erős Adrienn, Rainer Harms: Entrepreneurial Management és a nemzetköziesedés és sebessége elözettes eredmények a német gazellák teljesítményéröl, 8th Intl. conference University of Miskolc, Miskolc, 2011
Erős Adrienn, Rainer Harms: EM and speed of internationalization - preliminary results from German Gazelles, 14th McGill conference on International Entrepreneurship, IAMOT, 2012
Karajz Sándor, Tkačova, N. P.: Teoretiko-metodicni zasadi formuvaniâ ta ošiki konkurentnih mashinobudivnix pidpriemstv, Informacijni tehnologii: Nauka, tehnika, tehnologija, oszvita, zdorov’ja.: Tezi dopovidej XX Mizsnarodnoji naukovo-prakticsnoji konferenciji. Harkiv, 15-17 travnâ, 2012
Klara Szita Toth: Green world economy – a dream or reality?, International Conference on Economic Cybernetic Analysis, NEC 2012 Bukarest, Románia 2012 okt. 26-28, 2012
Klara Szita Toth: Global environmental governance - towards a sustainable green world economy?!, International Journal of Arts and Sciences conference for Academic disciplines Roma, 2012. okt. 29-nov.1. poster a cikk közlésre elküldve,, 2012
Tóthné Szita Klára: Zöld világgazdaság – álom vagy realitás?, MTÜ MTA Statisztikai és Jövőkutatási Bizottság tudományos ülése „A statisztika és a jövőkutatás aktuális tudományos kérdései”, nov.19., 2012
Tóthné Szita Klára: Globalizáció és környezeti intézmények, in: Globalizáció 2012 – MTA SJTB JTAB ülése, 2012
Siposné Néndori Eszter: Adalélok az állam újraelosztás gazdasági növekedésre gyakorolt hatásának vizsgálatához, Széchényi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Doktori Iskola Évkönyv 2012 2011-224. oldal, 2012
Bartha Zoltán - Sáfrányné Gubik Andrea: Future-, outside-, and inside-focused development paths, INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES 2/1 pp. 435-452., 2013
Bartha Zoltán, Sáfrányné Gubik Andrea, Tóthné Szita Klára: Intézményi megoldások, fejlődési modellek, Miskolc: GNR Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. ISBN:978-963-08-6965-2, 2013
Tóthné Szita Klára: Global Environmental Governance – Towards a Sustainable Green World Economy?!, INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (CD) 2013:(3/1) pp. 389-397, 2013
Sáfrányné Gubik Andrea: A magyar hallgatók vállalkozásindító szándékát befolyásoló tényezők modellje: Ajzen tervezett magatartás elméletének kiterjesztése, VEZETÉSTUDOMÁNY 44:(7-8.) pp. 18-29., 2013

 

Projekt eseményei

 
2010-07-06 13:52:35
Résztvevők változása
vissza »