Az identitás terei. Kulturális topográfiák az Osztrák-Magyar Monarchia német nyelvű kultúrájában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
76871
típus K
Vezető kutató Orosz Magdolna
magyar cím Az identitás terei. Kulturális topográfiák az Osztrák-Magyar Monarchia német nyelvű kultúrájában
Angol cím Spaces of identity. Cultural Topographies in the German speaking Culture of the Austro-Hungarian Monarchy
magyar kulcsszavak Narráció, kultúra, regionalitás, térstruktúrák, identitás
angol kulcsszavak Narration, culture, regionality, space structures, identity
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Ortelius tudományág: Germán filológia
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Magyar irodalom
zsűri Irodalom
Kutatóhely Germanisztikai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Fenyves Miklós
Kerekes Amália
Király Edit
Rácz Gabriella
Radek Tünde
projekt kezdete 2009-01-01
projekt vége 2012-06-30
aktuális összeg (MFt) 8.160
FTE (kutatóév egyenérték) 2.86
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A tervezett kutatás célja az Osztrák-Magyar Monarchia német nyelvű irodalmában és publicisztikájában megjelenő térképzetek vizsgálata a narratológia, a kulturális geográfia, az antropológia és a migrációszociológia módszertani eszköztárának ötvözésével. A projekt arra tesz kísérletet, hogy a hazai kutatásokban elsőrendűen magyar nyelvű forrásokra alapozott, történettudományi szempontból földolgozott részeredményeket ütköztesse a Monarchia különböző régióinak német nyelvű sajtójában és szépirodalmában artikulálódó tértapasztalatokkal, és rákérdezzen a regionális központok kölcsönviszonyára, konkurenciájára, a német nyelv egységesítő és diverzifikáló szerepére, a belső egzotikum alakváltozataira, valamint a kulturális turizmus és a belső migráció kultúrpolitikai vonzataira. A tervezett projekt új szövegforrások feltárásával, magyar nyelvű megjelentetésével, valamint egy nemzetközi konferencia keretében többféle diszciplínát egyesítő értelmezésével és az eredmények kötetben való megjelentetésével az Osztrák-Magyar Monarchia belső tagolódását kívánja új megvilágításba helyezni, hiszen az útleírások tudományos, kulturális és politikai diskurzusokat összefuttató műfaja lehetőséget ad a határolási technikák, a hierarchiák és horizontális megalkotásának beható tanulmányozására.
A kutatások során összeállított kurzustematikák, a forráskiadvány és a konferenciakötet jelentős szerepet tölthetnek be a következő évek felsőoktatásának germanisztikai (kultúra- és irodalomtudományos, komparatisztikai irányú) BA-, MA- és doktori képzésében, mivel egyrészt lehetővé teszik az elmélyült és problémaorientált módszertani reflexiót az új típusú képzés kurzusaiban, másrészt hozzájárulnak az oktatás empirikus bázisának kibővítéséhez. A nemzetközi konferencia a már lezárult projektek során megteremtett közép-kelet-európai kapcsolatok kibővítését célozza, a konferenciakötet megjelentetése pedig magyar nyelven is hozzáférhetővé teszi a nemzetközi tudományos eredményeket. A tervezett projekt összességében lehetővé teszi a tudományos pályájukat kezdő kutatók részvételét is a nemzetközi tudományos életben, és biztosítja a magyar germanisztikai kutatások korszerű önreflexióját és interdiszciplináris kibővítését.
angol összefoglaló
The aim of the planned research project is the inquiry of spatial images in the German language literature and journalism of the Austrian-Hungarian Monarchy through the combination of methodological instruments of narratology, cultural geography, anthropology and migration sociology. The project makes the attempt to confront the partial results which were based in the Hungarian historical research primarily on Hungarian language sources with the experiences articulated in the German language press and fiction of diverse regions in the Monarchy. The project explores the interaction and concurrence of the regional centres, the unifying and diversifying role of the German language, the formations of the intern exotism, as well as the cultural and political aspects of cultural tourism and internal emigration. The planned project shall revisit the internal structuring of the Austrian-Hungarian Monarchy by exploring and translating new text sources and their interdisciplinary interpretation in the course of an international conference, as far as the genre of the travelogue which combines scientific, cultural and political discourses makes possible the deep going study of liminal techniques and horizontal production of hierarchies.

The results of the research project can contribute to the elaboration of new university courses at all levels (BA, MA, Phd), to the accessibility of written sources of the culture of the Austrian-Hungarian Monarchy, to the international discussion of the insight into the investigated questions, and to the methodological reflection of literary and cultural theoretical research in the field of German philology in Hungary.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt az Osztrák-Magyar Monarchia német nyelvű irodalmában és publicisztikájában megjelenő térképzeteket vizsgálta a narratológia, a kulturális geográfia, az antropológia és a migrációszociológia módszertanának ötvözésével. A projekt új szövegforrások feltárásával, magyar nyelvű megjelentetésével, egy nemzetközi konferenciával, az eredmények kötetekben való megjelentetésével az Osztrák-Magyar Monarchia belső tagolódását helyezte új megvilágításba, az útleírások tudományos, kulturális és politikai diskurzusokat összefogó műfaja lehetőséget adott a térábrázolás, térhasználat formáinak, történeti változásainak beható tanulmányozására. A kutatások során összeállított kurzustematikák, a forráskiadvány és a konferenciakötetek beépülnek a germanisztikai (kultúra- és irodalomtudományos, komparatisztikai) BA-, MA-, PhD-képzésbe, és új interdiszciplináris MA-képzésbe integrálódnak: lehetővé teszik az elmélyült és problémaorientált reflexiót az új típusú képzésben, hozzájárulnak az oktatás empirikus bázisának kibővítéséhez. A nemzetközi konferencia a korábbi projektekben megteremtett közép-kelet-európai kapcsolatokat bővítette, a két konferenciakötet magyar és német nyelven is hozzáférhetővé teszi a nemzetközi tudományos eredményeket. A projekt lehetővé tette tudományos pályájukat kezdő kutatók részvételét is a nemzetközi tudományos életben, és biztosította a magyar germanisztikai kutatások korszerű önreflexióját és interdiszciplináris kibővítését.
kutatási eredmények (angolul)
The project aimed at the inquiry of spatial images in the German language literature and journalism of the Austrian-Hungarian Monarchy through the combination of methodological tools of narratology, cultural geography, anthropology and migration sociology. It explored the interaction and concurrence of the regional centres, the unifying and diversifying role of the German language, the formations of the intern exotism, as well as the cultural and political aspects of cultural tourism and internal emigration, it revisited the internal stratification of the Austrian-Hungarian Monarchy by exploring, translating, and publishing new text sources in a Reader, it discussed their interdisciplinary interpretation in the course of an international conference investigating the liminal techniques and horizontal production of hierarchies through the genre of the special forms of the travelogue. The results of the research project (the collected sources, the reader and the two volumes containing the conference proceedings) are/ can be used in higher education teaching at BA-, MA- and PhD-level; they will also contribute to the elaboration of new interdisciplinary MA-courses, to the accessibility of written sources of the culture of the Austrian-Hungarian Monarchy, to a broad international discussion of the results, and to the methodological reflection of literary and cultural theoretical research in the field of German philology in Hungary.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=76871
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Tóth Ildikó: Krankheitsmetapher als Bewegungsraum von Literatur, Sprache, Psychologie und Medizin, János-Szatmári,Szabolcs et al. (Hg.): Begegnungsräume von Sprachen und Literaturen. Studien aus dem Bereich der Germanistik. Klausenbug, Großwardein: Partium 2010, 2010
Tóth Ildikó: Raumkonzepte in den Krankheitsdarstellungen von Arthur Schnitzler, Jahrestagung ungarischer NachwuchsgermanistInnen. ELTE Germanisztikai Intézet, 2010
Orosz Magdolna: Phantastische Reisen. (Un)Möglichkeiten der Autonomie der Person in phantastischen und utopischen Texten der Frühen Moderne, 3. Kongress des MGV, Wien, 2010
Orosz Magdolna: Unzuverlässiges Erzählen in der Frühen Moderne, Vortrag im Germanistischen Seminar der Universität Heidelberg, 2010
Orosz Magdolna: Symbolisation of Cities in Literary Texts of Early Modernity/ Symbolisierungsprozesse von Städten in literarischen Texten der Frühen Moderne, TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, Nr. 18, Juni 2011, 2011
Király Edit: "Die Feuersäule des Weltverkehrs".Über Donau-Reiseberichte im Zeitalter der Dampfschifffahrt, Reiseberichte in der Literatur und Kultur Zentraleuropas. Jahrestagung des literatur- und kulturwissenschaftlichen Komitees der ÖAW und der UAW, 2011
Rácz Gabriella: Kriegsnovellen musikalisch konzipiert. Interkulturelle und intermediale Aspekte in Arnold Zweigs ausgewählten Novellen, Fiala-Fürst, I.; Joachimsthaler, J.; Schmitz, W. (Hg.): Mitteleuropa. Kontakte und Kontroversen. Dresden: Thelem, 204-211., 2011
Orosz Magdolna; Rácz Gabriella: „Így jó a vége”. Exotizmus, idegenség és identitás az Osztrák-Magyar Monarchia operettjében, Fenyves Miklós/ Kerekes Amália/ Kovács Bálint/ Orosz, Magdolna: Utak és kalauzok. Változatok az Osztrák-Magyar Monarchia topográfiájára. Budapest: Gondolat Kiadó, 177-194, 2012
Rácz Gabriella: Literarische und musikalische Grenzüberschreitungen, 3. Kongress des Mitteleuropaischen Germanistenverbandes, Wien, 2010
Orosz Magdolna; Rácz Gabriella: „Alles gelungen“. Exotismus, Fremdheit und Identität in der Operette der k.u.k.-Monarchie, "Habsburg bewegt. Topografien der Monarchie" nemzetközi konferencia, ELTE Germanisztikai Intézet, 2011
Kerekes Amália; Teller Katalin: "A mi Bécsnek a Prater, az a magyar fővárosnak a Városliget". Bécsi és budapest városmarketing 1900 körül, Fenyves Miklós; Kerekes Amália; Kovács Bálint; Orosz Magdolna: Utak és kalauzok. Változatok az Osztrák-Magyar Monarchia topográfiájára. Budapest: Gondolat Kiadó, 37-52., 2012
Kerekes Amália: Wer vergisst. Moritz Csákys Handbuch für Zentraleuropa (Moritz Csáky: Das Gedächtnis der Städte. Kulturelle Verflechtungen – Wien und die urbanen Milieus in Zentraleuropa), kakanie revisited, 2011
Kerekes Amália: „[D]ieses primitiv Epische”. Fadenspiele in Hugo Bettauers Der Kampf um Wien., Balogh. F.A.; Varga P. (Hg.): „Das Leben in der Poesie”. Festschrift für Magolna Orosz zum 60. Geburtstag. Budapest: ELTE Germanistisches Institut, 2011
Kovács Bálint; Szabó Judit: A két világháború közötti útifilm avagy kamerával az autóipar szolgálatában, Fenyves Miklós; Kerekes Amália; Kovács Bálint; Orosz Magdolna (szerk.): Utak és kalauzok. Változatok az osztrák-Magyar Monarchia topográfiájára. Budapest: Gondolat Kiadó, 2012
Fenyves Miklós; Kovács Bálint: Ein abenteuerlich bunter Misthaufen. Zu einem Kriegsbericht von Ludwig Bíró, Habsburg bewegt.Topografien der Monarchie. Nemzetközi konferencia, ELTE Germanistisches Institut, 2011
Orosz Magdolna: „An ihrer Unaussprechlichkeit zugrunde gegangen”. Sprache und Sprachen (in) der österreichisch-ungarischen Monarchie, Pierre Béhar Eva Philopoff (Hg.): Von der Doppelmonarchie zur Europäischen Union. Österreichs Vermächtnis und Erbe. Hildesheim u.a.: Georg Olmes Verl. 45-62., 2011
Orosz Magdolna: „Capri ein Unding”. Natur und Raumerfahrung in Rilkes Capreser Gedichten, Iványi Zsuzsanna/ Pethő Gergely (szerk.): A szaván fogott gondolat. Ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére. Debrecen: Printart-Press, I. 243-255., 2011
Orosz Magdolna: Recenzió: Moritz Csáky: Das Gedächtnis der Städte. Kulturelle Verflechtungen – Wien und die urbanen Milieus in Zentraleuropa, Jahrbuch der ungarischen Germanistik. Budapest/Bonn: DAAD/Gesellschaft ungarischer Germanisten. 308-311., 2010
Orosz Magdolna: Zeichenhaftigkeit, Sprache und Medialität bei Arthur Schnitzler, előadás a Heidelbergi Egyetem Germanistisches Seminar-jában, 2011
Orosz Magdolna: Rilke auf Capri und die Capreser Gedichte, bevezető előadás és workshop-vezetés a „Rainer Maria Rilke’ Uncollected Poems 1906-1911 konferencián, Boston, 2011
Orosz Magdolna: „Fremd und seltsam heimisch”. Interkulturalität und die Reflexion von Eigenem und Fremdem, „Erzählen und Erzähltheorie zwischen den Kulturen” nemzetközi konferencia, Veszprémi Egyetem, 2011
Orosz Magdolna: Erzählerisches Grenzgängertum: das Buch im Buch, "Seitenweise. Die Kulturtechnik Buch" nemzetközi konferencia, ELTE GErmanisztikai Intézet, 2011
Orosz Magdolna: Erzählte Welten und kognitive Annäherungen, „Narratologie, Ästhetik, Literaturgeschichte” nemzetközi szimpózium, Szeged, 2011
Orosz Magdolna: „Steinernes Denkmal seines großen Ahnherrn”. Geschichte(n), Erinnerung und Erzählen in Leo Perutz’ „St. Petri-Schnee”, „Kanon – Zäsur – Wissenschaft. Das historische Erzählen in Österreich und Ungarn im 20./21. Jahrhundert” nemzetközi konferencia, ELTE Germanisztikai Intézet, 2012
Orosz Magdolna: „Worte lassen sich in verschiedener Weise auslegen”. Arthur Schnitzlers Sprachkritik., Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Section Philosophica XIV/3. Miskolc, 2009
Orosz Magdolna: „Es war nur Grauen da”. (Un)menschliche Verwandlungen – verhindertes Leben, Imre Kurdi (Hg.): Konnte Rilke radfahren? Die Faszination des Biographischen in der deutschen Literatur. Frankfurt/M.: Peter Lang Verlag, 2009
Király Edit: Periphere Topographien. Von Kisch bis Kanitz: ein Krebsgang, Imre Kurdi (szerk.): Konnte Rilke radfahren? Die Faszination des Biographischen in der deutschen Literatur. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2009
Király Edit: Zu dritt auf dem Deck: Lady Montague, Grillparzer und Esterházy auf der Donau-Reise, Attila Bombitz (szerk.): Österreichische Literatur ohne Grenzen. Gedenkschrift für Wendelin Schmidt-Dengler. Wien: Praesens, 2009
Fenyves Miklós; Kerekes Amália; Kovács Bálint; Orosz Magdolna (szerk.): Utak és kalauzok. Változatok az Osztrák-Magyar Monarchia topográfiájára, Budapest: Gondolat Kiadó (Mű-helyek, 10.) - könyv 307 oldal, 2012
Fenyves Miklós: Lokales. Zu Thomas Bernhards „Der Stimmenimitator”, Attila Bombitz et al. (szerk.): Österreichische Literatur ohne Grenzen. Gedenkschrift für Wendelin Schmidt-Dengler. Wien: Praesens, 2009
Iványi-Szabó Rita: Grenzüberschreitungen in Hugo von Hofmannsthals Erzählung Das Märchen der 672. Nacht, Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Philosophica. XIV/3. Miskolc, 2009
Tóth Ildikó: „Die Kehrseite des Spiegels”. Horizontale und vertikale Grenzüberschreitungen in der „Wahnsinnsnovelle” von Arthur Schnitzler, Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Philosophica. XIV/3. Miskolc, 2009
Kovács Bálint: „Die Digue von Ostende”. Grenzorte und Grenzerscheinungen in Alfred Döblins Erzählung „Die Segelfahrt”, Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Philosophica. XIV/3. Miskolc, 2009
Iványi-Szabó Rita / Tóth Ildikó: Spiegel als Begegnungsraum. Interdiskursive Metapher-Betrachtungen in den Erzählungen von Hugo von Hofmannsthal und Arthur Schnitzler, Begegnungsraum Ostmitteleuropa. Internationale Konferenz Budapest, 2009
Kovács Bálint: Das Coupé als Begegnungsraum und Zufluchtsort in Alfred Döblins Linie Dresden-Bukarest, Begegnungsraum Ostmitteleuropa. Internationale Konferenz Budapest, 2009
Tóth Vera: Kulturelle Identität im Spiegel der literarischen Erinnerungen, János-Szatmári, Szabolcs et al. (Hg.): Begegnungsräume von Sprachen und Literaturen. Studien aus dem Bereich der Germanistik. Klausenburg – Großwardein: Partium Verlag, 2010
Orosz Magdolna: Städte und Stätten der Monarchie: Konstruktionen von Identität und Fremdheit in der deutsch- und ungarischsprachigen Literatur der Frühen Moderne, Mythos und Wirklichkeit des Kaiserreichs Österreich-Ungarn. Meran, Accademia di Studi Italo-Tedeschi, 2009
Orosz Magdolna: Voyages racontés: Malte, voyageur à travers des temps et des espaces, „Rainer Maria Rilke – Regards croisés: sa vie, son œuvre”, Cerisy-la-Salle, 2009
Fenyves Miklós/ Kovács Bálint: Egy "kalandosan tarka szemétdomb". Bíró Lajos "Rovreiti sétája"., Fenyves Miklós/ Kerekes Amália/ Kovács Bálint/ Orosz Magdolna (szerk.): Utak és kalauzok. Változatok az Osztrák-Magyar Monarchia topográfiájára. Budapest: Gondolat, 2012
Kerekes Amália: Periphere Urbanisierung: Massenkonzepte der Unterhaltungskultur in Wien und Budapest in den 1920er Jahren, Die tausend Freuden der Stadt. Metropolenkultur um 1900, 2009
Fenyves Miklós; Iványi-Szabó Rita; Orosz Magdolna; Tóth Ildikó (szerk.): Terepszemle. Utazások a Monarchia német nyelvű publicisztikájában, Budapest: Gondolat Kiadó. (Mű-helyek, 9.) 320 oldal, 2010
Fenyves, Miklós; Kovács, Bálint: Alpentraum in Galizien. Ludwig Ganghofers offener Brief an Peter Rosegger am 24. Mai 1915, Fekete Ágnes/Fenyves Miklós/Komáromy András: Studien ungarischer NachwuchsgermanistInnen. Budapest: ELTE Germanistisches Institut, 2012
Kovács, Bálint: Glaube und Technik in Alfred Döblins Märchen von der Technik, János-Szatmári; Kordics; Szabó (szerk.): Begegnungsräume von Sprachen und Literaturen. Klausenbug, Großwardein: Partium, Bd. 1, 435-442., 2010
Kovács Bálint: Das Ost-Europa-Bild in F. W. Murnaus Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, Mitteleuropäischer Germanistenverband, 3. Kongress, Wien, 2010
Iványi-Szabó Rita: Lakozás a nyelv házában avagy a nyelv csapdái. Hugo von Hofmannsthal: Reise im nördlichen Afrika, Fenyves Miklós/Kerekes Amália/Kovács Bálint/ Orosz Magdolna (szerk.): Utak és kalauzok. Változatok az Osztrák-Magyar Monarchia topográfiájára. Budapest: Gondolat. 153-176, 2012
Iványi-Szabó Rita: Gartentopos in den Erzählwerken von Hugo von Hofmannsthal, Fekete, Ágnes/Fenyves, Miklós/Komáromy András (Hg.): Studien ungarischer NachwuchsgermanistInnen. Budapest: ELTE Germanistisches Institut., 2012
Iványi-Szabó Rita: Eine imaginäre Reise. Hugo von Hofmannsthals "Das Dorf im Gebirge" und die "Sommerreise", "Habsburg bewegt. Topografien der Monarchie" - nemzetközi konferencia, ELTE Germanisztikai Intézet, 2011
Iványi-Szabó Rita: Wiener Briefe an The Dial – Hugo von Hofmannsthal und Amerika, János-Szatmári, Szabolcs et al. (Hg.): Begegnungsräume von Sprachen und Literaturen. Studien aus dem Bereich der Germanistik. Klausenbug, Großwardein: Partium, 2010
Iványi-Szabó Rita; Tóth Ildikó: Reise als Motiv - Hugo von Hofmannsthal, Arthur Schnitzler, 3. MGV-Kongress, Bécs, 2010
Kerekes Amália: „Montageplan der Wirklichkeit“. Frühe Ansätze zur Ästhetik der Filmwochenschau und des Dokumentarfilms, Perspektiven der Zeitgeschichte. Universität Wien, 2010
Kerekes Amália; Teller Katalin: Groß und bündig. Über Gebundenheit und Selektivität im Umgang mit Periodika, Eder, Thomas; Kobenter, Samo; Plener, Peter (Hg.): Seitenweise. Was das Buch ist. Szerk. . Wien: edition atelier, 2010
Kerekes Amália; Reber, Ursula; Teller Katalin: Die parzellierte Kriegsausstellung. Debatten über den Prater und seine Schrebergärten um 1919, Kakanien revisited, http://www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/AKerekes_UReber_KTeller1.pdf, 2010
Király Edit: Der Kongo fließt durch Ungarn. Literarische Grenzinszenierungen am Beispiel der Donau, Fischer, Wladimir et al. (Hg.): Räume und Grenzen in der österreichisch-ungarischen Monarchie von 1867 bis 1914. Tübingen, Basel: Francke, 2010
Király Edit: A saját szem. 19. századi dunai utazások - papíron, Fenyves Miklós/ Kerekes Amália/ Kovács Bálint/ Orosz Magdolna (szerk.): Utak és kalauzok. Változatok az osztrák-Magyar Monarchia topográfiájára. Budapest: Gondolat Kiadó, 2012
Orosz Magdolna: „Én voltam a tükör”. Arc és álarc: metaforikus tükröződések Rilkénél, Bónus Tibor et al. (szerk.): A hermeneutika vonzásában. Budapest: Ráció Kiadó. 395-407., 2010
Orosz Magdolna: „Egy középkori műalkotás másolata.” Történelem, emlékezés, narráció a „nagy” történelem árnyékában, Kovács Árpád (szerk.): Regények, médiumok, kultúrák. Budapest: Argumentum. (Diszkurzívák, 10.) 35-50., 2010
Orosz Magdolna: Das übertragene Konkrete. Metaphorik und erzählte Welt in Arthur Schnitzlers Erzählungen, Kodikas/ Code. Ars Semeiotica. Vol. 32, No. 3-4. Tübingen: Gunter Narr. 327-343., 2009
Orosz Magdolna: „Dieses Licht ist die Seele der Dinge”. Visuelle Poetiken um 1900 bei Hofmannsthal und Rilke, Hillenbrand, Rainer (Hg.): Erbauendes Spiel – Unendliche Spur. Wien: Praesens Verlag. 283-300., 2010
Orosz Magdolna: Interkulturalität, Identität, Fremdheit als Analysekategorien der Literatur der Frühen Moderne., Czeglédy, Anitaet al. (Hg.): Deutsch im interkulturellen Begegnungsraum Ostmitteleuropa. Frankfurt/M: Peter Lang. 81-99., 2010

 

Projekt eseményei

 
2008-09-18 14:12:57
Résztvevők változása
vissza »