Nem-specifikus egészségproblémák vizsgálata modellrendszerekben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
76880
típus K
Vezető kutató Bárdos György
magyar cím Nem-specifikus egészségproblémák vizsgálata modellrendszerekben
Angol cím Non-specific health problems: studying model-systems
magyar kulcsszavak nem-specifikus egészségproblémák, elektromágenses sugárzások, placebo-hatás, időjárás-érzékenység
angol kulcsszavak non-specific health problems, electromagnetic exposition, placebo-effect, sensitivity to weather fronts
megadott besorolás
Pszichológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Ortelius tudományág: Kísérleti pszichológia
Állatélettan (Komplex Környezettudományi Kollégium)10 %
Kognitív idegtudományok (pl. tanulás, memória, érzelmek, beszéd) (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)10 %
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Dúll Andrea Magdolna
Fülöp Andrea
Komsa Ildikó
Köteles Ferenc
Mika János
Szemerszky Renáta
Varró Petra
projekt kezdete 2008-10-01
projekt vége 2013-03-31
aktuális összeg (MFt) 17.510
FTE (kutatóév egyenérték) 12.09
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Nem-specifikus egészségproblémáknak (NSEP; más néven ’(orvosilag) megmagyaráz(hat)atlan testi tünetek’) olyan tünet-együtteseket nevezünk, amelyek okairól – úgymond - keveset (vagy semmit sem) tudunk. Kutatásunk alapfeltevése az, hogy e jelenségek gyakran pszichés eredetűek, vagy a valódi okokat pszichés tényezők fedik el, kialakulásukban pedig pszichofiziológiai mechanizmusok vesznek részt; ezért a tünetek okai valójában megtalálhatók, noha megjelenésük nem feltétlenül specifikus a kiváltó okokra.
Munkánkban olyan modellrendszereket vizsgálunk, amelyek a NSEP-k létrejöttének folyamatába engednek bepillantást. A nem-ionizáló elektromágneses sugárzások viselkedési (általános aktivitás, szorongás, preferencia, szociális viselkedés, tanulás) és élettani (ingerületvezetés, ideg-izom aktivitás, szív-és bélműködés) hatásainak állatkísérletes vizsgálata a panaszok objektivitását és élettani hátterét érinti; az időjárás érzékenység olyan jelenség, ahol az emberi és az állatkísérletes adatok összevethetők (viselkedés monitorozás, ill. tünetnapló), végül a placebo- és nocebo-hatás (’teljes gyógyszerhatás’ elemei, terápiás alkalmazások, alkohol hatás, pszichofiziológiai háttér) a humán pszichés mechanizmusok, elsősorban az elvárás és a szuggesztiók szerepének tanulmányozását teszi lehetővé. Mindhárom modellrendszerben komplex, sokféle módszert ötvöző megközelítést alkalmazunk, és az eredményeket sokváltozós összehasonlításban értékeljük.
angol összefoglaló
Non-specific health problems (NSHP, or as also called ’(medically) unexplained somatic symptoms’) are symptoms that are not believed to refer (or only partially)to their causes. Basic assumption of our research is that these phenomena are frequently of psychological origin or are masked by psychological factors. In addition, there must be psychophysiological mechanisms behind thus it is possible to identify the causes, although symptoms are not necessarily specific to their causes.
We intend to study model systems that allow us to investigate the mechanisms of NSHPs. Studying behavioural (general activity, anxiety, preferences, social behaviour, learning) as well as physiological (e.g. nerve conduction, neuro-muscular activity, heart and intestinal functions) consequences of non-ionizing electro-magnetic exposure in animals may help to check objectivity of the complaints and to uncover mechanisms. Weather-sensitivity is a phenomenon in which human and animal data could be compared. Finally, placebo- and nocebo-effect (e.g. ’full drug effects’, therapeutic application, alcohol effects, psychophysiological background) help us to study the role of human psychological mechanisms, such as expectations or suggestions, respectively. In all three model-systems we use complex and multiple methods and results are analyzed in a multivariate manner.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A nem-specifikus egészségproblémák vizsgálatára általunk választott és kipróbált modellrendszerek meglepően jónak bizonyultak, Világossá vált, hogy az enyhe homeosztatikus zavarok legjobban az állatokon, illetve embereken párhuzamosan végzett vizsgálatok segítségével értelmezhetők igazán. Noha a projekt kezdetén azzal az alaphipotézissel éltünk, hogy a nem-specifikus egészségproblémák elsősorban pszichogén eredetűek, komplex modelljeink eredményei ezt a feltételezést nem mindenben támasztották alá. Több esetben sikerült– többnyire látens, gyenge és átmeneti - biológiai változásokat kimutatni, amelyek azonban ritkán vagy egyáltalán nem jelentek meg a viselkedés szintjén, és sohasem sikerült tartós hatásukat kimutatni. Azt azonban nem lehet kizárni, hogy az alapszintű biológiai változások indirekte befolyásolhatnak számos élettani, sőt neuronális folyamatot, és közvetetten a viselkedést is. Az EMF, a placebo/nocebo jelenség, és a modern egészségféltés vizsgálati modelljei arra is felhívják a figyelmet, hogy ezek szinte sohasem elégségesek a magatartásban megjelenő elváltozások, panaszok képzésére; ehhez számos pszichés tényezőre is szükség van. Ez utóbbiak esetleg önmagukban is elégségesek (lehetnek). Ilyen lehet például a szomatoszenzoros amplifikáció, a szomatizációs hajlam, esetleg a spiritualitás és a pesszimizmus. Fontos precipitáló és/vagy fenntartó tényező lehet az egészségféltés és a nocebo-hatás, vagyis a kulturális meghatározottság nagyobb, mint korábban gondolták.
kutatási eredmények (angolul)
he model systems we had set up to study non-specific health problems have proven to be surprisingly suitable. It has become clear that moderate disturbances of the homeostasis can the best been understood by combining parallel human and animal studies, respectively. Although at the beginning we had supposed that non-specific health problems are primarily of psychogenic origin, our complex model studies have not confirmed this completely. Several times we have managed to show – usually latent, light and transient – biological changes which, however, have rarely or not appeared at the organismic or behavioural level and have never persisted. One cannot, however, exclude that basic biological changes may indirectly influence many physiological or neural processes, even behaviour. Our models of EMF, of the placebo/nocebo phenomenon and of modern health worries, respectively, also have proven, however, that these are hardly enough to generate behavioural changes and complaints, many psychological factors are also required. These latter, such as somatosensory amplification, somatisation, maybe spirituality and pessimism may, on the other hand, in themselves be enough, though. Important precipitating and/or sustaining factors could be health worries and the nocebo effect, thus, socio-cultural determination is much broader than it had been previously thought.
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bárdos, Gy., Köteles, F.: Placebo, Magyar Pszichológiai Szemle, 66(1), 75-91, 2011
Köteles, F., Bárdos, Gy.: Nil nocere? A nocebo jelenség., Magyar Pszichológiai Szemle, 64(4), 697-727., 2009
Szemerszky, R., Köteles, F., Lihi, R., Bárdos, Gy.: Polluted places or polluted minds? Nocebo effect in symptom reports and ’electromagnetic hypersensitivity’ in a sham electromagnetic field exposure experiment., International Journal of Hygiene and Environmental Health, 213: 387-394., 2010
Szemerszky, R., Zelena, D., Barna, I., Bárdos, G.: Stress-related endocrinological and psychopathological effects of short- and long-term 50 Hz electromagnetic field exposure in rats., Brain Research Bulletin, 81: 92-99., 2009
Balassa, T., Szemerszky, R., Bárdos, G.: Effect of short-term 50 Hz electromagnetic field exposure on behaviour of rats., Acta Physiologica Hungarica, 96: 437-478., 2009
Köteles, F., Ferentzi, E.: Ethical Aspects of Clinical Placebo Use What do Laypeople Think?, Evaluation & the Health Professions. 35(4), 462–476. doi:10.1177/0163278712453993, 2012
Ferentzi, E., Köteles, F. Bárdos, G.: The Therapeutic Use of Placebos Among Hungarian GPs - a Preliminary Research Report., Clinical and Medical Experimental Journal. 5: 21-25, 2010
Köteles, F., Szemerszky, R., Freyler, A., Bárdos, Gy: Somatosensory Amplification as a possible source of subjective symptoms behind Modern Health Worries, Scandinavian Journal of Psychology, 52, 174-178, 2011
Ferenc Köteles, Adrienn Tóth, György Bárdos: Expectations of medicine adverse effects: perceptual characteristics of tablets and personality background., CEMED, 5, 1-4. DOI: 10.1556/CEMED.4.2011, 2011
Ferentzi, E., Köteles, F., Bárdos, Gy.: The Use of Placebos in Medical Practice. A Questionnaire Survey Among GPs of Hungary., CEMED. In press, 2011
Köteles, F., Bárdos, Gy.: What makes us sicker? An experimental study of non-specific adverse drug effects., CEMED, 5, 1-13. DOI: 10.1556/CEMED.4.2011.xxx, 2011
Köteles, F., Szemerszky, R., Gubányi, M., Körmendi, J., Szekrényesi, C., Lloyd, R., Bárdos, G.: Idiopathic environmental intolerance attributed to electromagnetic fields (IEI-EMF) and electrosensibility (ES) – Are they connected?, International Journal of Hygiene and Environmental Health, in Press. doi:10.1016/j.ijheh.2012.05.007, 2013
Köteles, F., Bárány, E., Varsányi, P., & Bárdos, G.: Are modern health worries associated with somatosensory amplification, environmental attribution style, and commitment to complementary and alternative medicine?, Scandinavian Journal of Psychology, 53(2), 144–149. doi:10.1111/j.1467-9450.2011.00908.x, 2012
Köteles, F., & Simor, P. (2011).: Modern Health Worries, Somatosensory Amplification and Subjective Symptoms: A Longitudinal Study., International Journal of Behavioral Medicine. In Press. doi:10.1007/s12529-011-9217-y, 2013
Dömötör, Zs. Szemerszky, R., Köteles, F.: Subjective and objective effects of coffee consumption - caffeine or expectations?, Acta Phsyiologica Hungarica (in press), 2013
Komsa, I., Köteles F., Bárdos, Gy.: A betegtájékoztatók, mint a gyógyhatás lehetséges összetevői, Magyar Pszichológiai Szemle, 64: 629–642., 2009
Köteles, F., Fodor, D., Cziboly, Á., Bárdos, Gy.: Expectations of drug effects based on colours and sizes - the importance of learning., Clinical and Experimental Medical Journal, 3(1):99-107., 2009
Szemerszky R., Köteles F., Bárdos Gy.: A környezeti elektromágneses terhelés hatásának tulajdonított nem-specifikus tünetek és a tünetképzés pszichológiai háttértényezői., Magyar Pszichológiai Szemle, 64 (3) 553-571., 2009
Köteles, F., Bárdos, Gy.: Placebo és személyiség - a primitívtől a megküzdőig. I. A placebo-reszponder személyiség., Pszichológia, 8(3):267-285., 2008
Köteles, F., Bárdos, Gy.: Placebo és személyiség - a primitívtől a megküzdőig. II. Szituáció, emóció, motiváció, attribúció és megküzdés., Pszichológia, 28(4):339-356., 2008
Bárdos, G.: Mind the Mind: The Placebo and Nocebo Phenomena. In: Inesta, E. R. Burgos, J. E. (eds): Consciousness, Perception, and Behavior: Conceptual, Theoretical, and Methodological Issues., Proceedings of the 11th Biannual Symposium on the Science of Behavior, Guadalajara, February 2010. Universidad de Guadalajara, México, 2011
Köteles, F., & Bárdos, G.: Placebo- és nocebohatás a gyógyításban., In: Az Egészségpszichológia Elmélete És Alkalmazása II. Klinikai Egészségpszichológia (pp. 153–204). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó., 2012
Kőhegyi, Z., Freyler, A., & Köteles, F.: Modernkori egészségféltés., Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 13(1), 37–55. doi:10.1556/Mental.13.2012.1.3, 2012
Bárdos Gy, Köteles F, Komsa I, Szemerszky R, Nagy K: Nil nocere – mellékhatások kiiktatása., Orvostovábbképző Szemle. 16/11. 13-20., 2009
Szemerszky, R., Elek, Sz., Bárdos, Gy: Resource competition: a new animal model to study anxiety., Clin Neurosci., 61 (S1): 61., 2008
Bárdos, G., Szemerszky, R., Köteles, F.: Non-specific health problems (NSHP): Do we need a physician to get sick?, Psychology & Health, 24 Suppl 1, 92., 2008
Köteles, F., Bárdos, Gy.: What makes us sicker? An experimental study of non-specific adverse drug effects., Psychology & Health, 24 Suppl 1, 239., 2008
Szemerszky, R., Köteles, F., Lihi, R., Bárdos, Gy: Non-specific symptoms (NSS) generated by sham Electromagnetic Field (EMF) Exposure: A prototypic nocebo effect., Psychology & Health, 24 Suppl 1, 380., 2008
Fülöp, A., Dunkel, Z., Mika, J.: Urban and rural mortality in Hungary parallel to diurnal weather (1971-2005)., Sigro, J., Brunet, M., Aguilar, E. (eds). Regional Climatic Change and its Impacts. Tarragona, pp. 639-652. 2., 2008
Fülöp, A., Dúll, A., Verőci, Zs., Hirsch, T., Mika, J., Puskás, J., Zonda, T.: Measuring Mental Activity Exposed to Weather Anomalies., Measuring Mental Activity Exposed to Weather Anomalies. In: 18th International Congress of Biometeorology. Tokyo, Japan, 22-26, September, 2008. pp. 1-5 (CD-ROM)., 2008
Fülöp A., Mika J., Puskás J.: A különböző időjárási helyzetek hatása a hallgatók szellemi teljesítményére., VIII. Természeti-, Műszaki- és Gazdaságtudományok Alkalmazása Nemzetközi Konferencia. CD-ROM 1 + 8 o. (megj. alatt)., 2009
Köteles, F., Szemerszky, R., Freyler, A., Bárdos, G.: Somatosensory amplification as a source of subjective symptoms behind modern health worries., Scandinavian Journal of Psychology. 52: 174-178, 2011
Dancey, C. P., Stenner, P., Attree, E.A., Coogan, J., Kovács, A., Bàrdos, G.: Irritable Bowel Syndrome in Hungary: how do patients view their illness?, Clinical and Experimental Medical Journal. 3: 487-498., 2009
Varró, P., Szemerszky, R., Bardos, G., Vilagi, I.: Changes in synaptic efficacy and seizure susceptibility in rat brain slices following extremely low-frequency electromagnetic field exposure., Bioelecromagnetics. 30: 631-640., 2009
Ivády A. és Mika J.: Objektív lokális időjárási típusok. In: Természet- és Műszaki- és Gazdaságtudományok alkalmazása 9. Nemzetközi Konferencia Szombathely,, CD-ROM (megj. alatt), 2010
Ivády A. és Mika J.: Objektív lokális időjárási típusok és alkalmazási lehetőségeik., In: Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés Tudományos Konferencia (Pajtókné Tari I. – Tóth A. szerk.). pp. 79-87, 2009
Szemerszky, R., Drozdovszky, O., Köteles, F., Balassa, T., Bárdos, G.: An exploratory factor analysis of rat behaviour in a multiple-test model A method for a complex interpretation of behavioural animal models’ data, IBRO INT. Wkshp, Pécs., 2010
Balassa T, Elek Sz., Bárdos G.: Effects of ELF-EMF exposition in rats, IBRO INT. Wkshp, Pécs., 2010
Bérdi, M., Köteles, F., Gáspár, Z., Bárdos, G.: Perceptual characteristics of sport nutritions and placebo effect on performance., Psychology & Health,2 6(6(S1)), 156-157., 2010
Ferentzi, E., Bárdos, G.: Why does the placebo work?» – a questionnaire survey on clinical placebo treatment among GPs of Hungary., Psychology & Health, 26(6(S1)), 211., 2010
Köteles, F., Freyler, A., Bárány, E. Bárdos, G.: I Am Sensitive Thus I Have To Be Careful - Somatosensory Amplification Behind Modern Health Worries., Psychology & Health, 26(6(S1)), 258., 2010
Szemerszky, R., Köteles, F., Bárdos, G.: Symptom perception of electromagnetic hypersensitive individuals is mediated by somatosensory amplification., Psychology & Health, 26(6(S1)), 346-347., 2010
Tóth, A., Eötvös, L., Köteles, F., Bárdos, G.: Hungarian GPs’ experiences and knowledge about nonspecific medication side effects in their practice among adult patients., Psychology & Health, 26(6(S1)), 34354., 2010
Simor, P., Köteles, F., Bódizs, R.: Elmerülés az élményben: A Tellegen-féle Abszorpció skála vizsgálata egyetemista mintán., Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 12(2), 101-123., 2011
Bérdi, M., Köteles, F., Szabó, A., Bárdos, Gy. (): .: Placebo effects in sport and exercise: a meta-analysis. In press, European Journal of Mental Health,, 2011
Simor, P., Köteles, F., Sándor, P., Petke, Zs., Bódizs, R.: Mindfulness and dream quality: a possible role for mindfulness in alleviating negative dream emotions and dream anxiety., Scandinavian Journal of Psychology. 52, 4, 369-375, 2011
Köteles, F., Simor, P., Bárdos, Gy.: Validation and psychometric evaluation of the Hungarian version of Short Health Anxiety Scale (SHAI)., Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. In press, 2011
Simor, P., Petke, Zs., Köteles, F.: Measuring pre-reflexive consciousness: The Hungarian validation of the Mindful Attention Awareness Scale (MAAS)., Learning & Perception. In press, 2011
Gyollai, Á., Simor, P., Köteles, F., Demetrovics, Zs: The Psychometric properties of the Hungarian version of the original and short form of Positive and Negative Affect Schedule (PANAS)., Neuropsychopharmacologia Hungarica, 13(2), 73-79., 2011
Köteles, F., Bárány, E., Varsányi, P., Bárdos, Gy.: Are modern health worries associated with somatosensory amplification, environmental attribution style, and commitment to complementary and alternative medicine?, Scandinavian Journal of Psychology. In press, 2011
Szemerszky R: Az elektromágneses túlérzékenység jelensége az empirikus eredmények tükrében., Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. In press, 2011
Köteles F.: Nocebo hatás - elméletben és gyakorlatban., Psychiatria Hungarica XXV. évf. 2010/Supplementum 77. o, 2011
Köteles Ferenc, Attila Szabó, Márk Bérdi, György Bárdos: Estimating the placebo effect: A comparison between the perceived potencies of various sport-performance enhancing substances., Magyar Sporttudományi Szemle, 46, 52-53., 2011
Orsolya Drozdovszky, Renáta Szemerszky, Ferenc Köteles, György Bárdos: Studies on the origin of non-specific symptoms attributed to exposure to power frequency electromagnetic fields., http://www.frontiersin.org/10.3389/conf.fnins.2011.84.00110/1438/13th_Conference_of_the_Hungari/all_events/event_abstract, 2011
Szemerszky Renáta, Ferenc Köteles, János Körmendi, György Bárdos: Are we able to detect the power frequency electromagnetic fields?, http://www.frontiersin.org/10.3389/conf.fnins.2011.84.00045/1438/13th_Conference_of_the_Hungari/all_events/event_abstract, 2011
Köteles, F., Simor, P., Bárdos, Gy.: A rövidített egészségszorongás kérdőív (SHAI) magyar verziójának validálása és pszichometriai értékelése., Mentálhigiéné és Pszichoszimatika. 3: 191-213., 2011
Köteles, F., Gubányi, M., Szemerszky, R., Árvai, D., & Bárdos, G.: Psychological determinants of sensitivity to 50 Hz magnetic fields., Presented at the EHPS 2012, Psychology & Health, 27:sup1, 1-357., 2012
Bérdi, M.: Placebo effects of sodium bicarbonate on 15-minute maximum effort cycling performance., Presented at the EHPS 2012, Psychology & Health Vol. 27, Supplement 1, 1-357., 2012
Fülöp Andrea, Mika János és Puskás János: A különböző időjárási helyzetek hatása a hallgatók szellemi teljesítményére., VIII. Természeti-, Műszaki- és Gazdaságtudományok Alkalmazása Nemzetközi Konferencia. CD-ROM 1 + 8 o., 2009
Fülöp, Andrea, Andrea Dúll, Zsuzsa Verőci, Tamás Hirsch, János MIka, János Puskás and Tamás Zonda,: Measuring Mental Activity Exposed to Weather Anomalies., 18th International Congress of Biometeorology. Tokyo, Japan, 22-26, September, 1-5 pp. (CD-ROM), 2008
Ivády Anett és Mika János: Objektív lokális időjárási típusok és alkalmazási lehetőségeik., Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés Tudományos Konferencia (Pajtókné TAri Ilona – Tóth Antal szerk.), Eger, 79-87, 2009
Ivády Anett és Mika János: Objektív lokális időjárási típusok, IX. Természeti-, Műszaki- és Gazdaságtudományok Alkalmazása Nemzetközi Konferencia, Szombathely, 2010. május 15, CD-ROM 1-8 o., 2010
Bérdi, M., Köteles, F.: Az optimizmus mérése: az Életszemlélet Teszt átdolgozott változatának (LOT–R) pszichometriai jellemzői hazai mintán., Magyar Pszichológiai Szemle, 65:273-294., 2010
Köteles, F., Bárdos, Gy.: Gyógyszerek perceptuális jellemzői és potenciális hatásaik., Psychiatria Hungarica, 24: 282-295, 2009
Köteles, F., Bárdos, Gy.: Tabletták perceptuális jellemzői által generált mellékhatás-elvárások és pszichológiai hátterük., Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 10(1), 47-62., 2009
Köteles, F., Gémes, H., Papp, G., Túróczi, P., Pásztor, A., Freyler, A., Szemerszky, R., Bárdos, Gy.: A Szomatoszenzoros Amplifikáció Skála (SSAS) magyar változatának validálása., Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 10: 321-335, 2009
Köteles, F., Komsa, I., Bárdos, Gy.: The effect of perceptual characteristics of tablets upon patient's choice., Clinical and Experimental Medical Journal, 4: 99-104., 2009
Simor, P., Köteles, F., Bódizs, R., Bárdos, Gy.: A szubjektív alvásminőség kérdőíves vizsgálata: A Groningen Alvásminőség Skála hazai validálása., Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 10(3), 249-261., 2009
Rendi, M., Szabo, A., Báros, Gy.: Testedzésfüggőség: Egy ritka, de súlyos pszichológiai rendellenesség., Magyar Pszichológiai Szemle. 65: 529-544., 2010

 

Projekt eseményei

 
2009-07-11 22:25:10
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Élettani és Neurobiológiai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem), Új kutatóhely: Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem).
2008-08-05 16:12:19
Résztvevők változása
vissza »