Bronzkincsek, deponálási szokások a késő bronzkorban.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
76881
típus K
Vezető kutató Szabó Gábor
magyar cím Bronzkincsek, deponálási szokások a késő bronzkorban.
Angol cím Hoards and Hoardings in the Late Bronze Age
magyar kulcsszavak késő bronzkor, bronzkincsek kontextusban, deponálási szokások, szakrális vagy profán?
angol kulcsszavak Late Bronze Age, Hoards in the Context, votive or profane Explanations?
megadott besorolás
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Régészet
zsűri Régészet
Kutatóhely Régészettudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
projekt kezdete 2008-08-01
projekt vége 2013-04-30
aktuális összeg (MFt) 13.630
FTE (kutatóév egyenérték) 1.46
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Kutatásunk késő bronzkori bronzkincsek tudományos igényű felderítését, dokumentálását és elrejtésük okának értelmezését tűzte ki céljául.
A késő bronzkor idején (Kr. e. 14-10 század) Európa legtöbb régiójához hasonlóan, a Kárpát-medence területén is elterjedt jelenség volt a bronzkincsek elrejtése. Magyarország területén európai viszonylatban is különösen nagy számú és változatos összetételű bronzkincs került elő. Múzeumainkban őrzött több száz ilyen depólelet közül kevés (1-2 %) az olyan, melyek valós előkerülési körülményeiről, pontos összetételéről biztos adatokkal rendelkezünk.
A hiteles dokumentáció hiánya miatt nem sikerült tisztázni a kincsek földbe kerülésének valós okait. Az elmúlt évben kifejlesztett, kis költségű módszerünk segítségével 5 új bronzegyüttest derítettünk és tártunk fel. Módszerünk továbbfejlesztésével újabb kincsek felkutatását tervezzük. Az általunk felderített depók lelőkörülményeinek pontos dokumentációjával olyan új információs bázist kívánunk teremteni, melynek segítségével megnyugtatóan lehetne nyilatkozni abban, az európai régészetben évtizedek óta folytatott vitában, hogy ezeket a kincseket profán vagy szakrális okokból rejtették-e el.
A kincsek tudományos igénnyel történő mielőbb felkutatásának van egy rendkívül sürgető aktuális aspektusa. Az elmúlt évtizedben hazánk területén is megjelentek azok az illegális kincskeresők, akik fémkereső műszereikkel védett lelőhelyeinket kirabolva, nagy számú bronzkincset juttattak a nyugat-európai illegális műkincspiacra. Károkozásuk csökkentésének egyik útja az általunk megkezdett tudományos igényű, megelőző leletfelderítés lehet.
angol összefoglaló
The aim of the recent research is to discover and describe bronze hoards of Late Bronze Age , moreover to interpret reasons of their hiding. During Late Bronze Age (14 -10th century B.C. ) in the area of the Carpathian basin as well as most of Europe, bronze hoards were frequently hidden. Although especially numerous and diversified bronze hoards have been found in Hungary, only a few ( 1-2%) of hundreds of bronze deposits preserved in Hungarian museums are precisely documented as scientists do not have sure data about the composition and real finding circumstances of most of them.
For the lack of valid documentation archaeologists could not explain yet the reason why bronze hoards had been buried. Our new method developed during the previous year made way for discover and excavate 5 new bronze treasure deposits, and we are planning to explore new areas for bronze treasures. Our aim is on the one hand to document precisely the circumstances of our findings and by this means to collect such amount of information with which it would be possible to give a well- established opinion in the long debate about the sacral or secular reasons of hidden treasures.
An urgent scientific standard discovery of these hoards is especially necessary as in last decades illegal treasure hunters with metal detectors have appeared in Hungary as well, and these people provide a great amount of bronze treasure to the Western European illegal market of art treasures after despoiling protected Hungarian localities. One of the ways to minimize their damage could be the discovery of findings with scientific standards we have begun.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A 2008-ban indult kutatóprogram elsődleges célja bronzkori kincsegyüttesek tudományos igényű felderítése és dokumentálása volt. Erre a látványos tárgyakat tartalmazó, a nemzetközi műkincskereskedelemben jó áron áruba bocsájtható leletcsoportra egyre nagyobb veszélyt jelentenek a fémkeresőműszeres rablók. Károkozásuk csökkentésére az egyetlen lehetőség a még föld alatt lévő kincsek mielőbbi felderítése és a lehető legsokoldalúbb dokumentálása maradt. A kincsek megmentése mellett másik célunk az volt, hogy feltárásukkal és lelőkörülményeik dokumentálásával egy olyan információs bázist teremtsünk, amely alkalmas lehet arra, hogy a több ezer hasonló korú kincs földbekerülésének okát új összefüggésekbe helyezve világítsa meg. A program kezdete óta 22 késő bronzkori kincsegyüttest sikerült felderítenünk és megmentenünk. Ezek közül 18 bronztárgyakat, 4 pedig aranytárgyakat tartalmazott - összesen több mint 500 darabot. Az általunk feltárt és dokumentált kincsek egykorú településekhez kapcsolódtak, így arra is alkalmat adtak, hogy környezetüket kisebb ásatásokkal, felszíni leletgyűjtéssel és fémkeresőműszeres kutatással átvizsgáljuk - adatokat gyűjtve így a deponálás térbeli kapcsolatrendszeréhez. Az eredeti helyzetében megőrződött kincsek mellett megpróbáltunk felderíteni olyan együtteseket is, amelyeket rablók találtak meg és dobtak piacra. Ennek a munkának az eredményképpen 9 eddig ismeretlen, magángyűjteményekben rejtőző, rablók által talált kincsre is sikerült rábukkanunk.
kutatási eredmények (angolul)
The primary goal of the research program launched in 2008 was the assessment and documentation of Bronze Age hoards with scientific methods. The activity of looters using metal detectors is a growing threat to this group of finds consisting of impressive artefacts, which are easy to sell on the international art trade market. The only option that remained to reduce the damage caused by looters is the quick assessment of yet underground hoards, and their documentation as many ways as possible. Beside the rescue of hoards, another goal of unearthing and documenting their finding conditions was to create an information base suitable for highlighting possible reasons behind the deposition of the thousands of similar-aged hoards in a new perspective. Since the beginning of the program, we have managed to explore, rescue and document 22 Late Bronze Age hoards. Among these 18 included bronze items and 4 gold artefacts; altogether more than 500 pieces. These hoards connected to contemporaneous settlements, thus they provided possibility to search through their surroundings with smaller excavations, collect surface finds, and do researches with detectors – collecting data to the spatial connection networks of deposition practices. Beside hoards remaining in their original positions we also attempted to discover assemblages that had been found and sold by looters. As a result we succeeded to explore 9 hoards that had been unknown, found by looters, and hidden in private collections.
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szabó Gábor: Elrejtett kincsek nyomában a zempléni erdő mélyén, http://www.asonyomon.hu/elrejtett-kincsek-nyomaban-a-zempleni-erdo-melyen/, 2012
Szabó Gábor: Bronzkincsek veszélyben, http://sirasok.blog.hu/2009/03/12/bronzkincsek_veszelyben, 2009
Szabó Gábor: Bronzkincsek veszélyben 1., Örökség. 13.2, 6-7, 2009
Szabó Gábor: Bronzkincsek veszélyben 2., Örökség. 13.4, 9-10, 2009
Szabó Gábor: Kincsek a föld alatt., In: Anders A.-Szabó M. (szerk.), Régészeti dimenziók. Tanulmányok az ELTE Régészettudományi Intézetének tudományos műhelyeiből. 123-138, 2009
Szabó Gábor: Egy hiányzó láncszem... Adatok a késő bronzkori szitulák kapcsolatrendszeréhez, Tisicum 19, 281-298, 2009
Szabó Gábor-Bíró Péter: Őskori magaslati erődített település Bükkzsérc-Hódos-tetőn. Előzetes jelentés a lelőhelyen végzett kutatásokról., Ősrégészeti Levelek, 2010
Szabó Gábor: Fémkereső műszeres kutatások kelet-magyarországi késő bronzkori és kora vaskori lelőhelyeken. (Beszámoló az ELTE Régészettudományi Intézete által indított bronzkincs kuta, Régészeti Kutatások Magyarországon, 2010
Szabó Gábor: Ahol a bronz terem…Előzetes jelentés a baks-temetőparti késő bronzkori lelőhelyen végzett fémkereső műszeres kutatásokról., MFMÉ – StudArch 12, 91-126., 2011
Szabó Gábor: Spätbronzezeitliche Bronzehortfunde im Siedlungskontext – Neue Forschungsergebnisse aus Ostungarn., Bronze Age Rites in the Carpathian Basin. Bibliotheca Mvsei Marisiensis 4. Târgu Mureş, 2011
Szabó Gábor: Késő bronzkori kincsek nyomában. - In Search of Late Bronze Age Tresaures., Magyar Régészet, Online Magazin, 2012 tél / Hungarian Archeology, E Journal, 2012 Winter., 2013
Szabó Gábor: Late Bronze Age Stolen. New Data on the Illegal Acquisition and Trade of Bronze Age Artefacts in the Carpathian Basin., Anders A.-Kulcsár G. (Ed.), Moments in Time. Papers Presented to Pal Raczky on His 60th Birthday. Budapest, 793-815., 2013
Szabó Gábor: Hortfunde und Siedlungen – Neue Fakten zum Kontext der spätbronzezeitlichen Deponierungen in Ungarn, Hansen, S. Neumann, D.- Vachta, T. (Hrsg.), Raum-Gabe-Erinnerung. Topoi, Berlin Studies int he Ancient World, Berlin, 2013
vissza »