A koponyakultusz eredete a közép- és délkelet-európai neolitikumban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
77192
típus PUB-K
Vezető kutató Gaál István
magyar cím A koponyakultusz eredete a közép- és délkelet-európai neolitikumban
Angol cím To the origin of the skull cult in the Neolithic of Middle- and South-East-Europe
magyar kulcsszavak Neolitikum, koponyakultusz, Délkelet- és Közép-Európa
angol kulcsszavak Neolithic, skull cult, Middle- and South-East-Europe
megadott besorolás
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Régészet
zsűri Publikációs bizottság
Kutatóhely Archaeolingua Alapítvány
projekt kezdete 2009-01-01
projekt vége 2009-08-31
aktuális összeg (MFt) 2.443
FTE (kutatóév egyenérték) 0.03
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A közép- és délkelet-európai neolitikum temetőiben gyakran találkozunk olyan temetkezésekkel, melyekben a koponya nem az eredeti helyzetnek megfelelően, hanem másodlagos vagy harmadlagos helyzetben feküdt. A koponya olykor hiányzik is a régészeti objektumból, de egyes esetekben meg csak magányos koponyákat találunk. Mindezek a jelenségek, adatok a koponyakultusz gyakorlatának meglétét jelzik a tárgyalt késő neolitikus élelemtermelő közösségek esetében. A szerző a dunántúli késő neolitikum temetőiben előforduló leletekből kiindulva tárgyalja e kérdéseket, problémákat, a jelenségek formáit és okait. Kutatja a párhuzamokat a közép-európai neolitikumban, a Kárpát-medence, valamint a délkelet-európai újkőkor lelőhelyeiről. A koponyakultusz formái megvannak a korábbi európai paleolitikumban, az élelemtermelő közösségek esetében pedig a közel-keleti (Pre Pottery Neolithic A-B, Izrael, Jordánia, Szíria, Libanon, Törökország) lelőhelyeknek van nagy fontossága.
Alsónyék-Kanizsa-dűlő 2006-óta kutatott lelőhelyén, melyen az eurázsiai neolitikum legnagyobb és ma legjelentősebb késő neolitikus temetője (2000 sír) és települése (50 ház maradványai) kerültek elő, számtalan régészeti objektum szolgáltatott adatokat a koponyakultusz jelenségeinek elemzéséhez. E lelőhelyről rendelkezésre állnak az alapvetően fontos antropológiai adatok is. Ezek, valamint a temetőelemzési módszer adatainak birtokában sikerült tipológizálni e jelenségeket, s vizsgálni az okokat. Az európai és közel-keleti párhuzamok kutatása alapján pedig megállapítható, hogy a közép-európai neolitikus koponyakultuszok helyi, alsópalaeolitikus eredetűek, s a közel-keleti hatások (melyek következtében a délkelet-, majd a közép-európai neolitikum, élelemtermelő életmód is kialakult), már csak másodlagos jelentőségűek.
angol összefoglaló
We face burials like that often in the cemeteries of the middle and Southeast European Neolithic, in which ones the skull not according to the original situation, but lay in a secondary or tertiary situation. The skull is missing sometimes from the archaeological object, but in single cases we find lonelily skulls only. All these the phenomena, data indicate his existence to the practice of the skull cult in the case of the Late Neolithic communities dealt with. The author negotiates about these questions, problems setting out from the diagnoses appearing in the cemeteries of the Transdanubian Late Neolithic, researches the parallels in the Central European Neolithic, Carpathian Basin, and from the localities of the Southeast European Neolithic. The forms of the skull cult communities' case has the previous European Paleolithic, the food producer though his big significance is for the Middle East localities (Pre Pottery Neolithic A and B at Israel, Jordan, Syria, Lebanon, Turkey) to these researches.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A neolitikus koponyakultusz típusait, társadalomrégészeti vonatkozásait és kronológiai összefüggését kutattam a késő neolitikum (Kr. e. 5. évezred) dél-dunántúli temetőiben megismert leletek alapján. Megállapítottam, hogy ezt a szokást leginkább nők esetében gyakorolták kultikus-vallási célból. A szokás eredetének vizsgálatához felvettem adatbázisba az egész közép- és délkelet-európai neolitikumból megismert adatot, leletet. Megállapítottam, hogy a közép-európai neolitikus koponyakultusz szokása nem déli, hanem helyei eredetű, s mezolitikus, alsó-palaeolitikus előzményekkel rendelkezik.
kutatási eredmények (angolul)
I researched the types of the Neolithic skull cult, his society archaeology concerns and his chronology context based on the cemeteries of the South-Transdanubian late Neolithic. I established that women practised this habit in his case mostly from a cultic-religious aim. I put it on with the examination of the origin of the habit into a database all of the middle and from Southeast European Neolithic recognised data, a diagnosis. Assessed, it originates from the Mesolithic and the Paleolithic, that the habit of the Central European Neolithic skull cult is with an European origin.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=77192
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Zalai-Gaál István: Zur Herkunft des Schädelkults im Neolithikum des Karpatenbecken, Budapest, Archaeolingua Ser. min. 27, 2009
vissza »