Üzleti és közgazdasági döntések támogatása: modellek és számítógépes megoldások  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
77420
típus K
Vezető kutató Temesi József
magyar cím Üzleti és közgazdasági döntések támogatása: modellek és számítógépes megoldások
Angol cím Decision support: models and computer-aided solutions for economic and business decisions
magyar kulcsszavak döntéstámogatás, döntési modellek, számítógépes döntési programok
angol kulcsszavak decision support, computer-aided decisions, business and economic applications
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Közgazdaságtan
zsűri Gazdaság
Kutatóhely OPERÁCIÓ ÉS DÖNTÉS INTÉZET (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Bozóki Sándor
Fülöp János
Komáromi Éva
Kovács Erzsébet
Mészáros Csaba
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2014-03-31
aktuális összeg (MFt) 14.896
FTE (kutatóév egyenérték) 6.94
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázatban két – egyetemi és akadémiai – kutatóegység folytatja szoros és eredményes együttműködését. A kutatás célja a gazdasági döntések modellezése és számítógépes támogatása területén az eddigi eredmények továbbfejlesztése, illetve új kutatási területek megnyitása. A projekt témái a gazdasági döntések területén relevánsak, nemzetközi kutatások középpontjában állnak és hazai alkalmazásuk nemzetgazdasági szempontból is lényeges. A kutatás erőteljesen fókuszál a nemzetközi tudományos fórumokon történő megjelenésre és referált folyóiratokban megjelenő cikkek publikálására.
A többszempontú döntési modellek két fontos irányzata az amerikai (Saaty) és az európai iskola (Roy, Brans és mások). Kutatásainkban egyrészt azokkal a feladattípusokkal foglalkozunk, amelyeket ezek az alapmodellek nem fednek le teljesen, akár az inkonzisztencia mérése és lokalizálása, akár az alternatívák értékelésének nehézségei (pl. a térbeli döntési feladatok esetében) vagy a csoportos döntéshozatalból fakadó problémák miatt. Másrészt a páros összehasonlítás mátrixot vizsgáljuk meg matematikai és preferenciamodellezési szempontból. Újdonsága a kutatásnak az empírikus és nem teljesen kitöltött páros összehasonlítási mátrixok elemzése. A kutatások másik vonulata a nemlineáris optimalizálás egyes alapfeladatainak strukturális vizsgálatával és azok implementálásával foglalkozik.
Az alkalmazások kiterjednek speciális többtényezős feladatokra az oktatás vagy a stratégiai üzleti döntések területén, illetve a pénzügyi, biztosítási, egészségügyi területekre összpontosítanak. Ez utóbbi esetekben a matematikai programozás és a matematikai statisztika speciális módszerei is szerepet kapnak.
angol összefoglaló
Two research units – from a university and from an academic institute – are planning to continue their previous fruitful collaboration. The main objectives of the participating researchers are to develop their scientific results and to open new research fields in the areas of modeling and supporting economic decisions. The major topics are relevant in the field of economic and business decisions, they are in the forefront of international research, and their domestic applications are essential for the Hungarian economy. The research strongly focuses on delivering talks in international conferences and on publications in refereed scientific journals.
There are different approaches to the multiattribute decision models. Saaty (in the USA) and Roy, Brans et al. (in Europe) represent a few of them. In our research we deal with some of those problems which have not been covered by the basic models completely (e.g. detecting and measuring inconsistency, difficulties in scoring the alternatives in spatial decision problems, and sensitivity analysis of group decision problems). We will analyze the pair-wise comparison matrix from the viewpoint of the theory, and the applications, as well. One of the novelties is the analysis of empirical, and not fully completed matrices. An other line of our research is the structural analysis and implementation of some non-convex optimization problems.
The applications will be obtained from the fields of education, or strategic business decisions, but we are focusing on the areas of finance, insurance, and health insurance, too. In the latter cases mathematical programming and mathematical statistics models will play a relevant role.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás eredményeit a többségében angol nyelvű referált folyóiratcikket tartalmazó (IF összeg: 15,5) közleményjegyzék 55 tétele tartalmazza. Itt néhány témát emelünk ki. A többtényezős döntések témakörében új eredményeket értünk el a teljes és nem teljesen kitöltött páros összehasonlítási mátrixok tulajdonságaira vonatkozóan. Vizsgálatainkban az inkonzisztencia és a becslési módszerek új megközelítésekben jelentek meg és a reciprocitás feloldásával is foglalkoztunk. A rangsorolási módszerek axiomatikus tárgyalása szintén új eredményeket hozott. Az elméleti elemzéseken túl empirikus vizsgálatokat is végeztünk. Az eredmények felhasználhatók a preferencia-modellezésben, prioritásvektorok meghatározásánál, rangsorolási problémák megoldásánál. Az eredmények beépíthetők döntéstámogató rendszerek egyes moduljaiba és felhasználhatók például tenderek kiértékelésénél. A nemlineáris programozás témakörében a belső pontos algoritmusok hatékonyságának növelése, a módszerek algoritmikus tulajdonságainak elemzése és numerikus vizsgálata terén értünk el eredményeket. Az élettartam kockázat és a várható nyugdíjfizetés tartamának bizonytalansága a nyugdíjrendszer egyik fő problémája. Az eltérő kockázatú csoportok szegmentálásának módszereit eredményesen kipróbáltuk a nyugdíjbiztosításban, és ez a módszertan alkalmas lesz a banki, biztosítási és azon belül az egészségbiztosítási szektor döntéselőkészítési folyamataiban.
kutatási eredmények (angolul)
The results of our research can be found in the 55 items of the publication list including 21 articles in refereed scientific journals with a total of 15,5 IF. In the area of multiattribute decision making we achieved new results on the properties of complete and incomplete pairwise comparison matrices (PCM). We applied new methodological tools in analysing the estimation methods and inconsistency of PCMs, and we have used a special approach for non-reciprocal PCMs, too. One of the novelties of our research was the axiomatic discussion of ranking methods. We have made empirical tests to analyse our results in the practice. The research results can be applied in preference modelling, determining priority vectors, solving ranking problems. Our results can also be incorporated into certain modules of decision support systems, e.g. to evaluate economic or business tenders. In the area of nonlinear programming we achieved new results in increasing the efficiency of interior point methods, analysing the algorithmic and numeric properties of the methods. Risk of life-expectancy and uncertainty of expected pension expenditures are the main problems of the pension system. We have successfully applied tools for segmenting risk groups in the area of pension insurance. This approach will be useful for decision making in the banking and insurance sectors, especially in health insurance.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=77420
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bozóki Sándor: Nontransitive dice sets realizing the Paley tournaments for solving Schütte's tournamen problem, Miskolc Mathematical Notes, közlésre elfogadva, 2014
Bozóki Sándor: Inefficient weights from pairwise comparison matrices with arbitrariliy small inconsistency, Optimization: A Journal of Mathematical Programming and Operations Research, published online first, DOI 10.1080/02331934.2014.903399, 2014
Bozóki S., Lee, T.L., Rónyai, L.: Seven mutually touching infinite cylinders, Gathering for Gardner 11 (G4G11), Atlanta, március 19-23, 2014
Bozóki, S., Fülöp, J., Poesz, A.: On reducing inconsistency of pairwise comparison matrices below an acceptance treshold, Central European Journal of Operations Research, published online first, DOI 10.1007/s10100-014-0346-7, 2014
Bozóki, S., Dezső, L., Poesz, A., Temesi, J.: Analysis of pairwise comparison matrices: an empirical research, Annals of Operations Research, 211(1), pp 511-528, DOI 10.1007/s10479-013-1328-1, 2013
Bozóki S, Csató L, Temesi J: A Condorcet-paradoxon intranzitív dobókockákkal, In: Matematikai közgazdaságtan: elmélet, modellezés, oktatás - Tanulmányok Zalai Ernőnek, Műszaki Kiadó, Budapest, ISBN 978-963-166-088-3, 41-53, 2013
CsatóLászló: A graph interpretation of the least squares ranking method, Social Choice and Welfare, accepted for publication, 2014
Csató László: Páros összehasonlításokon alapuló rangsorolási módszerek, Szigma, XLIV. évf, 3-4. sz., pp. 155-198, 2013
Csató László: Rangsorolás páros összehasonlításokkal. Kiegészítések a felvételizői preferencia-sorrendek módszertanához, Közgazdasági Szemle, LX. évf., december, 1333-1353.o.,, 2013
Fülöp, J: An optimization approach for the eigenvector method, VOCAL 2012 konferencia, Veszprém, December 11-14, 2012
Neszveda Gábor: Longshot bias in prediction market, Spring Wind konferencia, Győr, Doktoranduszok Országos Sövetsége, ISBN:978-963-89560-0-2, 2012
Neszveda Gábor, Nagy András: LUBA Auctions, Spring Wind konferencia, Győr, Doktoranduszok Országos Sövetsége, ISBN:978-963-89560-0-2, 2012
Neszveda Gábor, Horváth Péter: Good Loan According to Hyperbolic Discounting, Spring Wind konferencia, Győr, Doktoranduszok Országos Sövetsége, ISBN:978-963-89560-0-2, 2012
Csató László: A paired comparisons ranking and Swiss-system chess team tournaments, Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület VI. éves konferencia, Budapest, 2012
Csató László: A new interpretation of the logarithmic least squares method (LLSM), VOCAL 2012 konferencia, Veszprém, December 11-14, 2012
Csató, L: A pairwise comparison approach to Swiss-system tournament rankings, 76th MCDA EURO Working Group, University of Portsmouth, UK, 14 September, 2012
Csató, L.: Tournament ranking by means of pairwise comparison matrices, SING 8 – The 8th Spain-Italy-Netherlands Meeting on Game Theory, Budapest, July 8, 2012
Csató, L.: Ranking by pairwise comparisons for Swiss-system tournaments, Central European Journal of Operations Research, 21 (2013):4, pp. 783-803, 2012
Solymosi Tamás, Temesi József: Egyensúly és optimum. Tanulmányok Forgó Ferenc 70. születésnapjára, Aula Kiadó. Budapest, ISBN 978-963-339-018-4, p. 245, 2012
Korhonen, P, Poesz, A: Analysing numerically three different methods to estimate a priority vector from inconsistent pairwise comparison matrices in AHP, XXV. EURO conference, Vilnius, Lithuania, July 8-11, 2012
Poesz, A., Bozóki, S., Temesi, J.: Inconsistency analysis throughout the completion of pairwise comparison matrix, 76th MCDA EURO Working Group, University of Portsmouth, UK, 14 September, 2012
Mészáros Csaba: Exploiting hardware capabilities in interior point methods, Journal of Computational and Applied Mathematics, submitted, 2013
Mészáros Csaba: The practical behavior of the homogeneous self--dual formulations in interior point methods, Central European Journal of Operations Researcg, submitted, 2013
Csató, L.: Tournament ranking by means of pairwise comparison matrices, SING 8 – The 8th Spain-Italy-Netherlands Meeting on Game Theory, Budapest, July 8, 2012
Fülöp, János: An optimization approach for the eigenvalue method, SACI/CAMI 2013, Temesvár, Románia, május 23-25, 2013
Mészáros Csaba: The Practical Behavior of the Homogeneous Self--Dual Formulations in Interior Point Methods, VOCAL 2012 konferencia, Veszprém, December 11-14, 2012
Komáromi Éva: A Kullback-Leibler relatív entrópia függvény alkalmazása páros összehasonlítás mátrix egy prioritásvektora meghatározására, Szigma, megjelenés előtt, 2013
Kovács Erzsébet: Longevity - avagy együtt öregszünk, In: Solymosi T., Temesi J. (szerk.) Egyensúly és optimum, Tanulmányok Forgó Ferenc 70. születésnapjára, Aula Kiadó, Budapest, ISBN 978-963-339-018-4, pp. 185-194, 2012
Temesi József, Csató László, Bozóki Sándor: Mai és régi idők tenisze. A nem teljesen kitöltött páros összehasonlítási mátrixok egy alkalmazása., In: Solymosi T., Temesi J. (szerk.) Egyensúly és optimum, Tanulmányok Forgó Ferenc 70. születésnapjára, Aula Kiadó, Budapest, ISBN 978-963-339-018-4, pp. 213-245, 2012
Bozóki Sándor, Fülöp János, Poesz Attila: Elfogadható inkonzisztenciájú páros összehasonlítás mátrixokkal kapcsolatos konvexitási tulajdonságok és azok alkalmazásai, In: Solymosi T., Temesi J. (szerk.) Egyensúly és optimum, Tanulmányok Forgó Ferenc 70. születésnapjára, Aula Kiadó, Budapest, ISBN 978-963-339-018-4, pp. 169-184, 2012
Neszveda Gábor: Hírpiacok elôrejelzésének pontossága magas bizonytalanság esetén, Közgazdasági Szemle, közlésre elfogadva, 2013
Neszveda Gábor: Az általánosított hiperbolikus diszkontálás helyettesítésének kudarca a kvázi-hiperbolikus diszkontálással a hosszú távú döntéseknél, Szigma, elbírálás alatt, 2013
Anholcer, M. - Babiy, V. - Bozóki, S. - Koczkodaj, W.W.: A simplified implementation of the least squares solution for pairwise comparison matrices, Central European Journal of Operations Research, 19, pp.439-444, DOI: 10.1007/s10100-010-0134-y, 2011
Bozóki, S., Fülöp, J., Rónyai, L.: Incomplete Pairwise Comparison Matrices in Multi-Attribute Decision Making, Proceedings of the IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), Hong Kong, 8-11 Dec 2009, pp. 2256-2260., ISBN 978-1-4244-48, 2009
Bozóki, S., Fülöp, J., Rónyai, L.: On optimal completions of incomplete pairwise comparison matrices, Mathematical and Computer Modelling 52: 318-333, 2010
Bozóki, S. - Fülöp, J. - Poesz, A.: On pairwise comparison matrices that can be made consistent by the modification of a few elements, Central European Journal of Operations Research, published online: 24 February 2010, DOI: 10.1007/s10100-010-0136-9, 2010
Fülöp, J.: A D.C. Programming Approach for Optimization with Orthonormality Constraints, C.Q.Ma, L.A.Yu, D.B.Zhang and Z.B.Zhou (eds.) Global Optimization: Theory, Methods & Applications I, Lecture Notes in Dec. Sc. Vol.12, (Global-Link Publisher) pp. 930-935, 2009
Mészáros, C.: The Bpmpd Interior Point Solver for Convex Quadratically Constrained Quadratic Programming Problems, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5910, pp. 813-820, 2010
Mészáros, C.: Solving quadratically constrained convex optimization problems with an interior point method, Optimization Methods & Software, Vol 26, No.3, pp. 421-429, 2011
Mészáros, C.: On the implementation of interior point methods for dual-core platforms, Optimization Methods & Software, Volume 25, Issue 3, pp. 449 – 456., 2010
Temesi József: Consistency of pairwise comparison matrices and the error-free property of the decision-maker, Central European Journal of Operations Research, Vol. 19. No 2. June 2011, pp. 239-249 pp. DOI: 10.107/s10100-010-0145-8, 2011
Kovács Erzsébet: A diákhitelrendszer kockázatmodellezése, Magyar Operációkutatási Konferencia, Balatonőszöd, június 8-10, 2009
Bozóki Sándor: A 3x3-as páros összehasonlítás mátrixok vizsgálata a többszempontú modellezés keretében, Magyar Operációkutatási Konferencia, Balatonőszöd, 2009. június 8-10., Konferencia program és előadáskivonatok, 23p., 2009
Bozóki Sándor, Fülöp János, Poesz Attila: A páros összehasonlítás triádjainak vizsgálata, Magyar Operációkutatási Konferencia, Balatonőszöd, 2009. június 8-10., Konferencia program és előadáskivonatok, 24p., 2009
Fülöp János: Globális optimalizálás ortonormalitási feltételek mellett, Magyar Operációkutatási Konferencia, Balatonőszöd, 2009. június 8-10., Konferencia program és előadáskivonatok, 53p., 2009
Kovács Erzsébet: A nyugdíjreform demográfiai korlátai, Hitelintézeti Szemle, 2010/2. 128-149, 2010
Kovács Erzsébet: Bevezetés a Bayes-i megbízhatósági elméletbe, Bevezetés a Bayes-i megbízhatósági elméletbe, Egészség-gazdaságtan, szerk. Gulácsi László, Medicina Kiadó, pp. 277-284, 2012
Komáromi Éva: Entropy programming modeling of IBNR claims reserves, Annals of Operations Research, Vol. 200, Issue 1, pp 93-108, 2012
Temesi József: Stratégiai döntések támogatása számítógépes programcsomagokkal, „Elkötelezettség és sokoldalúság”, Tanulmánykötet Barakonyi Károly tiszteletére, szerk. Bugár Gyöngyi és Farkas Ferenc, PTE-KTK, Pécs, 2009, 121-130pp, 2009
Temesi József: Ranking in Higher Education: an MADM approach, 20th International Conference on MCDM, Chengdu/Jiuzhaigou, China, June 21-26, 2009, Programme and Abstract Book, p. 174, 2009
Neszveda Gábor: Hírpiacok előrejelző képessége, Budapesti Corvinus Egyetem, Tudományos diákköri dolgozat,, 2010
Fülöp, J., Koczkodaj, W.W., Szarek, S.J.: A different perspective on a scale for pairwise comparisons, Transactions on Computational Collective Intelligence, Lecture Notes in Computer Science 6220: 71-84, 2010
Neszveda, G., Dezső, L., Szászi, B.: Proposing a linear structure of the cognitive mechanism behind hyperbolic discounting: Analysis and generalization of empirical studies, In (eds.: Fetchenhauer, D., Pradel, J., Hoelzl, E.): A boat trip through economic change – Proceedings of the IAREP/SABE/ICABEEP 2010 Conference Cologne Germany, 2010
Szászi, B., Dezső, L., Neszveda, G.: The opposite pattern of predicting future utility in younger and in older children: An empirical study on projection bias in children aged 8 to 18, In (eds.: Fetchenhauer, D., Pradel, J., Hoelzl, E.): A boat trip through economic change – Proceedings of the IAREP/SABE/ICABEEP 2010 Conference Cologne Germany, 2010
Kovács, E.: Living Better, Living Longer? Is Ageing in Line with Economic Performance?, Atlantic Economic Conference, Athén, 2011. március 16-19., 2010
Dobos Imre, Gelei Andrea, Kovács Erzsébet: Üzleti kapcsolatok modellezése, Közgazdasági szemle, LVII. Évf. 2010. 7-8. 677-699, 2010
Bozóki, S., Dezső, L., Poesz, A., Temesi, J: Testing some properties of pairwise comparison matrices, 41st Annual Meeting, Decision Sciences Institute, San Diego, USA, November 20-23, 2010, Program and Abstract Book, p. 63, 2010
Bozóki S., Fülöp J., Poesz A.: On pairwise comparison matrices that can be made consistent by the modification of a few elements, Central European Journal of Operations Research 19, pp. 157-175, 2011
Bozóki, S., Fülöp, J., Koczkodaj, W.W.: An LP-based inconsistency monitoring of pairwise comparison matrices, Mathematical and Computer Modelling 54, pp. 789-793, 2011
Börcsök, E., Osán, J., Bozóki, S., Török, Sz.: Több szempontú döntési modell alkalmazása a hazai villamosenergia-termelési rendszer fejlesztésében, Magyar Energetika, 18, pp. 28-32, 2011
Fülöp, J., Koczkodaj, W.W., Szarek, S.J.: On some convexity properties of the Least Squares Method for pairwise comparisons matrices without the reciprocity condition, Journal of Global Optimization, 54 (2012) 689–706, 2012
Fülöp, J., Markovits-Somogyi, R.: Ranking decision making units based on DEA-like nonreciprocal pairwise comparisons, Acta Polytechnica Hungarica, 9 (2012) 2, 77-94, 2012
Bozóki, S., Dezső, L., Poesz, A., Temesi, J.: Analysis of pairwise comparison matrices: an empirical research, Annals of Operations Research, (published online first) DOI 10.1007/s10479-013-1328-1, 2013
Fülöp, J., Koczkodaj, W.W., Szarek, S.J.: A method for approximating general pairwise comparison matrices by consistent matrices, MCDM 2011, The 21st International Conference on Multiple Criteria Decision Making, Jyväskylä, Finland, June 13-17, 2011
Fülöp, J., Koczkodaj, W.W., Szarek, S.J.: Reciprocitás nélküli páros összehasonlítási mátrixok közelítése konzisztens mátrixokkal, XXIX. Magyar Operációkutatási Konferencia, Balatonőszöd, szeptember 28-30, 2011
Temesi, J., Bozóki S.: Study programmes in Decision Sciences at Corvinus University of Budapest, 1st International Workshop on Teaching Decision Sciences and Technologies, Óbudai Egyetem, Budapest, February 8-10, 2012
Bozóki, S., Dezső, L., Poesz, A., Temesi, J.: Páros összehasonlítás mátrixok empirikus vizsgálata, XXIX. Magyar Operációkutatási Konferencia, Balatonőszöd, szeptember 28-30, 2011
Bozóki, S.: Sensitivity analysis in PROMETHEE, 19th Triennial Conference of the International Federation of Operational Research Societies (IFORS), Melbourne, Australia, June 10-15, 2011
Bozóki, S.: An inconsistency control system based on incomplete pairwise comparison matrices, International Symposium on the Analytic Hierarchy Process (ISAHP), Sorrento/Naple, Italy, June 15-18, 2011
Bozóki, S., Dezső, L., Poesz, A., Temesi, J.: Pairwise comparison matrices: an empirical research, International Symposium on the Analytic Hierarchy Process (ISAHP), Sorrento/Naple, Italy, June 15-18, 2011
Mészáros, C.: Regularization techniques in interior point methods, Journal of Computational and Applied Mathematics, Volume 236, Issue 15, pp. 3704–3709, 2012
Mészáros, C.: On sparse matrix orderings in interior point methods, Optimization and Engineering (submitted), 2011
Mészáros, C.: Interior Point Methods in Large-Scale Optimization, "Optimization 2011", Universidade Nova de Lisboa, Portugal, July 24-27, 2011
Mészáros Csaba: Regularizációs technikák belső pontos módszerekben, XXIX. Magyar Operációkutatási Konferencia, Balatonőszöd, szeptember 28-30, 2011
Temesi József: Közel-konzisztens páros összehasonlítási mátrixok előállítása, XXIX. Magyar Operációkutatási Konferencia, Balatonőszöd, szeptember 28-30, 2011
Kovács Erzsébet: A hosszabbodó élet hatása a társadalmi-gazdasági mutatókra, XXIX. Magyar Operációkutatási Konferencia, Balatonőszöd, szeptember 28-30, 2011
Kovács, E.: Better, Living Longer? Is Ageing in Line with Economic Performance, Hungarian Statistical Review, Special Number 15, Volume 90, pp. 79-95, 2012
Csató, L.: Ranking by pairwise comparisons for Swiss-system tournaments, Central European Journal of Operations Research, DOI: 10.1007/s10100-012-0261-8, First published online: 27 July, 2012
Ergu, D.-Kou,G.-Fülöp, J.-Shi, Y.: Further discussions on iduced bias matrix model for pair-wise comparison matrix, Journal of Optimization Theory and Applications, in print, DOI 10.1007/s10957-012-0223-2, 2014
Komáromi Éva: A Kullback-Leibler relatív entrópia függvény alkalmazása páros összehasonlítás mátrix egy prioritásvektora meghatározására, Szigma, XLIV. évf, 1-2. sz., pp 1-19, 2013
Kovács Erzsébet, Havlicsekné Richter Mária: Mortality of People to Pensions and Pension-type Benefits, 30th International Congress of Actuaries, March 30- April 4,, 2014
Kovács Erzsébet: Alapnyugdíj pro és kontra: néhány megfontolás az alapnyugdíj bevezetésével kapcsolatban, XXX. Magyar Operációkutatási Konferencia, Balatonőszöd, június 10-13, 2013
Májer István, Kovács Erzsébet: Élettartam-kockázat - a nyugdíjrendszerre nehezedő egyik teher, Statisztikai Szemle, 89. évf., 7-8. sz. 790-812 o., 2011
Mészáros Csaba: Exploiting hardware capabilities in interior point methods, Journal of Computational and Applied Mathematics, under review, 2013
Mészáros Csaba: The practical behavior of the homogeneous self--dual formulations in interior point methods, Central European Journal of Operations Research, online first, DOI 10.1007/s10100-013-0336-1, 2013
Mészáros Csaba: On sparse matrix orderings in interior point methods, Optimization and Engineering, Vol 14, No 4, pp 519-527, 2013
Neszveda Gábor, Dezső Linda: A kvázi- és általánosított hiperbolikus diszkontálás hosszú távon, Szigma, XLIII. évf., 3-4. sz., pp 163-177, 2012
Poesz, A., Bozóki, S., Temesi, J.: Inconsistency analysis throughout the completion of pairwise comparison matrix, 76th MCDA EURO Working Group, University of Portsmouth, UK, 14 September, 2012

 

Projekt eseményei

 
2022-11-17 16:18:21
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _KTK / Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: 2022_OPERÁCIÓ ÉS DÖNTÉS INTÉZET (Budapesti Corvinus Egyetem).
vissza »