Horatius és az antik esztétikai gondolkodás  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
77426
típus K
Vezető kutató Hajdu Péter
magyar cím Horatius és az antik esztétikai gondolkodás
Angol cím Horace and the Ancient Aesthetics
magyar kulcsszavak Horatius, eszétikai gondolkodás, irodalomelmélet, poétika
angol kulcsszavak Horace, Aesthetics, literary theory, poetics
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Római civilizáció
zsűri Irodalom
Kutatóhely Irodalomtudományi Intézet (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Bolonyai Gábor
Kárpáti András
Kozák Dániel
Krupp József
Mayer Péter
Tamás Ábel
projekt kezdete 2009-09-01
projekt vége 2014-08-31
aktuális összeg (MFt) 4.543
FTE (kutatóév egyenérték) 7.00
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A program a nemzetközi klasszika filológiában kialakult újabb irodalomértési tendenciák fényében próbálja meg újraolvasni a horatiusi Ars Poeticát, amely az európai irodalomtudományos gondolkodás egyik alapszövege. A kutatás nem korlátozódik az életmű autoreferenciális megjegyzéseinek elemzésére, hanem azt térképezi fel, hogyan működik a horatiusi költészet, ezért a horatiusi líra esztétikai szempontú elemzését is kezdeményezi. Azt vizsgálja tehát egyfelől, hogy milyen helyet foglal el Horatius elméleti reflexiója az antik esztétikai gondolkodás hagyományában, másfelől hogy az esztétikai gondolkodás hogyan viszonyul a horatiusi költészetben, elsősorban az ódákban megvalósuló esztétikumhoz.
angol összefoglaló
The project’s aim is a re-reading and a re-evaluation of Horace’s Ars poetica, which might be regarded as one of the basic texts of western aesthetic thinking. The research does not exhaust in the analysis of the autoreferential texts and passages of the oeuvre, but tries to describe the nature of its aesthetic effect. Therefore the project tries to pave way towards an analysis of Horace’s lyric poetry from the viewpoint of aesthetic thinking. The first central topic is the place Horace has in the tradition of ancient aesthetic theory, while the second is the relation of aesthetic theory to the aesthetic effect realized in his poetry, first of all in the odes.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Bízvást elmondhatjuk, hogy a kutatási program vállalásait bőven teljesítette. A folyamatos műhelymunka és a gyakori tanácskozások akár konferenciák keretén belül, akár a kutatócsoport zártkörű rendezvényein négy kollektív publikációt eredményezett. Az Ókor tematikus számában már bemutattuk a Horatius-vers 21. századi olvashatóságának több lehetséges aspektusát. A MD különszáma megmutatja Horatius leghosszabb költeményének végtelenül problematikus természetét, valamint hogy a nemzetközi tudományosság miképpen próbál ezzel szembenézni. Egy többszerzős monográfia egységes szemléleti keretben az életmű pillanatnyilag fontosnak látszó összes aspektusával foglalkozik. A kötet fejezeteinek többsége egy-egy vers kapcsán tárgyal valamilyen általánosabb Horatius-problémát, de igyekszik a korszak, a római (és európai) kultúrtörténet és az életmű kontextusának bemutatása mellett szoros szövegelemzést nyújtani. Horatius minden műfajáról szól fejezet. A szatírakötetből leginkább az derült ki, hogy a szatíra fogalma olyan alapvető változásokon ment át az ókortól napjainkig, hogy általános értelmezési segítséget a műfajiság egyáltalán nem nyújt, a szatirikusságot mindig a vizsgált kulturális kontextusban kell újradefiniálni.
kutatási eredmények (angolul)
The research program has fulfilled everything it had promised. The continuous collaborative work (both in conferences and the closed workshops of the research group) resulted in four collective publications. In the special issue of the journal Ókor we represented several relevant aspects of the interpretability of Horace in the 21st century. The special issue of the journal MD proved the highly problematic nature of Horace's longest poem, and showed how the international community of classical philology tries to cope with it. A collective monograph on Horace deals with all the relevant aspects of the oeuvre in a unified theoretical framework. Most of the chapters discuss rather general problems of Horace through the close analysis of single poems. Every literary genre is discussed at least in one chapter. A collection of essays on the genre satire has proved that the genre changed so much so many times since the Antiquity that the concept of the genre does not help in the interpretation any more. The satiric must be redefined again and again in the given cultural context.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=77426
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kárpáti András: A vátesz humora és a carmenek "Horatiusai", Ókor, 10/1: 18-26, 2011
Ferenczi Attila: Ki mihez ragaszkodik? Horatius, Ódák III.3, Ókor 10/1: 27-33, 2011
Imre Flóra: Mit hagyott Horatius Philippinél? Horatius, Ódák II.7 és III.14, Ókor 10/1: 34-40, 2011
Hajdu Péter: Hangok és értékek Horatius Sallustius-ódájában, Ókor 10/1: 42-48, 2011
Kőrizs Imre: "Hova tűnt Venus?" Horatius szerelmi lírája, Ókor 10/1: 49-54, 2011
Bolonyai Gábor: Az Ars poetica mélyszerkezetéről, Ókor 10/1: 55-60, 2011
Hajdu Péter: The betrayal of the satirical text, Neohelicon 40, 47–57, 2013
Ferenczi Attila, Hajdu Péter (szerk.): Közelítések a szatírához, Budapest, 2013
Hajdu Péter (szerk.): Horatius arcai, Budapest, reciti, 2014
Philip Hardie: The Ars poetica and the Poetics of Didactic, Materiali e discussioni per l’analisi dei testi classici 72, 43-54, 2014
Jürgen Paul Schwindt: Ordo and Insanity : On the Pathogene- sis of Horace’s Ars poetica, Materiali e discussioni per l’analisi dei testi classici 72, 55-70, 2014
Attila Ferenczi: Following the rules. Three metaphors in the Ars poetica, Materiali e discussioni per l’analisi dei testi classici 72, 71-84, 2014
Péter Hajdu: Horace’s Ars poetica as Pure Poetry, Materiali e discussioni per l’analisi dei testi classici 72, 85-96, 2014
Michèle Lowrie: Politics by Other Means in Horace’s Ars poetica, Materiali e discussioni per l’analisi dei testi classici 72, 121-142, 2014
Ábel Tamás: Reading Ovid Reading Horace : The Empedoclean Drive in the Ars poetica, Materiali e discussioni per l’analisi dei testi classici 72, 173-192, 2014
Luigi Galasso: The Ars poetica of Horace in Ovid’s exile poetry, Materiali e discussioni per l’analisi dei testi classici 72, 193-206, 2014
Dániel Kozák: Si forte reponis Achillem : Achilles in the Ars poe- tica, the Metamorphoses, and the Achilleid, Materiali e discussioni per l’analisi dei testi classici 72, 207-222, 2014
Gábor Bolonyai: Ore rotundo: a phrase reborn in the Renaissance, Materiali e discussioni per l’analisi dei testi classici 72, 223-246, 2014
Hajdu Péter: The Mad Poet in Horace’s Ars Poetica, CAN REV COMP LIT 41: (1) 28-42, 2014
Hajdu Péter: The betrayal of the satirical text, Neohelicon, 2013
Hajdu Péter: Horatius varázslónője, Nagy Árpád Miklós (szerk.) Az Olympos mellett: Mágikus hagyományok az ókori Mediterraneumban Budapest: Gondolat, 2013. pp. 402-411., 2013
Hajdu Péter: Hangok és értékek Horatius Sallustius-ódájában, ÓKOR : FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL 10:(1) pp. 42-48., 2011
Hajdu Péter: Tudás és elbeszélés: A Mikszáth-kispróza rejtelmei, Budapest Argumentum, 2010
Hajdu P: Irodalom, történet, titok, idegenség, Budapest: Balassi Kiadó, 311 p., 2009
Hajdu Péter: Baksay Sándor Lucanus-fordítása., Hajdu Péter, Ferenczi Attila (szerk.) A klasszikusok magyarul. Budapest: Balassi Kiadó, pp. 168-177., 2009
Hajdu Péter: Anomalies of Identity: Translations of the Roman Classics in Hungary, Coutinho EF (szerk.) Beyond Binarisms, Discontinuities and Displacements: Studies in Comparative Literature: XVIIIth Congress Of the International Comparative Literature Association. Rio de Janeiro: Aeroplano, pp. 399-404., 2009
Hajdu Péter: A római próza magyar fordításának furcsa hagyománya., Hajdu Péter, Ferenczi Attila (szerk.) A klasszikusok magyarul. Budapest: Balassi Kiadó, 2009. pp. 7-69., 2009
Hajdu Péter, Ferenczi Attila: A klasszikusok magyarul., Budapest, Argumentum, 2009
vissza »