The cemetery of the Baden Cultur at Budakalász  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
77431
Type PUB-K
Principal investigator Bondár, Mária
Title in Hungarian A badeni kultúra temetője Budakalászon
Title in English The cemetery of the Baden Cultur at Budakalász
Keywords in Hungarian temető, késő rézkor, kronológia, társadalom, temetkezési szokások, mellékletek, kocsimodell
Keywords in English cemetery, Late Copper Age, chronology, society, funeral rites, grave goods, wagon model
Discipline
Archeology (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Archaeology
Panel Publications Panel
Department or equivalent MTA Régészeti Intézet
Starting date 2009-01-01
Closing date 2009-12-31
Funding (in million HUF) 6.075
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project
Summary in Hungarian
A Budakalászon feltárt temető mindmáig egyedülálló sírszámú és leletgazdagságú a Kárpát-medencében. A tankönyvekben is szereplő kocsimodell lelőhelyén 436 sír került elő 1952-1961. között. A budakalászi temetőnek óriási irodalma van, különböző aspektusait (kronológia, temetkezési szokások, társadalom, kereskedelem), leleteit szinte minden késő rézkorral foglalkozó publikáció említi. Az első évben feltárt 115 sírt nagyon gyorsan publikálta Soproni S. a temető egészének közreadása azonban több, mint 50 éve a magyar régészet nagy adósságává vált, a feldolgozás – különböző okokból – elhúzódott, megtorpant. 2002-ben került ismét napirendre.
2002-2007. között két OTKA pályázat támogatta e munkát, amely az előmunkálatokat, a természettudományos vizsgálatok költségeit és az illusztrációk elkészítést tette lehetővé, s elkészülhetett a monográfia magyar nyelvű kézirata is.

Az európai ősrégészet által fél évszázada várt kötet számos tévhitet, korábbi elhamarkodott következtetést korrigál. A monográfia a forrásanyag természettudományos eredményekkel kiegészített bemutatásával, a temető kronológiai és társadalmi szempontú kiértékelésével a korábbi interpretációktól eltérően, új megvilágításba helyezi e különleges fontosságú késő rézkori lelőhelyet.

Jelen pályázatban a teljes temetőfeldolgozás eredményeinek megjelentetéséhez kérjük az OTKA támogatását.
Summary
The cemetery of Budakalász is unique concernig the number of graves and abundance of grave goods. Some 436 graves were excavated at the site of the wagon model between 1952 1961. There is hardly any publications on the Late Copper Age that wouldn’t mention the various aspects (cronology, funeral rites, society, trade) of the Budakalasz cemetery. The 115 graves excavated during the first year was promptly published by Sándor Soproni. However, Hungarian archeology failed to produce a comprehensive monography on the cemetery in the past 50 years as the processing of grave goods was delayed for various reasons. The Hungarian Science Foundation (OTKA) sponsored two research projects between 2002 and 2007, which facilitated preliminary studies and provided budget to conduct laboratory tests, natural scientific examinations and prepare illustrations for the manuscript of the Budakalász cemetery.

The monography, long awaited by the European archeological community, rectifies numerous misconceptions and premature conclusions. The monography sheds new light and offer novel interpretations for this important Copper Age site by including results from the physical science tests and evaluating the source material in their chronological and social aspects.

This proposal seeks OTKA support to publish the comprehensive monography.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A magyar régészet több mint félévszázados adósságát pótolta a Budakalász monográfia. A középiskolai történelemkönyvekből is ismert híres négykerekű agyag kocsimodell lelőhelyének feldolgozásához többen hozzáfogtak, a végső publikáció csak most készült el. 2002-ben került ismét napirendre az európai késő rézkorban mindmáig egyedülálló sírszámú, hamvasztásos és csontvázas rítusú, egyedi és többes temetkezéseket, szimbolikus sírokat valamint koponyatemetkezéseket is tartalmazó temető tudományos szintézise. A korábbi feldolgozási kísérleteket követően a témavezetőnek mindent elölről kellett kezdenie: az ásatási dokumentáció összegyűjtése, a leletanyag revíziója és restauráltatása, fotózása, minden tárgy rajzoltatása, a temetőtérkép újraalkotása után következhetett a tényleges tudományos munka. A részletes katalóguson túl a régészeti elemzések és természettudományos vizsgálatok adják e különleges érdeklődésre számot tartó lelőhely komplex, a kutatás mai színvonalának, nemzetközi elvárásainak megfelelő feldolgozását. A jelen monográfia 3 OTKA pályázat és a kötetet kiadó két intézmény egyéb anyagi és humánerőforrásainak köszönhetően jelenhetett meg. Az MTA Régészeti Intézete és az ELTE Régészettudományi Intézete mellett az MTA Geokémiai Kutatóintézete, a Szegedi Tudományegyetem Geológiai és Paleontológiai Intézete valamint a bécsi egyetem VERA (Vienna Environmental Research Accelerator) Laboratóriuma vett részt a munkában.
Results in English
The investigation of the Late Copper Age cemetery of Budakalász in cooperation the Archaeological Institute of HAS and the Institute of Archaeological Sciences of ELTE (with the participations of Institute for Geochemical Research of HAS and the Departement of Geology and Paleontology, University of Szeged) was completed, and a monograph presenting the results of the project was published. The monograph contain: the excavations informations, catalogue of graves, funerary rites, grave goods and anthropological, archaeogenetic analysis of human skeletal samples, analysis of animal bone offerings and lithic finds, the archeozoological analysis of the beads and molluscs, the stable izotope analysis of carbonatic ornaments, the manufacturing techniques of the grave pottery, absolute and internal chronologie and the historical context of the Late Copper Age cemetery. The monograph is our contribution towards redeeming one of the major debts of hungarian prehistoric research.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=77431
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bondár, Mária - Raczky, Pál (eds.): The Copper Age cemetery of Budakalász., Budapest (Pytheas Kiadó), 2009
Back »