A pikkelysömörre hajlamosító szabályozási hálózatok vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
77434
típus NK
Vezető kutató Dobozy Attila
magyar cím A pikkelysömörre hajlamosító szabályozási hálózatok vizsgálata
Angol cím Studies on psoriasis susceptibility regulatory networks
magyar kulcsszavak pikkelysömör, gyulladás, immun folyamatok szabályozása, hajlamosító genetikai tényezők, nem-kódoló RNS, sejtciklus szabályozás, sejtproliferáció és sejtdifferenciáció
angol kulcsszavak psoriasis, inflammation, immune regulation, genetic susceptibility, non-coding RNA, cell cycle regulation, cell proliferation and differentiation
megadott besorolás
Közegészségtan, egészségügyi szolgáltatások, környezetegészségügy, foglalkozásegészségügy, epidemiológia, orvosi etika (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Bőrgyógyászat
zsűri Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
Kutatóhely Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Bata-Csörgő Zsuzsanna
Dallos Attila
Gyulai Rolland
Kiss Mária
Nagy Nikoletta
Polyánka Hilda
Széll Márta
projekt kezdete 2009-06-01
projekt vége 2013-12-31
aktuális összeg (MFt) 97.412
FTE (kutatóév egyenérték) 5.31
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Pályázatunkban egy multifaktoriális gyulladásos bőrbetegség, a pikkelysömör kialakulásának általunk fontosnak tartott mechanizmusait vizsgáljuk. A betegség immunpathomechanizmusának felderítése, melyre az utóbbi évtizedek intenzív kutatásai irányultak, köztük saját kutatásaink is, jelentősen hozzájárultak újabb, célzott biológiai terápiák bevezetéséhez a betegségben. Ezen terápiák a klinikai gyakorlatban is hasznosnak bizonyultak, de az is világossá vált, hogy ezek a kezelések is tüneti terápiák csupán. Vizsgálataink egy része továbbra is a betegség kóros immunreakcióinak felderítésére irányul, azonban folytatva megelőző munkáinkat, kutatásunk a bőr homeostasisában mutatkozó alapvető eltérések felderítését is célozza. Kiindulási hipotézisünk az, hogy a betegség alapvetően a bőr betegsége. A hámszövet eltérései, melyek a fenotípusában normális, tünetmentes pikkelysömörös bőrben kimutathatóak, indukálják a kóros immunfolyamatokat, melyek visszahatva a hámra a pikkelysömörre jellemző kóros hámszerkezeti eltéréseket okozzák. Vizsgálataink új, jobb terápiás eljárások kidolgozásához vezethetnek.
angol összefoglaló
We propose to investigate relevant mechanisms in the development of psoriasis, a multifactorial inflammatory skin disease. In recent years due to the understanding of psoriasis immunopathomechanisms new, targeted, biological therapies have been introduced for psoriasis. These new therapies proved beneficial, but still only symptomatic for the treatment of this disease. In our proposal we continue to focus on immune regulatory mechanisms in the development of psoriasis, at the same time our experiments are designed to uncover alterations in epidermal homeostasis. Our view is that the epidermal tissue controls the immune response. Experimental evidence supports this view. It is known from our previous work as well as from others that the normal appearing skin of psoriatic patients, the uninvolved skin, harbors abnormalities which could be responsible for the induction of immune reactions that in turn triggers the psoriatic skin pathology. The expected results of our experiments will help in developing more effective therapies for psoriasis.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat terveinek megvalósulása során kapott adatok segítségével új, eddig nem ismert szignalizációs hálózati kapcsolatokat azonosítottunk a komplex, krónikus gyulladással járó pikkelysömör betegségben, ahol mind az immunrendszer, mind pedig a bőr sejtes elemei részt vesznek a kórkép kialakításában. Keratinocitákban ez egyrészt a D típusú ciklinek és az általuk szabályozott Ki67 befolyása a sejtek proliferációra, másrészt egy teljesen új szabályozási szintet is sikerült leírnunk a PRINS nem-kódoló RNS molekula képében, amely a keratinociták stresszválaszában működik közre. Az IL-1 citokinhez kapcsolódó jelátviteli folyamatokról szerzett adatainknak köszönhetően sikerült jobban megismerni a regulátoros T sejtek működésének hiányosságait, amelyek a pikkelysömör patomechanizmusában fontosak lehetnek. A cDNS microarray kísérleteink igazolták azon feltételezésünket, hogy a pikkelysömörös betegek tünetmentes bőre is olyan inherens eltéréseket mutat az egészséges egyének bőrével összehasonlítva, amely hajlamosító tényező a betegség kialakítására. Genetikai vizsgálatainkban sikeresen azonosítottunk ilyen örökletes faktorokat, többek között a gyulladásos betegségekben patogenezisében már részletesen vizsgált TL1A és IL23R génekben.
kutatási eredmények (angolul)
By completing the aims of the project, we have identified new, yet unknown signaling network interactions related to psoriasis, a complex disease characterized by chronic inflammation, where both the immune system and skin cells are contributing to the pathomechanism. These include the effect of D-type cyclins and their regulatory target Ki67 on keratinocyte proliferation, and also introducing a new level of control, the non-coding RNA molecule PRINS has been described modulating the stress response of the cells. Our studies on the signal pathways connected to the IL-1 cytokine have contributed to the further understanding of the dysfunction of regulatory T cells that are important in psoriasis pathogenesis. Our cDNA microarray experiments have corroborated the hypothesis on psoriatic non-involved skin carrying inherent aberrations compared to healthy skin. Genetic research has identified alterations involving the genes TL1A and IL23R that have already been connected to other inflammatory diseases.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=77434
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gyulai R, Gaál M, Tabák R, Bali G, Kui R, Bata-Csörgő Zs, Kemény L: Citokinek, kemokinek és terápiás befolyásolásuk lehetőségei psoriasisban. Cytokines, chemokines and their therapeutic manipulation in psoriasis., Bőrgyógy Vener Szle 85: 37-41, 2009
Gyulai R, Kui R, Bali G, Tabák R, Kemény L: Pikkelysömörhöz társuló súlyos körömtünetek jelentős javulása infliximab kezelés során – Marked improvement of severe psoriatic nail disease during infliximab treatment., Bőrgyógy Vener Szle 85: 280-282, 2009
Széll M, Szabó K, Szegedi K, Belső N, Balogh K, Polyánka H, Francziszti L, Oláh J, Bata-Csörgő Zs, Kemény L: A genomikai és molekuláris biológiai kutatások multifaktoriális bőrbetegségekben. Genomic and molecular biology investigations in multifactorial skin diseases., Bőrgyógy Vener Szle 85: 73-78, 2009
Széll M, Szegedi K, Antal M, Németh IB, Sonkoly E, Bata-Csörgő Zs, Dobozy A, Kemény L: PRINS, the psoriasis susceptibility related non-coding RNA interacts with nucleophosmin and regulates the gene expression of G1P3, an anti-apoptotic, interferon..., 2nd European Congress of Immunology, Berlin, 2009. szeptember 13-16. Ed: RE Schmidt, MEDIMOND International Proceedings, 2009, 187-192 p, 2009
Bebes A, Kis K, Nagy T, Kurunczi A, Polyánka H, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Dobozy A, Széll M: Az ABCC4 és ABCG2 xenobiotikum transzporterek kifejeződési mintázata különbözik pikkelysömörben., A Magyar Dermatológiai Társulat 82. Nagygyűlése, Budapest, 2009. december 10-12. Bőrgyógy Vener Szle 85: 264, 2009
Bebes A, Nagy T, Kurunczi A, Polyánka H, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Dobozy A, Széll M: The expression pattern of the ABCG2 proliferation-related xenobiotic transporters differs in psoriasis., 39th Annual ESDR Meeting, Budapest, 2009. szeptember 9-12. J Invest Dermatol 129, Suppl 2: S55, 2009
Belső N, Bebes A, Hambalkó Sz, Széll M, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: Double and triple silencing of D type cyclins downregulates the mRNA expression of G2/M phase genes and results in aberrant mitosis in HaCaT keratinocytes., 39th Annual ESDR Meeting, Budapest, 2009. szeptember 9-12.J Invest Dermatol 129, Suppl 2: S85, 2009
Belső N, Bebes A, Hambalkó Sz, Széll M, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: A kettős és hármas D ciklin csendesítés gátolja a G2/M fázis szabályozásában résztvevő gének mRNS kifejeződését és a mitózis zavarához vezet HaCaT keratinocitákban., A Magyar Dermatológiai Társulat 82. Nagygyűlése, Budapest, 2009. december 10-12. Bőrgyógy Vener Szle 85: 264-65, 2009
Hambalkó Sz, Belső N, Széll M, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: A pikkelysömörös és az egészséges keratinociták különböznek az α5 integrin válaszban., A Magyar Dermatológiai Társulat 82. Nagygyűlése, Budapest, 2009. december 10-12. Bőrgyógy Vener Szle 85: 265, 2009
Kemény L, Koreck A, Csoma Zs: Ultraviolet B treatment of plaque-type psoriasis using light-emitting diodes: a new phototherapeutic approach., American Academy of Dermatology, 67th Annual Meeting. San Francisco, 2009. március 6-10., J Am Acad Dermatol 60; Suppl. 1: AB8, 2009
Kovács-Sólyom F, Prihoda J, Kemény L, Gyulai R: Az interleukin-1 és az interleukin-1 receptorok expressziójának és funkciójának vizsgálata a regulátoros T sejtekben, A Magyar Dermatológiai Társulat 82. Nagygyűlése, Budapest, 2009. december 10-12. Bőrgyógy Vener Szle 85: 266, 2009
Kovács-Sólyom F, Prihoda J, Kemény L, Gyulai R: The role of interleukin-1 and interleukin-1 receptors in regulatory T cell functions., 39th Annual ESDR Meeting, Budapest, 2009. szeptember 9-12. J Invest Dermatol 129, Suppl 2: S13, 2009
Széll M, Szegedi K, Antal M, Németh I, Sonkoly E, Bebes A, Bata-Csörgő Zs, Dobozy A, Kemény L: A PRINS nem –kódoló RNS kötődik a nukleofozmin sejtmagi fehérjéhez és részt vesz a G1P3, valamint a D1 ciklin expressziójának szabályozásában, A Magyar Dermatológiai Társulat 82. Nagygyűlése, Budapest, 2009. december 10-12. Bőrgyógy Vener Szle 85: 267, 2009
Széll M, Szegedi K, Antal M, Németh IB, Sonkoly E, Bata-Csörgő Zs, Dobozy A, Kemény L: PRINS, the psoriasis susceptibility related non-coding RNA interacts with nucleophosmin and regulates the gene expression of G1P3, an anti-apoptotic, interferon..., 2nd European Congress of Immunology, Berlin, 2009. szeptember 13-16. Eur J Immunol 39: S1: S 208, 2009
Széll M, Szegedi K, Antal M, Németh IB, Sonkoly E, Bebes A, Bata-Csörgő Zs, Dobozy A, Kemény L: PRINS, the psoriasis susceptibility related non-coding RNA interacts with nucleophosmin and regulates the gene expression of G1P3 and cyclin D1., 39th Annual ESDR Meeting, Budapest, 2009. szeptember 9-12. J Invest Dermatol 129, Suppl 2: S44, 2009
Bebes A, Kis K, Nagy T. Kurunczi A, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Dobozy A, Széll M: Az ABCC4 és ABCG2 xenobiotikum transzporterek kifejeződésének vizsgálata keratinocita proliferáció/differenciáció során és pikkelysömörben., VIII. Magyar Genetikai Kongresszus, XV. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok. Nyíregyháza, 2009. április 17-19. P160-161., 2009
Bebes A, Kis K, Nagy T, Kurunczi A, Polyánka H, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Dobozy A, Széll M: Az ABCC4 és ABCG2 xenobiotikum transzporterek kifejeződési mintázata különbözik pikkelysömörben., A Magyar Immunológiai Társaság Ifjúsági Kongresszusa, Harkány, 2009. október 29-30. P5., 2009
Hambalkó Sz, Belső N, Széll M, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: A pikkelysömörös és az egészséges keratinocyták különböznek az α5 integrin válaszban., A Magyar Immunológiai Társaság Ifjúsági Kongresszusa, Harkány, 2009. október 29-30. P9, 2009
Kovács-Sólyom F, Prihoda J, Kemény L, Gyulai R: Az interleukin-1 és az interleukin-1 receptorok expressziójának és funkciójának vizsgálata regulátoros T sejtekben., A Magyar Immunológiai Társaság Ifjúsági Kongresszusa, Harkány, 2009. október 29-30. P14., 2009
Bata Zsuzsanna: Őssejtkutatás a dermatológiában., „Dermatológia az új évezredben” - Az MTA Orvosi Tudományok Osztályának a 2009. évi Magyar Tudomány Napjához kapcsolódó Tudományos ülése, Budapest, 2009. november 09., 2009
Kemény Lajos: Immunológia, genomika és az őssejtkutatás hatása a bőrgyógyászatra., „Dermatológia az új évezredben” - Az MTA Orvosi Tudományok Osztályának a 2009. évi Magyar Tudomány Napjához kapcsolódó Tudományos ülése, Budapest, 2009. november 09., 2009
Széll Márta: The enigmatic world of mRNA-like ncRNAs., 15th Immunology Seminars PhD course, 2009. június 5. University of Catania, Italy, 2009
Széll Márta: Genomika multifaktoriális bőrbetegségekben., „Dermatológia az új évezredben” - Az MTA Orvosi Tudományok Osztályának a 2009. évi Magyar Tudomány Napjához kapcsolódó Tudományos ülése, Budapest, 2009. november 09., 2009
Szegedi K, Sonkoly E, Nagy N, Németh IB, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Dobozy A, Széll M: The anti-apoptotic protein G1P3 is overexpressed in psoriasis and regulated by the non-coding RNA, PRINS., Exp Dermatol 19: 270-279, 2010
Farkas Á, Kemény L: Psoriasis and alcohol: is cutaneous ethanol one of the missing links?, Br J Dermatol 162(4): 711-6, 2010
Farkas Á, Kemény L: The alcohol metabolite acetaldehyde and psoriasis: another trigger factor?, Clin Exp Dermatol. 35: 932-35, 2010
Kemény L, Csoma Zs, Bagdi E, Banham AH, Krenács L, Koreck A: Targeted phototherapy of plaque type psoriasis using UVB-LEDs, Br J Dermatol. 163: 167-73, 2010
Kinyó A, Kiss-László Z, Hambalkó S, Bebes A, Kiss M, Széll M, Bata-Csörgő Z, Nagy F, Kemény L: COP1 contributes to UVB-induced signaling in human keratinocytes, J Invest Dermatol. 130: 541-5, 2010
Koreck A, Bella Z, Kadocsa E, Perényi A, Tiszlavicz L, Németh I, Kiss M, Olariu TR, Jóri J, Kemény L: Intranasal PUVA phototherapy in nasal polyposis--a pilot study, Roum Arch Microbiol Immunol. 69: 20-3, 2010
Bacsa S, Bari L, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Széll M: Stressz indukált PRINS gén kifejeződésének vizsgálata tenyésztett keratinocitákban és HaCaT sejtekben, A Magyar Dermatológiai Társulat 83. Nagygyűlése, Budapest, 2010. december 9-11. Bőrgyógy Vener Szle 86: 181, 2010
Bacsa S, Bari L, Sonkoly E, Bata-Csörgő Zs, Dobozy A, Kemény L, Széll M: Stress-induced PRINS gene expression in normal human cultured keratinocytes and HaCaT cells, 40th Annual ESDR Meeting, Helsinki , 2010. szeptember 8-11., J Invest Dermatol 130. Suppl 2, S86, 2010
Bali G, Kemény L, Gyulai R, Kui R, Gaál M: PDL-Nd:YAG laser in the treatment of nail psoriasis, Psoriasis 2010, Congress of the Psoriasis International Network, Párizs, 2010. július 1-4. (P166, poszter) JEADV, 24: 72-72 P166 Suppl., 2010
Belső N, Bebes A, Kormos B, Széll M, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: A D típusú ciklinek és a Ki67 fontos szerepet játszanak egymás kifejeződésének és a mitózis folyamatának szabályozásában, A Magyar Dermatológiai Társulat 83. Nagygyűlése, Budapest, 2010. december 9-11. Bőrgyógy Vener Szle 86: 182, 2010
Belső N, Bebes A, Kormos B, Széll M, Kemény L: D type cyclins and Ki67 regulate each other and mitosis in HaCaT kerationytes, 40th Annual ESDR Meeting, Helsinki, 2010. szeptember 8-11., J Invest Dermatol 130. Suppl 2, S86, 2010
Farkas Á, Kemény L: Alcohol and its metabolites acetaldehyde and acetone as trigger factors for psoriasis, Psoriasis 2010, Congress of the Psoriasis International Network, Párizs 2010. július 1-4. JEADV 24: 2-3 P005 Suppl, 2010
Hambalkó Sz, Bebes A, Belső N, Kemény L, Széll M, Bata-Csörgő Zs: KGF and KGFR expression ant its changes induced by slight injury differ in normal appearing (uninvolved) skin of psoriatic patients compared to healthy skin, 40th Annual ESDR Meeting, Helsinki , 2010. szeptember 8-11., J Invest Dermatol 130. Suppl 2, S87, 2010
Hambalkó Sz, Bebes A, Belső N, Kemény L, Széll M, Bata-Csörgő Zs: Az enyhe mechanikai stressz által kiváltott KGF- és KGFR-expresszió változások különböznek a pikkelysömörös nem-léziós és az egészséges bőrben, A Magyar Dermatológiai Társulat 83. Nagygyűlése, Budapest, 2010. december 9-11. Bőrgyógy Vener Szle 86: 182, 2010
Kovács Sólyom F, Prihoda J, Kemény L, Gyulai R: Differential expression of interleukin-1 receptor in normal and psoriatic T lymphocytes, 40th Annual ESDR Meeting, Helsinki , 2010. szeptember 8-11., J Invest Dermatol 130. Suppl 2, S41, 2010
Kovács-Sólyom F, Prihoda J, Kemény L, Gyulai R: Az interleukin-1 receptor család eltérő expressziója normál és pikkelysömörös T sejtekben, A Magyar Dermatológiai Társulat 83. Nagygyűlése, Budapest, 2010. december 9-11. Bőrgyógy Vener Szle 86: 184, 2010
Kovács-Sólyom F, Prihoda J, Kemény L, Gyulai R: Az interleukin-1-receptor család expressziójának összehasonlítása normál és pikkelysömörös T-sejtekben, A Magyar Immunológiai Társaság XXXIX. Vándorgyűlése, Szeged, 2010. november 3-5. Immunol Szle 2:58, 2010
Szabó K, Bata-Csörgő Zs, Dallos A, Dobozy A, Francziszti L, Kemény L, Széll M: Identification and characterization of regulatory networks contributing to psoriasis susceptibility, 40th Annual ESDR Meeting, Helsinki , 2010. szeptember 8-11., J Invest Dermatol 130. Suppl 2, S82, 2010
Szabó K, Bata-Csörgő Zs, Dallos A, Dobozy A, Francziszti L, Kemény L, Széll M: A pikkelysömör kialakulásában szerepet játszó szabályozási hálózatok azonosítása és jellemzése, A Magyar Immunológiai Társaság XXXIX. Vándorgyűlése, Szeged, 2010. november 3-5. Immunol Szle 2:20, 2010
Szabó K, Bata-Csörgő Zs, Dallos A, Dobozy A, Francziszti L, Kemény L, Széll M: A pikkelysömör kialakulásában szerepet játszó szabályozási hálózatok azonosítása és jellemzése, A Magyar Dermatológiai Társulat 83. Nagygyűlése, Budapest, 2010. december 9-11. Bőrgyógy Vener Szle 86: 184, 2010
Krisztina Vas, Bernadett Kormos, Nora Belso, Robert Kui, Marta Szell, Lajos Kemeny, Zsuzsanna Bata-Csorgo: Alfa5-integrin and its ligand the oncofetal fibronectin (EDA+FN) are differentially expressed in psoriatic uninvolved and healthy skin with and without tape stripping, Journal of Investigative Dermatology (2011) 361, 2011
Hilda Polyanka, Kornelia Szabo, Gabor Tax, Vilmos Tubak, Erzsebet Kusz, Zsuzsanna Ujfaludi, Imre Boros, Zsuzsanna Bata-Csorgo, Lajos Kemeny, Marta Szell: Primary characterization of a novel Hpv-E6 oncogene immortalized keratinocyte cell line, Jornal of investigative Dermatology 417, 2011
Vas Krisztina, Husz Sàndor, Kemény Lajos, Bata-Csörgő Zsuzsanna: Cinnarizin és iprazochrome kombinált terápia az urticaria factitia kezelésében, Bőrgyógyászai és Venerológiai Szemle 88. Évf.1.60-63., 2012
Lilla Bari, Sarolta Bacsa, Eniko Sonkoly, Zsuzsanna Bata-Csorgo, lajos Kemeny, Attila Dobozy, Marta Szell: Comparison of stress-induced PRINS gene expression in normal human keratinocytes and HaCaT cells, Arch Dermatol Res 303:745-752, 2011
Attila Bebes, Kornelia Kis, Tunde Nagy, Anita Kurunczi, Hilda Polyanka, Zsuzsanna Bata-Csorgo, Lajos Kemeny, Attila Dobozy, Marta Szell: The expressions of ABCC4 and ABCG2 xenobiotic transporters in human keratinocytes are proliferation-related, Arch Dermatol Res 2012 304:57-63, 2012
Bata-Csörgő Zsuzsanna: Szekvenciális terápia a mometasone furoát+szalicilsav és a mometasone furoáttal: újabb lehetőség a pikkelysömör helyi kezelésében, Bőrgyógy Vener Szemle 87:65-68, 2011
Gyulai R, Kui R, Kemény L: Depresszióval társuló súlyos psoriázis., Bőrgyógy Vener Szle. 87:96-97, 2011
Kemeny L, Nagy N: Új lehetőségek a gyulladásgátlók terén, Bőrgyógy Vener Szle.87:98-101, 2011
Bebes A, Németh I, Vas K, Bata - Csörgő Zs, Kemény L, Széll M, Tubak V,: A keratinocyták által termelt TL1 A citokin szerepe a pikkelysömör patogenezisében., A Magyar Immonológiai Társaság 40. Vándorgyűlése, Kecskemét 2011. Október 12-15., Immunol. szle 3:6, 2011
Bebes A, Németh I, Vas K, Bata - Csörgő Zs, Kemény L, Széll M, Tubak V,: A keratinocyták által termelt TL1A citokin szerepe a pikkelysömör patogenezisében, A Magyar Dermatológiai Társulat 84. Nagygyűlése, Budapest, 2011. December 8-10., Bőegyógy Vener Szle 87:192, 2011
Göblös A, Bacsa S, Szegedi K, Antal M, Németh I, Sonkoly E, Dobozy A, Bata - Csörgő Zs, Kemény L, Széll M: A PRINS nem kódoló RNS szabályozza a nukleofozmin UV-B- indukált intra celluláris  elhelyezkedését , Az MDT 84. Nagygyűlése Budapest 2011. December 8-10. Bőrgyógy Vener Szle. 87:201-202, 2011
Göblös A, Bacsa S, Szegedi K, Antal M, Németh I, Sonkoly E, Dobozy A, Bata - Csörgő Zs, Kemény L, Széll M: A PRINS nem kódoló RNS szabályozza a nukleofozmin UV-B- indukált intra celluláris  elhelyezkedését , A MIT 40. Vándorgyűlése, Kecskemét, 2011. Október 12-15. Immunol Szle. 3:14, 2011, 2011
Gyulai R, Bata - Csörgő Zs: Biológiai terápia során észlelt immunológiai mellékhatások diagnosztikai lehetőségei, Az MDT 84. Nagygyűlése, Budapest, 2011. December 8-10. Bőrgyógy Vener Szle 87:182, 2011
Gyulai R, Kovács-Sólyom F, Prihoda J, Kemény L: Az interleukin-1-receptorok eltérő módon expresszálódnak normál és psoriasisos T-lymphocytákon, Az MDT 84. Nagygyűlése , Budapest 2011. December 8-10. Bőrgyógy Vener Szle 87:201, 2011
Polyánka H, Szabó K, Tax G, Tubak V, Kusz E, Újfaludi Zs, Boros I, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Széll M: Primary characterization of a novel HPV-E6 oncogene immortalized keratinocyte cell line., 41 st Annual ESDR Meeting Barcelona, 2011. szeptember 7-10.J Invest Dermatol. 131.(Suppl2) S70, 2011
Polyánka H, Szabó K, Tax G, Tubak V, Katona L.R. , Kusz E, Újfaludi zs, Kinyó Á, Boros I, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Széll M: A keratinocyták veleszületett immunfolyamatainak tanulmányozására alkalmas keratinocyta sejtvonal elsődleges jellemzése, A MIT 40. Vándorgyűlése, Kecskemét, 2011. október 12-15. Immunol Szle. 3: 29, 2011, 2011
Polyánka H, Szabó K, Tax G, Tubak V, Katona L.R. , Kusz E, Újfaludi zs, Kinyó Á, Boros I, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Széll M: A keratinocyták veleszületett immunfolyamatainak tanulmányozására alkalmas keratinocyta sejtvonal elsődleges jellemzése, A MDT 84. Nagygyűlése Budapest, 2011. december 8-10. Bőrgyógy Vener Szle. 87:200, 2011
Széll M, Bacsa S, Göblös A, Szegedi K, Antal M, Németh I, Sonkoly E, Dobozy A, Bata-Csörgő Zs, Kemény L: PRINS, the psoriasis susceptibility related non-coding RNA regulatest he ultraviolet B-induced intracellular shuttling of nucleophosmin., Psoriasis: from Gene to Clinic - 6th International Congress, London 2011. december 1-3. Br J Dermatol. 165: E 32-33, 2011
Vas K, Kormos B, Belső N, Széll M, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: Az Alfa-5 integrin and its ligand the oncofetal fibronectin (EDA+FN) are differentially expressed in psoriatic uninvolved and healthy skin with and without tape stripping, 41 st Annual ESDR Meeting, Barcelona 2011. szeptember 7-10. J Invest Dermatol . 131: (Suppl2) S61, 2011
Vas K, Kormos B, Belső N, Kui r, Széll M, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: Az alfa5 integrin receptor és ligandja, az onkofötális fibronektin kifejeződés eltér pikkelysömörös tünetmentes ls egészséges bőrben, A MIT 40. Vándorgyűlése, Kecskemét 2011 október 12-15. Immunol Szle. 3:43, 2011
Vas K, Kormos B, Belső N, Kui r, Széll M, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: Az alfa5 integrin receptor és ligandja, az onkofötális fibronektin kifejeződés eltér pikkelysömörös tünetmentes ls egészséges bőrben., Az MDT 84. Nagygyűlése, budapest, 2011. december 8-10., Bőrgyógy Vener Szle. 87:203, 2011
Gyulai R: A psoriasis kezelésének esztétikai mellékhatásai., Az MDT és a Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesületének XI. Kozmetológiai Kongresszusa, Debrecen 2011. június 23-25. P23, 2011
Bata-Csörgő Zs: Studies on psoriasis susceptibility regulatory networks., A MIT 40. Vándorgyűlése, Kecskemét 2011. október 12-15., 2011
Göblös A: A PRINS nem - kódoló RNS szabályozza a nukleofozmin UV-B-indukált intracelluláris elhelyezkedését, XVIII. Szent - Györgyi Napok és Richter Tudós Klub, Szeged 2011. november 14-19., 2011
Gyulai R: A psoriasis kezelése: klasszikus és biológiai terápiák., "PEARLS" Psoriasis Edukációs Program, Budapest, 2011. november 18., 2011
Gyulai R: A PPI konszenzus eredményei - Hol tart ma Európa? Psoriasis súlyosságának mérése és kezelési céljai., Progressive Psoriasis Initiative Nemzeti Konszenzus Konferencia, Budapest, 2011. szeptember 2., 2011
Kemény L: UV-fény immunregulatórikus hatása, Gyulai Reumatológiai Fórum, Gyula 2011. június 16-18., 2011
Kemény L: New Developments in phototerapy, ISA 2011 Munich 2011. július 24-29., 2011
Kemény L: A gyermekkori pikkelysömör kezelésilehetőségei, Tisza-Parti Gyermekgyógyászati Esték 2011. november 8., 2011
Kemény L: Biológiai kezelés a bőrgyógyászatban, XVIII. Szent-Györgyi Napok és Richter Tudós Klub, Szeged 2011. november 14-19., 2011
Kemény L: Megnyitó, PEARLS - Psoriasis Edukációs Program, Budapest 2011. november 18., 2011
Kemény L: Alapkutatási eredmények hasznosulása a bőrgyógyászatban, " Biológiai alapkutatások hasznosítása" - tudományos ülés az MTA Biológiai Tudományok osztálya és az MTA SZBK szervezésében, Szeged 2011. november 22., 2011
Szegedi A, Holló P, Gyulai R, Wikonkál R: Interaktív workshop 3: Az optimális kezelési célok meghatározása. Konszenzus a hazai alkalmazás bevezetésére., Progressive Psoriasis Initiative Nemzeti Konszenzus Konferencia, Budapest 2011. szeptember 2., 2011
Széll M: Fotobiológiai kutatások: a fény sejt szintű hatásainak megismerése és személyre szabott terápiás lehetőségek, Ipari Kapcsolatok Napja Konferencia, Szeged, 2011. szeptember 23., 2011
Széll M: Pikkelysömör: az immunrendszer vagy a hámsejtek betegsége?, Tudomány Ünnepe 2011 - Az MTA Biológiai Szakbizottság ünnepi ülése, 2011. november 9., 2011
Attila Bebes, Kornelia Kis, Tunde Nagy, Anita Kurunczi, Hilda Polyanka, Zsuzsanna Bata-Csorgo, Lajos Kemeny, Attila Dobozy, Marta Szell: The expressions of ABCC4 and ABCG2 xenobiotic transporters in human keratinocytes are proliferation-related, Arch Dermatol Res 2012 304:57-63, 2012
Bata-Csörgő Zs, Széll M: The psoriatic kertinocytes, Exp Rev Dermatol 7(5): 473-481, 2012
Farkas Á, Kemény L: Monocyte-derived interferon-alpha primed dendritic cells in the pathogenesis of psoriasis, Int Immunopharmacol 13(2): 215-218, 2012
Meisgen F, Xu N, Wei T, Janson PC, Obad S, Broom O, Nagy N, Kauppinen S, Kemény L, Stahle M, Pivarcsi A, Sonkoly E: MiR-21 is up-regulated in psoriasis and suppresses T cell apoptosis, Exp Dermatol 21(4): 312-314, 2012
Kemény L: A gyermekkor pikkelysömör kezelési lehetőségei, Tiszaparti Esték Gyermekgyógyászati Továbbképző Előadások 13. kötet (Szerk. Túri S), Szeged, pp. 35-39., 2012
Bebes A, Németh I, Kiss M, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Széll M, Tubak V: The soluble form of the TL1A cytokine produced by human keratinocytes may contribute psoriasis. 42nd Annual ESDR Meeting, Velence, 2012. szeptember 19-22 pathogenesis, J Invest Dermatol. 132: (Suppl. 2), S 30, 2012
Bebes A, Németh IB, Vas K, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Széll M, Tubák V: Keratinociták által termelt szolubilis TL1A citokin felhalmozódása pikkelysömörös dermiszben. A Magyar Dermatológiai Társulat 85. Nagygyűlése, Budapest, 2012. december 6-8., Bőrgyógy Vener Szle. 88: 182, 2012
Bebes A, Vas K, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Széll M, Tubak V:: A keratinocyták által termelt szolúbilis TL1A citokin felhalmozódása pikkelysömörös laesiókban. A Magyar Immunológiai Társaság 41. Vándorgyűlése, Debrecen, 2012. október 17-19., Immunol Szle 4: 7, 2012
Göblös A, Bacsa S, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Széll M: A PRINS nem kódoló RNS kifejeződésének és együtt ható partnerének tanulmányozása. A Magyar Immunológiai Társaság 41. Vándorgyűlése, Debrecen, 2012. október 17-19., Immunol Szle 4: 16, 2012
Göblös A, Bacsa S, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Széll M: A PRINS nem-kódoló RNS kifejeződésének és együttható paraméterének tanulmányozás. A Magyar Dermatológiai Társulat 85. Nagygyűlése, Budapest, 2012. december 6-8., Bőrgyógy Vener Szle. 88: 180, 2012
Göblös A, Bacsa S, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Széll M: Expression and functional studies on the PRINS non-coding RNA. 42nd Annual ESDR Meeting, Velence, 2012. szeptember 19-22, J Invest Dermatol. 132: (Suppl. 2), S 26, 2012
Gyulai R, Kemény L: A psoriasis methotrexat kezelésének klinikai gyakorlata Magyarországon, Európában és a világon. A Magyar Dermatológiai Társulat 85. Nagygyűlése, Budapest, 2012. december 6-8., Bőrgyógy Vener Szle. 88: 168, 2012
Konczné Gubán B, Vas K, Bebes A, Göblös A, Kormos B, Széll M, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: Az onkofötális fibronektin (EDA+FN) szerepének vizsgálata a keratinocyta növekedési factor (KGF) szabályozásában normál human fibroblastokban. A Magyar Immunológiai Társaság 41. Vándorgyűlése, Debrecen, 2012. október 17-19., Immunol Szle 4: 20, 2012
Vas K, Kormos B, Bebes A, Belső N, Hambalkó Sz, Kui R, Bende B, Kocsis Á, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: Pikkelysömör betegség pathomechanizmusának ex vivo és in vitro vizsgálata. A Magyar Dermatológiai Társulat 85. Nagygyűlése, Budapest, 2012. december 6-8, Bőrgyógy Vener Szle. 88: 178, 2012
Vas K, Kormos B, Bebes A, Göblös A, Széll M, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: Keratinocyte growth factor can increase the expression of the EDA+ fibronectin. 42nd Annual ESDR Meeting, Velence, 2012. szeptember 19-22, J Invest Dermatol. 132: (Suppl. 2), S 27, 2012
Bata Zs: Psoriasis susceptibility factors, 75th Anniversary of Albert Szent-Györgyi’s Nobel Prize Award Conference: final Programme. Szeged: SZTE, p. 182., 2012
Göblös A, Bacsa S, Szegedi K, Antal M, Németh I, Sonkoly E, Dobozy A, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Széll M: PRINS, the psoriasis susceptibility related non-coding RNA regulates the UV-B-induced.intracellular shuttling of nucleophosmin., 75th Anniversary of Albert Szent-Györgyi’s Nobel Prize Award Conference: final Programme. Szeged: SZTE, p. 240-41., 2012
Gyulai, R Kovács-Sóyom F, Prihoda J, Kemény L: Interleukin-1 receptors are differentially expressed in normal and psoriaticT lymphocytes., 75th Anniversary of Albert Szent-Györgyi’s Nobel Prize Award Conference: final Programme. Szeged: SZTE, p. 201., 2012
Képíró L, Meszes A, Gyulai R, Kemény L Széll M: Tnfsf15 single nucleotide polymorphisms and haplotypes in psoriasis and psoriatic arthritis., 75th Anniversary of Albert Szent-Györgyi’s Nobel Prize Award Conference: final Programme. Szeged: SZTE, p. 243., 2012
Vas K, Konczné Gubán B, Bebes A, Kormos B, Belsó N, Kui R, Széll M, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: Alpha5-integrin and its ligand, the oncofetal bronectin (EDA+FN) are differentially expressed in psoriatic uninvolved and healthy skin., 75th Anniversary of Albert Szent-Györgyi’s Nobel Prize Award Conference: final Programme. Szeged: SZTE, p. 199., 2012
Bata-Csörgő Z, Vas K, Hambalkó Sz, Kormos B, Belső N, Kui R, Széll M, Kemény L: The healthy looking, uninvolved skin of psoriatic patients differs from the normal skin of healthy people., 42nd Annual Meeting of the ESDR, Velence, 2012. szeptember 19-22., 2012
Göblös A, Bacsa S, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Széll M: A PRINS nem-kódoló RNS kifejeződésének és együttható partnereinek tanulmányozása., Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola PhD Nap, Szeged, 2012. június 08., 2012
Gyulai R: Psoriasis, Továbbképző előadás a Klinikai Immunológia és Allergológia ráépített szakvizsgára előkészítő tanfolyamon, Budapest, 2012. január 12., 2012
Gyulai R: Psoriasis a mindennapokban, Háziorvos továbbképzés, Szeged, 2012. március 31., 2012
Gyulai R: Interferon kezelés metaanalízisek alapján, MSD Melanoma Megbeszélés, Velence, 2012. április 27-28., 2012
Gyulai R: A psoriasis a háziorvosi praxisban, Háziorvos továbbképzés, Szeged, 2012. május 26., 2012
Gyulai R: Középsúlyos és súlyos pszoriázis kezelése – klasszikus és biológiai terápia., XII. Kozmetológiai Kongresszus, Siófok, 2012. június 29., 2012
Gyulai R: Current practice of methotrexate use in dermatology - a worldwide survey., 21st EADV Congress – „Skin is Vital”, Prága, 2012. szeptember 27-30., 2012
Gyulai R: Psoriasis Fehér Könyv, Janssen-Cilag Kft. Szumpozium. A Magyar Dermatológiai Társulat 85. Nagygyűlése, Budapest, 2012. december 6-8., 2012
Gyulai R: A psoriasis methotrexat kezelésének klinikai gyakorlata, MSD Interdiszciplináris Fórum, Szeged, 2012. december 12., 2012
Gyulai R: Gyakorlati ajánlások a középsúlyos-súlyos psoriasis hagyományos szisztémás kezelésében (PPI Program), Psoriasis a bőrön… és azon túl. Abbott/AbbVie Kft. Szimpózium. A Magyar Dermatológiai Társulat 85. Nagygyűlése, Budapest, 2012. december 6-8., 2012
Kiss M, Kovács L, Husz S, Kemény L, Bata-Csörgő Z: Circulating autoantibodies against alpha6 integrin can be detected in patients with psoriasis and psoriatic arthritis, 8th International Congress on Autoimmunity. Granada, Spain 2012. május 9-13., 2012
Kiss M, Kovács L, Husz S, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: Circulating autoantibodies against alpha 6 integrin can be detected in patients with psoriasis and psoriatic arthritis., A Magyar –Német Dermatológiai Társaság (MNDT-DUDG) 9. Kongresszusa,. Siófok, 2012. június 30., 2012
Széll M: Mutációk és polimorfizmusok azonosítása és funkcioniális jellemzése genodermatózisokban és multifaktoriális bőrbetegségekben, Szent-Györgyi Napok, Szeged, 2012. november 15-16., 2012
Vas K, Kormos B, Bebes A, Göblös A, Széll M, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: Investigations on the effect of KGF on EDA+FN production in fibroblasts and keratinocytes., A Magyar –Német Dermatológiai Társaság (MNDT-DUDG) 9. Kongresszusa,. Siófok, 2012. június 30., 2012
Farkas A, Kemény L: Alcohol, Liver, Systemic Inflammation and Skin: A Focus on Patients with Psoriasis., Skin Pharmacol Physiol 26:(3) 119-126, 2013
Filkor K, Hegedűs Z, Szász A, Tubak V, Kemény L, Kondorosi E, Nagy I: Genome Wide Transcriptome Analysis of Dendritic Cells Identifies Genes with Altered Expression in Psoriasis., Plos One 8:(9) Paper e73435. 13 p, 2013
Manczinger M, Kemény L: Novel factors in the pathogenesis of psoriasis and potential drug candidates are found with systems biology approach, Plos One 8:(11) e80751. 15 p., 2013
Sáfrány E, Szabó M, Széll M, Kemény L, Sümegi K, Melegh BI, Magyari L, Mátyás P, Figler M, Weber A, Tulassay Z, Melegh B: Difference of interleukin-23 receptor gene haplotype variants in ulcerative colitis compared to Crohn's disease and psoriasis., Inflamm Res 62:(2) 195-200., 2013
Szegedi K, Göblös A, Bacsa S, Antal M, Németh IB, Bata-Csörgő Z, Kemény L, Dobozy A, Széll M: Expression and Functional Studies on the Noncoding RNA, PRINS, Int J Mol Sci 14:(1) 205-225., 2013
Szlávicz E: Az RNS-világ és az emberré válás, Élet és Tudomány 68:(50) 1582-1583, 2013
Képíró L, Széll M, Kovács L, Keszthelyi P, Kemény L, Gyulai R: Genetic risk and protective factors of TNFSF15 gene variants detected using single nucleotide polymorphisms in Hungarians with psoriasis and psoriatic arthritis., Hum Immunol. Epub 2013 Nov 20, 2013
Göblös A, Szabó K, Bebes A, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Széll M: A CARD18/ICEBERG molekula kifejeződése hámsejtekben és pikkelysömörben. A Magyar Dermatológiai Társulat 86. Nagygyűlése, Budapest, 2013. december 12-14., Bőrgyógy Vener Szle 89:(6) 180, 2013
Göblös A, Szabó K, Bebes A, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Széll M: Expression of CARD18/ICEBERG in human keratinocytes. A Magyar Immunológiai Társaság 42. Vándorgyűlése, Pécs, 2013. október 16-18., Immunol Szle 5:(3) 26., 2013
Kemény L, Yankova R, Talamonti M, Vaclavkova A, Burcklen M, Thomas G, D'Ambrosio D: A phase II study of ponesimod in chronic plaque psoriasis: improvements in patient-reported outcomes, JEADV 27:(4) 21., 2013
Kemény L, Amaya M, Cetkovska P, Lee WR, Galimberti LR, Mahgoub E, Rahman M, Marshall L, Pedersen R, Tang B: Etanercept provides improved quality of life regardless of the presence of psoriatric arthritis in moderate/severe psoriasis subjects from Central and Eastern Europe, Latin America and Asia., Value Health 16:(7) A509., 2013
Konczné GB, Vas K, Kormos B, Bebes A, Göblös A, Széll M, Kemény L, Bata-Csörgő Z: An autocrine regulatory loop in fibroblasts between the keratinocyte growth factor (KGF) and the extradomain-A fibronectin (EDA plus FN) may contribute to psoriasis pathomechanism. International Investigative Dermatology Meeting, Edinburgh, 2013. május 8-11., J Invest Dermatol 133:(1) S48, 2013
Konczné Gubán B, Vas K, Bebes A, Széll M, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: An autocrine regulatory loop in fibroblasts between the keratinocyte growth factor (KGF) and the extradomain-A fibronectin (EDA+FN) may contribute to psoriasis pathomechanism. A Magyar Immunológiai Társaság 42. Vándorgyűlése, Pécs, 2013. október 16-18., Immunol Szle 5:(3) 30., 2013
Konczné Gubán B, Vas K, Bebes A, Széll M, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: A fibronektin és az onkofötális fibronektin szerepe a keratinocita növekedési faktor szabályozásában normál humán fibroblasztokban. A Magyar Dermatológiai Társulat 86. Nagygyűlése, Budapest, 2013. december 12-14., Bőrgyógy Vener Szle 89:(6) 180, 2013
Manczinger M, Kemény L: Novel factors in psoriasis pathogenesis and potential drug candidates are found with system biology approach. A Magyar Immunológiai Társaság 42. Vándorgyűlése, Pécs, 2013. október 16-18., Immunol Szle 5:(3) 35, 2013
Szlávicz E, Szabó K, Bata-Csörgő Zs, Bebes A, Francziszti L, Dobozy A, Kemény L, Széll M: Az mRNS érési folyamatok szabályozásában szerepet játszó gének tanulmányozása humán keratinocitákban és pikkelysömörben. A Magyar Dermatológiai Társulat 86. Nagygyűlése, Budapest, 2013. december 12-14., Bőrgyógy Vener Szle 89:(6) 164, 2013
Szlávicz E: A pikkelysömör kialakulásában szerepet játszó gének azonosítása és jellemzése., XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Orvos- és Egészségtudományi Szekció, Szeged, 2013. április 2-5. P. 231., 2013
Bata Zs: A pikkelysömör pathomechanizmusa, III. Harkányi Psoriasis Konferencia, Harkány, 2013. szeptember 20-21., 2013
Kemény L: Kezelési célok psoriasisban, III. MSD Interdiszciplináris Konferencia, Visegrád, 2013. május 3-4., 2013
Széll M: Nem-kódoló RNS-ek: szerepük a humán evolúcióban és betegségek pathogenezisében, ETK szeminárium, Debreceni Egyetem, Debrecen 2013. március 06., 2013
Széll M: Hosszú nem-kódoló RNS-ek: szerepük a humán evolúcióban és betegségek pathogenezisében, Szakmai délután a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 pályázat keretében létrehozott „Genomikai Központ” szervezésében. Szeged, 2013. március 21., 2013
Széll M: A pikkelysömörre hajlamosító szabályozási hálózatok azonosítása, Szegedi OMICS Napok 1.0 Konferencia, Szeged, 2013. április 18-19., 2013
Széll M: "When the student is ready, the teacher will appear"- award lecture for the "Eastern European Academic Leader Award", Eastern European Research – Satellite Meeting of „International Investigative Dermatology, Edinburgh 2013”, Edinburgh, 2013. május 7-10., 2013
Nagy N, Farkas K, Bacsa S, Nemeth IB, Bata-Csorgo Z, et al: NRP1 Activates NF-κB Signaling Pathway and Initiates Proliferation in Keratinocytes, Int J Genomic Med , 1: 102. c, 2014
Bebes A, Kovács-Sólyom F, Prihoda J, Kui R, Kemény L, Gyulai R: Interleukin-1 receptors are differentially expressed in normal and psoriatic T cells., Mediators Inflamm 2014:472625, 2014
Szabó K, Bata-Csörgő Z, Dallos A, Bebes A, Francziszti L, Dobozy A, Kemény L, Széll M: Regulatory networks contributing to psoriasis susceptibility., Acta Derm Venereol. 94(4):380-5., 2014
Safrany E, Szell M, Csongei V, Jaromi L, Sipeky C, Szabo T, Kemeny L, Nagy J, Melegh B: Polymorphisms of the IL23R gene are associated with psoriasis but not with immunoglobulin A nephropathy in a Hungarian population., Inflammation, 34(6):603-8., 2011

 

Projekt eseményei

 
2012-10-03 14:05:08
Résztvevők változása
vissza »