The Hungarian Political Elite 2009  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
77445
Type K
Principal investigator Kovách, Imre
Title in Hungarian A magyar politikai elit 2009
Title in English The Hungarian Political Elite 2009
Keywords in Hungarian elit politika társadalom érték életmód kapcsolatháló
Keywords in English elite politics society values lifestyle network
Discipline
Political Science (Council of Humanities and Social Sciences)60 %
Ortelius classification: Political sciences
Sociology (Council of Humanities and Social Sciences)40 %
Ortelius classification: Sociology
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Institute of Sociology (Center for Social Sciences)
Participants Csurgó, Bernadett
Kristóf, Luca
Megyesi, Boldizsár
Starting date 2009-04-01
Closing date 2011-04-30
Funding (in million HUF) 6.235
FTE (full time equivalent) 1.13
state closed project
Summary in Hungarian
A magyarországi politikai elitről tervezett kutatásunk előzménye az a vizsgálatsorozat, amelyet az 1988-as és a 1992/93-es állapotokra vonatkozó felvétellel Szelényi Iván indított el, és amit a gazdasági elit körében 1997-ben, a politikai, kulturális és gazdasági elit esetében 2001-ben történt kérdőíves vizsgálat követett az MTA Politikai Tudományok Intézetében Kovách Imre vezetésével. A politikai elit tervezett vizsgálata a kulturális és gazdasági elittel 2008-2009-ben, szintén az MTA PTI-ben kérdőíves módszerrel végzett kutatáshoz is kapcsolódik.
A politikai elit tervezett vizsgálata különlegesnek mondható, mert olyan vizsgálatsorozat része, amely húsz év adatfelvételével tenné lehetővé – tudomásunk szerint nemzetközi vonatkozásban is egyedülálló módon – a politikai elit összetételének, társadalmi jellemzőinek, politikai értékeinek, kapcsolatrendszerének elemzését.
Kutatásunk célja a magyar politikai elit tagjainak politikai-szociológiai vizsgálata. Az új kutatás megszervezését az indokolja, hogy a rendszerváltás és az átmenet éveit követően az ezredfordulóra stabilabbá vált a politikai intézményrendszer, az elit strukturális cseréje is jelentősen lelassult. Kutatási célunk annak az elemzése, hogy a korábbi évtizedhez hasonlítva lelassuló intézményi, hatalomszerkezeti változások következtében lényegesen csökkentek-e a politikai elitbe bekerülés esélyei, hogyan változtak a politikai elitcsoportok pozícióőrző, pozíciószerző stratégiái, hatalmi és egyéb kapcsolatai, társadalmi és politikai tőkéi.
Kutatásunkban a politikai elit pozicionális meghatározását alkalmazzuk. A politikai elitet a Köztársasági Elnöki Hivatal fő tisztségviselői, a kormány tisztségviselői, az önálló állami szervezetek vezetői, a parlamenti képviselők, az országos kisebbségi önkormányzatok vezetői, közigazgatási hivatalok vezetői, a fővárosi és kerületi polgármesterei hivatalok vezetői, a megyei önkormányzati vezetők, a parlamenti és nem parlamenti pártok vezetői, a társadalmi szervezetek vezetői, a nemzetiségi, etnikai önkormányzatok vezetői, a sport és egyéb szövetségek fő tisztségviselői, a szakszervezeti vezetők, gazdasági és pénzügyi vezetők, a kamarák vezetői és az egyházi és felekezeti főméltóságok alkotják.
Summary
The research on Political Elite connected to the research series starting by Iván Szelényi in 1992. It has been continued by Imre Kovách on political, economic and cultural elite in 2001 at Institute of Political Sciences of the Hungarian Academy of Science.
We use the positional approach of elite definition. According to our perspective the political elite includes the executive officers of Presidential Office, leaders of governmental organizations, members of parliament, leaders of administrative offices and churches and regional and minority and ethnic governments.
Main research topics of our research project are the main social characteristic of elite and the main trends resulting changes inside the elite group. We will focus on the stability and flexibility of political elite. Thanks to the same research methods our results can be compared with previous research findings on different elite groups .

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás az 1988/93-as és 2001-es empirikus kutatás sorozat folytatása. A 2009-es politikai eliten belül egy éles határvonalat jelent a tevékenységszerkezetbeli eltérés az intézményi pozíciók és a hivatásos politikusi pozíciók között. A párt és kormányzó elit fő sajátossága a professzionalizálódás, a szakmai tudás háttérbe szorulása és a politikusi hivatás térnyerése, míg a közéleti elit esetében a szakmai tudás alapján megszerzett pozíció dominál. Az analitkus identitáselemzés eredménye szerint a politikai elit adott identitásuk (származási családjuk státusa) szempontjából két típust különböztethetünk meg. Az egyik típus magas státusú családból származik, és főleg a fővárosban éltek gyerekkorukban. A másik típusba alacsony vagy vegyes státusú családból származók sorolhatóak, akik főként faluban vagy kisvárosban nőttek fel. A választott identitás elemeként a foglalkozási karrierutak jellemzője, hogy a jelenlegi politkai elitnek van munkatapasztalata (sőt, sok esetben jelentős) az állami vagy államközeli vállalatoknál. Tehát karrierjük felépítésében főként a közszférához kötődtek, ennek a logikáját ismerték meg, és kamatoztatták később ezeket az ismereteiket. A megkérdezettek mindössze harmada tekinti magát jelenleg is a politikai elit tagjának.
Results in English
This research is a follow-up of our 1988/93 and 2001 empirical studies. Within the political elite there is a sharp divining line - based on the structure of activity -between the institutional and the politician positions. The main characteristics of the parties and the elite of government is professionalization: the professional knowledge falls into background and the politician profession gets into foreground, while for the elite of public it is the professional knowledge which is dominant. As a result of analytical identity analysis the political elite’s identity (their descent family’s status) has two types. One type is from a high status family, mainly spending childhood in the capital. The other type is from low or mixed status family, mainly grew up in villages or small towns. As an element of chosen identity, the characteristics of professional carriers are that current political elite has working experience (in many cases a lot indeed) at firms close to the state or the state. Thus, in building their carrier they are linked to public sphere, they know the functions and the logic and later they profit from this knowledge. Altogether the third of the respondents are regarding themselves as member of political elite.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=77445
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kovách Imre (szerk.): Elitek a válság korában, Argumentum-MTAPTU-MTAENKI, 2011

 

Events of the project

 
2012-01-09 11:29:29
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont), Új kutatóhely: Szociológiai Intézet (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont).
Back »