Mezozoós és harmadidőszaki brachiopoda vizsgálatok  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
77451
típus K
Vezető kutató Dulai Alfréd
magyar cím Mezozoós és harmadidőszaki brachiopoda vizsgálatok
Angol cím Mesozoic and Tertiary brachiopod studies
magyar kulcsszavak (mikromorf) brachiopodák, rendszertan, paleoökológia, ősföldrajz, fejlődéstörténet
angol kulcsszavak (micromorphic) brachiopods, systematics, paleoecology, paleogeography, evolution
megadott besorolás
Őslénytan, földtörténet (Komplex Környezettudományi Kollégium)80 %
Ortelius tudományág: Őslénytan
Geológia, tektonika, vulkanológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)20 %
Ortelius tudományág: Sztratigráfia
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Őslénytani és Földtani Tár (Magyar Természettudományi Múzeum)
projekt kezdete 2009-09-01
projekt vége 2014-08-31
aktuális összeg (MFt) 5.846
FTE (kutatóév egyenérték) 2.98
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A brachiopodák fontos szerepet játszottak a mezozoós bentosz együttesekben, és kisebb-nagyobb számban majdnem mindig jelen vannak a kainozoós mintákban is. Ez a projekt főleg az úgynevezett mikromorf brachiopodákat kívánja vizsgálni, amelyek sokkal könnyebben gyűjthetők az üledékes kőzetek iszapolásával és/vagy oldásával. A rendelkezésre álló gazdag kainozoós faunák mellett szeretnék mikromorf brachiopodákat kinyerni a mezozoós mintákból is. A vizsgálati anyag jelentős része begyűjtött állapotban van különböző földtörténeti korokból (jura-pliocén) és különböző ősföldrajzi területekről. A magyarországi eocén, oligocén és miocén faunák mellett különböző nemzetközi együttműködések keretében számos publikálatlan mintát kaptam és/vagy gyűjtöttem külföldről is (pl. Franciaország, Olaszország, Belgium, Hollandia, Málta, Ukrajna, Törökország). A legjelentősebb eredmények a következő témákban várhatók: a Totes Gebirge gazdag szinemuri faunája; brachiopodák geokémiai vizsgálata a triász-jura határ körül; mezozoós mikromorf brachiopodák evolúciója; eocén mikromorf brachiopodák Franciaországtól Törökországig; változatos oligocén brachiopoda fauna a Középső Paratethysből; Málta miocén brachiopodái; pliocén brachiopodák az Északi-tengerből; miocén foszfátos héjú brachiopodák geokémiai vizsgálata a Középső Paratethysből és az Északi-tengerből.
angol összefoglaló
Brachiopods have played important role in Mesozoic benthic assemblages and they are nearly always present in smaller or larger number in Cenozoic samples, too. This project want to study mainly the so-called micromorphic brachiopods which more easily accessible by washing and/or solving of sedimentary rocks. In addition to the available rich Cenozoic samples I would like to achieve micromorphic brachiopods from Mesozoic samples. Significant part of the material has already been collected from different ages (Jurassic-Pliocene) and from different paleogeographic realms. In addition to the Hungarian Eocene, Oligocene and Miocene samples, in the framework of different international co-operations I have received and/or collected unpublished samples from France, Italy, Belgium, the Netherlands, Malta, Ukraine or Turkey. The most significant results can be expected from the following subtopics: diverse Sinemurian fauna of the Totes Gebirge; geochemical study of brachiopods around Triassic-Jurassic boundary; evolution of Mesozoic micromorphic forms; Eocene micromorphic brachiopods from France to Turkey; diverse Oligocene brachiopod fauna from the Central Paratethys; Miocene brachiopods of Malta; Pliocene brachiopods from the North Sea; geochemical study of Miocene phosphatic-shelled brachiopods of the Central Paratethys and the North Sea.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Mezozoós és harmadidőszaki brachiopodákat vizsgáltam különböző hazai, illetve jelentős részben külföldi lelőhelyekről. Gazdag sinemuri faunát publikáltam az ausztriai Totesgebirge területéről (64 faj), pliensbachi faunát az ausztriai Glasenbach lelőhelyről (19 faj), középső-jura faunát a spanyol Szubbétikumból (11 faj). Alsó-eocén faunát publikáltam a felső-ausztriai Gmundenből (6 faj), valamint felső-eocén brachiopodákat két felső-ausztriai mélyfúrásból (Helmberg-1, Perwang-1; 9 faj, ebből 2 új faj), valamint a Bécs közelében lévő Reingruberhöhe lelőhelyről. Eocén brachiopoda funákat vizsgáltam a Bakonyban (3 faj, 1 új nemzetség) és a Trák-medencében (Törökország; 18 faj, 1 új nemzetség, 2 új faj). Gazdag oligocén faunát különítettem el az észak-magyarországi lelőhelyeken (10 faj). Leírtam egy új Argyrotheca fajt a Középső-Paratethysből és a Lingula genus első előfordulását ismertettem Magyarországról. Miocén brachiopodákat publikáltam a leideni Naturalis Múzeum anyagából (1. Borelli, Olaszország: 6 faj; 2. szórványleletek Olaszországból, Németországból, Hollandiából, Franciaországból és Portugáliából: 12 faj; 3. Középső-Paratethysi anyag: 9 faj). Máltai miocén brachiopodák vizsgálata 3 forrásból (19 faj, ebből 10 először a területről). Thecidellinidae család első említése a Mediterráneumból (Szicília, új genus, új faj). Miocén és pliocén foszfátos brachiopodák geokémiai összehasonlítását végeztük el (Középső-Paratethys, Északi-tenger, Atlanti-óceán).
kutatási eredmények (angolul)
I have studied Mesozoic and Tertiary brachiopods from Hungarian and mainly from foreign localities. Rich Sinemurian fauna was published from Austrian Totesgebirge (64 species), Pliensbachian fauna from Austrian Glasenbach locality (19 species) and Middle Jurassic fauna from Subbetic in Spain (11 species). Lower Eocene fauna was published from Gmunden, Austria (6 species) and Upper Eocene fauna from Upper Austrian boreholes (Helmberg-1 and Perwang-1; 9 species including 2 new ones) and from Reingruberhöhe locality near Vienna. I have studied Eocene fauna in the Bakony (3 species, 1 new genus) and in the Thrace Basin (Turkey; 18 species, 1 new genus, 2 new species). Rich Oligocene fauna was distinguished in North Hungarian localities (11 species). Description of a new Argyrotheca from the Central Paratethys and first mention of Lingula from Hungarian Miocene. Miocene brachiopods were published from the collection of Naturalis Museum in Leiden (1. Borelli, Italy: 6 species; 2. sporadic material from Italy, Germany, the Netherlands, France and Portugal: 12 species; 3. Central Paratethyan brachiopods: 9 species). Study of Miocene brachiopods of Malta from 3 sources (19 species, from which 10 first time from the area). First identification of Thecidellinidae from the Mediterranean (Sicily, new genus, new species). Geochemical comparison of Miocene and Pliocene phosphatic brachiopods (Central Paratethys, North Sea, Atlantic Ocean).
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=77451
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Thuy, B., Kiel, S., Dulai, A., Gale, A.S., Kroh, A., Lord, A.R., Numberger-Thuy, L.D., Stöhr,. S. & Wisshek, M.: First glimpse into Lower Jurassic deep-sea biodiversity: evidence for in-situ diversification and resilience against extinction., Proceedings of the Royal Society B 281: 1786., 2014
Hyzny, M. & Dulai, A.: Deep-water fossorial shrimps from the Oligocene Kiscell Clay of Hungary: Taxonomy and palaeoecology., Acta Palaeontologica Polonica, in press, 2014
Dell'Angelo, B., Sosso, M. Kroh, A. & Dulai, A.: Notes on Fossil Chitons. 7. Polyplacophora from the Eocene of Gánt, Hungary., Bulletin of Geosciences, beadva, 2015
Dulai, A.: Miocén brachiopodák a mediterrán térségből (Málta, Szicília)., Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 16. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, 2013. május 23-25, Orfű, pp. 15-16., 2013
Konrád, Gy. & Dulai, A.: Kovácsszénájai-tó. Középső-miocén, badeni Pécsszabolcsi Mészkő Formáció, szarmata Kozárdi Mészkő Formáció., Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 16. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, 2013. május 23-25, Orfű, pp. 50-52., 2013
Hyzny, M. & Dulai, A.: Deep-water fossorial shrimps from the Oligocene Kiscell Clay of Hungary: Taxonomy and palaeoecology., Acta Palaeontologica Polonica, in press, 2014
Thuy, B., Kiel, S., Dulai, A., Gale, A.S., Kroh, A., Lord, A.R., Numberger-Thuy, L.D., Stöhr,. S. & Wisshek, M.: First glimpse into Lower Jurassic deep-sea biodiversity: evidence for in-situ diversification and resilience against extinction., PNAS, beadva, 2014
Bitner, M.A., Dulai, A., Kocsis, L. & Müller, P.M.: Lingula dregeri (Brachiopoda) from the Middle Miocene of Hungary., Annales Societatis Geologorum Poloniae, 82: 39-43., 2012
Dulai, A.: Sporadic Miocene brachiopods in the Naturalis Biodiversity Center (Leiden, the Netherlands): Records from the Mediterranean, the North Sea and the Atlantic Ocean, Fragmenta Palaeontologica Hungarica, 31, in press, 2013
Dulai, A.: Central Paratethyan Middle Miocene brachiopods in Naturalis Biodiversity Center (Leiden, the Netherlands)., Scripta Geologica, 149, elfogadva, 2015
Dulai, A.: Sporadic Miocene brachiopods in the Naturalis Biodiversity Center (Leiden, the Netherlands): Records from the Mediterranean, the North Sea, and the Atlantic Ocean, Fragmenta Palaeontologica Hungarica, 30: 15-51., 2013
Dulai, A.: Late Eocene micromorphic brachiopods from Austria., Abstracts and guide of Excursion, 10th Anniversary Conference of the Czech, Polish and Slovak Paleontologists, October 13-15, 2009, Banská Bystrica, pp. 11-12., 2009
Dulai, A.: Palaeogene brachiopods from the Late Eocene of Austria and the Oligocene of Hungary., Program & Abstracts, 6th international Brachiopod Congress, 1-5 February 2010, Melbourne, Australia; Geological Society of Australia Abstracts 95: 38-39., 2010
Dulai, A. & Bosnakoff, M. (szerk): Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 13. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, 2010. június 3-5, Csákvár, pp. 1-64., 2010
Dulai, A.: Késő-eocén (priabonai) mikromorf brachiopodák a felső-ausztriai molassz zóna fúrásaiból (Helmberg-1, Perwang-1)., Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 13. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, 2010. június 3-5, Csákvár, p.10., 2010
Dulai, A., Hradecká, L., Konzalová, M., Less, Gy., Švábenická, L. & Lobitzer, H.: An Early Eocene Fauna and Flora from “Rote Kirche” in Gschliefgraben near Gmunden, Upper Austria., Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 65: 181-210., 2010
Mandl, G.W., Dulai, A., Schlögl, J., Siblík, M., Szabó, J., Szente, I. & Vörös, A.: First results on Stratigraphy and Faunal Content of the Jurassic between Bad Mitterndorf and Toplitzsee (Salzkammergut, Austria)., Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 65: 241-256., 2010
Dulai, A., Moissette, P. & Müller, P.: Badenian (Middle Miocene) Bryozoa fauna of Hungary – basic data of localities and samples., Fragmenta Palaeontologica Hungarica , 28: 33-69., 2010
Dulai, A.: Late Eocene (Priabonian) micromorphic brachiopods from the Upper Austrian Molasse Zone., Memoirs of the Association of Australasian Palaeontologists, 41: 295-313., 2011
Dell'Angelo, B., Sosso, M. Kroh, A. & Dulai, A.: Notes on Fossil Chitons. 7. Polyplacophora from the Eocene of Gánt, Hungary., Bollettino Malacologico, in press, 2014
Dulai, A.: Early Messinian (Late Miocene) micromorphic brachiopods from Borelli (Italy, Piemonte)., Fragmenta Palaeontologica Hungarica, 28: 21-31., 2010
Bosnakoff, M., Dulai, A. & Pálfy, J. (szerk.): Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 14. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, 2011. június 2-4, Szeged, pp. 1-78., 2011
Dulai, A., Less, Gy., Lobitzer, H., Hradecká, L., Konzalová, M. & Svábenická, L.: Ultrahelvéti-pikkely kora-eocén faunájának és flórájának integrált vizsgálata a felső-ausztriai Gmundenből., Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 14. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, 2011. június 2-4, Szeged, p. 15., 2011
Kocsis, L., Dulai, A., Bitner, M.A., Vennemann, T. & Cooper, M.: Neogén foszfátvázú brachiopodák (Lingulida) geokémiai vizsgálata: egykori klimatikus viszonyok és tengeri környezetek rekonstrukciója., Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 14. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, 2011. június 2-4, Szeged, p. 22., 2011
Bitner, M.A., Dulai, A. & Galácz, A.: Middle Eocene brachiopods from the Szőc Limestone Formation (Bakony Mountains, Hungary), with description of a new genus., Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 259: 113-128., 2011
Dulai, A. & Stachacz, M.: New Middle Miocene Argyrotheca (Brachiopoda; Megathyrididae) species from the Central Paratethys., Földtani Közlöny 141/3: 283-291., 2011
Baeza-Carratalá, J.F., Vörös, A., Dulai, A. & Tent-Manclús, J.E.: Brachiopod assemblages from the Early-Middle Jurassic transition in the Eastern Subbetic (SE Spain): Systematic and palaeobiogeographic implications and palaeoenvironment, Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 262/2: 171-197., 2011
Kocsis, L., Dulai, A., Bitner, M. A., Vennemann, T. & Cooper, M.: Geochemical compositions of Neogene phosphatic brachiopods: implications for ancient environmental and marine conditions, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 326-328: 66-77., 2012
Dulai, A., Özcan, E. & Less, Gy.: A Trák-medence (Törökország) eocén brachiopoda faunája., Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 17. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, 2014. május 29-31, Győr, p. 15., 2014
Görög, Á., Karádi, V., Dulai, A., Szeitz, P. & Tóth, E.: Triász Discinisca (Discinidae, Brachiopoda) maradványok a Csővár-1 számú fúrásból (Duna-balparti rögök)., Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 17. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, 2014. május 29-31, Győr, pp. 16-18., 2014
vissza »