Algebra és algoritmusok  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
77476
típus K
Vezető kutató Rónyai Lajos
magyar cím Algebra és algoritmusok
Angol cím Algebra and algorithms
magyar kulcsszavak Gröbner bázisok, algebrai varietások, lineáris algebrai módszerek, csoportok, algebrák, reprezentációk, félcsoportok
angol kulcsszavak Gröbner bases, algberaic varieties, linear algebraic methods, groups, algebras, representations, semigroups
megadott besorolás
Matematika (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Algebra
zsűri Matematika–Számítástudomány
Kutatóhely Algebra Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
résztvevők Babcsányi István
Farkas Barnabás
Hegedus Gábor
Héthelyi László
Horváth Erzsébet
Ivanyos Gábor
Kiss Sándor
Kornai András
Küronya Alex
Nagy Attila
Rózsa Pál
Szoke Magdolna
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2014-03-31
aktuális összeg (MFt) 10.000
FTE (kutatóév egyenérték) 15.68
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A jelen projektünkben a következő irányokban tervezünk kutatásokat végezni:

Algebrai struktúrákhoz kapcsolódó számítások, konstrukciók, valmint algoritmusok kidolgozása és ezek alkalmazása a számításelméletben és szimbolikus szoftverekben az alábbi témákban:

a)Véges ponthalmazok Gröbner-bázisai

b) Algebrai varietások szerkezete

c) Lineáris algebrai módszerek új alkalmazásai

d) Algebrák szerkezetének algoritmikus vizsgálata

e) Csoportok és reprezentációk

f) Számításelmélet algebrai alapjai

Az eredmények megjelenési formája: tudományos dolgozatok valamint számítógépes programok.
Tehetséges hallgatók bevonásával a tudományos utánpótlást is segítjük.
angol összefoglaló
In our present project we plan to make research in the following directions:

Develpoment of algorithms related to different algebraic structures and their applications in computer science and in symbolic computation in the following topics:


a) Gröbner-bases related to finite point systems

b) Investigations of algebraic varieties

c) New applications of linear algebraic methods

d) Algorithmic investigation of algebras

e) Groups and representations

f) Algebraic foundations of computer science

Our results will appear as scientific papers and in computer programs.
Talented students also will take part in our project, in this way we will support scientific recruition.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Projektünkben a következő témákban végeztünk kutatásokat: 1. Véges ponthalmazok Gröbner-bázisai: moduláris l-széles családok, becslések, Sauer-lemma vektorrendszerekre, Alon-féle nullahelytétel általánosítása gyűrűkre, multihalmazokra, s-extremális halmazrendszerek. 2. Algebrai varietások szerkezete: részleges kohomologikus pozitivitás, eltűnési tételek, felületeken negatív görbék keresése, Newton-Okounkov-testek, Golysev-sejtés, Dehn-Sommerville-egyenletek. 3. Lineáris algebrai, numerikus módszerek új alkalmazásai: Páros összehasonlítási mátrixok approximálása, kiegészítése, pentadiagonális mátrixok invertálása, Littlewood-sejtés. 4. Algebrai struktúrák algoritmikus vizsgálata: Asszociációs sémák, polinomfaktorizációi,maximális rangú mátrixok keresése, rejtett részcsoport probléma, explicit izomorfizmus probléma mátrixalgebrákra, nyom mátrix és radikál számítás, gráftulajdonságok bonyolultsága. 5. Csoportok és reprezentációk: Oliver-sejtés, szuperfeloldhatóság, Brauer, Olsson, Eaton-sejtések valós változatai, konjugáltosztályok száma, kis rangú p-csoportok, Brauer és Olsson-sejtés. 6. Számításelmélet algebrai, logikai és számelméleti alapjai: Optikai hálózatok, speciális félcsoportok, félcsoportalgebrák, automaták, nyelvek, Hechler-tétel, Elekes M. tétele, lengyel-csoportok, Sidon-sorozatok, reprezentációfüggvények.
kutatási eredmények (angolul)
In our project we carried out research in the following directions: 1. Gröbner bases of finite point sets: estimates for modular l-wide families, Sauer lemma for vector systems, Alon Nullstellensatz for rings, multisets, s-extremal set systems. 2. Investigations of algebraic varieties: partial cohomological positivity, vanishing theorems, search for negative curves on surfaces, Newton-Okounkov bodies, Golysev conjecture, Dehn-Sommerville equations. 3. New applications of linear algebraic and numerical methods: Approximation and extension of pairwise comparison matrices, inversion of pentadiagonal matrices, Littlewood's conjecture. 4. Algorithmic investigations of algebraic structures: Association schemes, polynomial factorization, search for matrices of maximal rank, hidden subgroup problem, explicit isomorphism problem for matrix algebras, trace matrix and radical, complexity of graph properties. 5. Groups and represenations: Oliver conjecture, supersolvability, real versions of Brauer, Olsson and Eaton conjecture, number of conjugacy classes, groups of small p-rank, Brauer and Olsson conjecture. 6. Algebraic, logical and number theoretical foundations of computer science: Optical networks, special classes of semigroups, semigroup algebras, automata, languages, Hechler theorem, Elekes theorem, Polish groups, Sidon-sequences, representation functions.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=77476
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Nagy A; Rónyai L: Finite Semigroups whose semigroup algebra over a field has a trivial right annihilator, International Journal of Contemporary Mathematical Sciences 9 (2014) 25-36, 2014
Nagy A: Weakly separative weakly commutative semigroups, Semigroup Forum, 2014 Online (DOI: 10.1007/s00233-014-9581-4), 2014
Erdős P; Kiss S; Miklós P; Soukup L: Constructing, sampling and counting graphical realizations of restricted degree sequences, Benyújtva Electronic Journal of Combinatorics, 2014
Kornai A: Recski G; Zseder A: Structure learning in weighted languages, Proc. 13th Mathematics of Languages Workshop 2013,72-82 (eds Kornai A; Kuhlmann M), 2013
Kornai A: Euclidean Automata, Mark Waser(ed) Implementing Selves with Safe Motivational Systems and Self-Improvement. Proc. AAAI Spring Symposium, Technical Report SS-14-03, 2014,AAAI Press 25-30., 2014
Bodulin-Nadzejeva P; Farkas B; Plebanek G: Representations of ideals in Polish groups and in Banach spaces, J. of Symbolic Logic benyújtva, 2014
Farkas B: Representations of ideals in Banach spaces (előadás), 4th European Set Theory Conference 15-18 July 2013, Barcelona, Spain, 2013
Farkas B: Almost disjoint refinements (előadás), Winter School in Abstract Analysis, section Set Theory, 25 Jan- 1 Feb. 2014, Hejnice, Czech Republic, 2014
Farkas B: Almost disjoint refinements (előadás), INFTY Final Conference 4-7 March 2014 Bonn, Germany, 2014
Decker T; Hoyer P; Ivanyos G; Santha M: Polynomial time quantum algorithms for certain bivariate hidden polynomial problems, Quantum Information and Computation to appear, 2014
Borodulin-Nadzieja P; Farkas B: Cardinal coefficients associated to certain orders on ideals, 51 1-2 (2012) Archive Math. Logic 187-202, 2012
Dumnicki M; Harbourne B; Küronya A; Roé J; Szemberg T: Very general monomial valuations on P^2 and a Nagata-type conjecture, Oberwolfach Preprints 2013-22, ISSN 1864-7596, 2013
Greb D; Küronya A: Partial positivity: geometry and cohomology of q-ample line bundles, arXiv:1307.5568 elfogadva a London Math. Soc. Lecture Note Series, 2013
Küronya A: Functions on Newton-Okounkov bodies (előadás), Universitá di Milano, Geometry Seminar, 2013
Hegedűs G., Schicho J., Schracker H.: Factorization of Rational Curves in the Study Quadric and Revolute Linkages, beadva, Mech. Machine Theory, 2012
Küronya A: Newton-Okounkov bodies on surfaces (előadás), LMU München, Oberseminar Zahlentheorie, 2013
Küronya A: Newton-Okounkov bodies, vanishing sequences, and diophantine approximation (előadás), Albert Ludwigs Universit"at Freiburg, Oberseminar Algebra, 2013
Küronya A: Finite generation and geography of models I- II. (előadás), Alfréd Rényi Institute Budapest, Algebraic Geometry and Differential Topology Seminar, 2013
Küronya A: Finite generation and geography models (előadás), Paris VI and VII Jussieu, Algebraic Geometry Seminar, 2013
Küronya A: Finite generation and geography models (előadás), Princeton University, Algebraic Geometry Seminar, 2013
Ivanyos G; Karpinski M; Qiao Y; Santha M: Generalized Wong sequences and their applications to Edmonds' problems, Proc. STACS'14 (Leibniz International Proceedings in Informatics Vol 25), 397-408., 2014
Decker T; Ivanyos G; Santha M; Wocjan P: Hidden symmetry subgroup problems, SIAM Journal of Computing 42:5 (2013) 1987-2007, 2013
Friedl K, Ivanyos G; Magniez F; Santha M; Sen P: Hidden translation and translating coset in quantum computing, SIAM Journal of Computing 43:1 (2014) 1-24, 2014
Decker T; Hoyer P; Ivanyos G; Santha M: Polynomial time quantum algorothms for certain bivariate hidden polynomial problems, Quantum Information and Computation, to appear., 2014
Ivanyos G: Hidden subgroup problems in quantum-resistant cryptography?(előadás), Dagstuhl Seminar 13371 (Quatum Cryptanalysis) September 8-13 2013 Schloss Dagstuhl Germany, 2013
Tapolcai J; Ho Pin-Han; Babarczi P; Rónyai L: Failure Restoration via Monitoring Trails, Proc. IEEE INFOCOM Mini-Symposium, Turin, Italy 2013., 2013
Tapolcai J; Rónyai L, Ho Pin-Ha: Link Fault Localization using bB-directional M-Trails in All-Optical Mesh Networks, IEEE Transactions on Communications 61 (2013) 291-300., 2013
Bozóki S; Lee T-L; Rónyai L: Seven mutually touching infinite cylinders 13 pages, submitted to Computational Geometry, 2014
Daróczy B; Benczúr; Rónyai L: Fisher kernels for image descriptors: a theoretical overview and experimental results, Annales Univ. Sci. Budapest Sect. Comp. 40 (2013) 201-214., 2013
Küronya A; Szemberg T; Maclean C: Functions on Okounkov bodies coming from geometric valuations, arXiv:1210.3523, 2012
Kaloghiros A-S; Küronya A; Lazic V: Finite geometries and geography models, Minimal Models in Exremal Rays, Advanced Studies in Pure Matheamtics, Math. Soc. Japan, Tokyo, elfogadva, 2013
Küronya A: Finite generation of geography models (meghívott előadás), MTA RAMKI Algebrai geometria és differenciáltopológia szeminárium, 2013
Küronya A.: Okounkov bodies and rationality of volumes of line bundles (meghívott előadás), Summer Workshop in Algebraic and Arithmetic Geometry, LMU München, 2012
Küronya A: Okounkov bodies and rationality of volumes of finitely generated vector bundles (meghívott előadás), Linear Series on Surfaces Workshop, JGU Mainz, 2012
Felszeghy B; Hegedűs G; Rónyai L: Algebraic properties of modulo q complete l-wide families, Combinatorics, Probability and Computing 18, 309-333., 2009
Bozóki S;, Fülöp J; Rónyai L: Incomplete Pairwise Comparison Matrices in Multi-Attribute Decision Making, In: Proceedings of THE IEEE Intenational Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 2256-2260, 2009
Felszeghy B; Rónyai L: Some meeting points of Gröbner bases and combinatorics, In: Algorithmic Algebraic Combinatorics and Gröbner bases (M. Klin, G. A. Jones, A. Jurisic, M. Muzychuk, I. Ponomarenko editors), Springer, pp. 207-227., 2009
Deák Attila, Nagy Attila: Finite permutable Putcha semigroups, Acta Sci Math. (Szeged), 76, 397-410., 2010
Küronya Alex; Lozovanu Victor; Maclean Catriona: Convex bodies appearing as Okounkov bodies of divisors, arXiv: 1008.4431, 2010
Ivanyos G;, Karpinski M; and Saxena N;: Schemes for deterministic polynomial factoring, Proc. 2009 Int. Symp. on Symbolic and Algebraic Computation (ISSAC '09), pp 191-198., 2009
Ivanyos G; Karpinski M; Saxena N;: Deterministic polynomial time algorithms for matrix completion problems, SIAM Journal of Computing 39:8 (2010) 3736-3751., 2010
Corrádi K, Hermann P, Héthelyi L, Horváth E: Miscellaneous results on supersolvable groups, In: Campbell C, Robertson E F (szerk.) Groups'09 St Andrews - Bath. LMS Lecture Note Series 388.: Cambridge University Press (2011) 198-212., 2011
Green D.J; Héthelyi L; Mazza N.: On a strong form of Oliver's p-group conjecture, arXiv.org > math > arXiv:1003.1904 J. Algebra 342 (2011) 1-15., 2011
Tapolcai J; Wu B; Ho PH; Rónyai L: A novel approach for failure localization in all-optical mesh networks, IEEE/ACM Transactions on Networking, 19 (2011), 275-285., 2011
Tapolcai J., Ho P-H;, Rónyai L: Optimal solutions for single fault localization in two-dimensional lattice networks, Proc. IEEE INCOFOM mini-Symposium, San Diego,CA, USA 2010, 2010
Bozóki S; Fülöp J.; Rónyai L.: An optimal completion of incomplete pairwise comparison matrices, Math. Comput. Modellling 52 (2010), no. 1-2, 318-333., 2010
Rónyai L; Mészáros T: Some combinatorial properties of Gröbner bases, in: Algebraic Informatics (Franz Winkler ed.) 4th International Conference, CAI 2011, Linz, Proceedings, Springer LNCS 6742, Springer-Verlag, 2011, pp. 65-83., 2011
Kós G; Mészáros T; Rónyai L: Some extensions of Alon's Nullstellensatz, Publ. Math. Debrecen 79 (2011) 507-519., 2011
Hegedüs G; Kasprzyk M: Roots of Ehrhart Polynomials of Smooth Fano Polytopes, Disc. Comput. Geom. 46 (2011) 488-499, 2011
Ivanyos G.: Modules and maximum rank matrix completion problems (előadás), Combinatorics, Groups, Algorithms, Complexity( 60th Birthday of Laci Babai), Columbus, Ohio USA 21-25 March 2010, 2010
Bauer Th; Bocci C; Cooper S, Di Rocco S; Harbourne B; Jabbush K; Küronya A; Knutsen AL; Miranda R; Schenk H; Szemberg T; Teitler Y: Recent developments and open problems in the theory of linear series, arXiv:1101.4363 "Contributions in Algebraic Geometry" 93--140, IMPANGA Lecture Notes (Piotr Pragacz, ed) EMS Series Congress Reports, edited by the EMS Publishing House, 2012
Küronya A, Lozovanu V; Maclean C: Arithmetic properties of volumes of divisors, Oberwolfach Report No 45/2010, 2010
Küronya A; Lozovanu V; Maclean C: Volume functions of linear series, arXiv: 1008.3986 and Mathematische Annalen 356 2 (2013) 635-652. doi: 10.1007/s00208-012-0859-0, 2013
Küronya A: Okounkov bodies in low dimensions, Oberwolfach Report No 21, 2009
Nagy Attila: On the Separator of Subsets of Semigroups, Semigroup Forum 83 (2011) 2 289-303., 2011
Nagy, Attila: On special types of Putcha semigroups whose subgroups belong to a given variety of groups, International Journal of Algebra 5 (2011) 16 763-770., 2011
Nagy Attila: Notes on a problems on weakly exponential delta-semigroups, International Journal of Algebra 7 (2013) 901-907, 2013
Farkas Barnabás, Piotr Borodulin--Nadzieja: Cardinal coefficients associated to certain orders on ideals, Archive for Mathematical Logic 51 1-2 (2012) 187-202., 2012
Farkas Barnabás: Hechler's theorem for tall analytic P-ideals, J. Symbolic Logic 76/2 (2011) 729-766, 2011
Hegedüs G: Linear equations for the number of intervals which are isomorphic with Boolean lattices and the Dehn-Sommerville equations, Comm. in Algebra 39 11 (2011) 4070-4083, 2011
Héthelyi L; Külshammer B: Characters and conjugacy classes and centrally large subgroups of p-groups of small rank, Journal of Algebra 340 1 (2011) 199-210., 2011
Héthelyi L., Külshammer B., Sambale B.: Conjugacy classes and characters of finite p-groups, Communications in Algebra 39 (2011) 657-685., 2011
Héthelyi L: Külshammer B; Sambale B.: A note on Olsson's conjecture, Journal of Algebra 398 (2014) 364-385, 2014
Balcerzak M; Farkas B; Glab Szymon: Covering properties of ideals, Arch. Math. Logic 52 3-4 (2013) 279-294, 2013
Kaloghiros A-S; Küronya A; Lazic, V.: Finite generation and geography models, Preprint arXiv:1202.1164v2 "Minimal models and extremal rays" Advanced Studies in Pure Math. Mathematical Soc. Japan, Tokyo elfogadva, 2012
Bauer, Th., Harbourne B., Küronya A., Knutsen A.L., Müller-Stach S., Roulleau X., Szemberg T.: Negative curves on algebraic surfaces, arXiv:1109.1881v1 and Duke Mathematical Journal 162 10 (2013) 1877-1894 doi:10.1215/00127094-2335368, 2013
Tapolcai J., Ho P.H. , Rónyai L. , Babarczi P., Wu B.: Failure localization for shared risk link groups in all-optical mesh networks using monitoring trails, Journal of Lightwave Technology 29 (2011) 1597-1606., 2011
Rónyai L.: Splitting full matrix algebras over algebraic number fields, Oberwolfach Reports, 37-2011, 2011
Lelkes Á.: Kis nullosztók Mn(Q) nagy gyűrűiben, http://www.math.bme.hu-lelkesa-tdk.html, TDK dolgozat, témavezető Rónyai Lajos, 2011
Kornai A.: Probabilistic grammars and languages, Journal of Logic, Language and Information 20 (2011) 317-328., 2011
Babcsányi István: Algebrai automataelmélet (online jegyzet), http://www.tankonyvtart.ttk.bme.hu/pdf/18.pdf (ISBN: 978-963-279-461-7)375 old, 2011
Ivanyos G; Lelkes Á; Rónyai L: Improved algorithms for splitting full matrix algebras, JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications Vol 28 No 2 (2013) 141-156, 2013
Mészáros T; Rónyai L: Shattering-extremal set systems of small VC-dimension, ISRN Combinatorics Vol 2013, Article ID 126214, 8 pages doi:10.1155/2013/126214, 2012
Tapolcai J; Ho P-H; Babarczi P; Rónyai L: On Signaling-Free Failure Dependent Restoration in All-Optical Mesh Networks, IEEE-ACM Transactions on Networking 99 (2013) 1-14, 2013
Ho P-H; Tapolcai J; Rónyai L: Is All-Optical Restoration Possible? (előadás), 9th International Conference on the Design of Reliable Networks (DRCN '13) Budapest, 2013. 03.4--7., 2013
Borodulin--Nadzieja P; Plebanek G; Farkas B: Representations of ideals in Polish groups and in Banach spaces (előadás), Winter School in Abstract Analysis, section Set Theory 25.01.-01.02. 2013, 2013
Anderson D; Küronya A; Lozovanu V: Okounkov bodies of finitely generated divisors, International Mathematics Research Notices doi: 10.1093/imrn/rns286, 2013
Küronya A: Positivity of restrictions on subvarieties and vanishing of higher cohomolgy, Annales de l'Institute Fourier 63 and arXiv: 1012.1102, 2013
Kiss S: Rozgonyi E; Sándor Cs: Sets with almost coinciding representation functions, Bulletin of the Australian Math. Soc. 89 (2014) 97-111, 2014
Kiss S; Rozgonyi E; Sándor Cs: On Sidon sets which are asymptotic basis of order 4, Benyújtva Acta Arithmetica, 2013
Kiss S; Rozgonyi E; Sándor Cs: On additive complement of a finite set, Journal of Number Theory 136 (2014) 195-203, 2014
Kiss S; Rozgonyi E; Sándor Cs: Groups, partitions and representation functions, benyújtva Publ. Math., 2014
Kiss S; Miklós I; Tannier E: On sampling SCJ scenarios rearrangement scenarios, Benyújtva Theoretical Comp. Sci., 2014
Nagy A: Left reductive congruences on semigroups, Semigroup Forum 87 (2013) 129-148 DOI 10.1007/200233-012-9428-9, 2013
Ivanyos G; Klauck H; Lee T; Santha M; de Wolf R: New bounds on the classical and quantum communication complexity of some graph properties, IARCS Annual Conference on Foundations of Software Technology and Theoretical Computer Sicence, Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs) Vol 18 148-157, 2012
Héthelyi L; Horváth E; Petényi F: The depth of subgroups of Sz(q), arxiv.org/abs/1404.1523, 2014
Küronya A; Maclean C; Szemberg T (with an appendix by Bouksom S): Functions on Okounkov bodies coming from geometric valuations, arXiv:1210.3523v2, 2012
Küronya A; Maclean C: Zariski decompositions of b-divisors, Mathematische Zeischrift doi:10.1007/s00209-012-1, 2013
Küronya A: Multilinear and homological algebra with applications (in Hungarian), Electronic Lecture Notes http://www.math.bme.hu/~kalex, 2013
Dumnicki M; Küronya A; Maclean C; Szemberg T: Seshadri constants via Okounkov functions and the Segre-Harbourne-Gimigliano-Hirschowitz conjecture, ArXiv:1304.0249, 2013
Bouksom S; Küronya A; Maclean C; Szemberg T: Vanishing sequences and Okounkov bodies, arXiv:1306.2181, 2013
Küronya A; Pintye N: Castelnuovo-Mumford regularity and log-canonical thresholds, arXiv:1312.7778, 2013
Héthelyi L., Külshammer B., Sambale B.: Conjugacy classes and characters of finite p-groups, Communications in Algebra 39 (2011) 657-685., 2011
Héthelyi L., Külshammer B., Sambale B.: A note on Olsson's conjecture, Journal of Algebra elfogadva, 2012
Héthelyi L., Horváth E.: Maschke's theorem for small p-groups, Kézirat, 2012
Balcerzak M., Farkas B., Glab Szymon: Covering properties of ideals, Arch. Math. Logic elfogadva online megjelent 2012 December, 2012
Farkas B.: Idealized MAD families (poszter), Third European Set Theory Conference 3-8 July 2011 Edinburgh UK, 2011
Kaloghiros A-S., Küronya A., Lazic, V.: Finite generation and geography models, Preprint arXiv:1202.1164v2 "Minimal models and extremal rays" Advanced Studies in Pure Math. Mathematical Soc. Japan, Tokyo elfogadva, 2012
Bauer, Th., Harbourne B., Küronya A., Knutsen A.L., Müller-Stach S., Roulleau X., Szemberg T.: Negative curves on algebraic surfaces, Preprint arXiv:1109.1881v1 Duke Mathematical Journal-ban elfogadva, 2012
Hegedüs G., Kaspryzk A.M.: The boundary volume of a lattice polytope (poszter), Toric geometry and applications conference, Leuven Belgium, 2012
Hegedűs G., Schicho J., Schracker H.: Factorization of Rational Curves in the Study Quadric and Revolute Linkages, beadva, Mech. Machine Theory, 2012
Hegedüs G.,: The Minkowskian planar 4R mechanism (előadás), Conference on Geometry Theory and Applications, 2012
Janowitz-Frenreich I., Mourrain B., Rónyai L., Szántó Á.: On the computation of matrices of traces and radicals of ideals, Journall of Symbolic Computation, 47 (2012) 102--122., 2012
Tapolcai J., Ho P.H. , Rónyai L. , Babarczi P., Wu B.: Failure localization for shared risk link groups in all-optical mesh networks using monitoring trails, Journal of Lightwave Technology 29 (2011) 1597-1606., 2011
Janowitz-Frenreich I., Mourrain B., Rónyai L., Szántó Á.: On the computation of matrices of traces and radicals of ideals, Journall of Symbolic Computation, 47 (2012) 102--122., 2012
Ivanyos G. Rónyai L., Schicho, J.: Splitting full matrix algebras over algebraic number fields, Journal of Algebra 354 (2012) 211-223. arXiv:1106.6191, 2012
Rónyai L.: Splitting full matrix algebras over algebraic number fields, Oberwolfach Reports, 37-2011, 2011
Lelkes Á.: Kis nullosztók Mn(Q) nagy gyűrűiben, http://www.math.bme.hu-lelkesa-tdk.html, TDK dolgozat, témavezető Rónyai Lajos, 2011
Sumi R, Yasseri T, Rung A, Kornai A, Kertész J.: Edit wars in Wikipedia, IEEE Third International Conference on Social Computing 9-11 Oct. 2011, Boston MA, USA, 724-727, 2011
Kornai A.: Probabilistic grammars and languages, Journal of Logic, Language and Information 20 (2011) 317-328., 2011
Babcsányi István: Algebrai automataelmélet (online jegyzet), http://www.tankonyvtart.ttk.bme.hu/pdf/18.pdf, 2011
Babcsányi István, Nagy Attila: Right disjunctive semigroups, Kézirat, 2012
Tapolcai J; Ho P-H; Wu B; Rónyai L: Network-wide local unambigous failure localization (NWL-UFL) via monitoring trails, IEEE/ACM Transaction on Neworking, 20 (2012) 1762--1773., 2012
Hosszú É; Tapolcai J; Babarczi P; Soproni P; Ho P-H; Rónyai L: Fast failure Localization in all-optical networks with length-constrained monitoring trails, Proceedings of the Workshop on Reliable Networks Design and Modeling (RNDM), St. Petersburg, Russia, 2012, pp. 677--683, 2012
Ivanyos G; Lelkes Á; Rónyai L: Improved algorithms for splitting full matrix algebras, Kézirat, 2012
Mészáros T; Rónyai L: Shattering-extremal set systems of small VC-dimension, Kézirat, 2012
Tapolcai J; Ho P-H; Babarczi P; Rónyai L: On Signaling-Free Failure Dependent Restoration in All-Optical Mesh Networks, Kézirat, 2012
Daróczy B; Benczúr A; Rónyai L: Fisher kernels for image descriptors: a theoretical overview and experimental results, Kézirat, 2012
Ho P-H; Tapolcai J; Rónyai L: Is All-Optical Restoration Possible?, 9th International Conference on the Design of Reliable Networks (DRCN '13) Budapest, 2013. 03.4--7. előadás, 2013
Farkas B: Idealized MAD families, Kézirat, 2012
Borodulin--Nadzieja P; Plebanek G; Farkas B: Representations of ideals in Polish groups and in Banach spaces, Winter School in Abstract Analysis, section Set Theory 25.01.-01.02. 2013 előadás, 2013
Andreson D; Küronya A; Lozovanu V: Okounkov bodies of finitely generated divisors, International Mathematics Research Notices elfogadva, 2012
Küronya A: Positivity of restrictions on subvarieties and vanishing of higher cohomolgy, Annales de l'Institute Fourier elfogadva, 2012
Kiss S: Rozgonyi E; Sándor Cs: Sets with almost coinciding representation functions, Bulletin of the Australian Math. Soc. elfogadva, 2013
Kiss S; Rozgonyi E; Sándor Cs: On Sidon sets which are asymptotic basis of order 4, Kézirat, 2012
Kiss S; Rozgonyi E; Sándor Cs: On additive complement of a finite set, Kézirat, 2012
Kiss S; Rozgonyi E; Sándor Cs: Groups, partitions and representation functions, Kézirat, 2012
Kiss S: On generalized Sidon sets which are asymptotic basis, Kézirat, 2012
Kiss S; Miklós I; Tannier E: On sampling SCJ scenarios rearrangement scenarios, Kézirat, 2012
Erdős P; Kiss S; Miklós I; Soukup L: Constructing, sampling and counting graphical realizations of restricted degree sequence, Kézirat, 2012
Kiss S ; Miklós I: Counting most Parsimonious SCJ scenarios is #P-complete, Kézirat, 2012
Kiss S; Tapolcai J; Rónyai L: One Dimension Combinatorial Group Testing of Intervals, Kézirat, 2013
Nagy A: Left reductive congruences on semigroups, Semigroup Forum 2012 DOI 10.1007/200233-012-9428-9, 2012
Nagy A: On faithful representations of finite semigroups A of degree |S| over the field, International Journal of Algebra 7 3 (2013) 115--129, 2013
Babcsányi I; Nagy A: Right disjunctive semigroups, Preprint, 2013
Ivanyos G: Finding hidden Borel subgroups of the general linear group, Quantum Information & Computation 12 (2012) 0661--0669, 2012
Ivanyos G; Klauck H; Lee T; Santha M; de Wolf R: New bounds on the classical and quantum communication complexity of some graph properties, IARCS Annual Conference on Foundations of Software Technology and Theoretical Computer Sicence (FSTTCS 2012) Leibniz INternational Proceedings in Informatics (LIPIcs) Vol, 2012
Héthelyi L; Horváth E; Petényi F: The depth of subgroups of Sz(q), Kézirat, 2013
Küronya Alex: Arithmetic properties of volumes of divisors (előadás), Algebraic Geometry Seminar, University of Illinois at Chicago, 2011
Küronya Alex: Arithmetic properties of volumes of divisors (előadás), Algebraic Geometry Seminar, University of Utah, 2011
Küronya Alex: Arithmetic properties of volumes of divisors (előadás), Kolloquium, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, 2011
Küronya Alex: Arithmetic properties of volumes of divisors (előadás), Oberseminar Algebra, algebraische Geometrie und Zahlentheorie, Freiburg, 2010
Farkas Barnabás, Piotr Borodulin--Nadzieja: Cardinal coefficients associated to certain orders on ideals, Archive for Mathematical Logic 51 1-2 (2012) 187-202., 2012
Farkas Barnabás: Hechler's theorem for tall analytic P-ideals, J. Symbolic Logic, to appear, 2011
Hegedüs G: Linear equations for the number of intervals which are isomorphic with Boolean lattices and the Dehn-Sommerville equations, Comm. in Algebra 39 11 (2011) 4070-4083, 2011
Héthelyi L; Külshammer B: Characters and conjugacy classes and centrally large subgroups of p-groups of small rank, Journal of Algebra 340 1 (2011) 199-210., 2011
Deák Attila, Nagy Attila: Finite permutable Putcha semigroups, Acta Sci Math. (Szeged), 76, 397-410., 2010
Küronya A: Multiplier ideals in algebraic/analytic geometry (előadás), Geometry Seminar, University of Ljubljana, 2009
Küronya Alex: Okounkov bodies on low-dimensional varieties (előadás), Workshop on Multipliear Ideals in Algebraic and Analytic Geometry, Oberwolfach, 2009
Küronya Alex: Positivity and asymptotic cohomology (előadás), Algebraic Geometry seminar, Université Joseph Fourier, Grenoble, 2009
Küronya Alex: Volumes of Okounkov bodies on varieties (előadás), Algebra Seminar University of Washington, Seattle, 2009
Küronya Alex: Okounkov bodies on low-dimensional varieties (előadás), Bellingham Algebraic Geometry Seminar, Western Washington University, 2009
Küronya Alex; Lozovanu Victor; Maclean Catriona: Convex bodies appearing as Okounkov bodies of divisors, arXiv: 1008.4431, 2010
Rózsa Pál, Tassi Géza, Szabó Bertalan: Matrix analytical method for examination of forces in steel-concrete composite girders, A BME Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszéke Tudományos Közleményei, Budapest, 131-140., 2009
Ivanyos G;, Karpinski M; and Saxena N;: Schemes for deterministic polynomial factoring, Proc. 2009 Int. Symp. on Symbolic and Algebraic Computation (ISSAC '09), pp 191-198., 2009
Ivanyos G; Karpinski M; Saxena N;: Deterministic polynomial time algorithms for matrix completion problems, SIAM Journal of Computing 39:8 (2010) 3736-3751., 2010
Corrádi K, Hermann P, Héthelyi L, Horváth E: Miscellaneous results on supersolvable groups, In: Campbell C, Robertson E F (szerk.) Groups'09 St Andrews - Bath. LMS Lecture Note Series 388.: Cambridge University Press (2011) 198-212., 2011
Green D.J; Héthelyi L; Mazza N.: On a strong form of Oliver's p-group conjecture, arXiv.org > math > arXiv:1003.1904 J. Algebra 342 (2011) 1-15., 2011
Héthelyi L; Horváth E: Investigations of real conjugacy classes (poszter), Isaacs Conference, Valencia University, 2009
Héthelyi L; Horváth E: Real characters in blocks (előadás), Darstellungstheroietage, Jena, University, 2009
Tapolcai J; Wu B; Ho PH; Rónyai L: A novel approach for failure localization in all-optical mesh networks, IEEE/ACM Transactions on Networking, 19 (2011), 275-285., 2011
Tapolcai J., Ho P-H;, Rónyai L: Optimal solutions for single fault localization in two-dimensional lattice networks, Proc. IEEE INCOFOM mini-Symposium, San Diego,CA, USA 2010, 2010
Bozóki S; Fülöp J.; Rónyai L.: An optimal completion of incomplete pairwise comparison matrices, Math. Comput. Modellling 52 (2010), no. 1-2, 318-333., 2010
Rónyai L; Mészáros T: Some combinatorial properties of Gröbner bases, in: Algebraic Informatics (Franz Winkler ed.) 4th International Conference, CAI 2011, Linz, Proceedings, Springer LNCS 6742, Springer-Verlag, 2011, pp. 65-83., 2011
Kós G; Rónyai L: Alon's Nullstellensatz for multisets, arXiv:1008.2901, Combinatorica , 32 (2012), 589--605., 2012
Hegedűs G; Rónyai L: Multivalued generalizations of the Frankl-Pach theorem, arXiv:1008.4660 J. Algebra and its Applications, 11 1 (2012) 125004-1--125004-16, 2012
Kós G; Mészáros T; Rónyai L: Some extensions of Alon's Nullstellensatz, Publ. Math. Debrecen 79 (2011) 507-519., 2011
Rónyai L.: Polynomial functions on finite point sets (előadás), Combinatorics, Groups, Algorithms, and Complexity Conference, Columbus, Ohio, 2010
Hegedüs G., Kasprzyk: Roots of Ehrhart Polynomials of Smooth Fano Polytopes, Disc. Comput. Geom. 46 (2011), 2011
Hegedüs G.: The boundary volume of lattice polytopes (előadás), Intern. Conference on Combinatoris, Verbana, Italy, 2010
Hegedüs G.: The Minkowskian planar 4R mechanism (előadás), Linz-Wien Workshop in Krems, 2010
Ivanyos G.: Modules and maximum rank matrix completion problems (előadás), Combinatorics, Groups, Algorithms, Complexity, Columbus, Ohio USA, 2010
Ivanyos G; Sanselme L, Santha M: An efficient quantum algorithm for the hidden subgroup problem in nil-2 groups, Algoritmica 62 (2012) 480-498., 2012
Ivanyos G; Karpinski M; Rónyai L; Saxena N: Trading GRH for algebra: algorithms for factoring polynomials and related structures, Mathematics of Computation, 81 (2012), 493-531., 2012
Küronya A; Lozovanu V; Maclean C: Convex bodies appearing as Okounkov bodies of divisors, Advances in Mathematics 229 (2012) 2622-2639., 2012
Bauer Th; Bocci C; Cooper S, Di Rocco S; Harbourne B; Jabbush K; Küronya A; Knutsen AL; Miranda R; Schenk H; Szemberg T; Teitler Y: Recent developments and open problems in the theory of lienar series, arXiv:1101.4363 "Contributions in Algebraic Geometry" 92--140, IMPANGA Lecture Notes (Piotr Pragacz, ed) EMS Series Congress Reports, edited by the EMS Publishing House, 2012
Küronya Alex: Bevezetés az algebrai kombinatorikába, electronic lecture notes, 2011
Küronya A: Positivity on subvarieties and vanishing theorems for higher cohomology, arXiv:1012.1102, 2011
Küronya A: Arithmetic properties of volumes of divisors, Oberwolfach Report No 45/2010, 2010
Küronya A; Lozovanu V; Maclean C: Volume functions of lienar series, arXiv: 1008.3986 Mathematische Annalen, doi: 10.1007/s00208-012-0859-0, 2012
Küronya A: Okounkov bodies in low dimensions, Oberwolfach Report No 21, 2009
Héthelyi L; Horváth E; Keller T.M; Maróti A.: Groups with few conjugacy classes, Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society (2011) 54, 1-8., 2011
Héthelyi L; Horváth E; Szabó E: Real charaters in blocks, arXiv: 1103.3171 Osaka Journal of Mathematics 49 (2012) 613-623, 2012
Horváth E.: Real versions of some open problems in modular representation theory(előadás), Groups and their Actions, Bedlewo, 2010
Farkas A; Rozsa P.: A recursive least squares optimization algorithm for pairwise comparison matrices, Numerical Linear Algebra with Applications (beküldve), 2011
Boros T; Rozsa P.: Some results on singular vectors of the Sylvester - Kac matrix, Linear Algebra and its Applications (benyújtás előtt), 2011
Tassi G; Rozsa P.: ASPECT OF FORCES IN LOAD BEARING STRUCTURES SUITABLE TO BE TREATED BY TRI-DIAGONAL AND ONE-PAIR MATRICES, MATEP (Matematika Epitesz es, 2011
Kornai András: Eliminating ditransitives, 16th International Conference on Formal Grammar, 2011 Proceedings Ed M.Egg,F. de Groote, M-J Nederhof, F. Richter , Lecture Notes in Computer Science 7395 2012. 243-261, 2012
Nagy Attila: On the Separator of Subsets of Semigroups, Semigroup Forum 83 (2011) 2 289-303., 2011
Nagy, Attila: On special types of Putcha semigroups whose subgroups belong to a given variety of groups, International Journal of Algebra 5 (2011) 16 763-770., 2011
Nagy Attila: A Solution of Two Problems on Delta-semigroups, Acta Sci. Math. (Szeged), beküldve, 2011
Bozóki S;, Fülöp J; Rónyai L: Incomplete Pairwise Comparison Matrices in Multi-Attribute Decision Making, In: Proceedings of THE IEEE Intenational Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 2256-2260, 2009
Felszeghy B; Rónyai L: Some meeting points of Gröbner bases and combinatorics, In: Algorithmic Algebraic Combinatorics and Gröbner bases (M. Klin, G. A. Jones, A. Jurisic, M. Muzychuk, I. Ponomarenko editors), Springer, pp. 207-227., 2009
Felszeghy B; Hegedűs G; Rónyai L: Algebraic properties of modulo q complete l-wide families, Combinatorics, Probability and Computing 18, 309-333., 2009

 

Projekt eseményei

 
2013-03-13 10:56:53
Résztvevők változása
2010-07-26 09:57:37
Résztvevők változása
vissza »