Az EU-hoz csatlakozott és csatlakozó közép-keleteurópai és balkáni országok mezőgazdaságának népgazdasági szerepe történelmi megközelítésben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
77533
típus K
Vezető kutató Burgerné Gimes Anna
magyar cím Az EU-hoz csatlakozott és csatlakozó közép-keleteurópai és balkáni országok mezőgazdaságának népgazdasági szerepe történelmi megközelítésben
Angol cím The historic role of agriculture in the national economy of the newly accessed East-Central European and accession Balkan countries
magyar kulcsszavak mezőgazdaság, Balkán, Kelet-Közép Európa, népgazdaság, történet
angol kulcsszavak agriculture, Balkan, Central Europe, economy, history
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Agrárgazdaságtan
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Közgazdaság-tudományi Intézet (HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
résztvevők Szép Katalin
projekt kezdete 2009-09-01
projekt vége 2013-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.100
FTE (kutatóév egyenérték) 5.19
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás két OTKA alapkutatásom folytatásaként vizsgálni kívánja az EU-hoz csatlakozott és csatlakozni szándékozó országok gazdaságának és mezőgazdaságának további alakulását, fejlődését és mezőgazdaságuk szerepét fejlődésükben. Az új fejleményekkel, továbbá eddig nem vizsgált tényezőkkel és 2 új országgal kibővítve szeretném a kutatást folytatni. A vizsgálni kívánt országok: Albánia, Horvátország, Szerbia, Macedónia és a már csatlakozott térségbeli országok. A tervezett kutatás a további fejlődés bemutatásán túl, történelmi perspektívában vizsgálná az országok gazdasági és mezőgazdasági fejlődését 20 éves távlatban a rendszerváltozástól a kutatás befejezéséig. Részletesen vizsgálná és értékelné a privatizálás módszereit. Foglalkozna a mezőgazdaságot, –ezen belül a földet és ingatlanokat -továbbá a mezőgazdasági vertikumot is érintő nemzetközi tőkeáramlással és munkaerő-áramlással. Foglalkozni kíván a mezőgazdasági termelékenység és versenyképesség alakulásával, továbbá a mezőgazdasági termelők bekapcsolódásával, ill. bekapcsolódási lehetőségeivel a vertikumba, így a kereskedelembe és a termékek feldolgozásába. Utóbbi vizsgálatot magyar esettanulmány segítségével is végzi. Elemzi a mezőgazdaság előreláthatóan változó népgazdasági szerepét a világszerte emelkedő energia és élelmiszerárak következményeként. Foglalkozni kíván a kutatás az egyes országok makrogazdasági mutatóinak elemzésével – a GDP színvonalával és növekedésével, a szerkezet és munkaerő alakulással, pénzügyekkel, tőkeáramlással, a nemzetközi kereskedelemmel és ezeken belül a mezőgazdasági makró mutatókkal. A mezőgazdaság vonatkozásában a termelés alakulása, a termőföld használata, az állatállomány alakulása és a birtokszerkezet vizsgálata kiemelendő.
• A kutatás várható eredménye több folyóiratcikk és a témáról 2001-ben megjelent könyv folytatásaként egy újabb könyv, továbbá konferencia előadások.
• Az EU-ba belépett és a jövőben felveendő országok gazdaságának és mezőgazdaságának vizsgálata –különös tekintettel a mezőgazdaság újabban növekedő jelentőségére - mind alapkutatás jelleggel, mind a gazdaságpolitika és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok számára – kiemelt fontossággal bír.
• A kutatás eredményei széleskörűen felhasználhatóak lesznek az egyetemi és továbbképzéses oktatásban, továbbá alapul szolgálhatnak a további kutatásokhoz.
angol összefoglaló
Research would be a continuation of two of my OTKA researches dealing with the Central-East European countries, which joined to the EU, and with others waiting for accession. I want to complete it with the new developments and new directions and to include two more countries in the investigation. I want to analyze the economic and agricultural development of the investigated countries in historical perspective and the role of agriculture in their national economy. I want to deal with the privatization process, with the international flow of capital and labor, both in the economy as a whole and in the agriculture and in its up- and downstream sectors. Research deals with the agricultural productivity and competitiveness. It investigates the effects of the liberalization of the land market. It studies the problems of vertical integration and the possibilities of farmers of joining into it also with the aid of carrying out a survey in Hungary. It deals with the macro indicators of the national economies and agricultures, namely the growth and structure of their GDP, development of labor, finances, flow of FDI and international trade. It analyses the production, land use, animal stock and tenure system of agriculture of countries investigated. Countries to be investigated are Albania, Croatia, Serbia and Macedonia, beside the recently accessed countries.
• Expected results of the research are some articles, congress lectures and a book as a continuation of the book published in 2001.
• Research is especially important from the viewpoint of getting to know better the new EU- and accession countries in historic perspective. The investigation of their economy and the growing importance of agriculture is useful as basic research, the results of which could be used for the economic policy and international connections, as well.
• Results of the research would be

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás folytatása két OTKA alapkutatásnak, amely az EU-hoz csatlakozott és csatlakozni szándékozó országok gazdaságát és mezőgazdaságát vizsgálta. A jelenlegi kutatás 12 újonnan csatlakozott ország és a jelölt országok közül Albánia, Horvátország és Szerbia gazdaságát és kiemelten mezőgazdaságát vizsgálta történelmi távlatban. Foglalkozott az említett országok növekedését megtörő, illetve mínuszba fordító, 2008 második felében elérő globális válság hatásaival is. Az Európai Unióba való belépéssel, illetve a jelölt országok társulásával modern exportképes iparágak alakultak ki. Az Unión belüli piac lehetőségeit kihasználva megnőtt az országok külkereskedelme. Gyorsan nőtt az összes és az egy főre jutó nemzeti jövedelem a legtöbb országban. Magyarországon a laza fiskális politika miatt 2006-ban megszorításokra került sor és a korábbi mérsékelt növekedésnél is jobban lelassult a fejlődési ütem. A mezőgazdaság fejlődésére részben a makrogazdasági folyamatok nyomták rá a bélyegüket, részben a privatizálás, az új földreformok, ill. a nagyüzemi termelés kisebb vagy nagyobb részben történő megszűntetése. A 2000-s évek gyorsütemű népgazdasági fejlődését nem követte a mezőgazdaság fejlődése. Ennek fő oka a korszerűtlen birtokszerkezet és a még ma is széleskörű tulajdoni bizonytalanság. A földreformokkal és a kistermelés helyzetével összefüggésben vizsgáltuk a fejlődő országok, mint pl. India hasonló mezőgazdasági problémáit és kereskedelmi lehetőségeit.
kutatási eredmények (angolul)
Economies and agriculture of the new and potential EU member countries in historical approach Research was a continuation of two of my OTKA researches dealing with the Central-East European countries, which joined to the EU, and with others waiting for accession. Present research investigated the economic and agricultural development of 12 countries which accessed to the EU and those of Albania, Croatia and Serbia, all in historical perspectives and the role of agriculture in their national economy. It has dealt with the effects of the global recession started in 2008, as well. As a consequence of the accession and association a big FDI inflow has occurred in these countries and transformed their industrial and service sectors. New, modern, export-oriented industries have emerged and with the opportunities of the common market, foreign trade has increased significantly. Their GDP per capita has grown quickly until the recession. In Hungary the growth was moderate and starting from 2006 has slowed down. In the examined countries agriculture has not developed as well as other sectors of the economy. The new land reforms, the new structures of land ownership which was created after the transition have not helped to boost productivity. We investigated in connection with the land reforms and small farming the similar problems of the developing countries as for e.g. India.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=77533
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Burgerné Gimes Anna: Az újonnan belépett és a jelölt országok gazdaságának fejlődése a kezdetektől 2007-ig, Közép-Európai Közlemények 2. évf. 4-5. sz, 2009
Burger Anna: The Situation of Hungarian Agriculture., International Scientific Conference May 27-29 Vilnius. 2009 AgEcon Search http://purl.umn.edu/90651, 2009
Burgerné Gimes Anna: Magyarország Mezőgazdasága. , 2009, pp. 55-67., Tanulmánykötet Dr. Krajkó Gyula professzor 80. születésnapjára Szeged, 2009
Burgerné Gimes Anna: Még egyszer a földtulajdonról, Gazdálkodás 5. Vol. 54, 2010
Burgerné Gimes Anna: Az Európai Unióba újonnan belépett és jelölt országok gazdasága., Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2010
Burgerné Gimes Anna: A kelet-közép-európai országok válsága a globális krízis tükrében - válaszok a válságra, Statisztikai Szemle 89.évf. 6. sz., 2011
Burger Anna: The Supply Chain fot Small Farmers in Hungary with particular attantion to Fruit and Vegetable Growers, 2nd Symposium on Horticulture in Europe, Angers, France, 1-5 July2012, 2012
Burgerné Gimes Anna: Hat hét Indiában Társadalmi, gazdasági riportkönyv, Agroinform Kiadó, 2012
Burger Anna-Szép Katalin: The fate of horticulture, Acta Horticulturae No. 930, 2012
Burgerné Gimes Anna: A válság hatása a kiskereskedelemre, . Sikos T. Tamás szerkesztésében készült A válság hatása a kiskereskedelemre című kötet Akadémiai Kiadó, 2013
Burgerné Gimes Anna: Előadásaim, Agroinform Kiadó, 2013

 

Projekt eseményei

 
2011-12-21 08:47:55
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
vissza »