A 20. század hangja - pilot kutatás  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
77566
típus K
Vezető kutató Kovács Éva Judit
magyar cím A 20. század hangja - pilot kutatás
Angol cím The voice of the 20th century - a pilot project
magyar kulcsszavak szociológiatörténet, kvalitatív módszerek, interjú
angol kulcsszavak history of sociology, qualitative methods, interview
megadott besorolás
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Társadalmi változások
zsűri Társadalom
Kutatóhely MTA Szociológiai Kutatóintézet
résztvevők Gárdos Judit
Örkény Antal
Szabari Veronika
Tibori Tímea
Vidra Zsuzsanna
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2011-09-30
aktuális összeg (MFt) 14.079
FTE (kutatóév egyenérték) 2.85
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A magyar szociológia „hangzó” öröksége mindmáig feltáratlan, noha a honi társadalomkutatás közel egy évszázada alkalmazza az interjúkészítés módszerét. 1945 előtt a néprajztól a szociográfiáig, a hatvanas évektől kezdődően pedig a szociológiától a társadalomtörténeten át a kulturális antropológiáig számos társadalomtudományos könyv alapját, illetve nyersanyagait ezek az interjúk szolgáltatták, és szolgáltatják mind a mai napig. A nyolcvanas évektől az interjúzás módszertanilag is megújult – mind az oral history mind az életrajzi típusú interjúzás virágzik – egy-egy kutatáshoz tömegesen készülnek több óra hosszúságú mélyinterjúk. Mindazonáltal a nyomtatott és publikált szövegek túlnyomó többségében az elkészült interjúknak csak töredékét ismerheti meg a szakma és a szélesebb nyilvánosság. Pályázatunk elsődleges célja e „hangzó” örökség megszólaltatása, azaz egyfelől az interjús nyersanyagok felkutatása, rendezése hozzáférhetővé és kutathatóvá tétele, másfelől e forrásanyag szociológiai és ismeretelméleti feldolgozása.
angol összefoglaló
Hungarian social science research has been applying the interview method for almost a century. The interviews served, and still serve, as a basis and provided raw materials for numerous social science books ranging from ethnography to sociography before 1945, and from sociology through social history to cultural anthropology since the 1960s. Since the 1980s the interview technique has been also renewed methodologically: both types of interviewing, oral history and the biographical interview, are flourishing, i. e., several hours long in-depth interviews are made on a massive scale for individual research projects. However, most printed and published texts made only a small fragment, few lines of such interviews available for other professionals and the general public. Our project will ''recall'' the heritage of qualitative sociology, on the one hand with the research and catalogisation of the interview sources, on the other it will work the material of the interview sources up.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Magyarországon mindmáig nem létezik kvalitatív szociológiai adatbázis. Az OTKA által támogatott pilot kutatás keretében ennek lehetőségeit tártuk fel. Vállalásunkat meghaladva 6 kutatási gyűjtemény (audio)vizuális anyagait archiváltuk és tettük kutathatóvá és 25 élet- és kutatástörténeti interjút készítettünk az interjús módszereket alkalmazó magyar szociológusokkal, mely szintén kutatható a projekt weboldalán. Esettanulmányok születtek a kvalitatív kutatás módszertanáról és a digitális kvalitatív archívumok európai helyzetéről. Letettük egy kutatói és donátori hálózat alapjait és kialakítottunk egy katasztert, mely a magyar szociológiai kutatások interjús nyersanyagait tartalmazza. A projekt második évében egy Európai Uniós pályázat segítségével két gyűjteményből felső- és középfokú oktatási anyagot készítettünk, mely mind DVD-n mind online elérhető a szélesebb közönség számára. A pilot kutatás bebizonyította, hogy 1) az előkerült anyagok nagyban gazdagítják a magyar társadalomról való tudást; 2) az archivált és digitalizált anyagok azonnal és sikerrel alkalmazhatók az oktatásban; 3) a kutatóknál található kvalitatív források és adatok begyűjtésében az utolsó percekben járunk és a munkát haladéktalanul folytatni kell 4) a digitalizáció roppant költség- és humánerőforrás-igényes feladat, eredményeinkhez nagyban hozzájárul, hogy sok önkéntes segítőnk, gyakornokunk volt a projekt idején, és a kutatást az Open Society Archive technikailag támogatta.
kutatási eredmények (angolul)
There is no qualitative sociology database in Hungary to this day. Within the framework of the pilot project funded by OTKA we aimed at mapping out the opportunities in establishing one. Exceeding our targets, we managed to archive as well as provide access to the (audio)visual materials of 6 research collections. Further we conducted career history interviews with 25 researchers using qualitative methods. These interviews are made researchable on our official webpage. We also published papers on qualitative research methodology and the situation of digital qualitative archives in Europe. All the more, we laid down the foundation of a network for researchers and donors and created a register for raw interview materials of Hungarian sociology researches. In the second half of the research, with the support of an EU project, we developed teaching materials for high school and university students from two of the collections. These materials are available both online and on DVD. The pilot research proved that 1) the discovered documents enrich our knowledge on the Hungarian society; 2) archived and digitized materials could successfully and immediately be used in education; 3) the process of collecting qualitative documents and data shall be continued; 4) since digitalization is money-consuming and requires human resources, we had volunteers and trainees throughout the project as well as the technical back-up was provided by the Open Society Archive.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=77566
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gárdos Judit: Kvalitatív szociológiai források újrafelhasználása Szakirodalmi összegzés a metodológiai kérdésekről, Szociológiai Szemle (megjelenés előtt), 2011
Kovács Éva: A narratív módszertanok politikája, Forrás, 2011
Gárdos, Judit - Ivacs, Gabriella: Qualitative Longitudinal Research and Qualitative Resources The Hungarian Case, Iassist Quarterly (megjelenés előtt), 2011
Gárdos Judit: Kvalitatív szociológiai források újrafelhasználása, Szociológiai Szemle (megjelenés előtt), 2011
Gárdos Judit, Kovács Éva: A 20. század hangja kutatóműhely, MTA SZKI, 2009
Örkény Antal: Az Escape gyűjtemény, Konfliktus és társadalmi innováció, az MSZT éves konferenciája, 2010
20. század hangja kutatócsoport: 20. század hangja web-oldal, http://www.20szazadhangja.hu/, 2010
Gárdos Judit, Kovács Éva, Paksi Veronika: A 20. század hangja - poszter, Változás.Válság.Váltás.Hu, 2009
vissza »