Consortional assoc.: Investigation of fundamental problems of phase transitions and symmetry breaking phases  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
77629
Type K
Principal investigator Szépfalusy, Péter
Title in Hungarian Konzorcium, társ p.: Alapvető kérdések vizsgálata a fázisátalakulások és szimmetriasértő fázisok elméletében
Title in English Consortional assoc.: Investigation of fundamental problems of phase transitions and symmetry breaking phases
Keywords in Hungarian nemegyensúlyi fázisátalakulások, szuperfolyékony rendszerek, matematikai statisztikus fizika, rendezetlenség hatása
Keywords in English nonequilibrium phase transitions, superfluid systems, mathematical statistical physics, effects of disorder
Discipline
Physics (Council of Physical Sciences)100 %
Ortelius classification: Statistical physics
Panel Physics
Department or equivalent Theoretical Solid State Physics Department (Wigner Research Centre for Physics)
Participants Iglói, Ferenc
Ódor, Géza
Süto, András
Szirmai, Gergely Zsolt
Starting date 2009-09-01
Closing date 2013-08-31
Funding (in million HUF) 5.257
FTE (full time equivalent) 9.50
state closed project
Summary in Hungarian
A tervezett kutatások célja, hogy további információt kapjunk a folytonos fázisátalakulások és a a szimmetriasértő fázisok dinamikájáról, továbbá az egyensúlyi és nemegyensúlyi rendszerek fázisátalakulásainak kapcsolatáról. A spinor Bose-gázok tanulmányozása a jelenlegi ismereteink kiterjesztésére szolgál a szuperfolyadékok hidrodinamikája, a dinamikai skálázás és a zérus hőmérséklet közelében létrejövő kvantumfázisátalakulások terén. Továbbá, az alacsony dimenziós, nemzérus spinű atomláncok (pld. optikai rácsok) vizsgálatával az erősen korrelált rendszerek területén szolgáltatunk új eredményeket (kollektív gerjesztések, domén struktúra stb.). Vizsgáljuk a fenti rendszerekben a rendezetlenség hatásának alapvető kérdéseit, különös tekintettel a Griffiths fázis megjelenésére. Egyensúlytól távoli rendszerekben végbenő számos fázisátalakulást vizsgálunk majd fejlett módszerek segítségével, melyek egy része általánosítása az egyensúlyi rendszerekben kidolgozottaknak (skálázás, renormálási csoport stb.). Az egyik központi kérdés az univerzalitási osztályok tisztázása ezen fázisátalakulásoknál. Végezetül hangsúlyozzuk, hogy a projektben a matematikai fizika fontos szerepet tölt be, pl. a Bose--Einstein-kondenzáció és a kristályosodás versengésének matematikailag szigorú vizsgálatában.
Summary
The investigations planned will deepen our understanding of the dynamics of continuous phase transitions, of the broken symmetry phases and of the relation of phase transitions in thermal equilibrium to transitions in nonequilibrium systems. The study of spinor Bose gases widens our knowledge on the superfluid hydrodynamics, dynamic scaling and changeover to quantum phase transition, when the temperature tends to zero. Furthermore, considering low-dimensional system of atoms of nonzero spins (on an optical lattice, for instance) we will provide new results on strongly correlated systems (collective excitations, domain structure, etc. ). Effects of disorder in such lattice systems will be investigated from the fundamental point of view, in particular we will focus on the appearance of the Griffiths phase. A variety of phase transitions far from equilibrium will be analyzed by advanced techniques, some of which are generalizations of those worked out originally in equilibrium systems (scaling, renormalization group, etc). One of the central problems to be investigated is the clarification of the universality classes at such phase transitions. Finally, we emphasize that mathematical physics will play an important role in the project, examining e.g. the competition between Bose-Einstein condensation and crystallization in a rigorous way.
Back »