A magyar régiók versenyképessége az Európai Unióban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
77659
típus K
Vezető kutató Ágh Attila
magyar cím A magyar régiók versenyképessége az Európai Unióban
Angol cím Competitiveness of the Hungarian regions in the European Union
magyar kulcsszavak európai kormányzás, regionális politika, intézményi tényezők
angol kulcsszavak European governance, regional policy, institutional factors
megadott besorolás
Politikatudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: EU és nemzeti politikák, hálózati- és ikerkapcsolatok
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Európai Uniós Kutatások Központja (Budapesti Metropolitan Egyetem)
résztvevők Kádár Krisztián
Kovács Róbert
Schneider Gábor
Szilágyi Anna Margit
Zsugyel János
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2013-01-31
aktuális összeg (MFt) 5.782
FTE (kutatóév egyenérték) 2.60
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás a regionális versenyképesség tényezőinek feltárását célozza, ami manapság a legfontosabb terület a regionalizálással foglalkozó alapkutatásban. A kutatás az Európai Unió 2007-2013. évi költségvetési időszakában érvényes regionális politikai célrendszer versenyképességi szempontú elemzésére koncentrál. A versenyképességi tényezők intézményi hátterének feltárásán keresztül kerül sor a kutatásban a kelet-közép-európai régiók konkrét elemzésére. A kelet-közép-európai központi NUTS-2 régiók összehasonlító elemzésén kívül a pólus-központok köré szerveződő nagyvárosi régiók versenyképességi tényezőinek feltárását is elvégezzük a magyar regionalizációban. A versenyképesség tényezői között kiemelten kívánjuk vizsgálni az információs társadalom hatását. Ennek keretében megvizsgáljuk az infokommunikációs szektor és az elektronikus kormányzás regionális fejlődésre gyakorolt hatását is.
angol összefoglaló
This research project plans to discover the factors of regional competitiveness. It has become the most important field in the basic research on regionalization. The project concentrates on the analysis of the regional political objectives of the European Union in the 2007-2013 financial period. Based on the general analyis of the institutional factors the project focuses on the concrete description of the East-Central European regions. Beyond the analysis of the NUTS-2 regions in East-Central Europe the project extends its research also to the competitiveness factors of the metropolitan regions organized around the so called polus centres in the Hungarian regionalization. From among the regional competitiveness factors the project emphasizes the importance of the influence of the information society. In this framework the project offers the analysis of the impact of the infocommunication sector and the e-government on regional development.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A magyar régiók versenyképessége az EU-ban a legutóbbi négy évben fontos és aktuális téma maradt, de tartalmában sokat változott a magyar közigazgatás radikális átszervezése miatt. Ezért a projekt a hazai regionalizáció uniós szabályozásának feltárása után egyre inkább a globalizációval felerősödő nemzetközi dimenzió felé fordult. Ennek megfelelően sorozatban rendeztünk nemzetközi konferenciákat, amelyekben Magyarország és régiói uniós összehasonlításban kerültek vizsgálatra. A négy év alatt négy angol nyelvű kötet született, amelyből háromban egy nemzetközi és hazai szerzőgárda vizsgálta meg az uniós fejlődést és az új tagállamok kohéziós és regionális politikáját. Végül egy negyedik, zárókötet nagyon széles adatbázison és átfogó elemzéssel feltárta az utóbbi évek fejlődését az új tagállamokban. Ez az Előrehaladási Jelentés (Progress Report) az uniós modellt követve próbálja áttekinteni az egész hazai átalakulást az EU28-al és hét másik új tagállammal egybevetve, így előkészíti az új hétéves pénzügyi időszak (2014-2020) elemzését is.
kutatási eredmények (angolul)
The competitiveness of Hungarian regions in the EU has remained a very important and topical issue in the last four years, although it has changed a lot in its content due to the radical re-organization of the Hungarian public administration.Therefore, after the analysis of the EU regulations of the Hungarian regions, this project has turned increasingly to the stengthening international dimensions during the globalization. We have organized accordingly a series of international conferences, in which Hungary and its regions have been analyzed in a EU comparison. We have published four English edited volumes in four years, in three out of four the Hungarian and international authors have discussed the EU' deveopment and the cohesion-regional policy of the new member states. Finally, the fourth volume as the closing one has dealt with the complex development of the new member states in the latest period on a very large dataset and providing a comprehensive analysis. This "Progress Report" has followed the EU model in this respect and it has tried to give an overview of the entire Hungarian development comparing it with the EU28 and with the other seven new member states, preparing in such a way the analysis of the next seven-year financial perspective (2014-2020) as well.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=77659
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Attila Ágh and László Vass (eds): European Futures: The Perspectives of the New Member States in the New Europe, p. 473, January, 2013
Ágh Attila: A kormányzati rendszer ls a globális versenyképesség, Politikatudományi Szemle 2011/3, pp. 37-53, 2011
Ágh Attila: Demokráciakutatás a politikai és közpolitikai elemzés keresztútján, Politikatudományi Szemle 2012/3, pp. 55-72, 2012
Attila Ágh (ed.): European Union at the Crossroads, p. 327, December, 2011
Zsugyel, János: Beszámoló "A magyar uniós elnökség és a régiók jövője" című konferenciáról.: Budapesti Kommunikációs Főiskola, 2009. május 21-22., TÉR ÉS TÁRSADALOM XXIII.:(2.) pp. 247-24, 2009
Attila Ágh and András Vértes (eds): From the Lisbon Strategy to the Europe 2020 Strategy, Budapest: Together for Europe, pp.261, 2010
Attila Ágh: Post-Accession Crisis in the New Member States, Studies of Transition States and Societies, Vol. 2, Issue 1, pp.74-95, 2010
Attila Ágh: Regionalisation as a Driving Force of EU Widening, Europe-Asia Studies, Vol. 62, No. 8, pp.1239-1267, 2010
Attila Ágh: Global Governance and Integrative Balancing, pp.145-154, May, 2012
Attila Ágh: Progress Report on the New Member States, p. 104, January, 2013

 

Projekt eseményei

 
2010-11-08 09:08:36
Résztvevők változása
vissza »