A pikkelymintázat és egyéb kapcsolt tulajdonságok öröklődésének vizsgálata halakon  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
77681
típus K
Vezető kutató Bercsényi Miklós
magyar cím A pikkelymintázat és egyéb kapcsolt tulajdonságok öröklődésének vizsgálata halakon
Angol cím Studying the inheritance of scale pattern and other linked traits of fishes
magyar kulcsszavak pikkelymintázat, ponty, zebradánió, növekedés, letalitás
angol kulcsszavak scale pattern, carp, zebrafish, growth, lethality
megadott besorolás
Állattenyésztés (Komplex Környezettudományi Kollégium)90 %
Ortelius tudományág: Állattenyésztés
Molekuláris genetika, reverz genetika, RNS-interferencia (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)10 %
Ortelius tudományág: Molekuláris genetika
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely Állattudományi Tanszék (Pannon Egyetem)
résztvevők Németh Szabolcs
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2012-12-31
aktuális összeg (MFt) 22.222
FTE (kutatóév egyenérték) 4.91
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Ez a munkaterv, ami három kutatócsoport együttműködésében valósul meg, három halfaj, a ponty az aranyhal és a zebradánió pikkelymintázata öröklődési és fejlődésbiológiai hátterének, valamint ponty esetében néhány termelési paraméterrel való összefüggésének egy új megközelítését vázolja. Előzetes kísérleteink azt mutatják, ez a fenotípusos sokszínűség nem írható le a korábban elfogadott modellel. Harris és munkatársai zebradánión, a fejlődésgenetika „fehéregerén”, a pontyéhoz kísértetiesen hasonló tükrös mutánst találtak, ami az 1. számú fibroblaszt növesztő faktor receptor génjének, fgfr1, a mutációjához kötött. Ezt a gént hasonló funkcióval pontyban is sikerült azonosítanunk. A három fajon feltehetőleg azonos eredetű, a pikkelymintázatot befolyásoló faktorokat célzott keresztezésekkel, egyszülős szaporításokkal és molekuláris módszerekkel vizsgáljuk. Teszteljük pontyon az fgfr mutációknak olyan termelési paraméterekre való hatását, mint a növekedés, megmaradás, vagy ellenállóképesség. Kísérletet teszünk az N (nude) gén megtalálására. Új modellt szerkesztünk a ponty és az aranyhal pikkelymintázat öröklődésének leírására.
angol összefoglaló
This proposal outlines a novel approach to understand the genetic and developmental basis underlying variation in scalation in the common carp and closely related species, goldfish and zebrafish. The proposed project will be carried out by a trilateral international collaboration. Our preliminary experiments show, that the genetics of scale formation of carp can not be described by the formerly accepted model. Recently Harris and his colleagues were successful in isolating a mutant zebrafish, called “spiegel”, with a mirror scalation phenotype astonishingly similar to the mirror phenotype in common carp and also in goldfish. This mutant is linked to a partial loss of function of a developmentally important gene, fibroblast growth factor receptor 1 (fgfr1). We found this gene with similar function in carp as well. We plan surveying the factors – supposedly of the same origin - effecting on the scalation pattern of these three fish species, applying special informative crosses, uniparental (gyno- or androgenic) propagation and molecular biological methods. We will test the effect of the fgfr mutations on production parameters of common carp, as growth, survival or resistance. We will initiate the search for the “N” (nude) gene. Finally we will set up a new model describing the scalation pattern in common carp and goldfish.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kérdéskört két irányból közelítettük meg. Az egyik irány a különféle fenotípusokkal történő célzott keresztezések elvégzése, ill. morfológiai és növekedési vizsgálatok, valamint hasadási arányok megállapítása; a másik pedig a pikkelyek kialakulásáért felelős gének keresése és azok esetleges alléljainak az elkülönítése volt. A rendelkezésre álló fenotípusok felhasználásával 30 keresztezést készítettünk el. A szaporítást és nevelést – ellentétben a kirpichnikovi, nyílt tavakban végzett kísérletekkel – végig kontrollált labor körülmények között folytattuk le. Megállapítottuk, hogy a korábbi modellel ellentétben nincs letalitás keléskor sem a bőrpontyok, sem az oldalvonal-soros szülők utódai között. Jelentős fitnesz-beli különbségeket viszont találtunk a pikkelymintázat függvényében. Megállapítottuk, hogy a ponty részleges pikkelyvesztését az fgfr1a1 gén (ez a Kirpichnikov által korábban feltételezett ‘s’ gén) mutációja okozza, mely homozigóta állapotban részleges funkcióvesztéshez vezet. A fibroblaszt növekedési faktor kaszkád mindkét célgénje, dusp6 és sef, tendenciózusan csökkenő expressziót mutatott a pikkelyes, tükrös és bőrponty egyedekben. A különböző fenotípusokból származó minták összehasonlítása igazolja a korábbi eredményt az fgfr1a1 génben bekövetkező mutáció hatásáról, valamint arra utalnak, hogy az N gén szintén ezen a kaszkádon keresztül fejti ki (közvetlenül vagy közvetve) a hatását. Alkottunk egy új modellt, ami könnyebben magyarázza a kísérletes eredményeket.
kutatási eredmények (angolul)
We had two approaches. One was to produce specially planned crosses and carry out morphological and growth examinations, as well as studying segregation ratios. The other one was to search for genes and alleles responsible for scale formation. In order to do this we produced 30 crosses. Artificial propagation and nursing – contrary to Kirpichnikov’s experiments, carried out in open ponds – were performed ours under controlled laboratory conditions. We found – contrary to the old model – that there is no lethality in progenies neither of nude nor of linear type brooders at hatching. We concluded that the partial loss of scales is caused by the mutation of the fgfr1a1 gene, (supposed formerly as „S” gene) Its recessive mutation leads to reduced function at the homozygotic stage. Target genes, dusp6 and sef, of the FGF cascade showed tendentious expression decreases in scaled, mirror and nude individuals. Comparisons of samples from individuals of different scale patterns proved the effect of mutation in fgfr1a1. This also hints that the N gene may effect (directly or indirectly) through this cascade. We also set up a new model, which is more suitable for explaining experimental data
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=77681
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Nicolas Rohner, Matthew Harris, Miklós Bercsényi, Laszlo Orban, Christiane Nüsslein-Volhard: Fibroblast Growth Factor Signaling in Skeletal Evolution, Developmental Biology, Volume 319, Issue 2, 15 p 499, 2009
Szücs Réka; Budaházi Attila; Merth János; Bercsényi Miklós: A ponty pikkelymintázat öröklődésének revíziója, Georgikon Napok, 2009
Szücs Réka, Merth János, Budaházi Attila, Gorzás Anita, Orbán László, Jeney Zsigmond, Bercsényi Miklós: A ponty pikkelymintázat öröklődése, és az abból következő néhány gyakorlati következmény újragondolása, HAKI, 2010
Nicolas Rohner, Miklós Bercsényi, László Orbán, Maria E. Kolanczyk, Dirk Linke, Michael Brand, Christiane Nüsslein-Volhard and Matthew P. Harris: Duplication of fgfr1 Permits Fgf Signaling to Serve as a Target for Selection during Domestication, Current Biology 19, 1–6, October 13, 2009, 2009

 

Projekt eseményei

 
2009-12-29 08:51:19
Résztvevők változása
vissza »