A szabálytartó és a szabályokat nem betartó versengés személyiségbeli, életkori, szituatív és kulturális meghatározói  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
77691
típus K
Vezető kutató Fülöp Márta
magyar cím A szabálytartó és a szabályokat nem betartó versengés személyiségbeli, életkori, szituatív és kulturális meghatározói
Angol cím The personality, age, situational and cultural determinants of fair and unfair competition
magyar kulcsszavak versengés, szabálytartás, kulturális összehasonlítás,
angol kulcsszavak competition, fair/unfair, cultural comparison
megadott besorolás
Pszichológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Szociálpszichológia
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet (HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Berkics Mihály
Orosz Gábor
Sándor Mónika
Sebestyén Nóra
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2013-09-30
aktuális összeg (MFt) 5.900
FTE (kutatóév egyenérték) 9.08
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A versengés a piacgazdaságok és a politikai demokráciák kulcs jelensége és folyamata. A versengési folyamatok különböző, egymástól minőségileg különböző mintázatokat ölthetnek és köztük az egyik leglényegesebb elkülönítő dimenzió, amely a versengés konstruktív vagy destruktív voltát meghatározza: a versengés szabálytartó vagy szabálytáthágó módja. A versengési folyamatok implicit és explicit szabályainak az áthágása megtöri a bizalmat, a versengő felek kapcsolatát ellenségessé alakítja, a győztest és a vesztest eltávolítja egymástól ezért társadalmi szinten is megtöri a szolidaritást és gátjává válik a társadalmi kohéziónak. Magyarországon ez a társadalom egyik kulcskérdése.
A jelen kutatás a szabálytartó és szabályáthágó versengés bizonyos személyiségbeli, életkori, szituációs és kulturális együttjáróit kívánja feltárni és ezeket egy olyan integratív magyarázó modellbe helyezni, amely lehetővé teszi, hogy a szabálytartó és szabálytáthágó versengést dinamikájában tudjuk értelmezni és egyben a szabálytáthágó versengéssel kapcsolatos intervenciókra tudományos kiindulópontot szolgáltassunk.
A kutatásban a versengéshez fűződő viszonyt (Versengési Tipus) az én-konstrukciók különböző vonásait (implicit és explicit énkép, én-össszehasonlítás, én-perfekcionizmus, lehetséges ének), a versengési helyzet különböző vonásait (a győzelem fontossága, a versengési terület centralitása az én-definícióban, a versengő felek kapcsolatának jellege, a versengés időperspektívája, a győzelemre való esély, és a versengést körülvevő szociális közeg mérete, jellege), az életkort (kisiskoláskor, serdülőkor, fiatal felnőttkor) és a kulturális hátteret (Kelet-Ázsia, poszt-szocialista országok, tradicionális piacgazdaságok Európában) vetjük össze a szabálytartó és szabálytáthágó versengésre adott érzelmi, kognitív és viselkedéses válaszokkal.
angol összefoglaló
Competition is a key concept and phenomenon of market economies and political democracies. Competitive processes may take qualitatively different patterns and one of the most important differentiating dimensions among them, that mainly determines the constructive or destructive nature of the competition, is its rule keeping or rule breaking nature. Breaking the implicit and/or explicit rules of competition undermines trust, turns the competing parties’ relationship into inimical, creates distance between the winner and the loser, therefore it breaks solidarity in the society and becomes a stumbling block of social cohesion. In Hungary this is one of the key social questions.

The present research aims to investigate some personality, developmental, situational and cultural factors of rule keeping and rule breaking competition and places them into an integrative model, that makes it possible to interpret the dynamics of rule keeping and rule breaking competition and that creates a scientific starting point to set up potential interventions to avoid rule breaking in competition.

In the present research we search for relationship among attitudes towards competition (Competitive Types), self-constructs (implicit and explicit self-esteem, self-perfectionism, possible selves, self-comparison), different aspects of the competitive situation (importance and chances of winning, the nature of the relationship between the competing parties, time-perspective, the nature of the social context, the centrality of the competitive area in self-definition) , developmental aspects (childhood, adolescence and young adulthood) and cultural aspects (East-Asia, post-socialist countries, traditional European market economies). We compare these factors with emotional, cognitive and behavioural responses to rule keeping and rule breaking in competition.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás egyik legfőbb célja a versengés kulturális, szituatív és egyéni tényezőinek a meghatározása volt, különös tekintettel a szabálytartó és szabályokat nem betartó versengésre. A négy év során elvégzett összesen 16 vizsgálat feltárta, hogy a versengés szubjektív jelentésében a magyar válaszadók esetében a legmeghatározóbb fogalom a győzelem és a legmeghatározóbb kategória a negatív érzelmek és az agresszió. A hat ország válaszadóit összehasonlító vizsgálatban a magyar válaszadók rendelkeztek a legnegatívabb versengés képpel. Magyar és francia egyetemisták versengés reprezentációjának összehasonlításakor a magyar egyetemisták kapcsolták össze a versengést a csalással inkább, ugyanakkor a laboratóriumi kísérletek során versenyhelyzetben a francia diákok csaltak többet és elsősorban rájuk az úgynevezett kollaborativ csalás volt jellemző, vagyis a versengő felek segítették egymást. Ez a magyar egyetemisták között kevésbé fordult elő. A győzelemmel és vesztéssel való megküzdés különböző mintázatait magyar, kínai és lengyel gimnazistákon és egyetemistákon azonosítottuk és felállítottuk a győzelemmel és vesztéssel való megküzdés modelljét. A szabálytartó/konstruktív/kooperatív versengés szituatív feltételeit több vizsgálatban tártuk fel: a szabálytartás legfontosabb feltételei a versengő felek közötti együttműködő viszony, a szabályok világossága, a versengés mérsékelt intenzitása, de számos más tényező is szerepet játszik.
kutatási eredmények (angolul)
One main goal of the present research project was to identify the cultural, situative and individual factors of competition with a special focus on the rule keeping in competitive processes. The altogether 16 different examinations revealed among others that for the Hungarian respondents the most significant concept of the subjective meaning of competition is winning and the most important category is negative emotions and aggression. Among the six compared countries the Hungarian respondents had the most negative concept about competition. In a comparative study of the social representation of competition of French and Hungarian university students the representation contained fraud only among the Hungarian students, not among the French. However, in another experimental study the French students cheated more and they applied the so called collaborative cheating i.e. competitors helping each other. Hungarian students did not apply collaborative cheating that much. The project identified the different patterns of coping with winning and losing based on Hungarian, Chinese and Polish secondary and university students' data and set up the model of coping with winning and losing. Several investigations aimed at revealing the situational determinants of rule keeping in competitive processes and the conditions of cooperative/constructive competition: the most important conditions proved to be a cooperative relation between the competing parties, the clarity of the rules and the moderate intensity of competition.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=77691
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Fülöp, M., Adalbjarnardottir, S., Cajani, L., Harnett, P., Johansson, R.: Doctoral education in European perspective: scoping the potentials of an international, interdisciplinary doctoral degree., London: London Metropolitan University. 1-22 p., 2011
Liu, J. Paez, D., Hanke, K., Rosa, A., Hilton, D.J., Sibley, C.G., Cabecinhas, R., Zaromb, F., Garber, I. E., Leong, C., Moloney, G., Valchev, V., Gastardo-Conacho, C., Huang, L., Quek, A.H., Techio, E., Sen, R., van Osch, Y., Muluk, H., Wagner, W., Wang, F., Khan, S., Atsumi, T., Licata, L., Klein, O., Laszló, J., Fulop, M., et.al: Cross-cultural dimensions of meaning in the evaluation of events in world history? Perceptions of historical calamities and progress in cross-cultural data from 30 societ, Journal of Cross-Cultural Psychology. 43:(2) pp. 251-272. (2012), 2012
Alemida, A., Cross, D., Valimaki, M., Berne, S., Deboutte, G., Fülöp, M., Heiman, T., Olenik-Shemesh, D., O’Moore, M., Sigkollitou, E.: A transnational analysis of published guidelines for cyberbullying prevention: strengths and weaknesses., Proceedings of the 15th European Conference on Developmental Psychology. 23-27 2011, Bergen. Norway. Bologna: Medimond. 377-385., 2011
Fülöp, M. Berkics, M.: A szabálytartó és szabálytalan versengés lélektana., A Magyar Pszichológiai Társaság Jubileumi XX. Országos Nagygyűlése. Május 25-27, Budapest. p. 123-124., 2011
Orosz, G., Salamon, J., Makkai, A., Turcsik, Á.B. Fülöp, M.: Mitől válik konstruktívvá a versengés az autópiaci szervezetekben?, A Magyar Pszichológiai Társaság Jubileumi XX. Országos Nagygyűlése. Május 25-27, Budapest. p. 123., 2011
Pressing, Zs., Fülöp, M.: Általános iskolai tanítók versengéssel és együttműködéssel kapcsolatos nézeteinek kvalitatív vizsgálata., A Magyar Pszichológiai Társaság Jubileumi XX. Országos Nagygyűlése. Május 25-27, Budapest. p. 124., 2011
Fülöp, M., Kovalcikova, I., Krzywosz-Rynkiewicz, B., Aktan, E. Goodwin, R., Tsuchida, S., Yin, L.: The representation of competition in the Visegrad countries, Western Europe, Turkey and East Asia. International Association of Cross-Cultural Psychology., June 30-July 4, Istanbul. Turkey. P. 101., 2011
Fülöp Márta: Chinese and Hungarian high school students’ attitude towards business competition., 7th Biennial Conference of the International Academy for Intercultural Research. 24-28 July, Singapore. P. 48., 2011
Fülöp M.: Általános és középiskolai tanárok prototípusa a versengő és nem versengő diákról., XI. Országos Neveléstudományi Konferencia. November 3-5, Budapest. P. 341, 2011
Pressing Zs., Fülöp, M.: Az együttműködés szerepe az iskolában: általános és középiskolai tanárok nézetei és reflektált gyakorlata, XI. Országos Neveléstudományi Konferencia. November 3-5, Budapest. P. 342., 2011
Becker, M., Vignoles, V.L., Owe, E., Brown, R., Smith, P.B., Easterbrook, M., Herman, G., Bourguignon, D., de Sauvage, I., Torres, A., Camino, L., Silveira Lemos, F.C., Ferreira, M.C., Koller, S.H., González, R., Carrasco, D., Cadena, M.P., Lay, S., Wang, Q., Bond, M.H., Vargas Trujillo, E., Balanta, P., Valk, A., Habtamu Mekonnen, K., Nizharadze, G., Fulop, M., Regalia, C., Manzi, C., Brambilla, M., Harb, C., Aldhafri, S., Martin, M., Macapagal, M.E.J., Chybicka, A., Gavreliuc, A., Buitendach, J., Schweiger Gallo, I., Özgen, E., Güner, Ü, Yamakoğlu, N.: ). Culture and the Distinctiveness Motive: Constructing Identity in Individualistic and Collectivistic Contexts., Journal of Personality and Social Psychology. 102, 4, 833–855., 2012
Fülöp, M., Sebestyén, N., Almeida, A., Cross, D., Valimaki, M., Berne, S., Deboutte, G., Heiman, T., Olenik-Shemesh, D., O´Moore, M., Stald, G., Sygkollitou, E.: Anti-cyberbullying programok áttekintő elemzése 27 ország tükrében, . In: Ollé, J. (szerk.) IV. Oktatás-Informatikai Konferencia, Tanulmánykötet. ELTE, Eötvös Kiadó, Budapest. p. 120-125., 2012
Owe E, Vignoles V L, Becker M, Brown R, Smith P B, Lee S W S, Easterbrook M, Gadre T, Harb C, Gavreliuc A, Aldhafri S, Mekonnen K H, Regalia C, Manzi C, Brambilla M, Martin M, Torres A, Camino L, Buitendach J, Silveira Lemos F C, Valk A, Ferreira M C, Fulop M, Chybicka A, Wang Q, Bond M H, Nizharadze G, Herman G, Bourguignon D, de Sauvage I, Özgen E, Güner Ü, Yamakoğlu N, Macapagal M E J, Koller S H, Vargas Trujillo E, Balanta P, Schweiger Gallo I, González R, Carrasco D, Paz Cadena M, Lay S: Contextualism as an Important Facet of Individualism-Collectivism: Personhood Beliefs Across 37 National Groups: Identifying the belief component of individualism-collect, JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY, 2012
Matztegui, C., Navarro, A., Davies, I., Fülöp, M., Jacott, L., Maldonado, A.: Teacher Candidates’ Voices about Migration: a cross-cultral survey in Spain, England and Hungary., Proceedings of the International Association of Intercultural Education, Xalapa, Veracruz, Mexico, February 13-17. CD-ROM. p. 1-23, 2012
Goodwin, R., Marshall, T., Fülöp, M., Adonu, J., Spiewak, S. Neto, F., & Hernandez Plaza, S.: Mate value and self-esteem: Evidence from eight cultural groups., PLOS ONE online: p. online., 2012
Sebestyén, N.: Successful schooling as a way for immigrants to become successful citizens: Hungarian and Chinese concepts of learning, P. Cunningham & N. Fretwell (eds.) Europe’s Future: Citizenship in a Changing World. London: CiCe, pp. 559 - 568., 2011
Sebestyén, N.: A személyes kapcsolatháló elemző módszer (EGONET) alkalmazása akkulturációs vizsgálatokban., A Magyar Pszichológiai Társaság Jubileumi XX. Országos Nagygyűlése. Május 25-27, Budapest.p. 96-97., 2011
Sebestyén, N.: Magyarországon tanuló kínai általános iskolás diákok kapcsolatháló jellemzői., XI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány - A múlt értékei és a jövő kihívásai., 2011
Orosz, G. Farkas, B.: Csalás a középiskolában, Magyar Pszichológiai Szemle, 66. 4. 605–630., 2011
Sándor, M., Fülöp, M., Sebestyén, N.: A PAIR (Pictorial Assessment of Interpersonal Relationship) rajzvizsgálati módszer bemutatása., Magyar Pszichológiai Szemle. 67. 2. 267–294., 2012
Fülöp, M., Sebestyén, N.: Being a student abroad. The sojourner experience: USA meets Hungary., In. S. Goncalves., M.Carpenter (ed). Intercultural Policies and Education. Bern: Peter Lang Publisher.141-171., 2012
Fülöp, M., Aktan, E., Davies, I., Navarro, A: The cooperative competitive European citizen: is this notion present in the representation of citizenship among student teachers in four countries?, In: S. Striker (ed). Adult Education. Historical and Theoretical Aspects. Budapest: Eötvös University Press. 11-21, 2012
Fülöp, M., Szarvas, H.: The ability of cooperation in a competitive context as a civic competence., In: S. Striker (ed). Adult Education. Historical and Theoretical Aspects. Budapest: Eötvös University Press. 21-35., 2012
Fülöp, M.: Contested issues around competition: Questions and possible answers., Supplement of the International Journal of Psychology, Vol. 47. ICP 2012. p. 733-734., 2012
Fülöp, M., Nagy, T., Berkics, M., Garber, I., Bai, X.: Attitudes towards competition in the business life in different societies: a comparison of Chinese, Hungarian, Russian and Belgian business students’ views., Supplement of the International Journal of Psychology, Vol. 47. ICP 2012. p. 236., 2012
King, R., Watkins, D., Fülöp, M.: Competition in schools: A Chinese cultural analysis., Supplement of the International Journal of Psychology, 47. ICP 2012. p. 236., 2012
Fülöp, M., Sebestyén, N.: Kultúrsokk avagy bámulnak a magyarok? Magyarország hazánkban tanuló amerikai diákok szemével., MI/MÁS2: Gondolatok a másságról. Szerk. Kádár, J., Szathmári, J., Mi/Más Konferencia 2010. Gondolatok a másságról. Eger, EKF Líceum Kiadó. 181-196, 2012
Sebestyén, N., Fülöp, M.: A kínai és magyar tanuláskoncepciók hasonlósága és eltérései., MI/MÁS2: Gondolatok a másságról. Szerk. Kádár, J., Szathmári, J., Mi/Más Konferencia 2010. Gondolatok a másságról. Eger, EKF Líceum Kiadó. 197-207., 2012
Fülöp, M., Szabó, É.: A pszichológia mint társadalomtudomány., Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 1-596., 2012
Fülöp, M., Szabó, É.: Előszó helyett., In: Fülöp, M., Szabó, É. (szerk) A pszichológia mint társadalomtudomány. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 9-10., 2012
Fülöp, M.: Az üzlet és a versengés reprezentációja a visegrádi országok leendő gazdasági szakemberei között: kölcsönös bizalom vagy kölcsönös előítéletek?, In: Fülöp, M., Szabó, É. (szerk) A pszichológia mint társadalomtudomány. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 129-153., 2012
Fülöp, M.: Normák, győzelem, vereség, Élet és Tudomány. 37. Szeptember 14. Interjú, készítette Mesterházi Gábor, 1158-1161, 2012
Fülöp, M.: Female and competitive in Japan., In: Tuncoku, A.M. (Ed.). Studies on Women’s Education in Turkey and Japan for Social Development. Panels and Research Findings. Ankara: Positif Matbaa. 288-327., 2012
Fülöp, M., Aktan, E., Goodwin, R.: The representation of competition among university students: Hungarian, Turkish, and English., 14th Annual CiCe Network Conference, Creating Communities: Local, national, global. University of York, York, UK. 2012. May 24-26. p.41., 2012
Keresztes, N., Fülöp, M., Pikó, B.: Középiskolás fiatalok versengő attitűdje az egészségmagatartási szokások tükrében., Magyar Sporttudományi Társaság IX. Országos Sporttudományi Kongresszusa. 2012. május 24-26. Szeged. 44-45., 2012
Nagy, T., Harmat, L., Kovács, K., Polyák, Á., Bárdos, Gy., Fülöp, M.: Versenyhelyzetben használt jutalmazási feltételek hatása kardiovaszkuláris és endokrin mutatókra., Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Nagygyűlés. Szombathely, május 30-június 1. 2012. p.52, 2012
Keresztes, N., Fülöp, M., Pikó, B.: Versengés és preventív és káros egészségmagatartás., Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Nagygyűlés. Szombathely, május 30-június 1. 2012. p.53., 2012
Pressing, Zs., Fülöp, M.: A tehetség és versengés összefüggéseinek feltáró vizsgálata., Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Nagygyűlés. Szombathely, május 30-június 1. 2012. p.53., 2012
Büki, N., Fülöp, M.: Konstruktív és destruktív versengési folyamatok a vállalatok közötti versengésben., . Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Nagygyűlés. Szombathely, május 30-június 1. 2012. p.56., 2012
Fülöp, M., Goodwin, R., Aktan, E., Yin, L.: A versengés reprezentációja Magyarországon, Angliában, Törökországban, Japánban és Kínában., Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Nagygyűlés. Szombathely, május 30-június 1. 2012. p.56., 2012
Fülöp, M., Nagy, T., Berkics, M.: Coping with winning and losing across cultures and gender: Hungarian and Chinese comparison., 21th International Congress of International Association of Cross-Cultural Psychology. July 17-22 Stellenbosch, South Africa. http://www.iaccp2012southafrica.co.za/image, 2012
Nagy, T., Harmat, L., Kovács, J., Polyák, Á., Bárdos, Gy., & Fülöp, M.: Eustress induced by competition decreases salivary cortisol levels in healthy young males., International Journal of Behavioral Medicine, 19(S1), 63-64., 2012
Pressing Zs. & Fülöp M.: A strukturált versenyek és a versengési motiváció lehetséges szerepe a tehetség kibontakozásában - pilot vizsgálat, . Kálmán Erika Doktori Konferencia. MTA TTK. Mátraháza, szeptember 18-20. 170-171., 2012
Büki, N., & Fülöp, M.: Akkulturáció és versengés - egy elővizsgálat eredményei, Kálmán Erika Doktori Konferencia. MTA TTK. Mátraháza. 152-153., 2012
Tschombe, T., Nsanmenang, B., Keller, H., Fülöp, M.: Cross-cultural Psychology Research: An Africa-Centric Approach., Limbe: Design House. ISBN 9956-26-069-x, 2013
Fülöp, M., Büki, N.: Competition and cooperation in Sub-Saharan Africa: a cross-cultural approach., In: Tschombe, T., Nsanmenang, B., Keller, H., Fülöp, M. (eds) Cross-Cultural Psychology Research: An Africa-Centric Approach. Limbe: Design House. 353-385. ISBN 9956-26-0, 2013
Sándor, M., Fülöp, M., Sebestyén, N.: A PAIR rajzelemzési technika alkalmazása 8-9 éves gyermekek győzelemmel és vesztéssel kapcsolatos rajzain, Magyar Pszichológiai Szemle, 68, 3, (megjelenés alatt), 2013
Keresztes, N., Pikó, B., Pálinkás, A., Horváth, V., Fülöp, M.: Structure and features of Competitiveness Index, In: Dejan Madic (szerk.) 3rd International Scientific Conference. Exercise and quality of life. Novi Sad: University of Novi Sad, 2013. pp. 489-495., 2013
Fülöp, M.: The cooperative competitive citizen. Guest editorial., Citizenship, Teaching, Learning, 8, 2, 127-130., 2013
Fülöp, M., Takács, Sz.: The cooperative competitive citizen: what does it take?, Citizenship, Teaching, Learning, 8, 2, 131-156., 2013
Orosz, G., Roland-Levy, C.: Social Representation of Competition and Fraud, Citizenship, Teaching, Learning, 8, 2, 157-177, 2013
Orosz, G., Jánvári, M. I., & Salamon, J.: Csalás és versengés a felsőoktatásban, Pszichológia, 32(2), 153-172., 2012
Kiss, Z., G., Szekeres, Á., Orosz, G: A közösségi oldalakkal való visszaélések potenciális áldozatai., In Berkics, M., Hunyady, & Gy. (Eds.) A jog és pszichológia: egy interdiszciplináris mező. (pp. 101-120). Budapest: Eötvös Lóránd Tudományegyetem., 2012
Orosz, G., & Farkas, D.: A munka-család konfliktus kérdőív magyar validálása és a munka-család egyensúlyra ható tényezők., Magyar Pszichológiai Szemle, 67(3), 491–518., 2012
Orosz, G., & Karsai, N. F.: Az egyetemi oktatók lelkesedésének és a hallgatók csalásának összefüggései., Iskolakultúra, 9, 3-11., 2012
Orosz, G., & Szukics, N.: A társas összehasonlítás egyéni különbségei, Pszichológia, 32(4), 361-378., 2012
Orosz, G., Farkas, D., & Roland-Lévy, C.: Are Competition and Extrinsic Motivation Reliable Predictors of Academic Cheating?, Frontiers in Educational Psychology. doi: 10.3389/fpsyg.2013.00087, 2013
Sebestyén N: Tanulásmodellek kulturális beágyazottsága, In: Tóth Á (szerk.) Kálmán Erika Doktori Konferencia 2012, Mátrafüred,09.18-09.20. Budapest: Magyar Tudományos Akadémi, 2012
Sebestyén N: A tanulás és versengés fogalomkörének asszociációs módszerrel történő vizsgálata Magyarországon tanuló kínai általános iskolás diákok körében, Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Nagygyűlés. Szombathely, május 30-június 1. 2012. p.57-58., 2012
Sebestyén N: Successful schooling as a way for immigrants to become successful citizens: Hungarian and Chinese concepts of learning, In:Cunningham,P.,Fretwell, N. (eds.) Europe’s Future: Citizenship in a Changing World : Proceedings of the thirteenth Conference of the Children’s Identity and, 2011
Berkics Mihály: Burkolt társadalomelmélet és rendszerkritikus sztereotípiák, In: Fülöp M, Szabó É (szerk.) A pszichológia mint társadalomtudomány. A 70 éves Hunyady György tiszteletére Budapest: ELTE - Eötvös Kiadó, 2012. pp. 227-244., 2012
Sebestyén, N., Fülöp, M., Sándor, M.: Primary school children’s representation of the interpersonal relationship between competitive parties: the winner and the loser., Rassegna di Psicologia, 23, 3 (megjelenés alatt), 2013
Fülöp, M.: Social Development and Interpersonal Dynamics in Childhood and Adolescence. 2013 ISSBD Regional Workshop. Program & Abstract Book., Budapest: MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet., 2013
Fülöp, M., Nagy, T.: Életünk egy versengő világban: a győzelem és vesztés pszichológiája., In Böhm, G. , Fedeles, T. (szerk.) Bölcsészakadémia. Pécs: Pécsi Tudományegyetem. 73-96., 2013
Fülöp, M., Takács, Sz., Büki, N.: What does it take to promote cooperative competitive citizenship in a community?, In: P. Cunningham (eds.) Identities and citizenship education: Controversy, crisis and challenges. London: Metropolitan University (megjelenés alatt), 2013
Fülöp, M.: Growing up in a competitive world as a boy and as a girl: universal challenges and culturally different responses., XXII. Annual Conference of Developmental Psychology: Social Context of Development from Childhood to Adulthood. May 27-29, 2013. University of Gdansk, Poland. P. 69., 2013
Fülöp, M., Takács, Sz.: Milyen feltételek szükségesek a destruktív versengés elkerüléséhez?, MPT XXII. Országos Tudományos Nagygyűlése. Budapest, június 5-7. p. 249., 2013
Sebestyén, N., Fülöp, M.: Tanuláshoz kapcsolódó kifejezések asszociációs vizsgálata magyar, kínai és Magyarországon élő kínai diákok esetében., MPT XXII. Országos Tudományos Nagygyűlése. Budapest, június 5-7. p. 218-219., 2013
Pressing, Zs. Fülöp, M.: Versenyzés és versengés a tehetségfejlesztés tükrében., MPT XXII. Országos Tudományos Nagygyűlése. Budapest, június 5-7. p. 246-247., 2013
Büki, N., Fülöp, M.: A bevándorlócsoporton belüli versengés mintázatai és az akkulturáció formái közti kapcsolat vizsgálata., MPT XXII. Országos Tudományos Nagygyűlése. Budapest, június 5-7. p. 248-249., 2013
Fülöp, M.: What does it take to promote cooperative competitive citizenship in a community?, 15th Annual Conference of the Children’s Identity and Citizenship in Europe Academic Network. Lisbon, Portugal, 13-15 June, 2013. p. 30-31., 2013
Büki, N., Fülöp, M.: Brazilian immigrant parents’ perception of the role of competition and cooperation int he Brazilian and Hungarian educational system and their children’s adaptation to the Hungarian educational system., In: Fülöp, M. (szerk). Social Development and Interpersonal Dynamics in Childhood and Adolescence. 2013 ISSBD Regional Workshop. Program & Abstract Book. Budapest: MTA TT, 2013
Pinczés-Pressing, Zs., Fülöp, M.: Competition as a field of competence for talented youth: strategies of coping with winning and losing., In: Fülöp, M. (szerk). Social Development and Interpersonal Dynamics in Childhood and Adolescence. 2013 ISSBD Regional Workshop. Program & Abstract Book. Budapest: MTA TT, 2013
Fülöp Márta: A versengés és a győzelem és vesztés pszichológiája és kulturális különbségei, MTA Doktori Tanács, 2013
Fülöp Márta Sebestyén Nóra: Kulturális sokk? Kulturális különbségek Budapesten tanuló egyetemisták szemével., Pszichológia, 30. 2. 81-106., 2011
Fülöp, M., Szarvas, H.: The cooperative competitive citizen., P. Cunningham.(eds.) Europe's future. Citizenship in a Changing World .London: London Metropolitan University. 1-11., 2011
Szarvas,H., Fülöp, M.: The missing culture of cooperation in Hungary: the business environment, P. Cunningham.(eds.) Europe's future. Citizenship in a Changing World London: London Metropolitan University. 11-21., 2011
Pressing, Zs., Fülöp, M.: Educating for competitiveness and entrepreneurship in Hungary., In: P. Cunningham.(eds.) Europe's future. Citizenship in a Changing World London: London Metropolitan University. 22-31., 2011
Fülöp, M., Pressing, Zs.: Pedagógusok nézetei az iskola szerepéről a versengésre és a vállalkozásra való felkészítésben., Iskolakultúra2. 44-63., 2012
Maldonado, A., Navarro, A., Murillo, J., Davies, I., Fülop, M. & Navareño, P., Messina, C.: Percepcion social del esfuerzo institucional hacia la integracion de los immigrantes por los futuros docentes., In: J-M, Román Sanches, M.A. Carbonero Martin, J.D. Valdivieso Pastor (eds) Educacion, Aprendizaje y Desarollo en una Sociedad Multicultural. Madrid: Ediciones de la Asoc, 2011
Gelfand, M. J., Raver, J., Nishii, L., Leslie, L., Lun, J., Lim, B.C., Duan, L., Aldamata, A., Almaliach, A., Ang, J., Arnadottir, F., Aycan, Z., Biasoli, Z.M.M., Boehnke, K., Boski, P., Cabecinhas, R., Chan, D., Chhoka, J., Fischlmayr, I., Szabo, E., Ferrer, M., Fisher, R., Fülöp, M., Georgas, J., Guzman, E., Kashima, E., Kashima, Y., Kim, K., Lemperur, A., Marquez, P., Nazar, S., Othman, R., Overlaet, B., Peltser, K., Perez, L., Petrovna, L., Realo, A., Shei, V., Schmidt, M., Smith, P.B., Taveesin, J., Toyama, M., Van de Vliert, E., Volna, N., Ward, C., Yamaguchi, S., Yau, X.: The Difference Between “Tight” and “Loose” Societies Revisited: Ecological, Socio-Political, and Societal Correlates of Tightness-Looseness in Modern Nations, Science 27 May 2011: Vol. 332 no. 6033 pp. 1100-1104, 2011
Sándor Mónika: A versengés, a győzelem és a vesztés fogalma kisiskolás korban,, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Doktori Iskola, 2010
Harnett, P., Cajani, L. Fülöp, M., Johansson, R.: Discerning bias in research: challenging epistemological understandings., London: Metropolitan University. 1-22., 2009
Bond, M.H., Leung, K., Au, A., Tong, K., Reimel de Carrrasquell, S., Murakami, F., Yamaguchi, S., Bierbrauer, G., Singelis, T., Broer, M., Boen, F., Lambert, S.M., Ferreira, M.C., Noels, K.A., Van Bavel, J., Safdar, S., Zhang, J., Chen, L., Solcova, I., Stetovska, I., Niit, T., Niit, K., Hurme, H., Böling, M., Franchi, V., Magradze, G., Javakhishvili, N.,Boehnke, K., Klinger, E., Hunang, X., Fülöp, M. et al: Culture-level dimensions of social axioms and their correlates across 41 cultures., In: P.B. Smith, D.L. Best (eds) Cross-cultural Psychology. Vol. 3. Personality and Social Psychology. London: Sage. 69-91., 2009
Fülöp Márta: Happy and unhappy competitors. What makes the difference?, Psychological Topics, Vol. 18. No.2. 345-367., 2009
Fülöp Márta: Competition or cooperation, Conference on the 150. Anniversary of Napredak. Croatian Educational Association. Opatija, Croatia, Szeptember 28-30. p.4., 2009
Fülöp Márta: Moral and immoral competitors and their well-being., The 3rd International Conference on Advanced and Sytematic Research – ECNSI-2009. November 12-14, Zadar, Horvátország. P. 23., 2009
Fülöp Márta: The cultural construction of competition., Identite, lien social et interculturalite. Fete de la Science. November 16-22, Universite de Reims, Champagne-Ardenne. Franciaország. P. 3., 2009
Fülöp Márta: A női és férfi versengés és patológiás eltéréseik, Konferencia a „Kutatás és terápia metszéspontjai, várandósságtól a felnőttkorig” címmel. Október 29-30 Pázmány Péter Katolikus Egyetem. p.23., 2009
Becker, M., Owe, E., Vignoles, V. L., Brown, R., Smith, P., Herman, G., Bourguignon, D., de Sauvage, I., Valk, A., Mekonnen, K.H., Nizharadze, G., Fülöp, M., Regalia, C., Manzi, C., Brambilla, M., Harb, C., Chybicka, A., Gavreliuc, A. Schweiger Gallo, I.: Rethinking “culture and self”: Measuring identity motives in cultural context., 4th African Regional Conference of the IACCP, August 2-6, University of Buea, Cameroon. P. 6.”, 2009
Fülöp Márta: Tanulási motiváció és versengés: barátok vagy ellenségek?, VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged. Április 16-17. p. 73., 2010
Berkics Mihály: A disztributiív igazságosság észlelése és a rendszerigazolás: kultúrközi összehasonlítás két szocialista országban, In: Fülöp, M. (szerk). A lélek a kultúrák között. Budapest: Akadémiai Könyvkiadó. 229-252, 2009
Orosz Gábor: Csalás a felsőoktatásban: francia és magyar közgazdászhallgatók összehasonlító vizsgálata., In: Fülöp, M. (szerk). A lélek a kultúrák között. Budapest: Akadémiai Könyvkiadó. 253-284, 2009
Berkics Mihály: A társadalmi vizsonyok és a társadalomban zajló versengés igazságosságának az észlelése, ELTE Doktori Disszertáció. pp. 1-183, 2009
Davies, I., Fülöp, M.: Citizenship’: what does it mean to trainee teachers in England and Hungary?, Napredak, 151, 1, 8-32, 2010
Fülöp, M.: Culture shock and the birth of the modern Japanese novel: Natsume Soseki, In: A.N. Eigeartaigh, W. Berg. (eds) Exploring Transculturalism. Frankfurt: Verlag, 2010
Fülöp, M.: A társas viselkedés szociálpszichológiája: a társas összehasonlítás., In: Zsolnai, A., Kasik, L. (szerk) A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti ésgyakorlati alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó:Budapest.. 48-77., 2010
Sándor, M., Orosz, G., Fülöp, M.: A versengés, a győzelem és a vesztés szociális reprezentációja 8-9 éves kisiskolások körében: egy asszociációs vizsgálat tükrében., Pszichológia. 30. 3. 175-205, 2010
Fülöp, M., Aktan, E. Davies, I., Navarro, A.: What is citizenship? A comparison of representatives from Turkey and old and new EU countries,, in P. Cunningham & N. Fretwell (eds.) Lifelong Learning and Active Citizenship. London: CiCe, pp. 257 – 268, 2010
Johansson, R., Adalbjarnardottir, S., Cajani, L. Fülöp, M., Harnett, P. (: War and peace in citizenship research., London: Metropolitan University., 2010
Schneider, B., Benenson, J., Fülöp, M., Berkics, M., Sándor, M.: Cooperation and Competition., In: P.K. Smith, C.H. Hart (Eds) The Wiley-Blackwell Handbook of Childhood Social Development. London: Blackwell Publishing Ltd. 472-490, 2011
Fülöp, M.: ) Enthusiasm or/and fear concerning globalisation among post-socialist youth: the case of Hungarian university students, Citizenship, Teaching and Learning. 6. 2: pp. 155-174., 2011
Fülöp, M., Pressing, Zs.: A tehetséges gyerekek és a versengés., Fordulópont. 51. 94-103., 2011
Fülöp, M.: A versengés mint a társas élet egyik alapjelensége: mitől függ, hogy épít vagy rombol, hogy boldoggá tesz vagy boldogtalanná?, A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése. Pécs. Május 27-29. p. 8., 2010
Fülöp, M., Nagy, T. Berkics, M. Xuejun, B.: Hogyan reagálnak a győzelemre és a vesztésre a kínai és a magyar fiatalok: kulturális összehasonlító vizsgálat., A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése. Pécs. Május 27-29. p. 120, 2010
Fülöp, M., Nagy, T., Berkics, M.: Milyen életterületeket tartanak fontosnak és milyen életterületen versengenek a kínai és magyar fiatal felnőttek?, A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése. Pécs. Május 27-29. p. 120, 2010
Orosz, G., Fülöp, M., Roland-Levy, C.: Csalás a felsőoktatásban: francia és magyar közgazdászhallgatók összehasonlító vizsgálata., A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése. Pécs. Május 27-29. p. 46., 2010
Orosz, G., Fülöp, M., Roland-Levy, C.: Magyar és francia hallgatók tisztességtelen viselkedése versenyhelyzetekben., A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése. Pécs. Május 27-29. p. 122., 2010
Fülöp, M., Nagy, T., Berkics, M. Bai, X., Shi, F.: Chinese and Hungarian Young Adults Coping with Winning and Losing., XXth Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology. Melbourne, Australia, July 7-10. p.68., 2010
Fülöp, M.: Family structure in Hungary. The tension between institutional individualism and family collectivism., XXth Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology. Melbourne, Australia, July 7-10. p.166., 2010
Fülöp, M., Yamaguchi, S.: Is it adaptive to express high self-esteem? A Hungarian case., XXth Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology. Melbourne, Australia, July 7-10. p.210., 2010
Fülöp, M., Sebestyén, N: Kulturális sokk? Kulturális különbségek Budapesten tanuló amerikai egyetemisták szemével., Mi/Más 2. október 28-29. Eger. P.11., 2010
Fülöp, M.: Gender and competition in cross-cultural perspective., 6th Conference. Woman in Culture. University of Gdansk, Lengyelország. Március 8. p. 9., 2011
Berkics Mihály: A társadalmi viszonyok és a társadalomban zajló versengés igazságosságának az észlelése, Eötvös Loránd Tudományegyetem, PPK, Pszichológiai Doktori Iskola, 2010
Orosz, G.: Social Representation of competition, fraud, and academic cheating of French and Hungarian Citizens, Ecole Doctorale SHS, Université de Reims, Champagne-Ardenne, 2010
Fülöp Márta: Az együttműködő versengő állampolgár nevelése: osztálytermi megfigyelések., Iskolakultúra. 3-4. 41-59, 2009
Fülöp Márta: Kultúraközi és kulturális pszichológia Magyarországon, Magyar Pszichológiai Szemle, 64, 1, 3-83, 2009
Fülöp Márta: A lélek a kultúrák között. A kulturális különbségek pszichológiája., Akadémiai Könyvkiadó, Budapest. 1-286 p., 2009
Fülöp Márta: Socialization for cooperative and competitive citizen: a classroom observation study., Social Science Tribune. Special Issue: From a national identity to a European one. Vol. 55. Summer. 59-87., 2009
Fülöp Márta: Citizenship in Cross-cultural Perspective, In: R. Kincal. (eds.) Proceedings of the International Symposium on Democracy and Democracy Education in Europe. Istanbul: Nobel Yayin Dagitim Tic. 203-216., 2009
Rijavec, M. Miljkovic, D. Fülöp, M: Natjecanje kao Suradnja (Együttműködés vagy versengés), In. M. Rijavec, D. Miljkovic Pozitivna psihologija na poslu (Pozitív pszichológia a munkahelyen). Zagreb: Izdavici. 215-226. (horvátul), 2009
Matsumoto, D., Yoo, S. H., Fontaine, J., Alexandre, J., Anguas-Wong, A.M., Ariola, M., Ataca, B., Bond, M.H., Boratav,B.H., ., Breugelmans, S.M., Cabecinhas, R., Chae, J., Comunian, A.L., DeGere, D.N., Djunaidi, A., Fok, H.K., Fontaine, J., Friedelmayer, W., Fülöp, M., et al.: Hipocrisy or Maturity? Culture and Context Differentiation., European Journal of Personality. 23. 3. 251-264, 2009
vissza »