Marketing-tudás menedzsment és versenyképesség  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
77726
típus PD
Vezető kutató Keszey Tamara
magyar cím Marketing-tudás menedzsment és versenyképesség
Angol cím Market Knowledge Management and Competitiveness
magyar kulcsszavak Tudás, Információ, Versenyképesség
angol kulcsszavak Knowledge, Information, Competition
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Marketing
zsűri Gazdaság
Kutatóhely MARKETING- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI INTÉZET (Budapesti Corvinus Egyetem)
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2014-05-31
aktuális összeg (MFt) 2.643
FTE (kutatóév egyenérték) 2.11
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A piaci információk megszerzése egyre inkább anyagi erőforrások kérdése – ezért a versenytársak hasonló információkhoz férnek hozzá. Az adatok menedzsment munka során történő felhasználásának képessége ugyanakkor nehezen másolható, így fenntartható versenyelőnyhöz segítheti a vállalatokat. A kutatás célkitűzése, hogy megértsük, milyen értéklánc mentén alakulnak a megvásárolt piaci adatok és információk marketing ismeretekké; és mely tényezők határozzák meg, hogy a megszerzett információk beépülnek-e a marketing menedzsment munkába, és feltárjuk a piaci információk felhasználásának versenyképességre gyakorolt bonyolult hatásmechanizmusát. A téma fontosságát mutatja, hogy ma már számos vezető egyetemen létezik a téma kutatására létrehozott műhelymunka, és a rangos Marketing Science Institute az utóbbi öt évben a legfontosabb kutatási témák közé sorolta a kérdéskört. A piaci információktól a marketingtudásig vezető értéklánc elemeinek és mozgatórugóinak feltárása, az IT szerepének vizsgálata, az információ felhasználás képességének és a piaci hatékonyság és versenyképesség bonyolult összefüggéseinek megértése, ajánlások megfogalmazása és az eredmények gyakorlati szakemberekkel történő közös megvitatása segítséget jelenthet vállalatainknak, hogy tudatosabban és korszerűbben alakítsák ki marketing információrendszerüket. A kutatás hozzájárul a marketing információrendszerek sokrétű, újszerű tudományos szemléletének kialakításához; illetve a témakör magyarországi meghonosításához.
angol összefoglaló
As the acquisition of market information depends on the available financial resources of the company, the competitors have the ability to access the very same pool of marketi information. The ability of using the available information and puting these information into meaningful context however can hardly bee copied by the competitor, thus can be a source of sustainable competitive advantage. The aim of the study is to delineate the value chain of turning market data into market information and into marketing knowledge, to identify the major underlying factors having a significant impact on this process and to understand how can the managerial market information use contribute to the organizational competitiveness. The theoretical importance of the topic is revealed by the effort made by the leading European and American Business Schools” to form research groups to better understand this topic. Furthermore the prestigious Marketing Science Institute has ranked this research topic among the most important ones from both academic and economic point of view during the past five years. The identification of the major driving forces of the complex phenomena of managerial use of market information, better understanding the link between information use and organizational performance will help our companies to set up a better and more modern marketing information sistem, that suits better their unique needs and supports their market performance. The research may be one of the first steps to estabilish the research stream in Hungary and contributes to form a more complex and new perspective of the marketig information systems.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás célja az volt, hogy hogy megértsük, az információ-felhasználás képessége miként járul hozzá a vállalatok versenyképességéhez és piaci sikeréhez. A kutatás során azonosítottam azokat a tényezőket, amelyek képessé tesznek egy vállalatot arra, hogy a piaci információkat ne csupán megvásárolják és összegyűjtsék, hanem fel is használják, és feltártam e képesség és a versenyképesség bonyolult hatásmechanizmusát. A kutatás felépítése és lebonyolítása megfelelt a terveknek, jóllehet családi okok miatt halasztani kényszerültem. A kutatási projekt lehetőséget adott arra, hogy a téma akadémiai és gyakorlati vonatkozásait szakértői mélységben megismerjem, hogy egyetemi munkám hangsúlyos része maradjon a kutatás és hogy nemzetközi kutatási együttműködést alakítsak ki amerikai, holland és német kutatókkal. A kutatás számos rangos publikációt eredményezett, köztük impact faktoros szakcikket, a legrangosabb marketing-konferencián történő előadást és könyv-részleteket. A kutatás menedzseri következtetéseit különböző fórumokon nyílt adtam át magyar vezetőknek. A kutatás első fázisában a témakör elméleti hátterének megismerésére koncentráltam; state-of-the art jelleggel tekintettem át a témakörhöz kapcsolódó irodalmat. A második fázisban feltáró kutatást végeztem, hogy megvizsgáljam, a külföldi elméletek mennyire állják meg helyüket itthon. A harmadik fázisban nagyszabású kérdőíves felmérést végeztem: 2500 vállalatnak küldtem ki kérdőívet és teszteltem hipotéziseimet.
kutatási eredmények (angolul)
Research projec focused on how companies are able to make use of market information available to them and how this capability provides competitive advantage on the marketplace. It resulted to idenmtification of major drivers of this process and concluded to managerial implications directly useable by Hungarian managers. The project followed the pre-planned schedule (although due to family reasons /birth of 2 children/) has been re-planned. The research enabled me to become an expert in this field, gather further academic experiences, open-up novel international research collaborations. This research period resulted into a number of conference papers, journal articles and book-sections. The managerial implications of the research have been disseminated towards managers through various channels. In the first etap of the project I was focusing on the theoretical foundation of the topic, carried out state-of-the art like literature review. In the second etap I was doing exploratory research, to test whether the knowledge and theories developed in West-European countries are relevant in Hungary. This phase resulted in 25 in-depth interviews with several professionals from diverse industries and provided unique insights into the processes of marketing-knowledge management. In the third etap I conducted a large scale mail survey with 2500 companies to test the generalizability of our previous findings.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=77726
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Keszey, T.: Hogyan lesz a piackutatásokból vállalati tudás? Kukába vagy hasznosításra?, Élet és Tudomány, 31. szám, Augusztus, megjelenés alatt, 2014
Keszey Tamara: How Marketing Information is Transferred into Market Knowledge?, Acta Oeconomica, vol. 61. (3)., pp. 313-336, 2011
Keszey Tamara: Az információs technológia szerepe a magyar nagyvállalatok marketing tevékenységének támogatásában, Corvinus Marketing Tanulmányok., 2010. I.évf., 1. szám., 2010
Keszey, Tamara: Consequences of Trust Between Marketing Managers and Market Research Professionals, The 26. IMP Conference: Business Networks - Globality, Regionality, Locality. Corvinus University of Budapest, Hungary. 2-4. September, 2010, 2010
Keszey, Tamara: Hungarian Top Managers and the Marketing Decision Support Information Systems, European Marketing Academy 1st Regional Conference, Corvinus University of Budapest, Hungary, September 24-25, 2010., 2010
Keszey, Tamara: Az információs rendszerek szerepe és lehetőségei a magyar vállalatok marketingmunkájában, Magyar Tudomány Ünnepe Konferencia, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing elmélet és empirikus kutatások szekció, 2009. november 11., 2009
Keszey, Tamara: How Marketing Information is Transferred into Market Knowledge?, Acta Oeconomica, 2011
Keszey, T.: Az értékesítés és a marketing kapcsolatának piaci tájékozódásban betöltött szerepe és meghatározó tényezői, VEZETÉSTUDOMÁNY 45:(3) pp. 39-48. (2014), 2014
Keszey, Tamara: Consequences of Trust Between Marketing Managers and Market Research Professionals, The 26. IMP Conference: Business Networks - Globality, Regionality, Locality. Corvinus University of Budapest, Hungary. 2-4. September, 2010, 2010
Keszey, T.: How trust affects the use of information obtained through intra- and extraorganizational relationships?, pp. 47-59, 43rd Annual Conference of the European Marketing Academy: Paradigm Shifts & Interactions, Valencia, Spain, European Marketing Academy. (2014), 2014
Keszey, T.: A marketing-tudás menedzsment gyakorlati aspektusai - összefoglaló tanulmány gyakorló vállalati szakemberek részére, pp. 1-22, kézirat, Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, 2014
Keszey T.; Biemans, W.G.; Malshe, A.: Sales-marketing interface and company performance. Is information use the missing link?, pp. 142-151, in.: Elif Karaosmanoğlu (ed.) Lost In Translation, Marketing in an Interconnected World, European Marketing Academy, EMAC, 2013
Keszey, T.: A marketing és értékesítés vállalati teljesítményhez történő együttes hozzájárulása., pp.52-61,In: 'Kiterjesztett marketing': a Magyar Marketing Szövetség Marketing Oktatók Klubjának 19. országos konferenciája. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2013.08.28-2013.08.29. Budapest: BGF, 2013
Keszey, T.; Biemans, W.G.; Klarman, M.; Malshe, A.: The roles of marketing and sales in B2B innovation, pp. 12-23, Innovation-Marketing Symposium, MIT, Boston, August 8-9, 2013., Institute for the Study of Business Markets, Penn State University, Smeal College of Business (, 2013
Keszey, T.; Malshe, An; Biemans, W.G.: The Paradoxical Effects of Interactive Information Technology on Sales-Marketing Interface (SMI) Communication, pp. 32-43, In: Conference on Enhancing Sales Force Productivity Münster, Germany 2013 July 14 – 16 , 2013: Germany 2013 July 14 – 16 , 2013. Konferencia helye, ideje: Münster, Németország, 2013.07.14-2013.07.16. Münster: Paper online., 2013
Keszey Tamara: Az információs technológia szerepe a magyar nagyvállalatok marketingtevékenységének támogatásában, Corvinus Marketing Tanulmányok., 2010. I. évf., 1. szám, 15-28. old., 2010

 

Projekt eseményei

 
2020-02-17 12:59:13
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _GTK / Marketing Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Marketing Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
vissza »