ÉRZELMI ÉS KOGNITÍV FOLYAMATOK KÖLCSÖNHATÁSÁNAK ÉLETKORFÜGGŐ BIOELEKTROMOS KORRELÁTUMAI  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
77750
típus K
Vezető kutató Molnár Márk
magyar cím ÉRZELMI ÉS KOGNITÍV FOLYAMATOK KÖLCSÖNHATÁSÁNAK ÉLETKORFÜGGŐ BIOELEKTROMOS KORRELÁTUMAI
Angol cím BIOELECTRICAL CORRELATES OF AGE-DEPENDENT INTERACTIONS OF EMOTIONAL AND COGNITIVE PROCESSES
magyar kulcsszavak érzelmi folyamatok, életkor, kognitiv funkciók, elektrofiziológia
angol kulcsszavak emotional processes, age, cognitive functions, electrophysiology
megadott besorolás
Pszichológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)95 %
Ortelius tudományág: Kísérleti pszichológia
Neurológia, cerebrovascularis betegségek, pszichiátria (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)5 %
Ortelius tudományág: Neurológia, Pszichiátria
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet (HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Boha Roland
Czigler Balázs
Czigler István
Gaál Zsófia Anna
Hidasi Zoltán
Kardos Zsófia Klára
Sulykos István
Tóth Brigitta
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2013-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.493
FTE (kutatóév egyenérték) 15.02
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Háttér: jól ismert, hogy az érzelmek befolyásolják a kognitív folyamatokat, de kevéssé tisztázott, hogy az életkor előrehaladtával ez a kölcsönhatás hogyan változik.

Módszerek: Két életkorcsoportban (20-30 év, 60-70 év), valamint Minimal Cognitive Impairment diagnózissal kiválasztott személyeken EEG, feladatfüggő kiváltott potenciálok, EKG, és elektrodermális aktivitás regisztrálását végezzük. Vizuális és akusztikus ingerekkel kiváltott, pozitív és negativ jellegű érzelmi folyamatoknak a memória-, és figyelmi teljesítményekre gyakorolt, életkorfüggő vonatkozásait elemezzük.

Várt eredmények: megfigyeléseink feltehetőleg adatokat szolgáltatnak az idős korosztályra jellemzőnek tartott “pozitív bias” elmélet érvényességét tekintve. A felkészülési-figyelmi folyamatokkal összefüggő potenciálokat befolyásoló érzelmi töltésű inger hatása a fiatal korcsoportban kifejezettebb lehet, melyet frekvencia-, és területi-jellegzetességekkel bíró EEG-szinkronizáció kísér. E változások az MCI-betegeken az idős személyeken tapasztalt EEG frekvencia tartományban, de attól eltérő területi jellegzetességekkel várhatók. Az időskori munkaemlékezeti kapacitás-csökkenés mögött figyelmi zavarok megléte valószínűsíthető.

Felhasználás: az öregedéssel együttjáró kognitív hanyatlás érzelmi hátterének feltárása segíthet e jelenség pszichológiai, szociológiai és orvosi vonatkozásainak megfelelő értelmezésében.
angol összefoglaló
Background and significance: although the influence of emotional process on cognitive processes is well known, it is less clear how this relationship is altered by age.

Methods: subjects in two age groups (20-30 yrs, 60-70 yrs,) and patients with Minimal Cognitive Impairment (MCI) will participate in the study. EEG, event-related potentials, electrocardiogram and electrodermal activity will be recorded. Age-dependent electrophysiological correlates of various types of memory and attentional processes, altered by visual and auditory stimuli having positive or negative valence will be studied.

It is expected that the data will shed light on the validity of the theory of “positive bias”, presumed to characterize the elderly. The valence-dependent effect of stimuli affecting potentials accompanying expectancy may be more apparent in young subjects which will be characterized by frequency-, and region specific EEG symchronization. In the MCI patients these changes may appear in frequency ranges close to those seen in the elderly, but are expected to be observed with different regional characteristics. The decline of working-memory in the elderly may correspond to attention-deficit.

Benefit: Clarification of the processes underlying the emotion-dependent mechanisms behind the deterioration of cognitive processes in aging may help in their adequate psychological, social and medical evaluation.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A szó-diszkrimináció életkor-, és valencia-specifikus EKP-jellegzetességei arra utalnak, hogy az averzív ingerek által előidézett gátlás szóingerekkel kapcsolatban is megfigyelhető, és fiatalokban hatékonyabb. Epizodikus memória feladatban a szófelismerésben a valencia hatása fiatalokban, és az averzív ingerek esetében a legkifejezettebb, alátámasztva a “negatív bias” teóriát. A vizuális információ rövid idejű fenntartását megnövekedett gamma-szinkronizáció kísérte parietalisan és temporalisan, melynek mértéke idősekben alacsonyabb volt. A helyi és távoli neuronalis kapcsolatok erőssége enyhe kognitív zavar esetén csökkent, melynek mértéke 1 év elteltével kifejezettebbé vált. Ez prediktív értékű lehet ennek az állapotnak a romlását tekintve. A valószínűségi tanulás idős korban tapasztalt romlása lassult információ feldolgozás következménye lehet. Az idősekben tapasztalt alacsonyabb fokú EEG-reaktivitás feltehetőleg a csökkent interneuronális feldolgozási kapacitás következménye. Mentális aritmetikai feladat során fiatalokban az EEG a “kis világ” topológia irányába tolódott el. A felkészüléssel kapcsolatos EEG-jelek és a szívritmus kapcsolatának jellemzői arra utalnak, hogy az idősekben a figyelmi kapacitást a feladat jobban megterhelte.
kutatási eredmények (angolul)
Age-, and valence specific ERP-characteristics of word-discrimination processes revealed that inhibition elicited by aversive stimuli can be observed for word stimuli as well, and it is most effective in the young. In episodic memory task the recognition of words the effect of valence was more pronounced in the young particularly in case of aversive stimuli supporting the ”negative bias” theory. Short term retention of the visual information was associated with increased parietal and temporal gamma synchronization, which was lower in the elderly. Decreased level of local and large-scale connectivity was found in patients with minimal cognitive impairment which was more pronounced 1 year later which measure may prove to be predictive in terms of the progression of this condition. The decline of the ability to learn probabilistic relations with aging is probably caused by slower information processing in the elderly. Reduced EEG-reactivity in the elderly is probably the consequence of reduced interneuronal processing capacity. During mental arithmetic tasks network characteristics of the EEG shifted towards “small world network” topology in the young. The correlation between EEG-measures of preparative activity and heart rate revealed that in the elderly higher demand was exerted on available attentional resources.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=77750
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Pató L., Czigler I.: Effects of novelty on event-related potentials: aging and stimulus replacement, Gerontology, 2010
File B, Toth B, Kardos Z, Boha R, Molnar M: SOURCE LEVEL BASED INVESTIGATION OF AGE-RELATED CHANGES IN RESTING STATE FUNCTIONAL CONNECTIVITY, PSYCHOPHYSIOLOGY 50: (1) S25, 2013
Kardos Z, Toth B, File B, Boha R, Molnar M: ALTERED FRONTAL-MIDLINE THETA DYNAMICS ACCOUNT FOR AGING EFFECT ON SHORT- AND LONG-TERM MEMORY RETRIEVAL, PSYCHOPHYSIOLOGY 50: (1) S25, 2013
Molnár M, Tóth B, Boha R, Gaál ZsA, Kardos Zs, File B, Stam CJ: Aging effects on ERP correlates of emotional word discrimination, CLIN NEUROPHYSIOL 124: (10) 1986-1994, 2013
Toth B, Kardos Z, File B, Boha R, Molnar M: TOP DOWN FUNCTIONAL INTERACTIONS OF FRONTAL REGIONS DURING MEMORY MAINTENANCE MEDIATED BY THETA OSCILLATION, PSYCHOPHYSIOLOGY 50: (1) S24-S25, 2013
Boha R, Toth B, Gaal ZA, Molnar M: The effect of age on time dependent EEG-synchronization changes during the performance of mental arithmetic task, INT J PSYCHOPHYSIOL 85: (3) 429-430, 2012
Gaál Zsófia Anna, Boha Roland, Tóth Brigitta, Molnár Márk: A Figyelmi Hálózat Teszt viselkedéses és elektrofiziológiai jellemzői időseknél, PSZICHOLÓGIA (MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET) 32: (1) 53-70, 2012
Gaál Zsófia Anna, Boha Roland, Tóth Brigitta, Molnár Márk: A valószínűségi tanulás különbségei fiatal és idős csoportban - Vizuális kiváltott potenciál korrelátumok, PSZICHOLÓGIA (MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET) 32: (3) 253-269, 2012
Molnár Márk: Az érzelmek és a motiváció neurohumorális szabályozása, In: Bányai Éva, Varga Katalin (szerk.) (szerk.) Affektív pszichológia: Az emberi késztetések és érzelmek világa. Budapest: Medicina Könyvkiadó, 2012. pp. 121-144., 2012
Molnár Márk, Tóth Brigitta, Boha Roland, Gaál Zsófia Anna: Érzelmek hatása a válaszgátlásra - Életkori sajátosságok elektrofiziológiai adatok tükrében, PSZICHOLÓGIA (MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET) 32: (1) 19-36, 2012
Tóth B, Boha R, Pósfai M, Gaál ZsA, Kónya A, Stam CJ, Molnar M: EEG synchronization characteristics of functional connectivity and complex network properties of memory maintenance in the delta and theta frequency bands., INT J PSYCHOPHYSIOL 83: (3) 399-402, 2012
Toth B, File B, Boha R, Hidasi Z, Gaál Zs A, Stam C J, Molnár M: Predictive validity of EEG network properties in the progression of mild cognitive impairment, In: 8th FENS Forum of European Neuroscience: July 14-18, 2012, Barcelona, Spain. 2012.07.14-2012.07.18. Kiadvány: 2012. pp. p013.19 Paper 3542., 2012
Tóth Brigitta, Boha Roland, Kormann Eszter, Gaál Zsófia Anna, Kónya Anikó, Molnár Márk: Az emlékezeti neurokognitív hálózat életkorfüggő változása, PSZICHOLÓGIA (MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET) 32: (1) 37-52, 2012
Boha R, Tóth B, Gaál ZsA, Benyovszky M, Molnár M: Electrophysiological correlates of age-dependent memory processes in mathematical cognition, In: 13th conference of the Hungarian Neuroscience Society (MITT) . Budapest, Magyarország, 2011.01.22-2011.01.24. Kiadvány: Edition Frontiers, 2011. pp. & Paper &. , 2011
Gaal ZA, Boha R, Molnar M: Probability Learning in Young and Elderly Adults - An Electrophysiological Study, J PSYCHOPHYSIOL 25: 12, 2011
Gaál Zs A, Tóth B, Boha R, Molnár M: Fejlődés idős korban – a gyakorlás hatása 2-back helyzetben az agyi eseményhez kötött potenciálokra, In: Vargha A (szerk.) (szerk.) Hagyomány és megújulás: A Magyar Pszichológiai Társaság Jubileumi XX. Országos Tudományos Nagygyűlése. Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság, 2011. pp. 34., 2011
Molnár M, Boha R, Benyovszky M, Gaál ZSA, Tóth B: Öregedés és számolási teljesí tmény: Az eeg spektrális, komplexitás- és hálózatjellemzői, IDEGGYÓGYÁSZATI SZEMLE 64: (1-2) 41-49, 2011
Molnar M, Boha R, Toth B, Gaal ZA: Age-Dependent Electrophysiological Correlates of Emotional Go-Nogo Task, J PSYCHOPHYSIOL 25: 22, 2011
Molnár M, Boha R, Tóth B, Gaál Zs A: Érzelmek hatása a válaszgátlásra – elektrofiziológiai korrelátumok, In: Vargha A (szerk.) (szerk.) Hagyomány és megújulás: A Magyar Pszichológiai Társaság Jubileumi XX. Országos Tudományos Nagygyűlése. Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság, 2011. pp. 33., 2011
Molnár M, Boha R, Tóth B, Gaál ZsA: Electrophysiological correlates of the effect of age and emotions on response inhibition., In: Neuroscience Letters 500S . Thessaloniki, Görögország, 2011.05.05-2011.05.08. Kiadvány: 2011. pp. e26, 2011
Toth B, Boha R, Gaal Z, Konya A, Molnar M: ELECTROPHYSIOLOGICAL STUDY OF AGING IN DIRECTED FORGETTING, PSYCHOPHYSIOLOGY 48: S25, 2011
Tóth B, Boha R, Gaál Zs A, Kónya A, Molnár M: A rövidtávú emlékezet hálózatelméleti vizsgálata, In: Vargha A (szerk.) (szerk.) Hagyomány és megújulás: A Magyar Pszichológiai Társaság Jubileumi XX. Országos Tudományos Nagygyűlése. Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság, 2011. pp. 82-83., 2011
Tóth B, Boha R, Gaál ZsA, Benyovszky M, Kónya A, Molnár M: The electrophysiological correlates of control processes in directed forgetting, In: 13th conference of the Hungarian Neuroscience Society (MITT) . Budapest, Magyarország, 2011.01.22-2011.01.24. Kiadvány: Edition Frontiers, 2011. pp. &, 2011
Gaál ZsA, Boha R, Stam CJ, Molnár M: Age-dependent features of EEG-reactivity—Spectral, complexity, and network characteristic, NEUROSCI LETT 479: 79-84, 2010
Pató, L., Czigler, I.: Effects of novelty on event-related potentials: aging and stimulus replacement, Gerontology, 2010
Molnár M., Gaál Zs. A., Boha R., Tóth B., Benyovszky M. Czigler B.: Kognitív folyamatok elemzése a neurális komplexitás elektrofiziológiai korrelátumainak alapján, Pszichológiai Szemle, 2010
Gaál Zs. A., Boha R., Stam C. J. Molnár M.: Age-dependent features of EEG-reactivity—Spectral, complexity, and network characteristics, Neuroscience Letters, 2010
Nagy H., Czigler B., Kovács Zs., Gaál Zs. A., Boha R., Molnár M.: Spektrális EEG-mutatók és személyiség-jellemzők korrelációs elemzése, Pszichológia, 2010
Molnár M., Boha R., Benyovszky M., Gaál Zs. A., Tóth B.: Exhaustion and stress during arithmetic performance. Age-related EEG and EKG chcracteristics, International Journal of Psychophysiology, 2010
Tóth B., Boha R., Benyovszky M., Gaál Zs. A., Molnár M.: Electorphysiological study of intentional forgetting, International Journal of Psychophysiology, 2010
Benyovszky M., Boha R., , Gaál Zs. A., Tóth B., Molnár M.: Age dependent correlation between the CNV amplitude and heart rate change, International Journal of Psychophysiology, 2010
Boha R., Tóth B., Gaál Zs. A., Benyovszky M., Molnár M.: Age-related correlates of mental arithmetic performance: Changes of EEG-spectra, complexity measures and network characteristics, International Journal of Psychophysiology, 2010
Hidasi Z., Czigler B., Molnár M.: Approaching cognitive networks with dynamic EEG method in Alzheimer’s disease, International Journal of Psychophysiology, 2010
Gaál Zs. A., Boha R., Tóth B., Molnár M.: Aging effect in an emotional probability task, International Journal of Psychophysiology, 2010
Molnár M., Boha R., Benyovszky M., Gaál Zs. A., Tóth B.: Öregedés és számolási teljesítmény: az EEG spektrális-, komplexitás- és hálózat-jellemzői., Ideggyógyászati Szemle/Clinical Neuroscience, 2011
Molnar, M., Boha R.,, Toth B., Gaal, Zs. A.: Electrophysiological correlates of the effect of age and emotions on response inhibition., Neuroscience Letters, 2011
Boha R., Tóth B., Gaál Zs.A., Benyovszky M. and Molnár M.: Electrophysiological correlates of age-dependent memory processes in mathematical cognition, Front. Neurosci. Conference Abstract,13th Conference of the Hungarian Neuroscience Society (MITT). doi: 10.3389/conf.fnins.2011.84.00097, 2011
Tóth B., Boha R., Gaál Zs. A., Kónya A., Molnár, M.: Electrophysiological study of aging in directed forgetting, Psychophysiology, 48 (Supplement 1), S25., 2011
Tóth B., Boha R., Gaál Zs.A. and Molnár M.: The electrophysiological correlates of control processes in directed forgetting, Front. Neurosci. Conference Abstract: 13th Conference of the Hungarian Neuroscience Society (MITT). doi: 10.3389/conf.fnins.2011.84.00060, 2011
Tóth B., Boha R., Kormann E., Gaál Zs. A., Kónya A., Molnár M.: Az emlékezeti neurokognitív hálózat életkorfüggő változása, Pszichológia, 2012
Molnár M., Tóth B., Boha R., Gaál Zs. A.: Érzelmek hatása a válaszgátlásra - Életkori sajátosságok elektrofiziológiai adatok tükrében, Pszichológia-, 2012
Gaál Zs. A., Boha R., Tóth B., Molnár M.: A valószínűségi tanulás különbségei fiatal és idős csoportban . Vizuális kiváltott potenciál korrelátumok, Pszichológia, 2012
Gaál Zs. A., Boha R., Tóth B., Molnár M.: A Figyelmi Hálózat Teszt viselkedéses és elektrofiziológiai jellemzői időseknél, Pszichológia, 2012
Tóth, B., Boha, R., Posfai , M., Gaál, Zs. A., Kónya, A., Stam, C. J., Molnár, M.: EEG synchroniza tion characteristics of functional connectivity and complex network properties of memory maintenance in the delta and theta frequency bands, International Journal of Psychophysiology, 2012
Tóth B., File B., Boha R., Hidasi Z., Gaál Zs.A., Stam C.J., Molnár M.: Predictive validity of EEG network properties in the progression of mild cognitive impairment, FENS Abstract, Volume 6, p013.19, 2012
Boha, R., Tóth, B., Gaál , Zs. A., Molnár, M.: The effect of age on time dependent EEG-synchronization changes during the performance of mental arithmetic task, International Journal of Psychophysiology, 2012
File B., Tóth B., Boha R., Hidasi Z., Gaál Zs.A., Stam C.J., Molnár M.: Longitudinal study of resting state functional network characteristics in mild cognitive impairment, Psychophysiology, 2012
Molnár M., Gaál Zs. A., Boha R., Tóth B., Benyovszky M. Czigler B.: Kognitív folyamatok elemzése a neurális komplexitás elektrofiziológiai korrelátumainak alapján, Pszichológiai Szemle, 65.4. 625-634., 2010
Nagy H., Czigler B., Kovács Zs., Gaál Zs. A., Boha R., Molnár M.: Spektrális EEG-mutatók és személyiség-jellemzők korrelációs elemzése, Pszichológia 30(1), 17-30., 2010
Molnár M., Boha R., Benyovszky M., Gaál Zs. A., Tóth B.: Exhaustion and stress during arithmetic performance. Age-related EEG and EKG chcracteristics, International Journal of Psychophysiology, 77, 219, 2010
Tóth B., Boha R., Benyovszky M., Gaál Zs. A., Molnár M.: Electorphysiological study of intentional forgetting, International Journal of Psychophysiology, 77, 257., 2010
Benyovszky M., Boha R., , Gaál Zs. A., Tóth B., Molnár M.: Age dependent correlation between the CNV amplitude and heart rate change, International Journal of Psychophysiology, 77, 239., 2010
Boha R., Tóth B., Gaál Zs. A., Benyovszky M., Molnár M.: Age-related correlates of mental arithmetic performance: Changes of EEG-spectra, complexity measures and network characteristics, International Journal of Psychophysiology, 77, 239., 2010
Hidasi Z., Czigler B., Molnár M.: Approaching cognitive networks with dynamic EEG method in Alzheimer’s disease, International Journal of Psychophysiology, 77, 263., 2010
Gaál Zs. A., Boha R., Tóth B., Molnár M.: Aging effect in an emotional probability task, International Journal of Psychophysiology, 77, 257., 2010
Tóth B., Boha R., Kormann E., Gaál Zs. A., Kónya A., Molnár M.: Az emlékezeti neurokognitív hálózat életkorfüggő változása, Pszichológia 32,1, 37-52., 2012
Molnár M., Tóth B., Boha R., Gaál Zs. A.: Érzelmek hatása a válaszgátlásra - Életkori sajátosságok elektrofiziológiai adatok tükrében, Pszichológia 32,1, 19-36., 2012
Tóth, B., Boha, R., Posfai , M., Gaál, Zs. A., Kónya, A., Stam, C. J., Molnár, M.: EEG synchroniza tion characteristics of functional connectivity and complex network properties of memory maintenance in the delta and theta frequency bands, International Journal of Psychophysiology, 83, 399–402., 2012
Boha Roland, Tóth Brigitta, Gaál Zsófia Anna, Kardos Zsófia, File Bálint, Molnár Márk: Számolási teljesítmény spektrális, fázisszinkronizációs és gráfelméleti EEG-jellemzői, IDEGGYÓGYÁSZATI SZEMLE 66: (5-6) 175-183, 2013
File B, Toth B, Kardos Z, Boha R, Molnar M: SOURCE LEVEL BASED INVESTIGATION OF AGE-RELATED CHANGES IN RESTING STATE FUNCTIONAL CONNECTIVITY, PSYCHOPHYSIOLOGY 50: (1) S25, 2013
File B, Tóth B, Boha R, Hidasi Z, Gaál Zs A, Stam C J, Molnár M: Longitudinal study of resting state functional network characteristics in mild cognitive impairment, In: Society for Psychophysiological Research. 52nd Annual Meeting . New Orleans, USA. 2012.09.19-2012.09.23. Kiadvány: 2012. pp. ", 2012

 

Projekt eseményei

 
2012-05-08 09:21:09
Résztvevők változása
2012-02-10 11:50:38
Résztvevők változása
2011-06-21 12:38:48
Résztvevők változása
2010-06-29 15:20:32
Résztvevők változása
vissza »