A pénzügyi gondolkodás története (a korai századoktól napjainkig)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
77769
típus K
Vezető kutató Bekker Zsuzsa
magyar cím A pénzügyi gondolkodás története (a korai századoktól napjainkig)
Angol cím The History of Finance and Money (from the early centuries to contemporary thought)
magyar kulcsszavak pénzelmélet, elmélettörténet, gazdaságpolitika
angol kulcsszavak theories of money, finance, policy orientations
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Gazdaságelmélet
zsűri Gazdaság
Kutatóhely _KTK / Közgazdasági Elméletek Története Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Hild Márta
Horváth László
Madarász Aladár
projekt kezdete 2009-07-01
projekt vége 2014-06-30
aktuális összeg (MFt) 10.600
FTE (kutatóév egyenérték) 7.65
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Elméletek Története tanszék kutatómunkájának legfontosabb eredményeit több éve két sorozat keretében tesszük közzé.
1. A „Gazdaságelméleti Olvasmányok” sorozat unikális jellegű, vagy kimagasló értékűnek tekinthető szemelvényeket tartalmazó szöveggyűjteményekből áll. Az eredeti szövegeket tanulmányok, szerzői arcélek és átgondoltan válogatott, terjedelmes bibliográfiák egészítik ki. (Referenciakötetek: Alapművek, alapirányzatok, Aula., 2000, Magyar közgazdasági gondolkodás, Aula 2002.)
2. A „Magyar Közgazdasági Klasszikusok” sorozat a legfontosabb magyar szerzők kimagasló értékű műveit adja közre, a szerzők életművét feldolgozó és elemző tanulmányok kíséretében. (2001 és 2008 között 9 kötet jelent meg.)
Jelen pályázat mindkét sorozat munkálataihoz kapcsolódik.
A Gazdaságelméleti Olvasmányok sorozat keretében a pályázat révén az oktatásban régóta nélkülözött Pénzelméletek kötet előmunkálatait kívánjuk elvégezni.
A Magyar Közgazdasági Klasszikusok sorozatban két kötet anyagának előkészítésén dolgoznánk: (i) a korai magyar pénzügyi gondolkodás történetének kutatói feltárását végeznénk el, és (ii) a 20. század elejének gazdaság- és pénzügypolitikai koncepcióit tárgyaló magyar irodalom legfontosabb szerzőinek szövegeiből készítenénk elő egy kötetet.
angol összefoglaló
Two book series seemed to be the framework for the work of the Department of the History of Economic Thought at the Budapest University of Economics in recent years:
1. Readings in Economic Theory: it comprised textes of international theoretical importance both from main-stream and non-mainstrem economics. The volumes included, in addition to original textes, analytical studies on authors and intellectual developments. (References: Alapművek, alapirányzatok [Main works, basic tendencies], Aula, 2000; Magyar közgazdasági gondolkodás [Hungarian Economic Thought], Aula, 2002).
2. Hungarian Classics in Economics: it published the works of outstanding Hungarian authors, together with analytical studies on their findings and performance. (Between 2001 and 2008 9 volumes were published.)
This project continues the preparation of both series. Within the framework of the Readings in Economic Theory the much needed volume of Theories on Money would be prepared, following the structural setup of previous volumes.
In the other series, the preparation of two new volumes are under way: (i) the history of financial thought in the 18th and 19th centuries in Hungary and (ii) the development policy concepts of main Hungarian authors at the beginning of 20th century.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Egyetemes pénzelmélet - a pénzelmélet nagy korszakváltásai nem azonosak a szokásosan taglalt paradigmaváltásokkal, a pénzelmélet kiemelkedő személyiségei nem szükségszerűen azonosak a közgazdasági elméletek történetében tárgyalt nagy „rendszeralkotókkal”. (pl. Hume, Thornton, Wicksell és mások); - a pénzelmélet korai megjelenése, s ebben a filozófusok szerepe (Arisztotelész, Hume, Locke stb), a mennyiségi pénzelmélet igen korai megjelenése (16–17. szd.); - ma is élő problémák korai kikristályosodása, azok tárgyalása a korai irodalomban a korszerűség akkori szintjén. - az adósság-problematika történetét feldolgozó tanulmány Magyar pénzügyi gondolkodás 18–19. század: felzárkóztató, döntően ismeretterjesztő, vagy adaptációs irodalom jellemezte az időszakot 20. század: széleskörű elméleti tájékozottság, kreatív adaptáció, nemzetközi elméleti szinten azonban nem ujjító. Német irodalom hatása
kutatási eredmények (angolul)
International monetary theory - The most important changes in monetary theory did not coincide in time with the usual time sequences of economic doctrines. The most outstanding representatives of monetary theories are not necessariliy identical with the great system-builders. (i.e. Hume, Thorton, Wicksell and others.) - the very early apparences of composite monetary theories are striking, the role of philosophers are overwhelming (Aristotle, Hume, Lock etc.) The quantity theory of money appears at the 16th, 17th century -monetary and fiscal problems similar to that of our age have appeared and been widely discussed in the early literature, using arguments familiar to the present discussions Hungarian monetary thought 18-19th century: basically descriptive, surveying existing literatue, aiming at solving of Hungarian economic problems 20th century: good theoretical knowledge, innovative application of ideas, though not creative from theoretival point of view. The impact of German literature.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=77769
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Madarász Aladár: A láthatatlan kéz - szemelvények egymetafora történetéből, Közgazdasági Szemle, július augusztus, 2014
Bekker Zsuzsa: Nagy elődeink- "ezüst pillanatok" a Kárpát-medencei közgazdasági gondolkodás történetéből, BCE, Kárpát medencei Közgazdasági Konferencia 2014 január 23., 2014
Szepesi György: "Óriások párbaja". Milton Friedman és J.M. Keynes vitája, Közgazdasági Szemle, júnus, 2013
Király Júlia: A monetáris politika szerepe Friedman alapműveiben, BCE Friedman konferencia Magyar Tudomány ünnepe, november 20., 2012
Madarász Aladár: Ki az első monetarista?, BCE, Friedman- konferencia, Magyar Tudomány ünnepe, november 20, 2012
Hild Márta: Milton Friedman és a közgazdasági metodológia, BCE, Friedman- konferencia, Magyar Tudomány ünnepe, november 20., 2012
Ricz Judit: "Több szabadságot, kevesebb kormányzati beavatkozást", BCE, Friedman- konferencia, Magyar Tudomány ünnepe, november 20, 2012
Kürthy Gábor: Az exogén pénzmennyiségen alapuló tanítások bírálata, BCE, Friedman- konferencia, Magyar Tudomány ünnepe, november 20, 2012
Horváth László: Az endogénpénz-elmélet- újrafogalmazva, BCE, Friedman- konferencia, Magyar Tudomány ünnepe, november 20, 2012
Madarász Aladár: Adósság, pénz és szabadság, Közgazdasági Szemle, LI X. évf., május, 457˗507. o., 2012
Horváth László: Endogénpénz-elmélet: múlt és jelen, BCE Közgazdaságtudományi Kar évi konferenciája, 2012. április 26., 2012
Szepesi György: A „dollár tánca” a XXI. században, Közgazdaságtudományi Kar évi konferenciája, 2012. április 26., 2012
Hild Márta: Viták Heller Farkas és Navratil Ákos között – Közgazdasági rendszerek konfrontációja, eltérő közelítésmódok az érték-, pénz- és hitelelmélet terén, „Útkeresés és növekedés” BGF konferencia, Magyar Tudomány Ünnepe, 2011
Ricz Judit: Milton Friedman és a monetarizmus évszázada. Csak a pénz számít?, Közgazdasági Szemle, 2012
Szepesi György: Mit hagyott ránk a száz éve született géniusz?, Figyelő online 2012.12.24, 2012
vissza »