Új szintézismódszerek kidolgozása és alkalmazása célzott hatásterületen aktív heterociklusos molekulák szintézisére  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
77784
típus NK
Vezető kutató Hajós György
magyar cím Új szintézismódszerek kidolgozása és alkalmazása célzott hatásterületen aktív heterociklusos molekulák szintézisére
Angol cím Elaboration and application of new synthetic methodologies for the synthesis of heterocyclic molecules of aimed biological activity
magyar kulcsszavak gyűrűzárás, átrendeződés, szelektivitás, nukleofil karbén, flash vákuum pirolízis, keresztkapcsolás, organokatalízis, fluoros fázisjelzés, ab initio számítás, multidrog-rezisztencia
angol kulcsszavak ring closure, rearrangement, selectivity, nucleophilic carbene, flash vacuum pyrolysis, cross coupling, organocatalysis, fluorous tags, ab initio calculation, multidrug resistance
megadott besorolás
Szerves-, biomolekuláris- és gyógyszerkémia (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)80 %
Ortelius tudományág: Szerves kémia
Analitikai kémia (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)10 %
Ortelius tudományág: Spektrokémia
Általános biokémia és anyagcsere (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)10 %
Ortelius tudományág: Metabolizmus
zsűri Kémia 2
Kutatóhely Szerves Kémiai Intézet (HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Gömöry Ágnes
Horváth Dániel Vajk
Jakus Judit
Jemnitz Katalin
Lejtoviczné Egyed Orsolya
Lois Isabella
Mehdi Hasan
Palkó Roberta
Pápai Imre
Riedl Zsuzsanna
Rokob Tibor András
Soós Tibor
Szigeti Marianna
Takács Daniella
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2012-09-30
aktuális összeg (MFt) 90.000
FTE (kutatóév egyenérték) 20.75
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A jelen projekt elsődleges célja egy sokoldalú program megvalósítása, melynek segítségével kiválasztott biológiai területen aktív heterociklusos molekulák előállítása válik lehetővé. Előzetes vizsgálatok azt jelzik, hogy a tanulmányozandó vegyülettípusokkal kapcsolatban a legigéretesebb biológiai terület a multidrog-rezisztencia (MDR) gátlása. Főként a daganatos betegségek kezelésénél lép fel nagy igény újabb, ilyen hatású vegyületek felismerésére. A program kiemelt vonása az, hogy korábban nem ismert típusú vegyületek előállítását tervezi új módszerek felhasználásával. Fontos részei a munkatervnek a palladium-katalizált új módszerek alkalmazása, nukleofil karbének felhasználása, átalakítások végrehajtása különleges körülmények között (pl. extrém alacsony vagy magas hőmérséklet), organokatalitikus átalakítások kivitelezése, fluoros technika felhasználása az elválasztásoknál. A szintézisek sikeréhez lényegesen hozzájárul három berendezés tervezett beszerzése: egy flash-vákuum pirolízis berendezés (ez Magyarországon az első lenne), mikroreaktor és kriosztát. A program magába foglalja továbbá a szintetizált új vegyületek alapos műszeres szerkezetvizsgálatát, valamint a kísérletileg észlelt átalakulások elméleti értelmezését. A biológiai hatásvizsgálat terén az MDR-gátlás tesztelését is a program keretében végezzük, ugyanakkor más várt effektusok értékelését (pl. interkalációs sajátság, inverz transzkriptáz gátlás, stb.) az EU-n belül a folyó COST program keretében hajtjuk végre. Mindezen tevékenység elvégzése céljából egy sokoldalú, megfelelő háttérrel rendelkező, komplex munkacsoport áll rendelkezésre.
angol összefoglaló
The aim of the present project is to establish a multisided activity in order to synthesize and to recognize new heterocyclic compounds with activity in selected biological areas. Preliminary studies indicated that the most promising biological property with the heterocyclic compounds to be studied is the multidrug-resistance (MDR) inhibition. There is high desire for new active compounds in this area first of all in tumor treatment. The specific feature of this program is to launch new methodologies in the chemical synthesis allowing the access to new and unprecedented heterocyclic structures. Thus, syntheses involving palladium catalyzed new methodologies, application of nucleophilic carbenes, use of special conditions (e.g. extreme low or high temperatures), accomplishment of organocatalytic transformation, separations by using fluorous compounds are the most important parts of the work plan. Installment of a flash vacuum pyrolytic equipment (the first in Hungary), application of a synthetizer microreactor and a kryostat will substantially contribute to realization of the synthetic plan. The activity, furthermore, would involve sophisticated instrumental structure elucidation work as well as theoretical interpretation of the experienced transformations. Screening of the new compounds for MDR modification is also substantial part of the project and would be carried out by the team, whereas accomplishment of biological evaluations of other expected effects (e.g. intercalation properties, inverse transcriptase inhibition, etc.) is foreseen in the frame of COST cooperation within the European Union. For accomplishment of these activities, an extended and complex team with appropriate expertise is at disposal.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Pályázati kutatásunk alapvető célja az volt, hogy néhány, a legutóbbi időkben felismert új szintézis-lehetőséget laboratóriumunkban meghonosítsunk, saját magunk új módszereket dolgozzunk ki, és mindezek segítségével felfedező kutatásokat végezzünk kiemelten fontos területen ható biológiailag aktív molekulák megtalálására és szintézisére. Beszámolhatunk arról, hogy palládium-katalizált C-C és C-N keresztkapcsolások segítségével új gyűrűvázakhoz jutottunk, és alapvető új átalakulásokat kezdeményeztünk az organokatalízis és fluoros technika területén. Módszereink segítségével főként a multidrog-rezisztenciát gátló vegyületek családjában értünk el figyelemre méltó eredményt. Kimutattuk, hogy néhány újszerűen szubsztituált fenotiazin-származék hatása meghaladja a kontrollként vizsgált verapamil hatását. A rezisztencia gátlása különösen a mikróbás fertőzések és tumoros betegségek leküzdésében kiemelt jelentőségű. A leghatékonyabb származékokat egy jövőbeli gyógyszerfejlesztés lead-molekulájaként tekintjük. Munkánk elvégzésébe nagy számban vontunk be graduális és posztgraduális hallgatókat. A kutatási eredményekből 7 PhD értekezés született, ezek közül 4 már sikeres védésre került, emellett két egyetemi záródolgozat is elkészült. Munkánk tudományos értékét a megjelent 18 közlemény fémjelzi, összesített hatástényezőjük 57.5.
kutatási eredmények (angolul)
The basic aim of the present project activity was to establish recently recognized new synthetic methodologies in our laboratory, to elaborate new procedures, and to apply these novel approaches for identification and synthesis of compounds exhibiting biological activity in important areas of drug research. It is to be emphasized that application of palladium-catalyzed C-C and C-N cross coupling reactions allowed the synthesis of new ring systems, whereas basically new transformations have been initiated in the areas of organocatalysis and fluorous techniques.. The new methods provided the most outstanding reaults in the area of multidrug resistance inhibition. Results of some phenothiazines with unusual substitution pattern exceeded the effect of verapamil used as a reference compound. Resistance inhibition is of primary importance in treatment of microbial infections and tumor diseases. Those synthesized compounds exhibiting the highest effectivity can be regarded as lead compounds for the future drug development. Great number of MSc and PhD students were involved into accomplishment of the project. Seven PhD dissertations were born, four of these have already been successfully defended and, furthermore, two master theses have also been finalized. The scientific value of the research activity is coined by the 18 scientific publications with a cumulative impact factor of 57.5.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=77784
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gitte Van Baelen, Steven Hostyn, Liene Dhooghe, Pál Tapolcsányi, Péter Mátyus, Guy Lemière, Roger Dommisse, Marcel Kaiser, Reto Brun, Paul Cos, Louis Maes, György Hajós, Zsuzsanna Riedl, Ildikó Nagy, Bert U. W. Maes, Luc Pieters: Structure–activity relationship of antiparasitic and cytotoxic indoloquinoline alkaloids, and their tricyclic and bicyclic analogues, Bioorganic & Medicinal Chemistry 17, 7209–7217, 2009
László Filák, Betül Tekiner-Gulbas, Zsuzsanna Riedl, Gyöngyvér Ágnes Vaskó, Orsolya Egyed, Ismail Yalçin, Esin Aki-Sener and György Hajós,: Ring Expansion of N-Aminobenzothiazolium Salts to Benzothiazines and Benzothiadiazines, Acta Chim. Slov. 56, 622–628, 2009
Gábor Erős, Hasan Mehdi, Imre Pápai, Tibor András Rokob, Péter Király, Gábor Tárkányi and Tibor Soós: Expanding the Scope of Metal-Free Catalytic Hydrogenation through Frustrated Lewis Pair Design, Angew. Chem. Int., 49, 6559, 2010
Daniella Takács, Péter Király, Ildikó Nagy, Petra Bombicz, Orsolya Egyed, Zsuzsanna Riedl, György Hajós: Formation of a New Ring System: Tetrazolo[5,1-f][1,2]azaborinin, J. Organometallic Chem., 695, 2673-2678, 2010
Szilárd Varga, Gergely Jakab, László Drahos, Tamás Holczbauer, Mátyás Czugler, and Tibor Soós: Double Diastereocontrol in Bifunctional Thiourea Organocatalysis: Iterative Michael–Michael–Henry Sequence Regulated by the Configuration of Chiral Catalysts, Organic Letters, 13 (20), 5416–5419., 2011
Roberta Palkó, Orsolya Egyed, Zsuzsanna Riedl, Tibor András Rokob, Görgy Hajós: Rearrangement of aryl- and benzylthiPyridinium imides with participation of a methyl substituent., J. Org. Chem., 76, 9362–9369, 2011
Gábor Erős,Krisztina Nagy,Hasan Mehdi,Imre Pápai,Péter Nagy,Péter Király,Gábor Tárkányi,Tibor Soós: Catalytic Hydrogenation with Frustrated Lewis Pairs: Selectivity Achieved by Size-Exclusion Design of Lewis Acids, Chem. Eur. J. DOI: 10.1002/chem.201102438, 2011
Daniella Takács, Pedro Cerca, Ana Martins, Zsuzsanna Riedl, György Hajós, József Molnár, Miguel Viveiros, Isabel Couto, Leonard Amaral: Evaluation of Forty New Phenothiazine Derivatives for Activity Against Intrinsic Efflux Pump Systems of Reference Escherichia coli, Salmonella Enteritidis, Enterococcus, In Vivo, 25 (5) 719-724, 2011
József Balog, Zsuzsanna Riedl, György Hajós, Zsombor Miskolczy, László Biczók: New fluorescent isoquinoline derivatives. Tetr. Lett., 52, 5264–5266 (2011)., Tetr. Lett., 52, 5264–5266, 2011
Roberta Palkó, Zsuzsanna Riedl, Sándor Sólyom, István Pallagi, Tibor András Rokob, Orsolya Egyed György Hajós: Synthesis and Transformations of Novel Benzo[c]furans, Heterocycles, 83 (3), 591-607, 2011
György Hajós, Katalin Jemnitz, Zsuzsanna Riedl, Daniella Takács, Zsuzsa Veres: Heterocyclic Compounds as MDR Modulators, Lett. Drug Des. Discov., 8 (2), 102-113, 2011
Diána Marosvölgyi-Haskó, Attila Takács, Zsuzsanna Riedl, László Kollár: High-yielding synthesis of 1-isoindolinone derivatives via palladium-catalyzed cycloaminocarbonylation, Tetrahedron 67, 1036-1040, 2011
Tibor Soós: Design of frustrated Lewis pair catalysts for metal-free and selective hydrogenation, Pure and Applied Chemistry, 83, 667. IF 2.289, 2011
Daniella Takács, Ildikó Nagy, Petra Bombicz, Orsolya Egyed, Katalin Jemnitz, Zsuzsanna Riedl, József Molnár, Leonard Amaral, and György Hajós: Novel alkenyl, alkyl, and hydoxyalkylphenothiazines as MDR modulators, Bioorg. Med. Chem., 20, 4258-70 (2012)., 2012
Bharatkumar Chandrashekhar Dixit, József Balog, Zsuzsanna Riedl, László Drahos, and György Hajós: Efficient new approach for the synthesis of 3H-pyrrolo[2,3-c]isoquinoline derivatives., Tetrahedron, 68, 3560-65 (2012), 2012
József Balog, Zsuzsanna Riedl, György Hajós,* Zsombor Miskolczy, and László Biczók: Novel fluorescent isoquinoline derivatives obtained via Buchwald-Hartwig coupling of 3-isoquinolineamines., Arkivoc, 2012 (v), 109-119., 2012
Paola L. Lucero, Walter J. Peláez, Zsuzsanna Riedl, György Hajós, Elizabeth L. Moyano, and Gloria I. Yranzo: Flash vacuum pyrolysis of azolylacroleins and azolylbutadienyls, Tetrahedron 68, 1299-1305 (2012)., 2012
Daniella Takács, Orsolya Egyed, László Drahos, Zsuzsanna Riedl, and György Hajós:: A new Synthetic Approach to Phenothiazin-2-amines, Tetr. Lett., 53, 5585-5588 (2012)., 2012
Filák László: Kondenzált azolokat eredményező új gyűrűzárások, ELTE TTK PhD disszertáció, 2009
Palkó Roberta: Gyűrűtranszformációk és átrendeződések kéntartalmú ikerionos piridinszármazékok körében, ELTE TTK PhD disszertáció, 2009
Mehdi Hasan: Zöld katalitikus rendszerek vizsgálata és alkalmazása, ELTE TTK PhD disszertáció, 2009
Erős Gábor: KATALITIKUS HIDROGÉNEZÉS FRUSZTRÁLT LEWIS SAV-BÁZIS PÁROKKAL, ELTE TTK PhD disszertáció, 2012
Urvölgyi Mónika: Pozitív töltésű heteroaromás gyűrűvázak átalakítása palládium-katalizált reakciókkal, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2012
Verner Erika: Piridinvázú új nukleofil karbének szintézise és reakciókészségének vizsgálata, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémiai Technológia Tanszék, 2012
Varga Szilárd: Szerkezet és reaktivitás a cinkona alapú bifunkcionális organokatalízisben, ELTE TTK PhD disszertáció, 2012
Zsuzsanna Riedl: Zwitterionic heterocyclic compounds as valuable building blocks, German-French-Hungarian Congress in Organic and Biomolecular Chemistry, Budapest, 2009
György Hajós, Zsuzsanna Riedl: Neue Ringschlussreaktionen und Ringtransformationen von 2-Benzylbenzothiazolen, Imminiumsalz Tagung 8, Bartholomä, Germany, 2009
György Hajós, Zsuzsanna Riedl, Roberta Palko: New Zwitterionic Pyridine Derivatives as valuable starting materials for rearrangements, 22. International Congress on Heterocyclic Chemistry, St. John's, Canada, 2009
Filák László: Synthesis of a new group of MDR-inhibitory phenothiazines, 13. Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Bled, Slovenia, 2009
Gábor Erős, Hasan Mehdi, Tibor Soós: Synthesis and use of frustrated Lewis acid-base pairs, 16th European Symposium on Organic Chemistry , Prága, Csehország, 2009. július 12 - 16., 2009
Varga Szilárd, Jakab Gergely, Soós Tibor: Selectivity Studies in Bifunctional Organocatalysis, 16th European Symposium on Organic Chemistry, Prága 2009. július 12 - 16., 2009
Orsolya Lejtoviczné Egyed, Péter Király, Daniella Takács, Petra Bombicz, Zsuzsanna Riedl, György Hajós: Multinuclear Solution and Solid-State NMR Investigation of Heterocycles Incorporating a B-N Bond, EUROMAR, July 4-9, Florence, Italy, 2010
György Hajós: Diverse world of heterocyclic chemical structure of MDR modulators, Heraeus Seminar "Transport across membranes: Multiple drug resistance, mechanisms and new tools" (04.-10. Juli) Jacobs University Bremen, 2010
Balog József, Riedl Zsuzsanna, Biczók László, Hajós György: ÚJ IZOKINOLIN-SZÁRMAZÉKOK SZINTÉZISE PALLÁDIUM -KATALIZÁLT REAKCIÓKKAL, MTA KK, Kutatóközponti Tudományos Napok, november 23-25., 2010
Zsuzsanna Riedl, Roberta Ferenczi-Palkó, Orsolya Egyed, and György Hajós: Versatile transformations of Zwitterionic Pyridine Derivatives, XXIVth European Colloquium on Heterocyclic Chemistry,Bécs, Ausztria, augusztus 23-27., 2010
Balog József, Riedl Zsuzsanna, Biczók László, Hajós György: ÚJ FLUORESZCENS IZOKINOLIN-SZÁRMAZÉKOK SZINTÉZISE, MKE Vegyészkonferencia, Hajdúszoboszló, június 30. - július 2., 2010
Gábor Erős, Hasan Mehdi, Krisztina Nagy, Tibor Soós: Expanding the Scope of Metal-Free Catalytic Hydrogenation through Frustrated Lewis Pair Design, 18th Conference on Organic Synthesis, Bergen, Norvégia, 2010. augusztus 1 - 6., 2010
Gábor Erős, Hasan Mehdi, Krisztina Nagy, Tibor Soós: Selective Metal-Free Catalytic Hydrogenation of Quinolines Employing Lewis Acids with Size-Exclusion Design, 17th European Symposium on Organic Chemistry, Kréta, Görögország, 2011. július 10 - 15., 2010
Varga Szilárd, Jakab Gergely, Soós Tibor: Development of Iterative Organocatalytic Reactions, 18th International Conference on Organic Synthesis, Bergen 2010. augusztus 1 - 6., 2010
Gábor Erős, Hasan Mehdi, Imre Pápai, Tibor András Rokob, Péter Király, Gábor Tárkányi, Tibor Soós: Tuning Frustration towards Higher Applicability in Metal-free Hydrogenation Reactions, 3rd EuCheMS Chemistry Congress, Nürnberg, Németország, 2010. augusztus 29 - szeptember 2., 2010
György Hajós: Electrocyclic Ring Opening as a tool for synthesis of a new group of effective MDR inhibitors, Medicinal Chemistry: Today and in the 21st Century. Copenhagen, 19-20th, May, 2011
György Hajós: Neue Umlagerungen mit 2-Sulfanyl-pyridinium-imidaten, 10. Iminiumsalztagung 12.- 15.-September 2011 Bartholomä, Germany, 2011
Gy. Hajós, R. Ferenczi-Palkó, and Zs. Riedl: Novel Ring Transformations starting from 2-Arylthio-6-Methylpyridinium imides, 23rd International Conference on Heterocyclic Chemistry, Glasgow, U.K., 2011
Kardos György, Soós Tibor: The Reliability of Imobilized Chincona Based Squaric Amide organocatalyst both in Batch and Flow Reactions, 17th European Symposium on Organic Chemistry, Kréta, Görögország, 2011. július 10 - 15., 2011
Varga Szilárd, Jakab Gergely, Soós Tibor: Organocatalytic Synthesis of Complex Cyclic Compounds, 14th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Podbanske 2011. június 26 - 29., 2011
Varga Szilárd, Jakab Gergely, Soós Tibor: Szelektivitásvizsgálatok az organokatalízisben, XII. Kémia Doktori Iskola, Mátraháza, 2009. április 20., 2009
Varga Szilárd, Jakab Gergely, Soós Tibor: Szelektivitásvizsgálatok az organokatalízisben, Heterociklusos Munkabizottság ülése, Balatonszemes, 2009. május 21., 2009
Varga Szilárd, Jakab Gergely, Soós Tibor: Majdnem enzim? Enantiospecifikus felismerés az organokatalízisben, MTA Kémiai Kutatóközpont Kutatóközponti Tudományos Napok, Budapest, 2009. november 24., 2009
Mehdi Hasan: Zöld katalitikus rendszerek vizsgálata és alkalmazása, MTA KK BKI, Szerves Kémiai Szeminárium, 2009. október 19., 2009
Mehdi Hasan: Problémák és megoldások egy gyógyszermolekula szintézise során, MTA KK BKI, Szerves Kémiai Szeminárium, 2009. október 19., 2009
Takács Daniella, Nagy Ildikó, Riedl Zsuzsanna, György Hajós: Új fentiazin származékok szintézise Pd-katalizis alkalmazásával, MTA Heterociklusos Kémiai Munkabizottság, Balatonszemes, 2009
Erős Gábor, Mehdi Hasan, Fegyverneki Dániel, Soós Tibor: Szelektív hidrogénezés frusztrált Lewis sav-bázis rendszerrel, MTA Kémiai Kutatóközpont Kutatóközponti Tudományos Napok, Budapest, 2009. november 24., 2009
Riedl Zsuzsanna: Ikerionok a természetben és a szintetikus szerves kémiában, BME Doktoráns szeminárium, 2010
Erős Gábor, Soós Tibor: Szelektív hidrogénezés frusztrált Lewis sav-bázis rendszerrel, XIII. Kémia Doktori Iskola, Balatonkenese, 2010. április 22., 2010
Egyed Orsolya, Király Péter, Takács Daniella, Nagy Ildikó, Bombicz Petra, Riedl Zsuzsanna, Hajós György: OLDAT ÉS SZILÁRD FÁZISÚ NMR MÓDSZEREK KOMBINÁLT ALKALMAZÁSA BÓRTARTALMÚ HETEROCIKLUSOS VEGYÜLET VIZSGÁLATÁBAN, MTA/MKE NMR Munkabizottsági ülés, december 13., Budapest, 2010
Király Péter, Erős Gábor, Takács Daniella, Nagy Ildikó, Nagy Krisztina,Mehdi Hasan, Bombicz Petra, Riedl Zsuzsanna, Hajós György, Soós Tibor, Egyed Orsolya, Tárkányi Gábor: MÉRÉSTECHNIKAI KIHÍVÁSOK A 10B- ÉS 11B-NMR SPEKTROSZKÓPIÁBAN, MTA/MKE NMR Munkabizottsági ülés, december 13., Budapest, 2010
Egyed Orsolya, Király Péter, Takács Daniella, Nagy Ildikó, Bombicz Petra, Riedl Zsuzsanna, Hajós György: Új tetrazolo-azaborinin származékok multinukleáris oldat- és szilárd-fázisú NMR vizsgálata, MTA KK Kutatóközponti Tudományos Napok, november 23-25., Budapest, 2010
Erős Gábor, Mehdi Hasan, Nagy Krisztina, Soós Tibor: Szelektív hidrogénezés frusztrált Lewis sav-bázis rendszerrel, Heterociklusos Kémiai Munkabizottság ülése, Balatonszemes, 2010. május 19., 2010
György Hajós: Heterocyclics as good sources of anti-TB drugs, European Science Foundation Workshop, Lisbon, 1-3 December, 2010
Kardos György, Soós Tibor: Az organokatalízis ipari alkalmazhatóságának akadályai és megoldási lehetőségek, Heterociklusos Munkabizottság ülése, Balatonszemes, 2010. május 20., 2010
Mehdi Hasan: Ionos folyadékok, MTA KK BKI, Szerves Kémiai Szeminárium, 2010. február 15., 2010
Erős Gábor, Mehdi Hasan, Nagy Krisztina, Pápai Imre, Rokob András, Király Péter, Soós Tibor: Méret-kizárosos elv alkalmazása a frusztrált Lewis pár katalizátorok fejlesztésénél, Elméleti Szerves Kémiai Munkabizottság ülése, Budapest, 2010. november 29., 2010
Varga Szilárd, Jakab Gergely, Soós Tibor: Iteratív organokatalitikus reakciók fejlesztése, Heterociklusos Munkabizottság ülése, Balatonszemes, 2010. május 20., 2010
Erős Gábor, Nagy Krisztina, Mehdi Hasan, Pápai Imre, Nagy Péter, Király Péter, Tárkányi Gábor, Soós Tibor: Méret-kizárásos elv alkalmazása a frusztrált Lewis-párok kémiájában, MTA Kémiai Kutatóközpont Kutatóközponti Tudományos Napok, Budapest, 2010. november 23., 2010
Varga Szilárd, Jakab Gergely, Soós Tibor: Enantiospecifikus felismerés az organokatalízisben, XII. Kémia Doktori Iskola, Balatonkenese, 2010. április 23., 2010
Takács Daniella, Jemnitz Katalin, Riedl Zsuzsanna, Hajós György: ÚJ FENTIAZIN SZÁRMAZÉKOK SZINTÉZISE Pd-KATALÍZIS ALKALMAZÁSÁVAL, MTA KK Doktori Iskola szimpózium, április 21-23., 2010
Gábor Erős, Krisztina Nagy, Hasan Mehdi, Imre Pápai, Tibor András Rokob, Péter Király, Gábor Tárkányi, Tibor Soós: Tuning Frustration towards Applicability in Metal-free Hydrogenation Reactions, 14th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Podbanske, Szlovákia, 2011. június 26 - 29., 2011
Varga Szilárd, Jakab Gergely, Dósa Zsolt, Holczbauer Tamás, Czugler Mátyás, Soós Tibor: Organokatalízistől a kristáytervezésig, Heterociklusos Munkabizottság ülése, Balatonszemes, 2011. szeptember 27., 2011

 

Projekt eseményei

 
2012-01-03 10:14:48
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Biomolekuláris Kémiai Intézet (MTA Kémiai Kutatóközpont), Új kutatóhely: Szerves Kémiai Intézet (MTA Kémiai Kutatóközpont).
2010-09-13 14:46:41
Résztvevők változása
vissza »