Gamma kitörések dinamikai vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
77795
típus K
Vezető kutató Balázs Lajos György
magyar cím Gamma kitörések dinamikai vizsgálata
Angol cím Dynamical study of Gamma-Ray Bursts
magyar kulcsszavak Gamma kitörések, fenomenológia, szupernovák, kozmológia, fénygörbék, statisztikai módszerek
angol kulcsszavak Gamma-Ray Bursts, Phenomenology, Supernovae, Cosmology, Light curves, Statisical methods
megadott besorolás
Csillagászat (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Csillagászat
zsűri Fizika
Kutatóhely Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
résztvevők Bagoly Zsolt
Horváth István
Kóbori József
Mészáros Attila
Mészáros Péter
Tusnády Gábor
Veres Péter
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2013-12-31
aktuális összeg (MFt) 15.021
FTE (kutatóév egyenérték) 13.55
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Csoportunk eddigi eredményei közt megemlítjük a rövid és a közepes időtartamú gamma kitörések égi szögeloszlásában kimutatott anizotrópiát és egy új módszert a kitörések vöröseltolódás becslésére csak a gamma spektrumot használva. Statisztikai módszerekkel igazoltuk egy harmadik, időtartam szerint közepes GRB csoport létezését. Bizonyítékokat adtunk arra, hogy összefüggés van a korai csillagkeletkezési ráta és a hosszú kitörések gyakorisága között. A kitűzött kutatási tervünk szerint több hullámhosszon (gamma, Röntgen és optikai) fogjuk vizsgálni a Swift és a Fermi műhold adatait. Konkrétan:

-diszkrimináns analízis használata a sötét GRB-k elemzésére

-Röntgen és gamma hullámhosszok közti korreláció keresése, mely összefüggést teremthet a kitörések belső motorja és környezet tulajdonságai között

-survival analízis használata a V vizuális fényességek torzítatlan becslésére

-alcsoportok keresése, valamint a fizikai eredetük tisztázása

-a kitörések alkalmazása a kozmológiában: összefüggések keresése a kozmikus anyagfajtákkal

-fénygörbék készítése Swift és Fermi (GLAST) adatok alapján, valamint a kibocsátó rendszerbe transzformált fénygörbe-katalógus elkészítése

-a nanolencsézés lenyomatainak keresése a kitörések fénygörbéiben

-az utófényben a kollimált kibocsátás nyomának keresése Röntgen tartományban
angol összefoglaló
We have proven the anisotropy in the angular distribution of the short and intermediate duration GRBs and provided a method for estimating the redshift of the long and bright GRBs by making use only of their gamma ray spectra. Using new statistical methods we confirmed the existence of a separate group of GRBs of intermediate duration. The group delivered evidence that there is a correlation between the early star formation rate and the frequency of the long GRBs. In the proposed research we will carry out multiwavelength (gamma-ray, X-ray and optical) analysis of the Swift and the Fermi data, including the following topics:

- use of discriminant analysis to study dark GRBs

- finding correlations between X-ray and gamma ray data thus connecting the surroundings of the GRB with the central engine

- use of survival analysis to obtain an unbiased distribution of the V visual brightness

- search for subgroups in the GRB samples and elucidate their physical origin

- use of GRBs for cosmology: search for correlations with cosmic matter

- producing light curves from Swift and Fermi (GLAST) data and to build a catalog of redshift corrected lightcurves in the local frames

- search for nanolensing signatures in the lightcurves of GRBs

- search for the hidden jet brakes of the afterglow that can tell us the opening angle of the jet of the GRB. This has not been reassuringly observed in X-rays

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A 77795 OTKA támogatással megjelent cikkekben közölt legfontosabb eredmények. A BATSE harmadik, közepes időtartamú csoportját a BeppoSax, a Fermi és a Swift adataiban is kimutattuk, egyben itt jelentős számú X-ray Flash-t is azonosítottunk. A hosszú és közepes csoport utófényeinél a z-eloszlása egyezik. A röntgen és optikai utófények a közepeseknél halványabbak a hosszúaknál: ezt pl. a sugárzást kibocsátó héjak vastagsága is magyarázhatja. A 283 ismert vöröseltolódású gamma-kitörés égi eloszlásában a z=2 körül egy nagyon szignifikáns csoportosulást találtunk. A BATSE kitörések esetén a rövidek és közepesek égi eloszlása szignifikánsan eltér a véletlentől. Új, hatékony háttérillesztési eljárást fejlesztettünk ki a Fermi műholdra, amely a műhold mozgásán alapul. Kimutattuk, hogy a GRB optikai fényessége a kitörés időtartamától, az energiától és a csúcs-intenzitástól függ, de nem függ a röntgen fluxustól és a gamma foton-indextől - ez a központi hajtómű energiájával függhet össze. A nagyenergiás spektrumoknál a nyalábgyorsítást domináns mágneses térrel, míg a fényes kitöréseket disszipatív fotoszféra szinkrotron sugárzásával magyaráztuk. A kitörések fluxusa és a H-oszlopsűrűsége és az utófény korrelált: ez azonos a fizikai folyamatra utal, ill. arra hogy a kitörést előtt a csillag egy hidrogén burkot dob le. A gravitációs lencsézést vizsgálva a Fermi fénygörbék esetén a szokásos lineáris technikákra csak az intenzív rövid GRB-k alkalmasak.
kutatási eredmények (angolul)
most important results We identified the BATSE's third group also in the BeppoSax, Fermi and Swift datasets. In the Swift data a significant number of the third group GRBs were identified as X-Ray Flashes. Both the long and intermediate GRBs have the same redshift distributions. The X-ray and optical afterglows are fainter for the intermediate GRBs compared with the long ones: it can be explained by the varying thicknesses of the emitting shells. In the sky distribution of 283 GRBs with known redshift a strongly significant grouping was found around z=2. The sky distributions of both the BATSE intermediate and short GRBs are significantly non-random. A new, more efficient background determination was developed for the Fermi satellite - it is based on the satellite's motion. It was shown that the optical brightness of a GRB depends on the duration, energy and peak-intensity, but does not depend on the X-ray flux and gamma-photon index. This can be connected with the central engine's energy. For the high-energy spectrum the jet-acceleration was explained by dominant magnetic field. The bright flashes were explained by the synchrotron radiation of photosphere. The flux and the H column-density are correlated for the afterglows: it suggest either the same physical procedure or a hydrogen-shell ejection before the burst. For gravitational lensing studies we have shown that only the short Fermi's lightcurves fit for the linear data processing techniques.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=77795
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Veres, P.; Mészáros, P.: Single- and Two-component Gamma-Ray Burst Spectra in the Fermi GBM-LAT Energy Range, ApJ 2012 755, 12, 2012
Horváth, István; Hakkila, Jon; Bagoly, Zsolt: Possible structure in the GRB sky distribution at redshift two, A&A, Volume 561, L12, 2014
de Ugarte Postigo, A.; Horváth, I.; Veres, P.; Bagoly, Z.; Kann, D. A.; Thöne, C. C.; Balazs, L. G.; D'Avanzo, P.; Aloy, M. A.; Foley, S.; Campana, S.; Mao, J.; Jakobsson, P.; Covino, S.; Fynbo, J. P. U.; Gorosabel, J.; Castro-Tirado, A. J.; Amati, L.; Nardini, M.: Searching for differences in Swift's intermediate GRBs, Astronomy and Astrophysics, Volume 525, A109, 2011
Horváth I; Bagoly Z; Balázs L G; de Ugarte Postigo A; Veres P; Mészáros A: Detailed Classification of Swift 's Gamma-ray Bursts, The Astrophysical Journal, Volume 713, Number 1, pp. 552-557, 2010
Veres, Péter; Zhang, Bin-Bin; Mészáros, Péter: Magnetically and Baryonically Dominated Photospheric Gamma-Ray Burst Model Fits to Fermi-LAT Observations, ApJ, 2013, 764, 94, 2013
Veres, Péter; Zhang, Bin-Bin; Mészáros, Péter: The Extremely High Peak Energy of GRB 110721A in the Context of a Dissipative Photosphere Synchrotron Emission Model, ApJL 2012, 761, L18, 2012
Grupe, Dirk; Nousek, John A.; Veres, Péter; Zhang, Bin-Bin; Gehrels, Neil: Evidence for New Relations between Gamma-Ray Burst Prompt and X-Ray Afterglow Emission from 9 Years of Swift, ApJS, Volume 209, 20, 2013
Veres, P.; Bagoly, Z.; Horváth, I.; Mészáros, A.; Balázs, L. G.: A Distinct Peak-flux Distribution of the Third Class of Gamma-ray Bursts: A Possible Signature of X-ray Flashes?, The Astrophysical Journal, Volume 725, Issue 2, pp. 1955-1964, 2010
Veres, P.; Mészáros, P.: Prospects for GeV-TeV detection of short gamma-ray bursts with extended emission, ApJ submitted, 2013
Dorottya Szécsi, Zsolt Bagoly, József Kóbori, István Horváth and Lajos G. Balázs: Direction dependent background fitting for the Fermi GBM data, Astronomy and Astrophysics, Volume 557, A8, 2013
Mészáros, A.; Řípa, J.: A curious relation between the flat cosmological model and the elliptic integral of the first kind, A&A, Volume 556, A13, 2013
J . Kóbori, Zs. Bagoly, L.G. Balázs, I. Horváth: Investigation of the connection between the intermediate gamma-ray bursts and X-ray flashes, Astronomische Nachrichten, Volume 334, Issue 9, 2013
Tello, J. C.; Castro-Tirado, A. J.; Gorosabel, J.; Pérez-Ramírez, D.; Guziy, S.; Sánchez-Ramírez, R.; Jelínek, M.; Veres, P.; Bagoly, Z.: Searching for Galactic sources in the Swift GRB catalog. Statistical analyses of the angular distributions of FREDs, Astronomy & Astrophysics, Volume 548, id.L7, 5 pp., 2012
Huja D; Mészáros A; Řípa J: A comparison of the gamma-ray bursts detected by BATSE and Swift, Astronomy and Astrophysics, Volume 504, Issue 1, pp.67-71, 2009
Řípa J; Mészáros A; Wigger C; Huja D; Hudec R; Hajdas W: Search for gamma-ray burst classes with the RHESSI satellite, and Astrophysics, Volume 498, Issue 2, 2009, pp.399-406, 2009
Mészáros, A.; Řípa, J.; Ryde, F.: Cosmological effects on the observed flux and fluence distributions of gamma-ray bursts: Are the most distant bursts in general the faintest ones?, Astronomy & Astrophysics, Volume 529, id.A55, 2011
Řípa, J.; Mészáros, A.; Veres, P.; Park, I. H.: On the Spectral Lags and Peak Counts of the Gamma-Ray Bursts Detected by the RHESSI Satellite, ApJ, 2012, 756, 44, 2012
Horváth I: Classification of BeppoSAX's gamma-ray bursts, Astrophysics and Space Science, Volume 323, Issue 1, pp.83-86, 2009
de Ugarte Postigo, A.; Campana, S.; Thöne, C. C.; D'Avanzo, P.; Sánchez-Ramírez, R.; Melandri, A.; Gorosabel, J.; Ghirlanda, G.; Veres, P.; Martín, S.; Petitpas, G.; Covino, S.; Fynbo, J. P. U.; Levan, A. J.: The obscured hyper-energetic GRB 120624B hosted by a luminous compact galaxy at z = 2.20, A&A, Volume 557, 18, 2013
Pérez-Ramírez D; de Ugarte Postigo A; Gorosabel J; Aloy M A; Jóhannesson G; Guerrero M A; Osborne J P; Page K L; Warwick, R. S.; Horváth I; Veres P; Jelínek M; Kubánek P; Guziy S; Bremer M; Winters J M; Riva A; Castro-Tirado A J: Detection of the high z GRB 080913 and its implications on progenitors and energy extraction mechanisms, Astronomy and Astrophysics, Volume 510, id.A105, 2010
Veres, P.; Frey, S.; Paragi, Z.; Gurvits, L. I.: Physical parameters of a relativistic jet at very high redshift: the case of the blazar J1430+4204, Astronomy and Astrophysics, Volume 521, id.A6, 2010
Horváth I; Veres P; Balázs L G: The Third Group of Gamma-Ray Bursts in the Swift and BATSE Data, Baltic Astronomy, Vol. 18, p. 302-304, 2009
Veres, Péter; Mészáros, Péter; Zhang, Bin-Bin: Gamma-ray burst models with general dynamics and fits to Fermi LAT bursts,, 7th Huntsville Gamma-Ray Burst Symposium, GRB 2013: paper 8 in eConf Proceedings C1304143, 2013
Balázs, L. G.; Horváth, I.; Bagoly, Z.; Kóbori, J.: Comparing the observed properties of the GRBs detected by the Fermi and Swift satellites, 7th Huntsville Gamma-Ray Burst Symposium, GRB 2013: paper 5 in eConf Proceedings C1304143, 2013
Řípa, J.; Mészáros, A.; Veres, P.; Park, I. H.: On the Properties of Spectral Lags and Peak-Count Rates of RHESSI Gamma-Ray Bursts, http://dx.doi.org/10.1051/eas/1361011, 2013
Horváth, István; Hakkila, Jon; Bagoly, Zsolt: The largest structure of the Universe, defined by Gamma-Ray Bursts, 7th Huntsville Gamma-Ray Burst Symposium, GRB 2013: paper 33 in eConf Proceedings C1304143, 2013
Bagoly, Zs., Horváth, I., Balázs, L.G., Borgonovo, L., Larsson, S., Mészáros, A., Ryde, F.: Principal-Component Analysis of Gamma-Ray Bursts' Spectra, Nuovo Cimento C, 28, pp 295-298, 2010
Szecsi D., Bagoly Z., Horvath I., Balazs L.G., Veres P., Meszaros A.,: GRB Duration Distribution Considering the Position of the Fermi, Acta Polytechnica, 52, No.1, 43, 2012
Szecsi D., Bagoly Z., Meszaros A., Balazs L.G., Veres P., Horvath I.,: New background-filtering algorithm based on the motion of the Fermi Gamma-ray Space Telescope, Memorie della Societa Astronomica Italiana Supplement, 21, 214 (2012), 2012
Bagoly Z., Veres P., Horvath I., Meszaros A., Balazs L.G: On the Relation Between GRB Classes and X-ray Flashes, Acta Polytechnica, Vol. 52, No. 1, p.7, 2012
Horvath, I.; Balázs, L. G.; Hakkila, J.; Bagoly, Z.; Preece, R. D.: Classification of Fermi and Swift GRBs., Proceedings of the Gamma-Ray Bursts 2012 Conference (GRB 2012). May 7-11, 2012. Munich, Germany., 2012
Meszaros A., Ripa J., Ryde F.: Apparently fainter gamma-ray bursts at smaller redshifts: an absurdity or a reality?, Memorie della Societa Astronomica Italiana Supplement, 21, 198, 2012
Balazs L.G., Meszaros A., Horvath I., Bagoly Z., Veres P., Tusnady G.: Angular Distribution of GRBs, Acta Polytechnica, 52, No.2, 17 (2012), 2012
Attila Meszaros, Jakub Ripa, Felix Ryde: Can apparently brighter gamma-ray bursts be farther away?, Acta Polytechnica, 51, No. 6, 45, 2011
Horváth, I.; Bagoly, Z.; de Ugarte Postigo, A.; Balazs, L. G.; Veres, P.: Redshift and spatial distribution of the intermediate gamma-ray bursts, GAMMA RAY BURSTS 2010. AIP Conference Proceedings, Volume 1358, pp. 235-238, 2011
Veres, P.; de Ugarte Postigo, A.; Horvath, I.; Bagoly, Z.; Kann, D. A.; Thöne, C. C.; Balazs, L. G.; D'Avanzo, P.; Aloy, M. A.; Foley, S.; Campana, S.; Mao, J.; Jakobsson, P.; Covino, S.; Fynbo, J. P. U.; Gorosabel, J.; Castro-Tirado, A. J.; Nardini, M.; Amati, L.: Properties of Swift`s intermediate bursts, http://adsabs.harvard.edu/abs/2011AIPC.1358..251V, 2011
Balázs, L. G.; Horváth, I.; Bagoly, Zs.; Veres, P.; Szécsi, D.: Observational differences between Swift GRB classes, GAMMA RAY BURSTS 2010. AIP Conference Proceedings, Volume 1358, pp. 231-234, 2011
Kóbori, J.; Kelemen, J.; Veres, P.; Cenko, B.; Fox, D.: Photometry of some recent Gamma-ray bursts, GAMMA RAY BURSTS 2010. AIP Conference Proceedings, Volume 1358, pp. 134-137, 2011
Bagoly, Z.; Veres, P.; Szécsi, D.: Looking for gravitational lensing signals in the Fermi GRBs, GAMMA RAY BURSTS 2010. AIP Conference Proceedings, Volume 1358, pp. 5-8, 2011
Kovács, A.; Bagoly, Z.; Balázs, L. G.; Horváth, I.; Veres, P.: Cosmology with Gamma-Ray Bursts Using k-correction, Acta Polytechnica, Vol. 51, No. 2., p. 68, 2011
Mészáros, A.; Řípa, J.; Balázs, L. G.; Bagoly, Z.; Veres, P.; Horváth, I.: Cosmology and the Subgroups of Gamma-ray Bursts, Acta Polytechnica, Vol. 51, No. 2., p. 82., 2011
Horváth I; Bagoly Z; Balázs L G; Tusnády G; Veres P: SWIFT and BATSE bursts' classification, 2009 Fermi Symposium Proceedings, 2009
Horváth I; Balázs L G; Veres P: Gamma-Ray Burst Groups Observed by Different Satellites, AIP Conference Proceedings, Volume 1133, pp. 412-414, 2009
Mészáros A; Řípa J; Huja D: Gamma-ray bursts in the early Universe, Chemical Abundances in the Universe: Connecting First Stars to Planets, Proceedings of the International Astronomical Union, IAU Symposium, Volume 265, pp. 73-74, 2010
Bagoly, Z.; Veres, P.; Horváth, I.; Balázs, L.; Mészáros, A.: SGR 0418+5729 Fermi/GBM detection of pulsations, GRB Coordinates Network, Circular Service, 9506, 1 (2009), 2009
Veres P; Frey S; Paragi Z; Gurvits L I: The compact radio structure of the high-redshift blazar J1430+4204 before and after a major outburst, Proceedings of the 5th Workshop of Young Researchers in Astronomy and Astrophysics, Budapest, Journal of Physics: Conference Series, Volume 218, Issue 1, p. 012014, 2009
Veres P; Bagoly Z; Horváth I; Mészáros A; Balázs L G: A search for gravitational lensing effects in Fermi GRB data, 2009 Fermi Symposium Proceedings, 2009
Veres P; Ripa J; Wigger C: The effect of annealing on the RHESSI gamma-ray detectors, 2009 Fermi Symposium Proceedings, 2009
Veres P; Kelemen J; Cenko B; Bagoly Z; Horváth I: A long and homogeneous optical monitoring of the 'naked-eye' burst GRB 080319B with the Palomar-60 telescope, 2009 Fermi Symposium Proceedings, 2009
Bagoly Z; Balázs L G; Veres P; Mészáros A; Horváth I: Anomalous grouping of some short BATSE GRBs, 2009 Fermi Symposium Proceedings, 2009
Mészáros A; Balázs L G; Bagoly Z; Veres P: Anisotropy in the sky distributions of the short and intermediate gamma-ray bursts: Breakdown of the cosmological principle?, Sixth Huntsville Symposium. AIP Conference Proceedings, Volume 1133, pp. 483-485, 2009
Bagoly Z; Veres P: Optical observational biases in the GRB redshift, Sixth Huntsville Symposium. AIP Conference Proceedings, Volume 1133, pp. 483-485, 2009
Veres P; Bagoly Z;Kelemen J; Ripa J: Combined Swift BAT-XRT Lightcurves, Sixth Huntsville Symposium. AIP Conference Proceedings, Volume 1133, pp. 443-445, 2009
Balázs L G; Horváth I; Mészáros P; Tusnády G; Veres P: Canonical correlation between the gamma and X-ray data of Swift GRBs, Sixth Huntsville Symposium. AIP Conference Proceedings, Volume 1133, pp. 209-211, 2009
Bagoly Z; Veres P: Optical Biases in the GRB Redshift Observations, Baltic Astronomy, Vol. 18, p. 297-301, 2009
Mészáros A; Balázs L G; Bagoly Z; Veres P: Impact on Cosmology of the Celestial Anisotropy of the Short Gamma-Ray Bursts, Baltic Astronomy, Vol. 18, p. 293-296, 2009
Balázs L G; Horváth I; Veres P: Relationship Between the Gamma-Ray and X-Ray Data of the Swift GRBs, Baltic Astronomy, Vol. 18, p. 289-292, 2009
Veres P; Bagoly Z: Gamma-Ray Bursts: Connecting the Prompt Emission with the Afterglow, Baltic Astronomy, Vol. 18, pp. 284-288, 2009
Horváth I.: A gamma kitörések osztályozása különös tekintettel a harmadik típusú kitörésekre, MTA, 2010
Mészáros A; Horváth I; Řípa J; Bagoly Z; Balázs L G.; Veres P: Cosmology and the subclasses of the gamma-ray bursts, Jets at all Scales, Proceedings of the International Astronomical Union, IAU Symposium, Volume 275, pp. 363-364, 2011
de Ugarte Postigo, A.; Horváth, I.; Veres, P.; Bagoly, Z.; Kann, D. A.; Thöne, C. C.; Balazs, L. G.; D'Avanzo, P.; Aloy, M. A.; Foley, S.; Campana, S.; Mao, J.; Jakobsson, P.; Covino, S.; Fynbo, J. P. U.; Gorosabel, J.; Castro-Tirado, A. J.; Amati, L.; Nardini, M.: Properties of Swift's intermediate bursts, DECIPHERING THE ANCIENT UNIVERSE WITH GAMMA-RAY BURSTS. AIP Conference Proceedings, Volume 1279, pp. 283-286, 2010
Balázs, L. G.; Vavrek, R.; Mészáros, A.; Horváth, I.; Bagoly, Z.; Veres, P.; Tusnády, G.: Is sky distribution of gamma-ray bursts random?, Astrophysical Bulletin, Volume 65, Issue 3, pp.277-285, 2010
Veres, P; Bagoly, Z; Horváth, I; Balázs, L G.; Mészáros, A; Kelemen, J: Directional Anisotropy of Swift Gamma-Ray Bursts, DECIPHERING THE ANCIENT UNIVERSE WITH GAMMA-RAY BURSTS. AIP Conference Proceedings, Volume 1279, pp. 457-459, 2010
Bagoly, Zs; Veres, P: Achromatic Search for Gravitational Lensing in Fermi Data, DECIPHERING THE ANCIENT UNIVERSE WITH GAMMA-RAY BURSTS. AIP Conference Proceedings, Volume 1279, pp. 293-295, 2010
Balázs, L G.; Veres, P: Investigating γ- and X-ray properties of GRBs using multivariate statistics, Advances in Space Research, Volume 47, Issue 8, p. 1404-1406, 2011
Veres, Péter: Investigating gamma-ray burst data reduction techniques with Swift’s instruments, Advances in Space Research, Volume 47, Issue 8, pp. 1356-1361., 2011
Veres Péter: Gamma-kitörések fizikai jellemzőinek statisztikus vizsgálata, ELTE TTK, Budapest, 2011
Mészáros, Attila; Bagoly, Zsolt; Balázs, Lajos G.; Horváth, István: Connection between the Star Formation Rate and the Gamma-Ray Bursts Molecular Gas, Dust, and Star Formation in Galaxies, Proceedings of the International Astronomical Union, Peking, Volume 292, pp. 334-334, 2012
J. Kóbori, Z. Bagoly, L. G. Balázs, I. Horváth: Statistical analysis of the prompt and afterglow emission of the three groups of gamma-ray bursts, 7th Huntsville Gamma-Ray Burst Symposium, GRB 2013: paper 27 in eConf Proceedings C1304143, 2013
I. Horváth, L.G. Balázs, Zs. Bagoly, P. Veres, D. Szécsi: Gamma-ray burst groups observed by BATSE, BeppoSAX and Swift, CONFERENCE PROCEEDINGS- ITALIAN PHYSICAL SOCIETY; 102; 443-446, 2010
Szécsi, Dorottya: The Swift Satellite and the Gamma-ray Bursts, Bolyai Szemle, 2009
Szécsi, D.; Bagoly, Z.; Balázs, L. G.; Veres, P.; Kóbori, J.: Background fitting of Fermi gamma-ray burst 091030613, Proceedings of the Gamma-Ray Bursts 2012 Conference (GRB 2012). May 7-11, 2012. Munich, 2012
Bystřický P., Mészáros A., Řípa J.: earch for the Gamma-Ray Burst Groups in the Fermi Satellite, Week of Doctoral Studies 2012, Charles University, Prague 129-133, 2012
D. Szécsi, L. G. Balázs, Zs. Bagoly, I. Horváth, A. Mészáros, P. Veres: Statistical differences between Swift GRB classes based on gamma- and X-ray observations, The Proceedings of the Conference 'Statistical Challenges in Modern Astronomy V', p. 521, 2011
Dorottya Szécsi, Zsolt Bagoly, Lajos G. Balázs , Péter Veres és József Kóbori: Background fitting of Fermi gamma-ray burst 091030613, Gamma-Ray Bursts 2012 Conference -GRB2012, 2012 Május 07-11, München, Németország, 2012
D. Szécsi, Z. Bagoly, J. Kóbori, L.G. Balázs, I. Horváth: Background fitting of Fermi GBM observations, 4th Fermi Symposium : Monterey, CA : 28 Oct-2 Nov 2012, 2012
József Kóbori, Zsolt Bagoly, Lajos G. Balázs, István Horváth, Dorottya Szécsi: Comparing the physical parameters of the intermediate and long GRB optical afterglows, Gamma-Ray Bursts 2012 Conference -GRB2012, 2012 Május 07-11, München, Németország, 2012, 2012
Bagoly Zs.; Horváth I.; Tusnády G.; Kóbori J.; Szécsi D. és Mészáros A.: Boolean Factor Analysis of Swift GRB Data, Proceedings of the Gamma-Ray Bursts 2012 Conference (GRB 2012). May 7-11, 2012. Munich, Germany., 2012
Meszaros A., Bagoly Z., Balazs L.G., Horvath I.: Connection between the Star-Formation Rate and the Gamma-Ray Bursts, S292 Symposium, Peking (China), August 20-31, 2012; Proceedings of the IAU Symposium 292, 334, 2012
Rípa, J., Meszaros, A., Ryde, F.: Cosmological effects on the observed flux and fluence distributions of gamma-ray bursts, IAU Symposium, Volume 279, 385 (2012), 2012
Ripa, J.; Veres, P.; Wigger, C.: How the RHESSI gamma-ray burst measurements have been affected by the annealing procedure?, SIF Conference Proceedings, Vol. 102, p. 569, The Shocking Universe - Gamma Ray Bursts and High Energy Shock Phenomena, Bologna, 2010
Meszaros A., Bagoly Z., Balazs L.G., Horvath I., Meszaros P., RIpa J., Vavrek R., Veres P.,: Gamma-Ray Bursts as High Redshift Objects,, S295 Symposium, Peking (China), August 20-31,, 2013
Szécsi, Dorottya: A Fermi gammaműhold mozgásának vizsgálata - különös tekintettel a gamma-kitörésekre rárakódó háttér értékének alakulására, http://www.astro.uni-bonn.de/~dorottya/Publications/SRC/TDK2010.pdf, 2010
Řípa, Jakub; Veres, Péter; Mészáros, Attila: On the properties of the RHESSI intermediate-duration gamma-ray bursts, GAMMA RAY BURSTS 2010. AIP Conference Proceedings, Volume 1358, pp. 247-250, 2011
Balázs, L. G.; Bagoly, Z.; Horvath, I.; Kóbori, J.; Szécsi, D.; Mészáros, A.: Dependence of the optical brightness on the gamma and X-ray properties of GRBs, 2012 Fermi Symposium proceedings - eConf C121028, 2012

 

Projekt eseményei

 
2013-09-13 13:12:34
Résztvevők változása
2012-01-04 06:27:15
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont), Új kutatóhely: Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont).
vissza »