Gamma kitörések dinamikai vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
77795
típus K
Vezető kutató Balázs Lajos György
magyar cím Gamma kitörések dinamikai vizsgálata
Angol cím Dynamical study of Gamma-Ray Bursts
magyar kulcsszavak Gamma kitörések, fenomenológia, szupernovák, kozmológia, fénygörbék, statisztikai módszerek
angol kulcsszavak Gamma-Ray Bursts, Phenomenology, Supernovae, Cosmology, Light curves, Statisical methods
megadott besorolás
Csillagászat (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Csillagászat
zsűri Fizika
Kutatóhely Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet (HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
résztvevők Bagoly Zsolt
Horváth István
Kóbori József
Mészáros Attila
Mészáros Péter
Tusnády Gábor
Veres Péter
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2013-12-31
aktuális összeg (MFt) 15.021
FTE (kutatóév egyenérték) 13.55
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Csoportunk eddigi eredményei közt megemlítjük a rövid és a közepes időtartamú gamma kitörések égi szögeloszlásában kimutatott anizotrópiát és egy új módszert a kitörések vöröseltolódás becslésére csak a gamma spektrumot használva. Statisztikai módszerekkel igazoltuk egy harmadik, időtartam szerint közepes GRB csoport létezését. Bizonyítékokat adtunk arra, hogy összefüggés van a korai csillagkeletkezési ráta és a hosszú kitörések gyakorisága között. A kitűzött kutatási tervünk szerint több hullámhosszon (gamma, Röntgen és optikai) fogjuk vizsgálni a Swift és a Fermi műhold adatait. Konkrétan:

-diszkrimináns analízis használata a sötét GRB-k elemzésére

-Röntgen és gamma hullámhosszok közti korreláció keresése, mely összefüggést teremthet a kitörések belső motorja és környezet tulajdonságai között

-survival analízis használata a V vizuális fényességek torzítatlan becslésére

-alcsoportok keresése, valamint a fizikai eredetük tisztázása

-a kitörések alkalmazása a kozmológiában: összefüggések keresése a kozmikus anyagfajtákkal

-fénygörbék készítése Swift és Fermi (GLAST) adatok alapján, valamint a kibocsátó rendszerbe transzformált fénygörbe-katalógus elkészítése

-a nanolencsézés lenyomatainak keresése a kitörések fénygörbéiben

-az utófényben a kollimált kibocsátás nyomának keresése Röntgen tartományban
angol összefoglaló
We have proven the anisotropy in the angular distribution of the short and intermediate duration GRBs and provided a method for estimating the redshift of the long and bright GRBs by making use only of their gamma ray spectra. Using new statistical methods we confirmed the existence of a separate group of GRBs of intermediate duration. The group delivered evidence that there is a correlation between the early star formation rate and the frequency of the long GRBs. In the proposed research we will carry out multiwavelength (gamma-ray, X-ray and optical) analysis of the Swift and the Fermi data, including the following topics:

- use of discriminant analysis to study dark GRBs

- finding correlations between X-ray and gamma ray data thus connecting the surroundings of the GRB with the central engine

- use of survival analysis to obtain an unbiased distribution of the V visual brightness

- search for subgroups in the GRB samples and elucidate their physical origin

- use of GRBs for cosmology: search for correlations with cosmic matter

- producing light curves from Swift and Fermi (GLAST) data and to build a catalog of redshift corrected lightcurves in the local frames

- search for nanolensing signatures in the lightcurves of GRBs

- search for the hidden jet brakes of the afterglow that can tell us the opening angle of the jet of the GRB. This has not been reassuringly observed in X-rays

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A 77795 OTKA támogatással megjelent cikkekben közölt legfontosabb eredmények. A BATSE harmadik, közepes időtartamú csoportját a BeppoSax, a Fermi és a Swift adataiban is kimutattuk, egyben itt jelentős számú X-ray Flash-t is azonosítottunk. A hosszú és közepes csoport utófényeinél a z-eloszlása egyezik. A röntgen és optikai utófények a közepeseknél halványabbak a hosszúaknál: ezt pl. a sugárzást kibocsátó héjak vastagsága is magyarázhatja. A 283 ismert vöröseltolódású gamma-kitörés égi eloszlásában a z=2 körül egy nagyon szignifikáns csoportosulást találtunk. A BATSE kitörések esetén a rövidek és közepesek égi eloszlása szignifikánsan eltér a véletlentől. Új, hatékony háttérillesztési eljárást fejlesztettünk ki a Fermi műholdra, amely a műhold mozgásán alapul. Kimutattuk, hogy a GRB optikai fényessége a kitörés időtartamától, az energiától és a csúcs-intenzitástól függ, de nem függ a röntgen fluxustól és a gamma foton-indextől - ez a központi hajtómű energiájával függhet össze. A nagyenergiás spektrumoknál a nyalábgyorsítást domináns mágneses térrel, míg a fényes kitöréseket disszipatív fotoszféra szinkrotron sugárzásával magyaráztuk. A kitörések fluxusa és a H-oszlopsűrűsége és az utófény korrelált: ez azonos a fizikai folyamatra utal, ill. arra hogy a kitörést előtt a csillag egy hidrogén burkot dob le. A gravitációs lencsézést vizsgálva a Fermi fénygörbék esetén a szokásos lineáris technikákra csak az intenzív rövid GRB-k alkalmasak.
kutatási eredmények (angolul)
most important results We identified the BATSE's third group also in the BeppoSax, Fermi and Swift datasets. In the Swift data a significant number of the third group GRBs were identified as X-Ray Flashes. Both the long and intermediate GRBs have the same redshift distributions. The X-ray and optical afterglows are fainter for the intermediate GRBs compared with the long ones: it can be explained by the varying thicknesses of the emitting shells. In the sky distribution of 283 GRBs with known redshift a strongly significant grouping was found around z=2. The sky distributions of both the BATSE intermediate and short GRBs are significantly non-random. A new, more efficient background determination was developed for the Fermi satellite - it is based on the satellite's motion. It was shown that the optical brightness of a GRB depends on the duration, energy and peak-intensity, but does not depend on the X-ray flux and gamma-photon index. This can be connected with the central engine's energy. For the high-energy spectrum the jet-acceleration was explained by dominant magnetic field. The bright flashes were explained by the synchrotron radiation of photosphere. The flux and the H column-density are correlated for the afterglows: it suggest either the same physical procedure or a hydrogen-shell ejection before the burst. For gravitational lensing studies we have shown that only the short Fermi's lightcurves fit for the linear data processing techniques.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=77795
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Veres, P.; Mészáros, P.: Single- and Two-component Gamma-Ray Burst Spectra in the Fermi GBM-LAT Energy Range, ApJ 2012 755, 12, 2012
Horváth, István; Hakkila, Jon; Bagoly, Zsolt: Possible structure in the GRB sky distribution at redshift two, A&A, Volume 561, L12, 2014
de Ugarte Postigo, A.; Horváth, I.; Veres, P.; Bagoly, Z.; Kann, D. A.; Thöne, C. C.; Balazs, L. G.; D'Avanzo, P.; Aloy, M. A.; Foley, S.; Campana, S.; Mao, J.; Jakobsson, P.; Covino, S.; Fynbo, J. P. U.; Gorosabel, J.; Castro-Tirado, A. J.; Amati, L.; Nardini, M.: Searching for differences in Swift's intermediate GRBs, Astronomy and Astrophysics, Volume 525, A109, 2011
Horváth I; Bagoly Z; Balázs L G; de Ugarte Postigo A; Veres P; Mészáros A: Detailed Classification of Swift 's Gamma-ray Bursts, The Astrophysical Journal, Volume 713, Number 1, pp. 552-557, 2010
Veres, Péter; Zhang, Bin-Bin; Mészáros, Péter: Magnetically and Baryonically Dominated Photospheric Gamma-Ray Burst Model Fits to Fermi-LAT Observations, ApJ, 2013, 764, 94, 2013
Veres, Péter; Zhang, Bin-Bin; Mészáros, Péter: The Extremely High Peak Energy of GRB 110721A in the Context of a Dissipative Photosphere Synchrotron Emission Model, ApJL 2012, 761, L18, 2012
Grupe, Dirk; Nousek, John A.; Veres, Péter; Zhang, Bin-Bin; Gehrels, Neil: Evidence for New Relations between Gamma-Ray Burst Prompt and X-Ray Afterglow Emission from 9 Years of Swift, ApJS, Volume 209, 20, 2013
Veres, P.; Bagoly, Z.; Horváth, I.; Mészáros, A.; Balázs, L. G.: A Distinct Peak-flux Distribution of the Third Class of Gamma-ray Bursts: A Possible Signature of X-ray Flashes?, The Astrophysical Journal, Volume 725, Issue 2, pp. 1955-1964, 2010
Veres, P.; Mészáros, P.: Prospects for GeV-TeV detection of short gamma-ray bursts with extended emission, ApJ submitted, 2013
Dorottya Szécsi, Zsolt Bagoly, József Kóbori, István Horváth and Lajos G. Balázs: Direction dependent background fitting for the Fermi GBM data, Astronomy and Astrophysics, Volume 557, A8, 2013
Mészáros, A.; Řípa, J.: A curious relation between the flat cosmological model and the elliptic integral of the first kind, A&A, Volume 556, A13, 2013
J . Kóbori, Zs. Bagoly, L.G. Balázs, I. Horváth: Investigation of the connection between the intermediate gamma-ray bursts and X-ray flashes, Astronomische Nachrichten, Volume 334, Issue 9, 2013
Tello, J. C.; Castro-Tirado, A. J.; Gorosabel, J.; Pérez-Ramírez, D.; Guziy, S.; Sánchez-Ramírez, R.; Jelínek, M.; Veres, P.; Bagoly, Z.: Searching for Galactic sources in the Swift GRB catalog. Statistical analyses of the angular distributions of FREDs, Astronomy & Astrophysics, Volume 548, id.L7, 5 pp., 2012
Huja D; Mészáros A; Řípa J: A comparison of the gamma-ray bursts detected by BATSE and Swift, Astronomy and Astrophysics, Volume 504, Issue 1, pp.67-71, 2009
Řípa J; Mészáros A; Wigger C; Huja D; Hudec R; Hajdas W: Search for gamma-ray burst classes with the RHESSI satellite, and Astrophysics, Volume 498, Issue 2, 2009, pp.399-406, 2009
Mészáros, A.; Řípa, J.; Ryde, F.: Cosmological effects on the observed flux and fluence distributions of gamma-ray bursts: Are the most distant bursts in general the faintest ones?, Astronomy & Astrophysics, Volume 529, id.A55, 2011
Řípa, J.; Mészáros, A.; Veres, P.; Park, I. H.: On the Spectral Lags and Peak Counts of the Gamma-Ray Bursts Detected by the RHESSI Satellite, ApJ, 2012, 756, 44, 2012
Horváth I: Classification of BeppoSAX's gamma-ray bursts, Astrophysics and Space Science, Volume 323, Issue 1, pp.83-86, 2009
de Ugarte Postigo, A.; Campana, S.; Thöne, C. C.; D'Avanzo, P.; Sánchez-Ramírez, R.; Melandri, A.; Gorosabel, J.; Ghirlanda, G.; Veres, P.; Martín, S.; Petitpas, G.; Covino, S.; Fynbo, J. P. U.; Levan, A. J.: The obscured hyper-energetic GRB 120624B hosted by a luminous compact galaxy at z = 2.20, A&A, Volume 557, 18, 2013
Pérez-Ramírez D; de Ugarte Postigo A; Gorosabel J; Aloy M A; Jóhannesson G; Guerrero M A; Osborne J P; Page K L; Warwick, R. S.; Horváth I; Veres P; Jelínek M; Kubánek P; Guziy S; Bremer M; Winters J M; Riva A; Castro-Tirado A J: Detection of the high z GRB 080913 and its implications on progenitors and energy extraction mechanisms, Astronomy and Astrophysics, Volume 510, id.A105, 2010
Veres, P.; Frey, S.; Paragi, Z.; Gurvits, L. I.: Physical parameters of a relativistic jet at very high redshift: the case of the blazar J1430+4204, Astronomy and Astrophysics, Volume 521, id.A6, 2010
Horváth I; Veres P; Balázs L G: The Third Group of Gamma-Ray Bursts in the Swift and BATSE Data, Baltic Astronomy, Vol. 18, p. 302-304, 2009
Veres, Péter; Mészáros, Péter; Zhang, Bin-Bin: Gamma-ray burst models with general dynamics and fits to Fermi LAT bursts,, 7th Huntsville Gamma-Ray Burst Symposium, GRB 2013: paper 8 in eConf Proceedings C1304143, 2013
Balázs, L. G.; Horváth, I.; Bagoly, Z.; Kóbori, J.: Comparing the observed properties of the GRBs detected by the Fermi and Swift satellites, 7th Huntsville Gamma-Ray Burst Symposium, GRB 2013: paper 5 in eConf Proceedings C1304143, 2013
Řípa, J.; Mészáros, A.; Veres, P.; Park, I. H.: On the Properties of Spectral Lags and Peak-Count Rates of RHESSI Gamma-Ray Bursts, http://dx.doi.org/10.1051/eas/1361011, 2013
Horváth, István; Hakkila, Jon; Bagoly, Zsolt: The largest structure of the Universe, defined by Gamma-Ray Bursts, 7th Huntsville Gamma-Ray Burst Symposium, GRB 2013: paper 33 in eConf Proceedings C1304143, 2013
Bagoly, Zs., Horváth, I., Balázs, L.G., Borgonovo, L., Larsson, S., Mészáros, A., Ryde, F.: Principal-Component Analysis of Gamma-Ray Bursts' Spectra, Nuovo Cimento C, 28, pp 295-298, 2010
Szecsi D., Bagoly Z., Horvath I., Balazs L.G., Veres P., Meszaros A.,: GRB Duration Distribution Considering the Position of the Fermi, Acta Polytechnica, 52, No.1, 43, 2012
Szecsi D., Bagoly Z., Meszaros A., Balazs L.G., Veres P., Horvath I.,: New background-filtering algorithm based on the motion of the Fermi Gamma-ray Space Telescope, Memorie della Societa Astronomica Italiana Supplement, 21, 214 (2012), 2012
Bagoly Z., Veres P., Horvath I., Meszaros A., Balazs L.G: On the Relation Between GRB Classes and X-ray Flashes, Acta Polytechnica, Vol. 52, No. 1, p.7, 2012
Horvath, I.; Balázs, L. G.; Hakkila, J.; Bagoly, Z.; Preece, R. D.: Classification of Fermi and Swift GRBs., Proceedings of the Gamma-Ray Bursts 2012 Conference (GRB 2012). May 7-11, 2012. Munich, Germany., 2012
Meszaros A., Ripa J., Ryde F.: Apparently fainter gamma-ray bursts at smaller redshifts: an absurdity or a reality?, Memorie della Societa Astronomica Italiana Supplement, 21, 198, 2012
Balazs L.G., Meszaros A., Horvath I., Bagoly Z., Veres P., Tusnady G.: Angular Distribution of GRBs, Acta Polytechnica, 52, No.2, 17 (2012), 2012
Attila Meszaros, Jakub Ripa, Felix Ryde: Can apparently brighter gamma-ray bursts be farther away?, Acta Polytechnica, 51, No. 6, 45, 2011
Horváth, I.; Bagoly, Z.; de Ugarte Postigo, A.; Balazs, L. G.; Veres, P.: Redshift and spatial distribution of the intermediate gamma-ray bursts, GAMMA RAY BURSTS 2010. AIP Conference Proceedings, Volume 1358, pp. 235-238, 2011
Veres, P.; de Ugarte Postigo, A.; Horvath, I.; Bagoly, Z.; Kann, D. A.; Thöne, C. C.; Balazs, L. G.; D'Avanzo, P.; Aloy, M. A.; Foley, S.; Campana, S.; Mao, J.; Jakobsson, P.; Covino, S.; Fynbo, J. P. U.; Gorosabel, J.; Castro-Tirado, A. J.; Nardini, M.; Amati, L.: Properties of Swift`s intermediate bursts, http://adsabs.harvard.edu/abs/2011AIPC.1358..251V, 2011
Balázs, L. G.; Horváth, I.; Bagoly, Zs.; Veres, P.; Szécsi, D.: Observational differences between Swift GRB classes, GAMMA RAY BURSTS 2010. AIP Conference Proceedings, Volume 1358, pp. 231-234, 2011
Kóbori, J.; Kelemen, J.; Veres, P.; Cenko, B.; Fox, D.: Photometry of some recent Gamma-ray bursts, GAMMA RAY BURSTS 2010. AIP Conference Proceedings, Volume 1358, pp. 134-137, 2011
Bagoly, Z.; Veres, P.; Szécsi, D.: Looking for gravitational lensing signals in the Fermi GRBs, GAMMA RAY BURSTS 2010. AIP Conference Proceedings, Volume 1358, pp. 5-8, 2011
Kovács, A.; Bagoly, Z.; Balázs, L. G.; Horváth, I.; Veres, P.: Cosmology with Gamma-Ray Bursts Using k-correction, Acta Polytechnica, Vol. 51, No. 2., p. 68, 2011
Mészáros, A.; Řípa, J.; Balázs, L. G.; Bagoly, Z.; Veres, P.; Horváth, I.: Cosmology and the Subgroups of Gamma-ray Bursts, Acta Polytechnica, Vol. 51, No. 2., p. 82., 2011
Horváth I; Bagoly Z; Balázs L G; Tusnády G; Veres P: SWIFT and BATSE bursts' classification, 2009 Fermi Symposium Proceedings, 2009
Horváth I; Balázs L G; Veres P: Gamma-Ray Burst Groups Observed by Different Satellites, AIP Conference Proceedings, Volume 1133, pp. 412-414, 2009
Mészáros A; Řípa J; Huja D: Gamma-ray bursts in the early Universe, Chemical Abundances in the Universe: Connecting First Stars to Planets, Proceedings of the International Astronomical Union, IAU Symposium, Volume 265, pp. 73-74, 2010
Bagoly, Z.; Veres, P.; Horváth, I.; Balázs, L.; Mészáros, A.: SGR 0418+5729 Fermi/GBM detection of pulsations, GRB Coordinates Network, Circular Service, 9506, 1 (2009), 2009
Veres P; Frey S; Paragi Z; Gurvits L I: The compact radio structure of the high-redshift blazar J1430+4204 before and after a major outburst, Proceedings of the 5th Workshop of Young Researchers in Astronomy and Astrophysics, Budapest, Journal of Physics: Conference Series, Volume 218, Issue 1, p. 012014, 2009
Veres P; Bagoly Z; Horváth I; Mészáros A; Balázs L G: A search for gravitational lensing effects in Fermi GRB data, 2009 Fermi Symposium Proceedings, 2009
Veres P; Ripa J; Wigger C: The effect of annealing on the RHESSI gamma-ray detectors, 2009 Fermi Symposium Proceedings, 2009
Veres P; Kelemen J; Cenko B; Bagoly Z; Horváth I: A long and homogeneous optical monitoring of the 'naked-eye' burst GRB 080319B with the Palomar-60 telescope, 2009 Fermi Symposium Proceedings, 2009
Bagoly Z; Balázs L G; Veres P; Mészáros A; Horváth I: Anomalous grouping of some short BATSE GRBs, 2009 Fermi Symposium Proceedings, 2009
Mészáros A; Balázs L G; Bagoly Z; Veres P: Anisotropy in the sky distributions of the short and intermediate gamma-ray bursts: Breakdown of the cosmological principle?, Sixth Huntsville Symposium. AIP Conference Proceedings, Volume 1133, pp. 483-485, 2009
Bagoly Z; Veres P: Optical observational biases in the GRB redshift, Sixth Huntsville Symposium. AIP Conference Proceedings, Volume 1133, pp. 483-485, 2009
Veres P; Bagoly Z;Kelemen J; Ripa J: Combined Swift BAT-XRT Lightcurves, Sixth Huntsville Symposium. AIP Conference Proceedings, Volume 1133, pp. 443-445, 2009
Balázs L G; Horváth I; Mészáros P; Tusnády G; Veres P: Canonical correlation between the gamma and X-ray data of Swift GRBs, Sixth Huntsville Symposium. AIP Conference Proceedings, Volume 1133, pp. 209-211, 2009
Bagoly Z; Veres P: Optical Biases in the GRB Redshift Observations, Baltic Astronomy, Vol. 18, p. 297-301, 2009
Mészáros A; Balázs L G; Bagoly Z; Veres P: Impact on Cosmology of the Celestial Anisotropy of the Short Gamma-Ray Bursts, Baltic Astronomy, Vol. 18, p. 293-296, 2009
Balázs L G; Horváth I; Veres P: Relationship Between the Gamma-Ray and X-Ray Data of the Swift GRBs, Baltic Astronomy, Vol. 18, p. 289-292, 2009
Veres P; Bagoly Z: Gamma-Ray Bursts: Connecting the Prompt Emission with the Afterglow, Baltic Astronomy, Vol. 18, pp. 284-288, 2009
Horváth I.: A gamma kitörések osztályozása különös tekintettel a harmadik típusú kitörésekre, MTA, 2010
Mészáros A; Horváth I; Řípa J; Bagoly Z; Balázs L G.; Veres P: Cosmology and the subclasses of the gamma-ray bursts, Jets at all Scales, Proceedings of the International Astronomical Union, IAU Symposium, Volume 275, pp. 363-364, 2011
de Ugarte Postigo, A.; Horváth, I.; Veres, P.; Bagoly, Z.; Kann, D. A.; Thöne, C. C.; Balazs, L. G.; D'Avanzo, P.; Aloy, M. A.; Foley, S.; Campana, S.; Mao, J.; Jakobsson, P.; Covino, S.; Fynbo, J. P. U.; Gorosabel, J.; Castro-Tirado, A. J.; Amati, L.; Nardini, M.: Properties of Swift's intermediate bursts, DECIPHERING THE ANCIENT UNIVERSE WITH GAMMA-RAY BURSTS. AIP Conference Proceedings, Volume 1279, pp. 283-286, 2010
Balázs, L. G.; Vavrek, R.; Mészáros, A.; Horváth, I.; Bagoly, Z.; Veres, P.; Tusnády, G.: Is sky distribution of gamma-ray bursts random?, Astrophysical Bulletin, Volume 65, Issue 3, pp.277-285, 2010
Veres, P; Bagoly, Z; Horváth, I; Balázs, L G.; Mészáros, A; Kelemen, J: Directional Anisotropy of Swift Gamma-Ray Bursts, DECIPHERING THE ANCIENT UNIVERSE WITH GAMMA-RAY BURSTS. AIP Conference Proceedings, Volume 1279, pp. 457-459, 2010
Bagoly, Zs; Veres, P: Achromatic Search for Gravitational Lensing in Fermi Data, DECIPHERING THE ANCIENT UNIVERSE WITH GAMMA-RAY BURSTS. AIP Conference Proceedings, Volume 1279, pp. 293-295, 2010
Balázs, L G.; Veres, P: Investigating γ- and X-ray properties of GRBs using multivariate statistics, Advances in Space Research, Volume 47, Issue 8, p. 1404-1406, 2011
Veres, Péter: Investigating gamma-ray burst data reduction techniques with Swift’s instruments, Advances in Space Research, Volume 47, Issue 8, pp. 1356-1361., 2011
Veres Péter: Gamma-kitörések fizikai jellemzőinek statisztikus vizsgálata, ELTE TTK, Budapest, 2011
Mészáros, Attila; Bagoly, Zsolt; Balázs, Lajos G.; Horváth, István: Connection between the Star Formation Rate and the Gamma-Ray Bursts Molecular Gas, Dust, and Star Formation in Galaxies, Proceedings of the International Astronomical Union, Peking, Volume 292, pp. 334-334, 2012
J. Kóbori, Z. Bagoly, L. G. Balázs, I. Horváth: Statistical analysis of the prompt and afterglow emission of the three groups of gamma-ray bursts, 7th Huntsville Gamma-Ray Burst Symposium, GRB 2013: paper 27 in eConf Proceedings C1304143, 2013
I. Horváth, L.G. Balázs, Zs. Bagoly, P. Veres, D. Szécsi: Gamma-ray burst groups observed by BATSE, BeppoSAX and Swift, CONFERENCE PROCEEDINGS- ITALIAN PHYSICAL SOCIETY; 102; 443-446, 2010
Szécsi, Dorottya: The Swift Satellite and the Gamma-ray Bursts, Bolyai Szemle, 2009
Szécsi, D.; Bagoly, Z.; Balázs, L. G.; Veres, P.; Kóbori, J.: Background fitting of Fermi gamma-ray burst 091030613, Proceedings of the Gamma-Ray Bursts 2012 Conference (GRB 2012). May 7-11, 2012. Munich, 2012
Bystřický P., Mészáros A., Řípa J.: earch for the Gamma-Ray Burst Groups in the Fermi Satellite, Week of Doctoral Studies 2012, Charles University, Prague 129-133, 2012
D. Szécsi, L. G. Balázs, Zs. Bagoly, I. Horváth, A. Mészáros, P. Veres: Statistical differences between Swift GRB classes based on gamma- and X-ray observations, The Proceedings of the Conference 'Statistical Challenges in Modern Astronomy V', p. 521, 2011
Dorottya Szécsi, Zsolt Bagoly, Lajos G. Balázs , Péter Veres és József Kóbori: Background fitting of Fermi gamma-ray burst 091030613, Gamma-Ray Bursts 2012 Conference -GRB2012, 2012 Május 07-11, München, Németország, 2012
D. Szécsi, Z. Bagoly, J. Kóbori, L.G. Balázs, I. Horváth: Background fitting of Fermi GBM observations, 4th Fermi Symposium : Monterey, CA : 28 Oct-2 Nov 2012, 2012
József Kóbori, Zsolt Bagoly, Lajos G. Balázs, István Horváth, Dorottya Szécsi: Comparing the physical parameters of the intermediate and long GRB optical afterglows, Gamma-Ray Bursts 2012 Conference -GRB2012, 2012 Május 07-11, München, Németország, 2012, 2012
Bagoly Zs.; Horváth I.; Tusnády G.; Kóbori J.; Szécsi D. és Mészáros A.: Boolean Factor Analysis of Swift GRB Data, Proceedings of the Gamma-Ray Bursts 2012 Conference (GRB 2012). May 7-11, 2012. Munich, Germany., 2012
Meszaros A., Bagoly Z., Balazs L.G., Horvath I.: Connection between the Star-Formation Rate and the Gamma-Ray Bursts, S292 Symposium, Peking (China), August 20-31, 2012; Proceedings of the IAU Symposium 292, 334, 2012
Rípa, J., Meszaros, A., Ryde, F.: Cosmological effects on the observed flux and fluence distributions of gamma-ray bursts, IAU Symposium, Volume 279, 385 (2012), 2012
Ripa, J.; Veres, P.; Wigger, C.: How the RHESSI gamma-ray burst measurements have been affected by the annealing procedure?, SIF Conference Proceedings, Vol. 102, p. 569, The Shocking Universe - Gamma Ray Bursts and High Energy Shock Phenomena, Bologna, 2010
Meszaros A., Bagoly Z., Balazs L.G., Horvath I., Meszaros P., RIpa J., Vavrek R., Veres P.,: Gamma-Ray Bursts as High Redshift Objects,, S295 Symposium, Peking (China), August 20-31,, 2013
Szécsi, Dorottya: A Fermi gammaműhold mozgásának vizsgálata - különös tekintettel a gamma-kitörésekre rárakódó háttér értékének alakulására, http://www.astro.uni-bonn.de/~dorottya/Publications/SRC/TDK2010.pdf, 2010
Řípa, Jakub; Veres, Péter; Mészáros, Attila: On the properties of the RHESSI intermediate-duration gamma-ray bursts, GAMMA RAY BURSTS 2010. AIP Conference Proceedings, Volume 1358, pp. 247-250, 2011
Balázs, L. G.; Bagoly, Z.; Horvath, I.; Kóbori, J.; Szécsi, D.; Mészáros, A.: Dependence of the optical brightness on the gamma and X-ray properties of GRBs, 2012 Fermi Symposium proceedings - eConf C121028, 2012

 

Projekt eseményei

 
2013-09-13 13:12:34
Résztvevők változása
2012-01-04 06:27:15
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont), Új kutatóhely: Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont).
vissza »