Nagyenergiás részecskék keletkezésének elméleti és kísérleti vizsgálata a CERN LHC ALICE kísérletben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
77816
típus NK
Vezető kutató Lévai Péter
magyar cím Nagyenergiás részecskék keletkezésének elméleti és kísérleti vizsgálata a CERN LHC ALICE kísérletben
Angol cím Theoretical and experimental study of high energy particle production at the CERN LHC ALICE experiment
magyar kulcsszavak nagyenergiás fizika, proton-proton ütközés, nehézion ütközés, kvark-gluon plazma
angol kulcsszavak high energy physics, proton-proton collision, heavy ion collision, quark-gluon plasma
megadott besorolás
Fizika (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Magfizika
zsűri Műszaki és Természettudományi zsűrielnökök
Kutatóhely RMI - Elméleti Fizika Osztály (HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont)
résztvevők Agócs András
Barnaföldi Gergely Gábor
Bencédi Gyula
Blutman Kristóf László
Boldizsár László
Dénes Ervin
Endrőczi Gábor
Futó Endre
Gyulassy Miklós
Hamar Gergő
Harangozó Szilveszter Miklós
Házi András
Kalmár Gergely
Lipusz Csaba
Lowe Andrew
Molnár Levente
Nagy-Egri Máté Ferenc
Oláh László
Pálla Gabriella
Pochybova Sona
Pocsai Mihány András
projekt kezdete 2009-05-01
projekt vége 2014-04-30
aktuális összeg (MFt) 58.400
FTE (kutatóév egyenérték) 38.37
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Célunk a CERN LHC ALICE kísérletben folytatott korábbi kutatási tevékenységünk továbbvitele, a konstrukciós fázis befejezése után a fizikai programban, az adatgyüjtési és kiértékelési fázisban való aktív részvétel. Az LHC-ben a következő évtizedben évente 10 hónapig proton-proton ütközések történnek √s = 14 000 GeV, és 1 hónapig Pb+Pb ütközések √s = 5500 AGeV energián. Mindkét programban résztveszünk. Fő feladatunk az ütközésben keletkezett nagy energiasűrűségű anyag vizsgálata, az elméletileg várt kvark-gluon plazma tulajdonságainak meghatározása. Ehhez kísérletileg a nagy energiás részecskék keletkezését vizsgáljuk, különösen fontosnak tartva a töltött hadronok azonosítását.
A beadott projekt a korábbi, hasonló témájú munkánk folytatása, amit az OTKA és az NKTH támogatott. A 2009-2013 időszakban a következő feladatokat kívánjuk elvégezni:
A, Részt veszünk az ALICE 4. számú Fizikai Munkacsoportjában (PWG4), amely a nagy transzverzális impulzusú részecskékkel foglalkozik. Bekapcsolódunk az ITS-TPC-TOF-TRD-HMPID detektor láncon történő hadron analízisbe, vizsgálni fogjuk a hadron-hadron korrelációkat és a pp ütközésben keletkező, termikus eredetűnek vélt közepes és nagy energiájú részecskéket.
B, A kapott kísérleti adatokat értelmezzük és összevetjük az elméleti számolásainkkal. Mivel a kísérletek ismeretlen energiatartományban zajlanak, új fizikai jelenségek felbukkanását várjuk. Erre elméletileg is készülünk, mind pp, mind PbPb ütközésekben.
C, Tagjai vagyunk a HMPID detektorcsoportnak. Felelősen részt veszünk az adatgyüjtésben, biztosítjuk az adatok minőségét és részt veszünk a rögzített adatok későbbi kiértékelésében. Molnár L. tagunk egyike a HMPID „Run Coordinator”-ainak, támogatjuk a munkáját.
D, Részt veszünk a tervezett VHMPID detektor megépítésében, az ehhez szükséges szimulációk elvégzésében. Egy működő egységet kívánunk létrehozni, ahol a mi feladatunk a nagy energiás hadronokra való triggerelés megoldása. és az adatgyüjtés kiépítése.
E, Folytatjuk az RMKI-beli ALICE GRID állomás üzemeltetését és továbbfejlesztését, amely a helyi adatanalízishez elengedhetetlenül szükséges és aktív tagja az ALICE GRID rendszerének.
angol összefoglaló
Our main goal is to continue our participation in the ALICE experiment at CERN Large Hadronic Collider (LHC) and to contribute to the physical program of ALICE. After 20 years of construction the LHC starts in 2008 and it will run scientific programs during next decade. p+p collisions will be performed for 10 months at √s = 14 000 GeV and Pb+Pb collisions for 1 month at √s = 5500 AGeV in every years. We participate in both programs. We focus on the investigation of produced high energy density matter and study the properties of expected quark-gluon plasma state. This aim is realized through the measurement of high energy particles and identification of charged hadrons.
This project continues our earlier efforts supported by OTKA and NKTH grants. Our goal is realized in the following research activities in the time period of 2009-2013:
A, We participate in the data analysis program of the ALICE Physics Working Group 4 on high-pT physics (PWG4). We perform high-pT hadron identification in the ITS-TPC-TOF-TRD-HMPID detector chain, we analyse near-side and away-side hadron-hadron correlations and study underlying events in pp collisions.
B, We theoretically analyse the obtained experimental data and compare to our theoretical calculations. Since experiments are performed in a never-before-seen energy region, we expect new phenomena. Thus we continously prepare ourselves to understand and verify new effects appear in pp and PbPb collisions.
C, We are member of the HMPID Detector. We are responsible to run the data collection during collisions, to ensure data quality and to perform off-line data analysis. Group member L. Molnar is one of the Run Coordinators of the HMPID.
D, We are member of the planned VHMPID Detector. We perform simulations and participate in the construction of one modul. We are responsible for triggering on high energy hadrons.
E, We manage the ALICE GRID station at RMKI and extend its capacity following increasing demand from data analysis.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az NK77816 OTKA projektünk során fő célunk az LHC nehézion programjában, a fizikai elemzésekben való részvétel volt, valamint a magyar csoport tevékenységének biztosítása az ALICE együttműködésben. A Nagy Hadron Ütköztető (LHC) 2009-ben kezdett üzemszerűen működni, √s = 7 000 GeV energiájú p+p, 2760 AGeV energiájú Pb+Pb és végezetül 5020 AGeV enegiájú pPb ütközéseket végrehajtva. Mindhárom program során részt vettünk az adatgyűjtésben és adatelemzésben. Kísérletileg és elméletileg megvizsgáltuk a keletkezett forró sűrű anyagot, tanulmányoztuk a kvark-gluon plazma tulajdonságait, mindehhez főként a jeteket és a nagy impulzusú részecskéket használtuk. Összeállítottuk és publikáltuk a “Very High Momentum Particle Identification Detector (VHMPID)” Design report-ját. Ezen munka eredményeként meghívást kaptunk a TPC továbbfejlesztési programjába. A melléktermékként létrejött müon-tomográf jelentős érdeklődésre tett szert más tudományterületekről. 2009-2014 között 100 cikket publikáltunk, ebből 75-t referált folyóiratban. Az elméleti eredményeinket 15 referált cikkben és 19 konferencia proceedingsben foglaltuk össze. A detektor-fejlesztési eredményeink 8 referált cikkben és 4 konferencia proceedingsben jelentek meg. Az adatelemzéseket és egyéb ALICE tevékenységünkhöz tartozó eredményeket 52 referált cikkben és 2 konferencia proceedingsben publikáltuk. Fenntartottuk és fejlesztettük a magyar ALICE Tier-2 számítógépes állomást, fejlesztettük a tudásunkat a GPU alapú platformokon is.
kutatási eredmények (angolul)
The main goal of our project was to contribute to the physical program of the CERN LHC in the field of heavy ion collisions and to maintain successfully the Hungarian participation in the ALICE experiment. LHC started in 2009, p+p collisions were performed at √s = 7 000 GeV, Pb+Pb collisions at 2760 AGeV and pPb collisions at 5020 AGeV. We participated in all programs, collected and analyzed data. We investigated the created high energy density matter and studied the properties of quark-gluon plasma state using jets and high momentum hadrons. We completed the Design Report of the Very High Momentum Particle Identification Detector (VHMPID). The R&D activity of VHMPID led to an invitation to participate in the High Luminosity TPC Upgrade program. A muon tomograph had been developed, which received a wide interest from interdisciplinary fields. During 2009-2014 we have published 100 papers, including 75 papers in refereed journals. Selecting our different activities we have published 15 papers in refereed journals and 19 conference proceedings containing our theoretical results, 8 papers in refereed journals and 4 conference proceedings containing our results in detector R&D activities, and 52 papers in refereed journals and 2 conference proceedings on data analysis, including those ALICE publications, where the Hungarian group had relevant contribution. We maintained and improved the Hungarian ALICE Tier-2 computer station, extended our knowledge on GPU based platforms.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=77816
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Biró TS, Ürmössy K, Ván P, Barnaföldi GG, Schram Zs: Non-extensive statistical model for strange and non-strange hadron spectra at RHIC and LHC energies, Acta Physica Polonica B43, 811, 2012
Barnaföldi GG, Ürmössy K, Biró TS: Tsallis-Pareto like distributions in hadron-hadron collisions, Journal of Physics Conf. Series 270, 012008, 2011
Barnaföldi GG, Hamar G, Melegh H, Oláh L, Surányi G, Varga D: Portable cosmic muon telescope for environmental application, Nuclear Instruments and Methods A - accepted, 2012
Pochybova S: Charged particles produced in quark and gluon jets in proton-proton collisions., International Journal of Modern Physics E20, 1583, 2011
Acconcia TV, Agócs AG, Barnaföldi GG, Bencédi G, Bencze G, Berényi D, Boldizsár L, Futó E, Hamar G, Kovács L, Lévai P, Molnár L, Oláh L, Pochybova S, Varga D:: A Very High Momentum Particle Identification Detector, European Physics Journal, Submitted. arXiv:1309.5880 [nucl-ex], 2013
Albacete JL, Barnaföldi GG, Gyulassy M, Lévai P, Papp G,: Predictions for p+Pb Collisions at √s_NN= 5 TeV, International Journal of Modern Physics E, Submitted (arXiv:1301.3395 [hep-ph]), 2013
Barnafoldi GG, Barrette J, Gyulassy M, Levai P, Petrovici M, Topor Pop V,: Predictions for p+Pb at 5.02A TeV to test initial state nuclear shadowing at the Large Hadron Collider, (arXiv:1211.2256 [nucl-th]), 2012
Biró TS, Barnaföldi G.G, Ván P,: Derivation of Tsallis Entropy and the Quark-Gluon-Plasma Temperature, European Physics Journal A 49, 110 (arXiv:1208.2533 [hep-ph]), 2013
Van P, Barnafoldi GG, Biro TS, Urmossy K:: Nonadditive thermostatistics and thermodynamics., J. Phys. Conf. Ser.394:012002 (arXiv:1209.5963 [cond-mat.stat-mech]), 2012
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Underlying Event measurements in pp collisions at sqrt(s) = 0.9 and 7 TeV with the ALICE experiment at the LHC, JHEP 1207, 116; (arXiv:1112.2082 [hep-ex]), 2012
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): J/psi production at low transverse momentum in Pb-Pb collisions at sqrt(sNN) = 2.76 TeV, Phys.Rev.Lett. 109, 072301; (arXiv:1202.1383 [hep-ex]), 2012
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): J/ψ Production as a Function of Charged Particle Multiplicity in pp Collisions at s√=7 TeV, Phys.Lett. B712, 165-175; (arXiv:1202.2816 [hep-ex]), 2012
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Suppression of high transverse momentum D mesons in central Pb-Pb collisions at √sNN=2.76 TeV, JHEP 1209, 112; (arXiv:1203.2160 [nucl-ex]), 2012
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Inclusive J/ψ production in pp collisions at √s=2.76 TeV, Phys.Lett. B718, 295-306; (arXiv:1203.3641 [hep-ex]), 2012
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Multi-strange baryon production in pp collisions at (s)^1/2 = 7 TeV with ALICE, Phys.Lett. B712, 309-318; (arXiv:1204.0282 [nucl-ex]), 2012
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Transverse sphericity of primary charged particles in minimum bias proton-proton collisions at sqrt(s)=0.9, 2.76 and 7 TeV, Eur.Phys.J. C72, 2124; (arXiv:1205.3963 [hep-ex]), 2012
Acconcia TV, Agócs AG, Barnaföldi GG, Bencédi G, Bencze G, Berényi D, Boldizsár L, Futó E, Hamar G, Kovács L, Lévai P, Molnár L, Oláh L, Pochybova S, Varga D:: A Very High Momentum Particle Identification Detector, European Physics Journal Plus, 129, 91; arXiv:1309.5880 [nucl-ex], 2014
Albacete JL, Barnaföldi GG, Gyulassy M, Lévai P, Papp G,: Predictions for p+Pb Collisions at √s_NN= 5 TeV, International Journal of Modern Physics E22, Paper 1330007; (arXiv:1301.3395 [hep-ph]), 2013
Biró TS, Barnaföldi G.G, Ván P,: Quark-gluon plasma connected to finite heat bath, European Physics Journal A 49, 110 (arXiv:1208.2533 [hep-ph]), 2013
Abelev B, ..., Barnaföldi G G, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Kiss L, Lévai P, Oláh L, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Event-by-event mean pT fluctuations in pp and Pb-Pb collisions at the LHC, Eur. Phys. J. C74, 3077; arXiv:1407.5530 [nucl-ex], 2014
Abelev B, ..., Barnaföldi G G, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Kiss L, Lévai P, Oláh L, Pochybova, ...(ALICE Collaboration):: Multiparticle azimuthal correlations in p -Pb and Pb-Pb collisions at the CERN Large Hadron Collider, Phys. Rev. C90, 5, 054901; arXiv:1406.2474 [nucl-ex], 2014
Abelev B, ..., Barnaföldi G G, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Kiss L, Lévai P, Oláh L, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Neutral pion production at midrapidity in pp and Pb-Pb collisions at sNN−−−√=2.76TeV, Eur. Phys. J. C74, 3108; arXiv:1405.3452 [nucl-ex], 2014
Abelev B, ..., Barnaföldi G G, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Kiss L, Lévai P, Oláh L, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Azimuthal anisotropy of D meson production in Pb-Pb collisions at sNN−−−√=2.76 TeV, Phys.Rev. C90, 034904; arXiv:1405.2001 [nucl-ex], 2014
Abelev B, ..., Barnaföldi G G, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Kiss L, Lévai P, Oláh L, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Production of charged pions, kaons and protons at large transverse momenta in pp and Pb–Pb collisions at sNN=√ =2.76 TeV, Phys.Lett. B736, 196-207; arXiv:1401.1250 [nucl-ex], 2014
Abelev B, ..., Barnaföldi G G, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Kiss L, Lévai P, Oláh L, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Multiplicity Dependence of Pion, Kaon, Proton and Lambda Production in p-Pb Collisions at sNN−−−−√ = 5.02 TeV, Phys.Lett. B728, 25-38;, 2014
Abelev B, ..., Barnaföldi G G, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Kiss L, Lévai P, Oláh L, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Multiplicity dependence of the average transverse momentum in pp, p-Pb, and Pb-Pb collisions at the LHC, Phys.Lett. B727, 371-380; arXiv:1307.1094 [nucl-ex], 2013
Abelev B, ..., Barnaföldi G G, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Kiss L, Lévai P, Oláh L, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Energy Dependence of the Transverse Momentum Distributions of Charged Particles in pp Collisions Measured by ALICE, Eur. Phys J. C73, 2662; arXiv:1307.1093 [nucl-ex], 2013
Abelev B, ..., Barnaföldi G G, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Kiss L, Lévai P, Oláh L, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Directed Flow of Charged Particles at Midrapidity Relative to the Spectator Plane in Pb-Pb Collisions at sNN−−−−√=2.76 TeV, Phys.Rev.Lett. 111, 232302; arXiv:1306.4145 [nucl-ex], 2013
Abelev B, ..., Barnaföldi G G, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Kiss L, Lévai P, Oláh L, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): D meson elliptic flow in non-central Pb-Pb collisions at sNN−−−√ = 2.76TeV, Phys. Rev. Lett. 111, 102301; arXiv:1305.2707 [nucl-ex], 2013
Abelev B, ..., Barnaföldi G G, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Kiss L, Lévai P, Oláh L, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Mid-rapidity anti-baryon to baryon ratios in pp collisions at s√ = 0.9, 2.76 and 7 TeV measured by ALICE, Eur. Phys. J. C73, 2496; arXiv:1305.1562 [nucl-ex], 2013
Abelev B, ..., Barnaföldi G G, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Kiss L, Lévai P, Oláh L, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Centrality dependence of π, K, p production in Pb-Pb collisions at sNN−−−−√ = 2.76 TeV, Phys. Rev. C88, 044910; arXiv:1301.4361 [nucl-ex], 2013
Abelev B, ..., Barnaföldi G G, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Kiss L, Lévai P, Oláh L, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Long-range angular correlations on the near and away side in p-Pb collisions at sNN−−−−√=5.02 TeV, Phys. Lett. B719, 29-41; arXiv:1212.2001 [nucl-ex], 2013
Abelev B, ..., Barnaföldi G G, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Kiss L, Lévai P, Oláh L, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Transverse Momentum Distribution and Nuclear Modification Factor of Charged Particles in p-Pb Collisions at sNN−−−−√=5.02 TeV, Phys. Rev. Lett. 110, 082302; arXiv:1210.4520 [nucl-ex], 2013
Abelev B, ..., Barnaföldi G G, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Kiss L, Lévai P, Oláh L, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Pseudorapidity density of charged particles p-Pb collisions at sNN−−−−√=5.02 TeV, Phys. Rev. Lett. 110, 032301; arXiv:1210.3615 [nucl-ex], 2013
Abelev B, ..., Barnaföldi G G, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Kiss L, Lévai P, Oláh L, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Centrality Dependence of Charged Particle Production at Large Transverse Momentum in Pb--Pb Collisions at sNN−−−√=2.76 TeV, Phys. Lett. B720, 52-62; arXiv:1208.2711 [hep-ex], 2013
Abelev B, ..., Barnaföldi G G, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Kiss L, Lévai P, Oláh L, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Pion, Kaon, and Proton Production in Central Pb--Pb Collisions at sNN−−−−√=2.76 TeV, Phys. Rev. Lett. 109, 252301; arXiv:1208.1974 [hep-ex], 2012
Abelev B, ..., Barnaföldi G G, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Kiss L, Lévai P, Oláh L, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Net-Charge Fluctuations in Pb-Pb collisions at s√NN=2.76 TeV, Phys. Rev. Lett. 110, 152301; arXiv:1207.6068 [nucl-ex], 2013
Abelev B, ..., Barnaföldi G G, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Kiss L, Lévai P, Oláh L, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Charge separation relative to the reaction plane in Pb-Pb collisions at sNN−−−−√=2.76 TeV, Phys. Rev. Lett. 110, 012301; arXiv:1207.0900 [nucl-ex], 2013
Abelev B, ..., Barnaföldi G G, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Kiss L, Lévai P, Oláh L, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Measurement of charm production at central rapidity in proton-proton collisions at s√=2.76 TeV, JHEP 1207, 191; arXiv:1205.4007 [hep-ex], 2012
Abelev B, ..., Barnaföldi G G, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Kiss L, Lévai P, Oláh L, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Neutral pion and η meson production in proton-proton collisions at s√=0.9 TeV and s√=7 TeV, Phys. Lett. B717, 162-172; arXiv:1205.5724 [hep-ex], 2012
Abelev B, ..., Barnaföldi G G, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Kiss L, Lévai P, Oláh L, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Anisotropic flow of charged hadrons, pions and (anti-)protons measured at high transverse momentum in Pb-Pb collisions at sNN−−−−√=2.76 TeV, Phys. Lett. B719, 18-28; arXiv:1205.5761 [nucl-ex], 2013
Acconcia TV, ..., Agócs AG, Barnaföldi GG, Bencédi G, Bencze G, Berényi D, Boldizsár L, Futó E, Hamar G, Kovács L, Lévai P, Molnár L, Oláh L, Pochybova S, Varga D: VHMPID RICH prototype using pressurized C4F8O radiator gas and VUV photon detector, Nucl. Instrum. Meth. A767, 50-60;, 2014
Acconcia TV, Agócs AG, Barnaföldi GG, Bencédi G, Bencze G, Berényi D, Boldizsár L, Futó E, Hamar G, Kovács L, Lévai P, Molnár L, Oláh L, Pochybova S, Varga D: R&D studies of a RICH detector using pressurized C4F8O radiator gas and a CsI-based gaseous photon detector, Nucl. Instrum. Meth. A732, 361-365, 2013
Berényi D, Varró S, Skokov VV, Lévai P: Pair production at the edge of the QED flux tube, arXiv:1401.0039 [hep-ph]; Submitted to EPJ, 2014
Anomalous baryon production in heavy ion collisions at LHC energies: Berényi D, Pásztor A, Skokov VV, Lévai P, arXiv:1208.0448 [hep-ph], 2012
R&D on high momentum particle identification with a pressurized Cherenkov radiator: Agócs AG, Barile F, Barnaföldi GG, Bencédi G, Bencze G, Berényi D, Boldizsár L, Futó E, Hamar G, Kovács L, Lévai P, Molnár L, Oláh L, Pochybova S, Varga D, Nucl. Instrum. Meth. A766, 92-95, 2014
Berényi D, Varró S, Lévai P, Skokov VV: Describing pair production in inhomogeneous external fields with the Dirac-Heisenberg-Wigner formalism, EPJ Web of Conferences 78, 03001, 2014
Agócs AG, Alfaro R, Barnaföldi GG, Bencze Gy, Berényi D, Boldizsár L, Futó E, Hamar G, Kovács L, Lévai P, Lipusz Cs, Molmár L, Pochybova S, Varga D, for VHMPID Coll: VHMPID: a new detector for the ALICE experiment at LHC, European Journal of Physics WEB of Conferences 13, 03004 (arXiv: 1103.6014 [hep-ex]), 2011
Pochybova S: Charged particles produced in quark and gluon jets in proton-proton collisions, European Journal of Physics WEB of Conferences 13, 04005, 2011
Agócs AG, Barnaföldi GG, Lévai P: Underlying events in p+p collisions at LHC energies, European Journal of Physics WEB of Conferences 13, 04006 (arXiv:1104.0787 [hep-ph]), 2011
Barnaföldi GG, Agócs AG, Lévai P: Underlying event studies for LHC energies, AIP Conference Proceedings 1348, 124, 2011
Mayani D, Agócs AG, Barnaföldi GG, Bencze Gy, Berényi D, Boldizsár L, Futó E, Hamar G, Kovács L, Lévai P, Lipusz Cs, Molmár L, Pochybova S, Varga D, … for VHMPID Coll.:: A Very High Momentum Particle Identification Detector for the ALICE experiment, AIP Conference Proceedings 1348, 61, 2011
Pochybova S: Charged particles produced in quark and gluon jets in proton-proton collisions, AIP Conference Proceedings 1348, 69, 2011
Lévai P, Berényi D, Pásztor A, Skokov VV: Anomalous baryon production and its interplay with jet energy loss at RHIC and LHC energies, Journal of Physics G38, 124155, 2011
Aamodt K., ... A.G. Agócs, G.G. Barnaföldi, L. Boldizsár, E. Dénes, Z. Fodor, G. Hamar, P. Lévai, L. Molnár, S. Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Two-pion Bose-Einstein correlations in pp collisions at sqrt(s)=900 GeV, Physcal Review D82, 052001, 2010
Aamodt K., ... A.G. Agócs, G.G. Barnaföldi, L. Boldizsár, E. Dénes, Z. Fodor, G. Hamar, P. Lévai, L. Molnár, S. Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Suppression of Charged Particle Production at Large Transverse Momentum in Central PbPb Collisions at s_{NN}^1/2 = 2.76 TeV, Physics Letters B696, 30, 2011
Aamodt K., ... A.G. Agócs, G.G. Barnaföldi, L. Boldizsár, E. Dénes, Z. Fodor, G. Hamar, P. Lévai, L. Molnár, S. Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Elliptic Flow of Charged Particles in Pb-Pb Collisions at at s_NN^1/2 = 2.76 TeV, Physical Review Letters 105, 252302, 2010
Pasztor A, Levai P, Trocsanyi Z: Contributions from weak-interaction channels to inclusive hadron spectra at TeV energies, arXiv:1103.5057 [hep-ph], 2011
Hamar G, Lévai P: Strange and nonstrange hadron resonance production by quark coalescence investigating quark number scaling, Acta Physica Polonica B Supp. 5, 451, 2012
Varga D, Hamar G, Kiss G: Asymmetric multi-wire proportional chamber with reduced requirements to mechanical precision, Nuclear Instruments and Methods A648, 163, 2011
Aamodt K, ...,: Femtoscopy of pp collisions at √s=0.9 and 7 TeV at the LHC with two-pion Bose-Einstein correlations, Physical Review D84, 112004, (arXiv:1101.3665 [hep-ex]), 2011
Aamodt K, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Molnár L, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Rapidity and transverse momentum dependence of inclusive J/psi production in pp collisions at √s=7 TeV, Physics Letters B704, 442, (arXiv:1105.0380 [hep-ex]), 2011
Aamodt K, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Molnár L, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Higher harmonic anisotropic flow measurements of charged particles in Pb-Pb collisions at sqrt(s_{(NN)}) = 2.76 TeV, Physical Review Letters 107, 032301, (arXiv:1105.3865 [nucl-ex]), 2011
Di Mauro A, … Agócs A, Barnaföldi G G, Bencze G, Boldizsár L, Dénes E, Fodor Z, Futó E, Hamar G, Lévai P, Lipusz Cs, Molnár L, Pochybova S: The VHMPID RICH upgrade project for ALICE at LHC, Nuclear Instruments and Methods A639, 274, 2011
Agócs A G, Barnaföldi G G, Levai P: Underlying Event in pp Collisions at LHC Energies, CERN-PROC-2012-001, 32, Proc. of 6th Intern. Workshop on High-pT Physics at LHC, Utrecht, (arXiv:1108.1705 [hep-ph]), 2012
Aamodt K, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Molnár L, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Harmonic decomposition of two-particle angular correlations in Pb-Pb collisions at sqrt(sNN) = 2.76 TeV, Physics Letters B708, 249, (arXiv:1109.2501 [nucl-ex]), 2012
Aamodt K, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Molnár L, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Particle-yield modification in jet-like azimuthal di-hadron correlations in Pb-Pb collisions at √sNN=2.76 TeV, Physical Review Letters 108, 092301, (arXiv:1110.0121 [nucl-ex]), 2012
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): J/psi polarization in pp collisions at sqrt(s)=7 TeV, Physical Review Letters 108, 082001, (arXiv:1111.1630 [hep-ex]), 2012
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Measurement of charm production at central rapidity in proton-proton collisions at s√=7 TeV, Journal of High Energy Physics 1201, 128, (arXiv:1111.1553 [hep-ex]), 2012
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Underlying Event measurements in pp collisions at sqrt(s) = 0.9 and 7 TeV with the ALICE experiment at the LHC, (arXiv:1112.2082 [hep-ex]), 2012
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Light vector meson production in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV,, Physics Letters B710, 557, (arXiv:1112.2222 [nucl-ex]), 2012
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Measurement of Event Background Fluctuations for Charged Particle Jet Reconstruction in Pb-Pb collisions at √sNN=2.76 TeV, Journal of High Energy Physics 1203, 53, (arXiv:1201.2423 [hep-ex]), 2012
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Heavy flavour decay muon production at forward rapidity in proton--proton collisions at sqrt(s) = 7 TeV, Physics Letters B708, 265, (arXiv:1201.3791 [hep-ex]), 2012
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): J/psi production at low transverse momentum in Pb-Pb collisions at sqrt(sNN) = 2.76 TeV, (arXiv:1202.1383 [hep-ex]), 2012
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): J/ψ Production as a Function of Charged Particle Multiplicity in pp Collisions at s√=7 TeV, (arXiv:1202.2816 [hep-ex]), 2012
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Suppression of high transverse momentum D mesons in central Pb-Pb collisions at √sNN=2.76 TeV, (arXiv:1203.2160 [nucl-ex]), 2012
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Inclusive J/ψ production in pp collisions at √s=2.76 TeV, (arXiv:1203.3641 [hep-ex]), 2012
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Multi-strange baryon production in pp collisions at (s)^1/2 = 7 TeV with ALICE, (arXiv:1204.0282 [nucl-ex]), 2012
Abelev B, ..., Agócs A G, Barnaföldi G G, Bencédi Gy, Berényi D, Boldizsár L, Dénes E, Hamar G, Lévai P, Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Transverse sphericity of primary charged particles in minimum bias proton-proton collisions at sqrt(s)=0.9, 2.76 and 7 TeV, (arXiv:1205.3963 [hep-ex]), 2012
Barnafoldi G G, Barrette J, Gyulassy M, Lévai P, Topor Pop V: Predictions for p+Pb at 4.4A TeV to Test Initial State Nuclear Shadowing at energies available at the CERN Large Hadron Collider, Physical Review C85, 024903, (arXiv:1111.3646 [nucl-th]), 2012
Ürmössy K, Barnaföldi G G, Bíró T S: Microcanonical Jet-fragmentation in proton-proton collisions at LHC Energy, Phys. Lett. B718, 125-129, (arXiv:1204.1508 [hep-ph]), 2012
Ürmössy K, Barnaföldi G G, Bíró T S: Generalised microcanonical statistics and fragmentation in electron-positron collisions, Acta Physica Polonica B Supp 5, 363, 2012
Boldizsár L for the VHMPID Coll.: HPTD: The High-pT Trigger Detector for ALICE VHMPID, feasibility and Monte Carlo simulations, CERN-PROC-2012-001, 144, Proc. of 6th Intern. Workshop on High-pT Physics at LHC, Utrecht, 2012
Hamar G for the VHMPID Coll.: VHMPID: ALICE detector upgrade proposal in the high-pT region, CERN-PROC-2012-001, 140, Proc. of 6th Intern. Workshop on High-pT Physics at LHC, Utrecht, 2012
Pochybova S: Experimental treatment of Quark and Gluon Jets, CERN-PROC-2012-001, 130, Proc. of 6th Intern. Workshop on High-pT Physics at LHC, Utrecht,(arXiv:1107.0128 [hep-ex]), 2012
Gyulassy M, Lévai P: Heavy quark jet tomography of the ultradense sQGP phase of nuclear matter, Nuclear Physics A834, 217, 2010
Lévai P, C.M. Ko: Quasi-particles and effective meanfield in strongly interacting matter, Nuclear Physics A834, 285, 2010
Lévai P, Skokov VV: Strange and charm quark-pair production in strong non-Abelian field, Journal of Physics G36, 064068., 2009
Lévai P, Skokov VV: Heavy quark production in strong non-Abelian field, Proceedings of Science (EPS-HEP 2009) 456., 2009
Lévai P, Skokov VV: Enhanced heavy quark-pair production in strong SU(2) color field, Physical Review D82, 074014 (arXiv: 0909.2323 [hep-ph]), 2010
Agócs AG, R. Alfaro, G.G. Barnaföldi, L. Boldizsár, E. Cuautle, G. De Cataldo, D. Di Bari, A. Di Mauro, I. Dominguez, Z. Fodor, E. Futó, E. Garcia, G. Hamar, J.W. Harris, P. Lévai, P. Martinengo, D. Mayani, L. Molnár, E. Nappi, A. Ortiz: Very high momentum particle identification in ALICE at the LHC, Nuclear Instruments and Methods A617, 424, 2010
Pochybova S: Study of particle production from quark and gluon jets in proton-proton collisions, Journal of Physics Conference Series 270, 012016. (arXiv:1009.0868 [hep-ph]), 2011
Aamodt K., ... A.G. Agócs, G.G. Barnaföldi, L. Boldizsár, E. Dénes, Z. Fodor, G. Hamar, P. Lévai, L. Molnár, S. Pochybova, ...(ALICE Collaboration):: First proton-proton collisions at the LHC as observed with the ALICE detector: Measurement of the charged particle pseudorapidity density at s**1/2= 900 GeV, European Physical Journal C65, 111, 2010
Aamodt K., ... A.G. Agócs, G.G. Barnaföldi, L. Boldizsár, E. Dénes, Z. Fodor, G. Hamar, P. Lévai, L. Molnár, S. Pochybova, ...(ALICE Collaboration):: Charged-particle multiplicity measurement in proton-proton collisions at s**1/2= 0.9 and 2.36 TeV with ALICE at LHC, European Physical Journal C65, 89, 2010
Aamodt K., ... A.G. Agócs, G.G. Barnaföldi, L. Boldizsár, E. Dénes, Z. Fodor, G. Hamar, P. Lévai, L. Molnár, S. Pochybova, ...(ALICE Collaboration):: Charged-particle multiplicity measurement in proton-proton collisions at s**1/2= 7 TeV with ALICE at LHC, European Physical Journal C68, 345, 2010
Aamodt K., ... A.G. Agócs, G.G. Barnaföldi, L. Boldizsár, E. Dénes, Z. Fodor, G. Hamar, P. Lévai, L. Molnár, S. Pochybova, ...(ALICE Collaboration):: Midrapidity antiproton-to-proton ratio in pp collisions at s**1/2= 0.9 and 7 TeV measured by the ALICE experiment, Physical Review Letters 105, 072002, 2010
Aamodt K., ... A.G. Agócs, G.G. Barnaföldi, L. Boldizsár, E. Dénes, Z. Fodor, G. Hamar, P. Lévai, L. Molnár, S. Pochybova, ...(ALICE Collaboration):: Transverse momentum spectra of charged particles in proton-proton collisions at s**1/2= 900 GeV with ALICE at the LHC, Physics Letters B693, 53, 2010
Aamodt K., ... A.G. Agócs, G.G. Barnaföldi, L. Boldizsár, E. Dénes, Z. Fodor, G. Hamar, P. Lévai, L. Molnár, S. Pochybova, ...(ALICE Collaboration):: Alignment of the ALICE Inner racking System with cosmic-ray tracks, Journal of Instrumentation 5, P03003, 2010
Dokshitzer Y, Lévai P, Nyíri J: Gribov-80: Quantum Chromodynamics and Beyond, World Scientific, 2011
Agócs AG, Barnaföldi GG, Lévai P: Jets and underlying events at LHC energies, Journal of Physics Conference Series 270, 012017. (arXiv: 1011.5363 [hep-ph]), 2011
Abelev B, ..., A.G. Agócs, G.G. Barnaföldi, L. Boldizsár, E. Dénes, Z. Fodor, G. Hamar, P. Lévai, L. Molnár, S. Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Charged-particle multiplicity density at mid-rapidity in central Pb-Pb collisions at sqrt(sNN) = 2.76 TeV, Physical Review Letters 105, 252301, 2010
Aamodt K., ... A.G. Agócs, G.G. Barnaföldi, L. Boldizsár, E. Dénes, Z. Fodor, G. Hamar, P. Lévai, L. Molnár, S. Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Centrality dependence of the charged-particle multiplicity density at mid-rapidity in Pb-Pb collisions at sqrt(sNN) = 2.76 TeV, Physical Review Letters 106, 032301, 2011
Aamodt K., ... A.G. Agócs, G.G. Barnaföldi, L. Boldizsár, E. Dénes, Z. Fodor, G. Hamar, P. Lévai, L. Molnár, S. Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Strange particle production in proton-proton collisions at sqrt(s) = 0.9 TeV with ALICE at the LHC, European Physical Journal C71, 1594, 2011
Aamodt K., ... A.G. Agócs, G.G. Barnaföldi, L. Boldizsár, E. Dénes, Z. Fodor, G. Hamar, P. Lévai, L. Molnár, S. Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Two-pion Bose-Einstein correlations in central Pb-Pb collisions at $sqrt(s_NN)$ = 2.76 TeV, Physics Letters B696, 328, 2011
Aamodt K., ... A.G. Agócs, G.G. Barnaföldi, L. Boldizsár, E. Dénes, Z. Fodor, G. Hamar, P. Lévai, L. Molnár, S. Pochybova, ...(ALICE Collaboration): Production of pions, kaons and protons in pp collisions at sqrt(s)= 900 GeV with ALICE at the LHC, European Physical Journal C71, 1655, 2011
Lévai P, Skokov V.V.: Non-perturbative particle production mechanism in time-dependent strong non-Abelian fields, AIP Conference Proceedings 1348, 118, 2011
Lévai P: Jet energy loss in heavy ion collisions from RHIC to LHC energies, Nuclear Physics A862-863, 146 (arXiv:1104.4162 [hep-ph]), 2011
Tomasik B, Lévai P: Feeding of the elliptic flow by hard partons, Journal of Physics G38, 095101 (arXiv:1104.3262 [nucl-th] ), 2011
Lévai P, Skokov VV: Non-perturbative particle production in time dependent strong non-abelian fields, In Proc. of Gribov-80 Workshop, Ed. by Y. Dokshitzer, P. Lévai, J. Nyíri, 2011
Barnaföldi GG, Biró TS, Ürmössy K, Kalmár G: Tsallis-Pareto-like distributions in hadron-hadron collisions, In Proc. of Gribov-80 Workshop, Ed. by Y. Dokshitzer, P. Lévai, J. Nyíri, World Scientific, 2011

 

Projekt eseményei

 
2013-09-13 14:46:05
Résztvevők változása
2013-04-22 09:50:33
Résztvevők változása
2012-10-29 10:15:33
Résztvevők változása
2011-01-25 15:21:43
Résztvevők változása
vissza »