Biokomplex – szérum protein kölcsönhatások vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
77833
típus K
Vezető kutató Kiss Tamás
magyar cím Biokomplex – szérum protein kölcsönhatások vizsgálata
Angol cím Biocomplex – serum protein interactions
magyar kulcsszavak rákellenes fémkomplexek, inzulinutánzó fémkomplexek, biospeciáció, albumin, transzferrin, ESR, NMR, CD, fluorimetria, CE, HPLC
angol kulcsszavak antitumour metalcomplexes, antidiabetic metalcomplexes, biospeciation, albumin, transferrin, ESR, NMR, CD, fluorimetry, CE, HPLC
megadott besorolás
Fizikai kémia és elméleti kémia (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Fizikai kémia
zsűri Kémia 1
Kutatóhely Molekuláris és Analitikai Kémiai Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Bognár Márta Gabriella
Enyedy Éva Anna
Gajda Tamás
Jakusch Tamás
Jancsó Attila
Sija Éva
Zsigó Éva
projekt kezdete 2009-06-01
projekt vége 2013-05-31
aktuális összeg (MFt) 21.793
FTE (kutatóév egyenérték) 8.15
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A biológiai hatású fémkomplexek és alkotóik (a fémionok és a hordozó ligandumok) valamint a szérum fehérjék közötti kölcsönhatás alapvető jelentőségű a gyógyszermolekulák elő szervezeten belüli biotranszformációjának, valamint transzportfolyamataik megismerésében.
Tervezet vizsgálataink:
1. Új, alternatív – nem-platina fém alapú – rákellenes vegyületek: Ru(III), VO(IV) és Cu(II) komplexek előállítása. Olyan terápiás célú, potenciális gyógyszermolekulákat kívánunk előállítani, amelyeknél a ligandum – szerkezeténél fogva – elősegíti fémion célsejtbe juttatását. Az előállított – elsősorban Ru(III) – vegyületeket részletesen tanulmányozzuk.
2. A project elsődleges célja felderíteni, hogyan befolyásolják a vérplazma fehérjéi a fémkomplexek biotranszformációs folyamatait. Ha a vérplazma természetes makromolekuláit fémion-hordozóként alkalmazzuk, kiváló terápiás hatást érhetünk el, és csökkenthetjük a gyógyszer mellékhatásait is.
3. Az antidiabetikus VO(IV)- Zn(II)- és Cu(II) komplexek valamint szérum fehérjék kölcsönhatásainak további vizsgálatától új információkat nyerhetünk transzport sajátságaikról.
4. A vanádiumnak élő szervezeten belüli redoxfolyamatai alig ismertek, ezért fontos az antidiabetikus V(V)-komplexek kölcsönhatásának vizsgálata természetes redukálószerekkel, mint pl. C-vitamin a glutation vagy a cisztein.
A munkákat nemzetközi együttmúködésben végezzük, és rangos nemzetközi folyóiratokban publikáljuk, illetve nemzetközi konferenciákon mutatjuk be.
angol összefoglaló
Investigations performed on the interactions between serum proteins and the metal complexes or their components (metal ion, carrier ligand) are crucial for understanding the mechanism of the drug candidates.
The research project focus on the following questions:
1. Preparation of new, alternative, non-platinum metal based anti-tumor complexes as potential drugs with Ru(III), VO(IV) and Cu(II). Our approach in developing new complexes for therapeutic use is to incorporate a molecular functional moiety in the ligand structure to direct the metal into the cell. Our studies will be extended in the area of the Ru(III) complexes, where the results are rather scanty.
2. Plasma proteins bind drugs and thus affect drug bio-transformation. Thus, the use of natural macromolecules (e.g. albumin, transferrin) as drug carriers seems to be basic need to improve therapeutic effect and decrease side effects caused by the drug.
3. Further study of the antidiabetic VO(IV), Zn(II) and Cu(II) complexes with serum proteins will provide information about their transport and distribution processes.
4. The cellular redox chemistry of vanadium is hardly explored, accordingly, we intend to study the interactions of these antidiabetic V(V) complexes with bioavailable antioxidants such as vitamin C.
The work will be carried out in international ciollaboration and published in highly ranked international journals and presented in international conferences.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Antidiabetikus fémkomplexek Modelszámításokkal igazoltuk, a V(IV) és V(V) számára a transzferrin at elsődleges fémionkötőhely a vérszérumban. Mindkét fémiont képes kiszorítani komplexeiből, és bár az eredeti VO(IV) komplexek kötődnek egy másik szérumfehérjéhez az albuminhoz is, ez a köcsönhatás nem elég erős ahhoz, hogy megakadályozza a komplexek elbomlását. Mindez alátámasztja, hogy a fémion önmagában az aktív metabolit, és komplexképződéssel aktivitását nem lehet befolyásolni, legfeljebb a felszívódás hatékonyságát elősegíteni. Hasonló modellszámítások alapján megállapítottuk, hogy a Humán szérumalbumin a legfontosabb Zn(II) ion kötőhely a vérszérumban. ugyanazen fehérje képes megkötni számos ligandumot önmagában is. Rákellenes tioszemikarbazon komplexek Bár a triapin meglehetősen stabilis komplexek képez Fe(III)-mal, Ga(III) komplexe híg vizes oldatban jelentős mértékben hidrolizál. A stabiliás növekedést sikerül elérni szalicilaldehid alkalmazásával, ebben az esetben azonban a biológiai aktivitás csökken, ennek oka lehet a a hatásmechanizmus szempontjából fontos Fe(II)-komplexek kisebb stabilitása. Ruténium(II/III) komplexek A Ru(III)edta és Ru(II)-p-cimol bidentát ligandumokkal alkot terner komplexeinek stabilitása jelentősen növekszik ha a ligandum (S,O) és nem (O,O) vagy (N,O) donorcsoportokat tartalmaz. Ezt mindenképp érdemes figyelembe venni a gyógyszertervezési és a lehetséges biotranszformációs folyamatok esetében.
kutatási eredmények (angolul)
Antidiabetic metal complexes Based on model calculations, it can be stated that in the human serum transferrin is the primary V(IV,V) binder. The protein is able to displace the original carrier ligands for both meal ions. The other serum protein, albumin is also able to bind the V(IV,V) complexes, this interaction is not strong enough to prevent the dissociation of the complexes due to binding to transferrin. All these facts confirm that the metal ion itself is the active metabolite. By complex formation it’s activity cannot be tuned only the bioavailability can be increased. Similar model calculations confirmed that in the case of Zn(II) albumin (HSA) is the primary binder in the human serum. The same protein is able to bind the carrier ligands too. Anticancer tiosemicarbazone complexes Triapin forms high stability complexes with both Fe(II, III), but its Ga(III) complexes hydrolyze extensively in dilute water solutions. We were able to increase the stability by using salicilaldehyde-tiosemicarbazone, however in this case the anticancer activity decreased, probably due to the decreased stability of the Fe(II) complex, which has an important role in the mechanism of action. Ruthenium(II/III) complexes Ru(III)edta and Ru(II)p-cimol terner complexes with bidentate ligands are much more stable in the case of (S,O) type ligands as (O,O) or (N,O) type ligands. These facts should be considered during drug design and their potential biotransformation processes.
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Éva A. Enyedy*, Michael F. Primik, Christian R. Kowol, Vladimir B. Arion, Tamás Kiss, Bernhard K. Keppler: Interaction of Triapine and related thiosemicarbazones with iron(III)/(II) and gallium(III): a comparative solution equilibrium study, DALTON TRANS. (2011) 40(22) 5895-5905, 2011
Éva A. Enyedy*, László Horváth, Anasztázia Hetényi, Tiziano Tuccinardi, Christian G. Hartinger, Bernhard K. Keppler, Tamás Kiss*: Interactions of the carrier ligands of antidiabetic metal complexes with human serum albumin: a combined spectroscopic and separation approach with molecular modeling stu, BIOORGAN MED CHEM 19(14) 4202-4210, 2011
Ana Popović-Bijelić, Christian R. Kowol, Maria Lind, Jinghui Luo, Fahmi Himo, Éva A. Enyedy, Vladimir B. Arion*, Astrid Gräslund*: Ribonucleotide Reductase Inhibition by Metal Complexes of 3-Aminopyridine-2-carboxaldehyde Thiosemicarbazone (Triapine): A Combined Experimental and Theoretical Study, JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY 105(11) 1422-1431, 2011
Jessica Nilsson, Albert Shteinman, Eva Degerman, Eva A. Enyedy, Tamás Kiss, Ulrich Behrens, Dieter Rehder,* Ebbe Nordlander*: Salicylamide and salicylglycine oxidovanadium complexes with insulin-mimetic properties, JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY 105(12) 1795-1800, 2011
Tamás Kiss,* Tamás Jakusch, Béla Gyurcsik, Andrea Lakatos, Éva Anna Enyedy, Éva Sija: Application of modelling calculations in the description of metal ion distribution of bioactive compounds in biological systems, COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS 256(1-2) 125-132, 2012
Éva A. Enyedy*, Éva Zsigó, Nóra V. Nagy, Christian R. Kowol, Alexander Roller, Bernhard K. Keppler, Tamás Kiss: Complex formation ability of salicylaldehyde thiosemicarbazone towards ZnII, CuII, FeII, FeIII and GaIII ions, EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (25) 4036-4047, 2012
Isabel Correia, Tamás Jakusch, Enoch Cobbinna, Sameena Mehtab, Isabel Tomaz, Nóra V. Nagy, Antal Rockenbauer, João Costa Pessoa and Tamás Kiss: Evaluation of the binding of oxovanadium(IV) to human serum albumin, DALTON TRANSACTION, 41, 6477-6487, 2012
A. I. Tomaz, T. Jakusch, T. S. Morais, R. F. M. de Almeida, F. Marques, E. A. Enyedy, J. Costa Pessoa, T. Kiss, M. H. Garcia: Interaction of cytotoxic ruthenium(II) cyclopentadienyl complexes with serum albumin, EUROBIC10 Conference, Thessaloniki, Greece, VII.22-26., 2010
Enyedy Éva A., Christian R. Kowol, Nagy Nóra V., Zsigó Éva, Jakusch Tamás, Vladimir B. Arion, Bernhard K. Keppler, Kiss Tamás (előadás): Az antitumor hatású Triapine és származékainak fémkomplexei, 46. Komplexkémia Kollokvium, Mátrafüred, 05.21-23, 2012
Dömötör Orsolya, Varga Erika, Christian G. Hartinger, Bernhard B. Keppler, Kiss Tamás, Enyedy Éva A. (előadás): Rákellenes gallium(III) komplexek oldategyensúlyi vizsgálata, 46. Komplexkémia Kollokvium, Mátrafüred, 05.21-23, 2012
Sija Éva, Jakusch Tamás, Christian G. Hartinger, Bernhard B. Keppler, Kiss Tamás, Enyedy Éva A. (előadás): Rákellenes hatású Ru(η6-p-cimol)-pir(idin)on típusú komplexek oldategyensúlyi vizsgálata, 46. Komplexkémia Kollokvium, Mátrafüred, 05.21-23, 2012
T. Kiss, T. Jakusch, É. Sija, É.A. Enyedy, C.G. Hartinger, B.K. Keppler (előadás): Biospeciation of anticancer Ru(II,III) compounds, 12th Eurasia Conference on Chemical Sciences, IV.16-21., Corfu, Görögország, 2012
Enyedy Éva A., Jakusch Tamás, Kiss Tamás (előadás): Gyógyhatású fémkomplexek biotranszformációs folyamatai, MTA Bolyai ösztöndíjasok konferenciája, XII.9., Szeged, 2011
T. Kiss, T. Jakusch, É. Sija, É. A. Enyedy, C. G. Hartinger, B. K. Keppler (poszter): Characterization of Anticancer Ru(II,III) Compounds in Aqueous Solution, 11th ISABC, International Symposium on Applied Bioinorganic Chemistry, XII. 2-5., Barcelona, Spanyolország, 2011
J. Costa Pessoa, E. Cobbinna, S. Mehtab, G. Gonçalves, G. Justino, I. Tomaz, I. Correia, T. Kiss, T. Jakusch, E. A. Enyedy, V. Moreno, E. Garriba (poszter): Interaction of Vanadium Complexes with Serum Proteins, 11th ISABC, International Symposium on Applied Bioinorganic Chemistry, XII. 2-5., Barcelona, Spanyolország, 2011
É.A. Enyedy, C.R. Kowol, É. Zsigó, T. Jakusch, N.V. Nagy, M.F. Primik, V.B. Arion, B.K. Keppler, T. Kiss (előadás): Interaction of Triapine and related thiosemicarbazones with various metal ions: comparative solution equilibrium studies, 4th European Conference on Chemistry for Life Sciences, VIII.31-IX.3., Budapest, Magyarország, 2011
O. Dömötör, É.A. Enyedy, T. Kiss, A.K. Bytzek, C.G. Hartinger, B.K. Keppler (poszter): Interaction of anticancer ruthenium(III) complexes KP1019 and KP1339 with human serum albumin via competition studies, 4th European Conference on Chemistry for Life Sciences, VIII.31-IX.3., Budapest, Magyarország, 2011
T. Jakusch, É. Sija, É.A. Enyedy, C.G. Hartinger, B.K. Keppler, T. Kiss (előadás): Solution equilibrium studies of ternary complexes formed between bidentate (O,O;O,N;O,S) ligands and RuIIIEDTA or RuII(eta-6-p-cymene), 4th European Conference on Chemistry for Life Sciences, VIII.31-IX.3., Budapest, Magyarország, 2011
A.I. Tomaz, T. Jakusch, T. S. Morais, R. F. M. de Almeida, F. Marques, F. Mendes, E. A. Enyedy, J. Costa Pessoa, T. Kiss, M. H. Garcia (előadás): [RuII(H5-Cp)(Bpy)(PPH3)]+, a promising antitumor agent: an in vitro study regarding its biological activity, 4th European Conference on Chemistry for Life Sciences, VIII.31-IX.3., Budapest, Magyarország, 2011
João Costa Pessoa, Enoch Cobbinna, Sameena Mehtab, Gisela Gonçalves, Isabel Tomaz, Tamás Kiss, Tamás Jakusch, Eva A. Enyedy and Isabel Correia: Evaluation of the binding of insulin mimetic oxovanadium(IV) compounds to human serum albumin, 4th European Conference on Chemistry for Life Sciences, VIII.31-IX.3., Budapest, Magyarország, 2011
É. Sija, É.A. Enyedy, T. Jakusch, C.G. Hartinger, B.K. Keppler, T. Kiss (poszter): Solution equilibrium studies of Ru(eta-6-p-cymene)-(thio)pyr(id)one complexes with anticancer activity, 4th European Conference on Chemistry for Life Sciences, VIII.31-IX.3., Budapest, Magyarország, 2011
É. Sija, É.A. Enyedy, T. Jakusch, C.G. Hartinger, B.K. Keppler, T. Kiss (előadás): Speciation characterization of antitumor Ru(II) complexes, Workshop on metal containing drugs, VIII.30-31., Szeged, Magyarország, 2011
Miljan N. M. Milunovic, Éva A. Enyedy*, Nóra V. Nagy, Tamás Kiss, Robert Trondl, Michael A. Jakupec, Bernhard K. Keppler, Regina Krachler, Ghenadie Novitchi, Vladimir B. Arion*: L- and D-proline thiosemicarbazone conjugates: coordination behavior in solution, and the effect of copper(II) coordination on their antiproliferative activity, INORGANIC CHEMISTRY 51 (2012) 9309-9321, 2012
Orsolya Dömötör, Christian G. Hartinger,* Anna K. Bytzek, Tamás Kiss, Bernhard K. Keppler, Éva A. Enyedy*: Characterization of the binding sites of the anticancer ruthenium(III) complexes KP1019 and KP1339 on human serum albumin via competition studies, JOURNAL OF BIOLOGICAL INORGANIC CHEMISTRY 18 (1) 9-17, 2013
Éva A. Enyedy*, Gabriella M. Bognár, Tamás Kiss, Muhammad Hanif, Christian G. Hartinger*: Solution Equilibrium Studies on Anticancer Ruthenium(II)–eta-6-p-cymene Complexes of 3-Hydroxy-2(1H)-pyridones, JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 734, 38-44, 2013
Éva A. Enyedy, Éva Sija, Tamás Jakusch,* Christian G. Hartinger, Wolfgang Kandioller, Bernhard K. Keppler, Tamás Kiss*: Solution Equilibria of Anticancer Ruthenium(II)-(eta-6-p-Cymene)-Hydroxy(thio)pyr(id)one Complexes: Impact of Sulfur vs. Oxygen Donor Systems on the Speciation and Bioactivity, JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY (2013) in press / DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2013.05.002, 2013
Tamás Jakusch*, Tamás Kiss*: Characterisation of Ternary Complex Formation Between [RuIII(edta)]– and Various Bidentate Ligands, ZEITSCHRIFT FÜR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE (2013) in press, 2013
Sameena Mehtab, Gisela Gonçalves, Somnath Roy, Ana Isabel Tomaz, Teresa Santos-Silva, Marino F.A. Santos, Maria J. Romão, Tamás Jakusch, Tamás Kiss, João Costa Pessoa: Interaction of vanadium(IV) with human serum apo-transferrin, JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY 121 (1) 187-195., 2013
Gisela Gonçalves, Isabel Tomaz, Isabel Correia, Luís F Veiros, M Margarida C A Castro, Fernando Avecilla, Lorena Palacio, Miguel Maestro, Tamás Kiss, Tamás Jakusch, M Helena V Garcia, João Costa Pessoa: A novel VIVO–pyrimidinone complex: synthesis, solution speciation and human serum protein binding, DALTON TRANSACTIONS DOI: 10.1039/C3DT50553G, 2013
Ana Isabel Tomaz, Tamas Jakusch, Tania S. Morais, Fernanda Marques, Rodrigo F. M. de Almeida, Filipa Mendes, Eva A. Enyedy, Isabel Santos, Joao Costa Pessoa, Tamas Kiss, M. Helena Garcia: [Ru-II(eta(5)-C5H5)(bipy)(PPh3)](+), a promising large spectrum antitumor agent: Cytotoxic activity and interaction with human serum albumin, JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY 117, 261-269, 2012
Kozma Károly, Bognár M. Gabriella, Christian R. Kowol, Nagy Nóra V., Kiss Tamás, Enyedy Éva A, Jakusch Tamás: Két piridoxál-tioszemikarbazon vanádium(IV,V) és réz(II) komplexei, 47. Komplexkémia Kollokvium, Mátraháza, 2013.05.29-31., 2013
Nóra V. Nagy, Éva A. Enyedy, Gabriella M. Bognár, Tamás Kiss, Dinorah Gambino: Electron paramagnetic resonance spectroscopy to determine structural and solution equilibrium data; Complexation of salicylaldehyde semicarbazone with Cu(II) and VO(IV), 4th International Symposium on Trace Elements in the Food Chain. XI.15-17., Visegrád, Hungary, 2012
Bognár M. Gabriella, Nagy Nóra V., Mariana Fernández, Dinorah Gambino, Jakusch Tamás, Kiss Tamás, Enyedy Éva A.: Szalicilaldehid szemikarbazonok fémkomplexeinek oldategyensúlyi vizsgálata, XXXIV. Kémiai Előadói napok, X.29-31., Szeged, Magyarország, 2012
Enyedy, É. A.; Dömötör, O.; Sija, É.; Jakusch, T.; Hartinger, C.G.; Keppler, B.K; Kiss, T: Comparative solution equilibrium study on [Rh(III)(eta5-Cp*)]2+ and [Ru(II)(eta6-p-cymene)]2+ ternary complexes formed with various bidentate ligands, EUROBIC 11, 09.12-16, Granada, Spanyolország, 2012
Kiss, T.; Jakusch, T.; Sija, É.; Enyedy, É.A.; Hartinger, C.G.; Keppler B.K. (előadás):: Bioequilibria of anticancer Ru(II,III) compounds, EUROBIC 11, 09.12-16, Granada, Spanyolország, 2012
Jakusch, Tamás; Sija, Éva; Enyedy, Éva Anna; Kiss, Tamás; Hartinger, Christian G. (poszter); Keppler, Bernhard K.: Bioequilibria of anticancer Ru(II,III) compounds, 40th International Conference on Coordination Chemistry (ICCC40), 09.09-13, Valencia, Spanyolország, 2012
Éva A. Enyedy, Christian R. Kowol, Nóra V. Nagy, Éva Zsigó, Tamás Jakusch, Vladimir B. Arion, Bernhard K. Keppler, Tamás Kiss: Metal complexes of the antitumor drug Triapine and related thiosemicarbazones, International Symposium on Metal Complexes (ISMEC2012), 06.18-22. Lisszabon, Portugália, 2012
Orsolya Dömötör, Erika Varga, Krisztina Bali, Christian G. Hartinger, Bernhard B. Keppler, Tamás Kiss, Éva A. Enyedy: Solution studies on antitumor gallium(III) complexes and their interactions with human serum proteins, International Symposium on Metal Complexes (ISMEC2012), 06.18-22. Lisszabon, Portugália, 2012
T. Jakusch, T. Kiss: COORDINATION CHEMISTRY OF PYRIDOXAL DERIVATIVES, XXIV. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, 06.02-07, Smolenice Slovakia, 2013
Tamás Kiss, Tamás Jakusch: Misbelieves, misunderstandings and open questions in the biological active forms of antidiabetic vanadium compounds, 8th International Vanadium Symposium, 08 15-18, Washington, DC, USA, 2012
Eva Sija, Tamas Kiss, Andrea Lakatos, Valerio Di Marco (előadás):: Metal ion homeostatic therapy in Alzheimer's Disease, ECCLS5 5th European Conferece on Chemistry for Life Sciences, Barcelona, Spain, June 10-12, 2013, 2013
Éva Sija, Valerio B. Di Marco, Tamás Jakusch, Annalisa Dean, Alfonso Venzo, Tamás Kiss: Complexation of Al(III) with hydroxipyridine(di)carboxylic acids, as a new possible chelating agents in neurodegenerative disorders, Tenth Keele Meeting on Aluminium 2013, Chichester, UK, 23-27 Febr, 2013, 2013
Tamás Kiss (előadás):: From the coordination chemistry to the biological chemistry of Aluminium, Tenth Keele Meeting on Aluminium, 2013, Chichester, UK, 23-27 Febr, 2013., 2013
Annalisa Dean, Éva Sija, Éva Zsigó, Maria Grazia Ferlin, Daniele Marton, Valentina Gandin, Cristina Marzano, Denis Badocco, Paolo Pastore, Alfonso Venzo, Roberta Bertani, Tamás Kiss, Valerio Di Marco: Possible Chelating Agents for Iron and Aluminium - 4-Hydroxy-5-methyl- and 4-Hydroxy-1,5-dimethyl-3-pyridinecarboxylic Acid, EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY Issue: 8 Pages: 1310-1319, 2013
Hoss Esbak, Jessica Nilsson, Ebbe Nordlander, Eva A. Enyedy, Tamás Kiss, Yutaka Yoshikawa, Hiromu Sakurai, Dieter Rehder: Insulin-mimetic and speciation studies of oxovanadium complexes containing picolyltryptophane and tris(pyridyl)amine, J. Argent. Chem. Soc. 97. 51-57, 2009
Éva A. Enyedy, Nóra V. Nagy, Éva Zsigó, Cristian R. Kowol, Vladimir B. Arion, Bernhard K. Keppler, Tamás Kiss: Comparative Solution Equilibrium Study of the interactions of copper(II), iron(II) and zinc(II) with triapine and related ligands, Eur. J. Inorg. Chem., 1717-1728, 2010
Andrea Lakatos, Éva Zsigó, Dominik Hollemnder, Nóra V. Nagy, Lívia Fülöp, Dóra Simon, Zsolt Bozsó, Tamás Kiss: Two pyridine derivatives as potential Cu(II) and Zn(II) chelators in therapy for Alzheimer's disease, Dalton Trans., 39, 1302-1315, 2010
Tamás Jakusch, Annalisa Dean, Tamás Oncsik, Attila Csaba Bényei, Valerio Di Marco, Tamás Kiss: Vanadate complexes in serum: a sepciation modeling study, Dalton Trans. 39, 212-220, 2010
Anna K. Bytzek, Éva A. Enyedy*, Tamás Kiss, Bernhard K. Keppler, Christian G. Hartinger*: Biodistribution of antidiabetic Zn(II) complexes in human serum and in vitro protein binding studies by means of CZE–ICP-MS, Electrophoresis, 30, 4075-4082, 2009
J. Costa Pessoa, G. Gonçalves, I. Tomaz, M.M.C.A. Castro, C.F.G.C. Geraldes, T. Kiss, T. Jakusch, É.A. Enyedy: Interaction of vanadium and vanadium complexes with human serum transferrin, 10th International Symposium on Applied Bioinorganic Chemistry, 09.25-28., Debrecen, Magyarország, 2009
A. I. Tomaz, T. Jakusch, É.A. Enyedy, T.S. Morais, M.H. Garcia, J. Costa Pessoa, T. Kiss: Human Albumin Binding to cytotoxic Ruthenium(II) ciclopentadienyl-type complexes, 10th International Symposium on Applied Bioinorganic Chemistry, 09.25-28., Debrecen, Magyarország, 2009
J. Costa Pessoa, G. Gonçalves, I. Tomaz, M.M.C.A. Castro, C.F.G.C. Geraldes, T. Kiss, T. Jakusch, É.A. Enyedy: Interaction of vanadium complexes with human serum transferrin, FIGIPAS 2009, 07.1-4. Palermo, Olaszország, 2009
Éva Anna Enyedy*, Dominik Hollender, Tamás Kiss: Lipophilicity of kinetically labile metal complexes through the example of antidiabetic Zn(II) and VO(IV) compounds, J PHARM BIOMED ANAL 54 (2011) 1073-1081, 2011
Éva A. Enyedy*, Etelka Farkas, Orsolya Dömötör, M. Amélia Santos: Interaction of folic acid and some matrix metalloproteinase (MMP) inhibitor folate-γ-hydroxamate derivatives with Zn(II) and human serum albumin, J INORG BIOCHEM 105, 326-335, 2011
A. I. Tomaz, T. Jakusch, É.A. Enyedy, T.S. Morais, M.H. Garcia, J. Costa Pessoa, T. Kiss: Human Albumin Binding to cytotoxic Ruthenium(II) ciclopentadienyl-type complexes, 10th International Symposium on Applied Bioinorganic Chemistry, 09.25-28., Debrecen, Magyarország, 2009
Jakusch T., Enyedy É. A., Sija É., Kiss T. (előadás, magyar): Rákellenes ruténiumkomplexek oldatkémiája, MKE 1. Nemzeti Konferencia, V. 22-25., Sopron, Magyarország, 2011
Sija É., Enyedy É. A., Jakusch T., C.G. Hartinger, B. Keppler, Kiss T. (poszter, magyar): Antitumor hatású Ru(6-p-cimol)-pir(idin)on típusú komplexek oldategyensúlyi vizsgálata, MKE 1. Nemzeti Konferencia, V. 22-25., Sopron, Magyarország, 2011
Sija E, Dean A, Jakusch T, Di Marco VB, Venzo A, Kiss T: Interactions of pyridinecarboxylic acid chelators with brain metal ions: Cu(II), Zn(II), and Al(III)., MONATSHEFTE FÜR CHEMIE 142 (4) 399-410, 2011
Menelaou M, Daskalakis M, Mateescu A, Raptopoulou CP, Terzis A, Mateescu C, Tangoulis V, Jakusch T, Kiss T, Salifoglou A: In depth investigation of the synthesis, structural, and spectroscopic characterization of a high pH binary Co(II)-N,N-bis(phosphonomethyl)glycine species. Association wi, POLYHEDRON 30 (2) 427-437, 2011
Isabel Correia, Susana Marcão, Kamila Koci, Isabel Tomaz, Pedro Adão, Tamás Kiss, Tamás Jakusch, Fernando Avecilla, João Costa Pessoa: Vanadium(IV) and -(V) Complexes of Reduced Schiff Bases Derived from Aromatic o-Hydroxyaldehydes and Tyrosine Derivatives, EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY 2011 (5) 694-708, 2011
Nikolakis VA, Exarchou V, Jakusch T, Woolins JD, Slawin AMZ, Kiss T, Kabanos TA: Tris-(hydroxyamino)triazines: high-affinity chelating tridentate O,N,O-hydroxylamine ligand for the cis-VVO2., DALTON TRANSACTIONS 39:(38) 9032-9038, 2010
Hiromu Sakurai, Akira Katoh, Tamas Kiss, Tamas Jakusch, Masakazu Hattori: Metallo–allixinate complexes with anti-diabetic and anti-metabolic syndrome activities, METALLOMICS 2 (10) 670-682, 2011
Tamás Jakusch, João Costa Pessoa, Tamás Kiss: The speciation of vanadium in human serum, Coordination Chemistry Review 255 (19-20) 2218-2226., 2011
Tamás Jakusch, Tamás Kiss: Vanadium speciation in human serum, 7th International Vanadium Symposium október 6-9, Toyama, Japán, 2010
T. Kiss, A Lakatos, É. Zsigó, Z. Csendes: Potential use of metal ion chelators in the therapy of Alzheimer’s Disease, EUROBIC10 Conference, Thessaloniki, Greece, 22-26 June (lecture), 2010
T. Kiss, A Lakatos, É. Zsigó: Metal ion chelators in the therapy for AD, 14th International Conference on Biological Inorganic Chemistry, Nagoya, Japan, July 25-30, 2009
200. A.I. Tomaz, T. Jakusch, T.S. Morais, R.F.M. de Almeida, F. Marques, E.A. Enyedy,: Interaction of Cytotoxic Ru(II) cyclopentadienyl complexes with serum albumin, EUROBIC10 Conference, Thessaloniki, Greece, 22-26 June (poster), 2010
Tamas Kiss, Tamas Jakusch, Annalisa Dean: Biodistribution of antidiabetic V(IV,V) compounds, 11th Eurasia Conference on Chemical Sciences, The Dead Sea, Jordan, 6-10 October, 2010

 

Projekt eseményei

 
2012-11-13 08:44:48
Résztvevők változása
2012-06-21 13:54:36
Résztvevők változása
2009-09-18 10:13:29
Résztvevők változása
vissza »