Határon átnyúló együttműködések Magyarországon  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
77839
típus PUB-K
Vezető kutató Kozma József Lászlóné dr. Soós Edit
magyar cím Határon átnyúló együttműködések Magyarországon
Angol cím Cross-border co-operations in Hungary
magyar kulcsszavak eurorégió, regionalizmus, európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC), schengen, szomszédságpolitika
angol kulcsszavak euroregion, regionalism, european grouping of territorial co-operation (EGTC), schengen, neighbourhood policy
megadott besorolás
Állam- és Jogtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Európai jog
Politikatudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: EU politikák
zsűri Publikációs bizottság
Kutatóhely Pólay Elemér Alapítvány
projekt kezdete 2009-01-01
projekt vége 2009-05-31
aktuális összeg (MFt) 0.800
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A könyv széles és átfogó megközelítésben vizsgálja a határon átnyúló egyíüttműködések intézményesülési folyamatát, áttekinti az intézményesült együttműködési formákat: eurorégió, munkaközösség, EGTC. A könyv empirikus kutatásra építve bemutatja az együttműködések régi (politikai) és új (gazdasági és társadalmi) szereplőit, valamint elemzi az EU alapelveinek megvalósulását a külső és belső határszakaszokon, kiemelt figyelemmel a hármashatárok sajátosságaira.
A fenti folyamatokat belehelyezi az Európa Tanács és az Európai Unió szabályrendszerének általános összefüggéseibe, rávilágít a jogi szabályozás továbbfejlesztésének feladataira és problémáira.
A nem EU-tagállamokkal történő kapcsolatrendszer ápolása a magyarországi eurorégiók számára is új feladatokat és kihívásokat jelent a határ menti területek fejlesztése és menedzselése terén. A schengeni határok mentén megszerveződött eurorégiók a jövőben felértékelődnek az EU szomszédságpolitikájában, s Magyarország fejlesztéspolitikai szerepvállalásában.
A könyv hiánypótló, mert egyedülálló módon elérhetővé teszi az határon átnyúló együttműködéseket érintő valamennyi jogforrás, hazai intézményi struktúra megismerését.
angol összefoglaló
The book examines the way of institutionalisation of cross-border cooperations along the Hungarian borders and reveals the institutionalised forms of cooperations: working community, eurorgion and EGTC. The book is looking for answer for the question what roles the different actors of the cooperation systems play in the establishment of the euroregions. What roles the European principles like partnership, subsidiarity etc. play on the external and internal borders and especialy on the triple borders. Concerning the legal framwork of coperation systems, mainly supported by the Council of Europe and by the EU law, the book reveals the necessity of changes and the appropriate legal regulation of the cross-border structures.
The relations with non-member states of the Union also cause challenges for the cooperations in the development and management of the border areas. The role of euroregions operating on the Schengen borderlines is appraising both in the neighbourhood policy of the Union and in the development policy of Hungary.
The book is complemenary because it allows of study all legal regulations and institutional forms of cross-border cooperation in Hungary.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A PUB-K 77839. sz. OTKA támogatásával vállalt könyv 2009. májusában megjelent 500 pédányban, Soós Edit-Fejes Zsuzsanna: Határon átnyúló együttműködések Magyarországon címmel, a Pólay Elemér Alapítvány, Szeged kiadásában,260 oldal terjedelemben. Könyvünk az európai regionális politika egyik kiemelt területének, a határon átnyúló együttműködések intézményesülésének átfogó bemutatása mellett megoldási alternatívákat nyújt a jogi és intézményi hiányosságokból eredő problémákra. A Magyarország határai mentén egyre jelentősebb szerepet betöltő határon átnyúló együttműködési formák a szubnacionális szintű integrálódás során felértékelődtek a fejlesztéspolitikában, az Európai Unió kohéziós politikájában, valamint a magyar szomszédságpolitika alakításában. A könyv a jogi-normatív megközelítés mellett más módszerek (szociológiai, történeti, komparatív elemző) alkalmazása révén is igyekszik teljes képet adni az együttműködések rendszeréről. Ennek keretében kiemelt figyelmet fordít az önkormányzatiság tartalmára, intézményrendszerére, az eurorégiók típusaira, a működésüket meghatározó demokratikus alapelvek vizsgálatára. Bemutatja a határaink mentén kialakult együttműködések intézményesülési folyamatát, valamint áttekintést nyújt arról, hogy az európai és a nemzeti jogalkotási folyamatok miként járultak hozzá az eurorégiók tartós fennmaradásához szükséges határon átnyúló szervezetek nemzetközi jogi és belső jogi megerősítéséhez.
kutatási eredmények (angolul)
A PUB-K 77839. sz. OTKA támogatásával vállalt könyv 2009. májusában megjelent 500 pédányban, Soós Edit-Fejes Zsuzsanna: Határon átnyúló együttműködések Magyarországon címmel, a Pólay Elemér Alapítvány, Szeged kiadásában,260 oldal terjedelemben. Könyvünk az európai regionális politika egyik kiemelt területének, a határon átnyúló együttműködések intézményesülésének átfogó bemutatása mellett megoldási alternatívákat nyújt a jogi és intézményi hiányosságokból eredő problémákra. A Magyarország határai mentén egyre jelentősebb szerepet betöltő határon átnyúló együttműködési formák a szubnacionális szintű integrálódás során felértékelődtek a fejlesztéspolitikában, az Európai Unió kohéziós politikájában, valamint a magyar szomszédságpolitika alakításában. A könyv a jogi-normatív megközelítés mellett más módszerek (szociológiai, történeti, komparatív elemző) alkalmazása révén is igyekszik teljes képet adni az együttműködések rendszeréről. Ennek keretében kiemelt figyelmet fordít az önkormányzatiság tartalmára, intézményrendszerére, az eurorégiók típusaira, a működésüket meghatározó demokratikus alapelvek vizsgálatára. Bemutatja a határaink mentén kialakult együttműködések intézményesülési folyamatát, valamint áttekintést nyújt arról, hogy az európai és a nemzeti jogalkotási folyamatok miként járultak hozzá az eurorégiók tartós fennmaradásához szükséges határon átnyúló szervezetek nemzetközi jogi és belső jogi megerősítéséhez.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=77839
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Soós Edit-Fejes Zsuzsanna: Határon átnyúló együttműködések Magyarországon, Szeged, Pólay Elemér Alapítvány, 2009
vissza »