Cross-border co-operations in Hungary  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
77839
Type PUB-K
Principal investigator Kozma József Lászlóné dr. Soós, Edit
Title in Hungarian Határon átnyúló együttműködések Magyarországon
Title in English Cross-border co-operations in Hungary
Keywords in Hungarian eurorégió, regionalizmus, európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC), schengen, szomszédságpolitika
Keywords in English euroregion, regionalism, european grouping of territorial co-operation (EGTC), schengen, neighbourhood policy
Discipline
Low and Government Sciences (Council of Humanities and Social Sciences)50 %
Ortelius classification: European law
Political Science (Council of Humanities and Social Sciences)50 %
Ortelius classification: EU policies
Panel Publications Panel
Department or equivalent Pólay Elemér Alapítvány
Starting date 2009-01-01
Closing date 2009-05-31
Funding (in million HUF) 0.800
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project
Summary in Hungarian
A könyv széles és átfogó megközelítésben vizsgálja a határon átnyúló egyíüttműködések intézményesülési folyamatát, áttekinti az intézményesült együttműködési formákat: eurorégió, munkaközösség, EGTC. A könyv empirikus kutatásra építve bemutatja az együttműködések régi (politikai) és új (gazdasági és társadalmi) szereplőit, valamint elemzi az EU alapelveinek megvalósulását a külső és belső határszakaszokon, kiemelt figyelemmel a hármashatárok sajátosságaira.
A fenti folyamatokat belehelyezi az Európa Tanács és az Európai Unió szabályrendszerének általános összefüggéseibe, rávilágít a jogi szabályozás továbbfejlesztésének feladataira és problémáira.
A nem EU-tagállamokkal történő kapcsolatrendszer ápolása a magyarországi eurorégiók számára is új feladatokat és kihívásokat jelent a határ menti területek fejlesztése és menedzselése terén. A schengeni határok mentén megszerveződött eurorégiók a jövőben felértékelődnek az EU szomszédságpolitikájában, s Magyarország fejlesztéspolitikai szerepvállalásában.
A könyv hiánypótló, mert egyedülálló módon elérhetővé teszi az határon átnyúló együttműködéseket érintő valamennyi jogforrás, hazai intézményi struktúra megismerését.
Summary
The book examines the way of institutionalisation of cross-border cooperations along the Hungarian borders and reveals the institutionalised forms of cooperations: working community, eurorgion and EGTC. The book is looking for answer for the question what roles the different actors of the cooperation systems play in the establishment of the euroregions. What roles the European principles like partnership, subsidiarity etc. play on the external and internal borders and especialy on the triple borders. Concerning the legal framwork of coperation systems, mainly supported by the Council of Europe and by the EU law, the book reveals the necessity of changes and the appropriate legal regulation of the cross-border structures.
The relations with non-member states of the Union also cause challenges for the cooperations in the development and management of the border areas. The role of euroregions operating on the Schengen borderlines is appraising both in the neighbourhood policy of the Union and in the development policy of Hungary.
The book is complemenary because it allows of study all legal regulations and institutional forms of cross-border cooperation in Hungary.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A PUB-K 77839. sz. OTKA támogatásával vállalt könyv 2009. májusában megjelent 500 pédányban, Soós Edit-Fejes Zsuzsanna: Határon átnyúló együttműködések Magyarországon címmel, a Pólay Elemér Alapítvány, Szeged kiadásában,260 oldal terjedelemben. Könyvünk az európai regionális politika egyik kiemelt területének, a határon átnyúló együttműködések intézményesülésének átfogó bemutatása mellett megoldási alternatívákat nyújt a jogi és intézményi hiányosságokból eredő problémákra. A Magyarország határai mentén egyre jelentősebb szerepet betöltő határon átnyúló együttműködési formák a szubnacionális szintű integrálódás során felértékelődtek a fejlesztéspolitikában, az Európai Unió kohéziós politikájában, valamint a magyar szomszédságpolitika alakításában. A könyv a jogi-normatív megközelítés mellett más módszerek (szociológiai, történeti, komparatív elemző) alkalmazása révén is igyekszik teljes képet adni az együttműködések rendszeréről. Ennek keretében kiemelt figyelmet fordít az önkormányzatiság tartalmára, intézményrendszerére, az eurorégiók típusaira, a működésüket meghatározó demokratikus alapelvek vizsgálatára. Bemutatja a határaink mentén kialakult együttműködések intézményesülési folyamatát, valamint áttekintést nyújt arról, hogy az európai és a nemzeti jogalkotási folyamatok miként járultak hozzá az eurorégiók tartós fennmaradásához szükséges határon átnyúló szervezetek nemzetközi jogi és belső jogi megerősítéséhez.
Results in English
A PUB-K 77839. sz. OTKA támogatásával vállalt könyv 2009. májusában megjelent 500 pédányban, Soós Edit-Fejes Zsuzsanna: Határon átnyúló együttműködések Magyarországon címmel, a Pólay Elemér Alapítvány, Szeged kiadásában,260 oldal terjedelemben. Könyvünk az európai regionális politika egyik kiemelt területének, a határon átnyúló együttműködések intézményesülésének átfogó bemutatása mellett megoldási alternatívákat nyújt a jogi és intézményi hiányosságokból eredő problémákra. A Magyarország határai mentén egyre jelentősebb szerepet betöltő határon átnyúló együttműködési formák a szubnacionális szintű integrálódás során felértékelődtek a fejlesztéspolitikában, az Európai Unió kohéziós politikájában, valamint a magyar szomszédságpolitika alakításában. A könyv a jogi-normatív megközelítés mellett más módszerek (szociológiai, történeti, komparatív elemző) alkalmazása révén is igyekszik teljes képet adni az együttműködések rendszeréről. Ennek keretében kiemelt figyelmet fordít az önkormányzatiság tartalmára, intézményrendszerére, az eurorégiók típusaira, a működésüket meghatározó demokratikus alapelvek vizsgálatára. Bemutatja a határaink mentén kialakult együttműködések intézményesülési folyamatát, valamint áttekintést nyújt arról, hogy az európai és a nemzeti jogalkotási folyamatok miként járultak hozzá az eurorégiók tartós fennmaradásához szükséges határon átnyúló szervezetek nemzetközi jogi és belső jogi megerősítéséhez.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=77839
Decision
Yes

 

List of publications

 
Soós Edit-Fejes Zsuzsanna: Határon átnyúló együttműködések Magyarországon, Szeged, Pólay Elemér Alapítvány, 2009
Back »