Az aktin és aktin-kötő fehérjék szerepe a nukleoszkeleton működésében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
77840
típus K
Vezető kutató Nyitrai Miklós
magyar cím Az aktin és aktin-kötő fehérjék szerepe a nukleoszkeleton működésében
Angol cím The Roles of Actin and Actin-Binding Proteins in the Biological Function of the Nucleoskeleton
magyar kulcsszavak nukleoszkeleton, aktin, aktin-kötő fehérjék, flureszcencia spektroszkópia, mikroszkópia
angol kulcsszavak nucleoskeleton, actin, actin-binding proteins, fluorescence spectroscopy, microscopy
megadott besorolás
Biofizika (pl. transzport-mechanizmusok, bioenergetika, fluoreszcencia) (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)60 %
Ortelius tudományág: Molekuláris biofizika
Általános biokémia és anyagcsere (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Moleculáris tervezés, de novo tervezés
Általános biokémia és anyagcsere (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Enzimológia
zsűri Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
Kutatóhely Biofizikai Intézet (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Barkó Szilvia
Bugyi Beáta
Czimbalek Lívia
Grama László
Hild Gábor
Leipoldné Vig Andrea
Lőrinczy Dénes Márton
Talián Csaba Gábor
Ujfalusi Zoltán
projekt kezdete 2009-07-01
projekt vége 2013-06-30
aktuális összeg (MFt) 33.400
FTE (kutatóév egyenérték) 8.24
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az, hogy az aktin milyen formában van jelen a sejt nukleuszban, és milyen funkciók megvalósulásáért felelős, hosszú évtizedeken keresztül talány volt. Csak az elmúlt néhány évben alakult ki konszenzus azzal kapcsolatban, hogy az aktin a nukleuszban fontos biológiai szerepet tölt be. Dacára az elmúlt években napvilágot látott nagy számú vonatkozó megfigyelésnek, ezen funkciók azonosítása, a kapcsolódó molekuláris mechanizmusok leírása csak napjainkban kezdődött el. A pályázatban ismertetett kutatások célja a nukleáris aktin, és a nukleuszban fellelhető aktin-kötő fehérjék funkcionális és szerkezeti tulajdonságainak, molekuláris mechanizmusainak a leírása és megértése. Ezen aktin-kötő fehérjék (miozin-I, exportin 6, tropomiozin, profilin, formin és kofilin) lokalizációját és kölcsönhatásait interdiszciplináris in vitro és in vivo vizsgálatokban fogjuk tanulmányozni. Mindamellett, hogy elképzeléseink szerint az eredmények ismeretében pontosabb és részletesebb képet alkothatunk az aktinnak a nukleuszban betöltött szerepét illetően, tervezzük egy olyan fluoreszcencia mikroszkópiai eljárás (fluoreszcencia anizotrópia lecsengés mikroszkópia) kidolgozását és alkalmazását is, amely a jövőben számos más kapcsolódó tudományterület kutatóinak a munkáját is segítheti.
angol összefoglaló
The form and function of actin in the cell nucleus have been a mystery for over 30 years. The consensus regarding the existence of actin in the nucleus has only been reached recently. Although recent years have seen great progress in understanding the multiple regulatory pathways attributed to the function of the nucleoskeleton, the complete description of this complex system of mechanisms is not yet achieved. The main goal of the proposed project is to characterise the functional and structural properties of actin and nucleus specific actin-binding proteins, and to provide information regarding the molecular mechanisms underlying their biological functions and interactions. We will study the interactions of actin with various actin-binding proteins (nucleus specific isoform of myosin-I, exportin 6, tropomyosin, profilin, formin and cofilin) by using interdisciplinary in vitro and in vivo methods. Apart from the expectation that the results of the proposed project will provide important details for the better understanding of the complex behaviour of the manifold biological function of actin, we will also attempt to develop a novel fluorescence microscopic method (fluorescence anisotropy decay imaging microscopy) for the investigations, which will serve investigations of researchers from various field of biological sciences.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az aktin a sejtek működésében számos tekintetben játszik meghatározó szerepet. A monomer és filamentális formák egyensúlya, illetve szerkezeti módosulásaik meghatározó jelentőségűek a sejtek alakjának megőrzésében, mozgásuknak és dinamikus környezeti alkalmazkodásuknak a megvalósításában. Ezt az egyensúlyt, és a vonatkozó konformációs módosulásokat is szigorúan szabályozzák olyan fehérjék, amelyek képesek kötődni az aktinhoz. Vizsgálatainkban - Az OTKA K77840 pályázat keretei között az eredeti terveinknek megfelelően - ezen fehérjék közül azokak a kölcsönhatásait tanulmányoztuk, amelyek az aktin filamentumok gyors felépülésében, vagy a filamentum képződés megakadályozásában játszanak kitüntetett szerepet. Kutatásaink eredményei információt szolgáltattak az aktinnak a forminokkal, miozinnal, tropomiozinnal, kofilinnel és twinfilinnel kialakított kölcsönhatását illetően, és ugyancsak leírást adtak az ezen kölcsönhatások nyomán a fehérjékben kialakuló szerkezeti módosulásokról is. Vizsgálatainkban ugyanakkor fontos hangsúlyt tettünk olyan módszertani fejlesztések megvalósítására is, amelyek segítségével a vonatkozó fehérje-fehérje kapcsolatok hatékonyabban vizsgálhatók. Eredményeinket eddig tíz nemzetközi folyóiratban megjelenő közleményben ismertettük, és további két kéziratunk áll elbírálás alatt.
kutatási eredmények (angolul)
Actin plays important roles in many aspects in living cells. The equilibrium between the monomeric and filament forms, and the structural modifications in these forms are essentials in maintaining cell shape, in locomotion and also in the adaptation to environmental changes. This equilibrium, and also the corresponding conformational changes in actin are tightly regulated by actin-binding proteins. In this project – in accordance with the original research plan – we have studied the interactions of those actin binding proteins that are responsible for rapid actin polymerisation, or for the intracellular blocking of polymerisation. We obtained information regarding the interactions between actin and formins, myosin, tropomyosin, cofilin and twinfilin, and also described the intramolecular conformational changes accompanying the binding of these proteins to actin. In related investigations we also improved corresponding research methods and tools which can make the characterisation of the functions of actin binding proteins more efficient. The results of the project have been published in ten articles so far, and two more manuscripts are currently under consideration.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=77840
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Zoltán Ujfalusi, Szilvia Barkó, Gábor Hild and Miklós Nyitrai: The Effects of Formins ont he Conformation of Subdomain 1 in Actin Filaments, J. Photochem. Photobiol. B, 98(1), 7-11, 2009
Kinga Ujfalusi-P ozsonyi, Gábor Hild, Pál Gróf, Zsuzsanna Gutay-Tóth, Zsolt Bacsó and Miklós Nyitrai: The Effects of Detergents on the Polymerization Properties of Actin, Cytometry A., 77(5), 447-56, 2009
Szilvia Barkó, Beáta Bugyi, Marie-France Carlier, Rita Gombos, Tamás Matusek, József Mihály and Miklós Nyitrai: Characterization of the Biochemical Properties and Biological Function of the Formin Homology Domains of Drosophila DAAM, J. Biol. Chem., 285(17),13154-69, 2010
Gabor Hild, Beata Bugyi and Miklos Nyitrai: Conformational Dynamics of Actin: Effectors and Implications for Biological Function. Invited review., Cytoskeleton, 67(10), 609-29, 2010
Andrea Vig, Robert Ohmacht, Eva Jámbor, Beata Bugyi, Miklos Nyitrai, Gabor Hild: The effect of toxins on inorganic phosphate release during actin polymerization, Eur Biophys J., 40(5):619-26, 2011
Zoltan Ujfalusi, Mihaly Kovacs, Nikolett T. Nagy, Szilvia Barko, Gabor Hild, Andras Lukacs, Miklos Nyitrai and Beata Bugyi: Myosin and tropomyosin stabilize the conformation of formin-nucleated actin filaments, J. Biol. Chem., 287(38):31894-904, 2012
Savic, A., R. Kardos, M. Nyitrai and K. Radotic: Decomposition of Complex Fluorescence Sepctra Containing Components with Close Emission Maxima Positions and Similar Quantum Yields. Application to Fluorescence Spectra of Proteins, J. Fluoresc., 23(3), 605-610, 2013
Roland Kardos, Elisa Nevalainen, Miklós Nyitrai and Gábor Hild: The Effect of ADF/Cofilin and Profilin on the Dynamics of Monomeric Actin, BBA Proteins and Proteomics, in press, 2013
Kinga Futó, Emőke Bódis, Laura M. Machesky, Miklós Nyitrai, Balázs Visegrády: Membrane Binding Properties of IRSp53-Missing in Metastasis Domain (IMD) Protein, BBA Molecular and Cell Biology of Lipids, in press, 2013
Tünde Kupi, Pál Gróf, Miklós Nyitrai and József Belágyi: INTERACTION OF FORMIN FH2 WITH SKELETAL MUSCLE ACTIN. EPR AND DSC STUDIES, European Biophysics Journal, in press, 2013

 

Projekt eseményei

 
2012-10-19 08:23:14
Résztvevők változása
2011-05-16 14:42:14
Résztvevők változása
vissza »