Hazai kétéltűfajok filogeográfiai mintázata és védelme  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
77841
típus K
Vezető kutató Vörös Judit
magyar cím Hazai kétéltűfajok filogeográfiai mintázata és védelme
Angol cím Phylogeography and conservation of protected Hungarian amphibian species
magyar kulcsszavak Salmandra salamandra, Bufo bufo, kitridiomikózis, filogeográfia, kétéltűek
angol kulcsszavak Salmandra salamandra, Bufo bufo, chytridiomycosis, phylogeography, amphibians
megadott besorolás
Állati viselkedés, viselkedésökológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)70 %
Ortelius tudományág: Állatföldrajz
Biodiverzitás, természetvédelmi biológia és genetika, inváziós biológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)30 %
Ortelius tudományág: Természetmegőrzés
zsűri Ökológia és evolúció 1
Kutatóhely Állattár (Magyar Természettudományi Múzeum)
projekt kezdete 2009-09-01
projekt vége 2014-02-28
aktuális összeg (MFt) 17.713
FTE (kutatóév egyenérték) 1.70
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A jelen projekt két hazai kétéltűfaj (Salamandra salamandra és Bufo bufo) filogeográfiai mintázatát elemezné a Kárpát-medencében, kiegészítve egy a Budai-hegységben újonnan felfedezett, veszélyeztetett szalamandra-populáció genetikai vizsgálatával, és a kétéltűpusztító gombafertőzés, a Batrachochytrium dendrobatidis rajzóspórás-gombafaj által okozott kitridiomikózis előfordulását térképezné a hazai kétéltűpopulációkban. Filogeográfiai vizsgálataink hozzájárulnának a Kárpát-medence komplex biogeográfiai szerkezetének feltárásához, a kétéltűfajok posztglaciális vándorlásának rekonstruálásához, kiegészítő kutatást jelentenének a két faj teljes európai filogeográfiájához, és előkészítést a nemzetközi kooperációhoz. Az újonnan felfedezett szalamandra-populáció genetikai állapotának vizsgálata betekintést nyújthat egy zavart terület közvetlen környezetében fennmaradt populáció evolúciós folyamatainak megismeréséhez, és fontos információval szolgálhat a terület és az állomány természetvédelmi kezeléséhez. A kétéltűpusztító gombafertőzés elterjedésének vizsgálata képet adna a hazai populációk állapotáról, segítséget nyújtana a fertőzött állományok természetvédelmi kezeléséhez és monitorozásához. A fertőzött populációk vizsgálata segítene a fertőzés-elterjedés okainak és következményeinek feltárásában, ami nagyban hozzájárulna a nemzetközi kutatások eredményeihez is. A projekt egy PhD hallgató képzésével járul hozzá az utánpótlás fejlesztéséhez.
angol összefoglaló
The aim of the present project is to infer the phylogeographical pattern of two amphibian species (Salamandra salamandra and Bufo bufo) within the Carpathian Basin, to analyze the population genetic structure of a newly discovered S. salamandra population in the Budai Hills, and to map the distribution of the amphibian killing chytrid fungus Batrachochytrium dendrobatidis within the Hungarian amphibian populations. Our phylogeographical studies could contribute to the understanding of the complex biogeographical pattern of the Carpathian Basin, and the reconstruction of the postglacial colonization of the two species within Europe. These researches would prepare important international cooperations about the complete European phylogeography of these species. The study of genetic variance of the salamander population could get an insight into the evolutionary processes of a unique amphibian population living isolated in a very disturbed environment, and could help successful conservation management of the area and the protected species. The examination of chytrid fungus within Hungarian amphibian populations could map the distribution of Chytridiomycosis in Central-Europe, and would help to understand the causes and consequences of the emergence of the pathogen in Europe’s amphibian fauna. With the training of a PhD student the project would contribute to support young researchers in the Hungarian research area.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Pályázatunk első részében a barna varangy (Bufo bufo) filogeográfiáját vizsgáltuk. Az összesen 232 egyed filogenetikai elemzéséből megállapítottuk, hogy míg a dél-európai állományok magas, a közép- és észak-európaiak alacsony genetikai változatossággal rendelkeznek, ami a a faj gyors kolonizációs képességére utal. A kárpát-medencei állományok a Balkán-félsziget felől népesítették be jelenlegi elterjedési területüket. A pályázat második részében a foltos szalamandra (Salamandra salamandra) kárpát-medencei genetikai változatosságát vizsgáltuk. A mikroszatellita-elemzések négy csoportot eredményeztek: nyugati, kárpáti, bihari és egy csoport amely magába foglalta az összes hazai északi-középhegységi izolált populációt. A budai-hegységi állományról bebizonyítottuk, hogy egy maradványpopuláció, amely elszigetelődött és palacknyak effektuson ment keresztül az elmúlt 150 évben. Egyedi fényképes azonosítás (jelölés-visszafogás) alapján az állomány többezres egyedszámúra tehető. A kétéltűeket világszerte pusztító kitridgomba (Batrachochytridum dendrobatidis) kutatásunk alapján az ország legalább nyolc régiójában jelen van, de alacsony prevalenciával és intenzitással. A gomba országos elterjedésének feltérképezéséhez a Bombina variegata a megfelelő vizsgálati faj, mivel nagyobb valószínűséggel hordozza a kórokozót, mint a többi hazai taxon. Elsőként kimutattuk a gomba jelenlétét Romániából és Thaiföldről.
kutatási eredmények (angolul)
In the first part of our project we studied the phylogeography of Bufo bufo. With the phylogenetic analyses of 232 individuals we found that while the southern European populations showed high genetic diversity, the northern ones had low diversity. This suggests fast colonization ability for the species. The Carpathian Basin populations recolonized the current range from the Balkan-peninsula. In the second part of the project we investigated the genetic diversity of Salamandra salamandra within the Carpathian Basin. The microsatellite analyses showed the separation of four clusters: western, Carpathian, Apuseni and a fourth group encompassing all the isolated northern Hungarian populations. We proved that the salamander population discovered in Buda is a remnant population and suffered from a genetic bottleneck within the last 150 years. According to the photographic mark-recapture study the population size is estimated to be several thousand individuals. We detected the amphibian chytrid fungus (Batrachochytridum dendrobatidis) in eight regions in Hungary with low prevalence and intensity. As Bombina variegata is significantly more likely to be infected than other amphibian taxa in Hungary, the species seems to be the appropriate species for surveillance of chytridiomycosis. We detected the chytrid fungus the first time in Romania and Thailand.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=77841
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Vörös Judit, Szelényi Gábor & Kiss István: Rediscovery of a population of the fire salamander (Salamandra salamandra) in Budapest, Abstract of the 15th European Congress of Herpetology, p. 138., 2009
Vörös Judit: Miért éppen a kétéltűek? A kitridiomikózis-kutatás jelenlegi állása, és a hazai helyzet., Összefoglalók, VI. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia – mőhelytalálkozó, p. 16., 2010
Judit Vörös, Dusan Jelic: First steps to survey chytrid fungus in Croatia, Hyla Herpetological Bulletin 1: 31-34., 2011
Szelényi Gábor, Kiss István & Vörös Judit: Geographic distribution: Salamandra salamandra (fire salamander)., Herpetological Review 41 (1): 102., 2010
Vörös Judit: Chytridiomycosis - újabb eredmények, kezelési lehetőségek, Természetvédelmi Állatorvoslás - terepi programok és az állatkertek szerepe - összefoglalók: 20-21., 2011
Ernesto Recuero; Daniele Canestrelli; Judit Voros; Krisztian Szabo; Nikolai Poyarkov; Jan W Arntzen; Jelka Crnobrnja-Isailovic; Artiom Kidov; Dan Cogalniceanu; Francesco Caputo; Giuseppe Nascetti, Inigo Martínez-Solano: Multilocus species tree analyses resolve the radiation of the widespread Bufo bufo species group (Anura, Bufonidae), Molecular Phylogenetics and Evolution 62: 71-86., 2011
Vörös Judit, Dankovics Róbert, Harmos Krisztián, Dobay Gergely, Kiss István: A foltos szalamandra (Salamandra salamandra) elterjedése és természetvédelmi helyzete Magyarországon., Állattani Közlemények 95: 121-149., 2010
Judit Vörös, Krisztián Szabó, István Kiss, Silke Schweiger, Dusan Jelic: Genetic structure of Salamandra salamandra in the Carpathian Basin, Abstract book of the 16th European Congress of Herpetology: 68., 2011
Gál Júlia Tünde, Szabó Krisztián és Vörös Judit: Kitridiomikózis vizsgálata egy magas-bakonyi vizes élőhely kétéltűközösségén., III. Herpetológiai Előadóülés, Budapest, Előadások összefoglalói:18, 2012
Kiss István, Balogh Sára Borbála és Vörös Judit: A foltos szalamandra (Salamandra salamandra) lárvák túlélését, sikeres átalakulását meghatározó tényezők., III. Herpetológiai Előadóülés, Budapest, Előadások összefoglalói: 17, 2012
Vörös Judit, Gál Júlia Tünde, Dán Ádám és Jaime Bosch: Prevalencia változása az élőhely függvényében: kitridiomikózis fertőzöttség a sárgahasú unkán (Bombina variegata) Magyarországon., III. Herpetológiai Előadóülés, Budapest, Előadások összefoglalói: 19, 2012
Vojtech Balaz, Judit Vörös, Trenton Garner, Jon Bielby: Taxonomic and geographic selectivity of Batrachochytrium dendrobatidis in Europe: Assessing risk and directing future monitoring., World Congress of Herpetology, 2012. augusztus 8-14., Vancouver, Canada, Abstract book: 36., 2012
Judit Vörös; Júlia Tünde Gál; Ádám Dán; Jaime Bosch:: Chytridiomycosis in yellow-bellied toad (Bombina variegata) populations in Hungary, World Congress of Herpetology, 2012. augusztus 8-14., Vancouver, Canada, Abstract book: 755., 2012
Vörös Judit, Szabó Krisztián, Kiss István, Schweiger Silke, Jelic Dusan: Conservation genetics of the fire salamander (Salamandra salamandra) in Hungary., ConGRESS: Utilization of genetic approaches for effective conservation of endangered species, Regional Workshop, Debrecen, Hungary, 2012. március 14-16. Abstract book: 38, 2012
Gál Júlia Tünde, Szabó Krisztián és Vörös Judit: Kitridiomikózis vizsgálata egy magas-bakonyi vizes élőhely kétéltűközösségén., VII. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia. 2011. november 3-6., Debrecen. Program- és absztrakt kötet: 110., 2011
Vörös Judit, Szabó Krisztián, Kiss István, Schweiger Silke, Jelic Dusan: A foltos szalamandra (Salamandra salamandra) populációszerkezete a Kárpát-medencében., VII. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia. 2011. november 3-6., Debrecen. Program- és absztrakt kötet: 175., 2011
Julia Tünde Gál, Krisztián Szabó, Judit Vörös: Effect of Batrachochytrium dendrobatidis on an amphibian community in Hungary, Abstract book of the 16th European Congress of Herpetology: 101., 2011
Gál Júlia Tünde, Szabó Krisztián és Vörös Judit: Kitridiomikózis vizsgálata egy magas-bakonyi vizes élőhely kétéltűközösségén, Állattani Közlemények 97: 47-57., 2012
Judit Vörös, Chutamas Satasook, Paul bates, Sansareeya Wangkulangkul: First record of the amphibian chytrid fungus, Batrachochytrium dendrobatidis in Thailand, Herpetological Notes 5: 519-521, 2012
Vörös Judit, Bosch Jaime, Dán Ádám & Hartel Tibor: First record of Batrachochytrium dendrobatidis on amphibians in Romania, North-Western Journal of Zoology 9: 446-449., 2013
Kiss István, Vörös Judit, Balogh Sára Borbála & Jáger Erika: Ecological survey of a rediscovered urban fire salamander (Salamandra salamandra) population in Budapest, Abstracts of the 17th SEH European Congress of Herpetology, 2013
Balaž Vojtech, Vörös Judit, Civiš Petr, Vojar Jiri, Hettyey Attila, Sós Endre, Dankovics Róbert, Jehle Robert, Christiansen Ditte G., Clare Frances, Fisher Matthew C., Garner Trenton J. W. & Bielby Jon: Assessing risk and guidance on monitoring of Batrachochytrium dendrobatidis in Europe through identification of taxonomic selectivity of infection, Conservation Biology 28:213-223, 2014
Vörös Judit, Kiss István & Puky Miklós: Conservation and decline of amphibians in Hungary, In: (eds. Heatwole H. & WIlkinson, J.) Amphibian Biology 11. Status of Decline of Amphibians: Eastern Hemisphere. - közlésre elfogadva, 2014
vissza »