al-Marqab kutatási program - a történeti források  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
77885
típus PD
Vezető kutató Major Balázs
magyar cím al-Marqab kutatási program - a történeti források
Angol cím al-Marqab Research Project - the Historical Sources
magyar kulcsszavak közel-keleti keresztes erőd, településhálózat, arab és latin forrásfeldolgozás
angol kulcsszavak crusader fortress in the Near East, settlement pattern, study of Arabic and Latin sources
megadott besorolás
Néprajz (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Keleti kultúra
zsűri Régészet
Kutatóhely Avicenna Kutatási Non-Profit Kft
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2012-06-30
aktuális összeg (MFt) 15.000
FTE (kutatóév egyenérték) 2.15
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A keresztes hadjáratok a középkori Európa egyik legfontosabb mozgalma volt, melynek hatásai - bár napjainkig érződnek - kevéssé feltártak. Az egyik elhanyagolt téma a szentföldi latin államok településhálózatának története és szervezete. A témával foglalkozó kisszámú munka hiányos forráshasználata különösen vonatkozik az arab forrásokra. 2006-ban az általam vezetett Szíriai-Magyar Régészeti Misszió eddigi munkája elismeréseként megkapta a Közel-kelet egyik legfontosabb várának kutatási jogát. Az eddig kutatatlan al-Marqab kiváló lehetőséget nyújt a fizikai maradványok és az ehhez kapcsolódó történeti - elsősorban arab - források vizsgálatával és ezek összekapcsolásával egy eddig soha nem látott összetettségű kép kialakításához. A várral kapcsolatos munkák alapvető fontosságú önálló kutatási programját alkotja az al-Marqabra és a hozzá tartozó területekre vonatkozó történeti források összegyűjtése és vizsgálata. Ehhez a korábbi, mikrorégiókban végzett kutatásaim során kidolgozott metodikát alkalmazva a nyomtatásban is megjelent arab és latin források mellett további fontos és eddig jórészt kihasználatlan forráscsoportokat is bevonok a vizsgálat körébe. Ezek közt különös hangsúly van az arab és latin kéziratok tanulmányozásán, a középkortól a napjainkig keletkezett útleírások és kutatói hagyatékok vizsgálatán, az arab helynevek elemzésén és a helybeli lakosságtól nyerhető ismeretanyagon. Az összetett kutatómunka eredményei egy olyan forrásgyűjtemény és tanulmánykötet alapját képeznék, amely nemcsak al-Marqab és környezetének feldolgozásához lenne elengedhetetlen, hanem az újszerű metodológiai megközelítéseken keresztül más régiók kutatói számára is példaértékű lenne.
angol összefoglaló
The Crusades were amongst the most important movements of medieval Europe and their legacy is still influencing our lives even though their impacts are little studied. One of the most neglected subjects in this respect is the settlement history of the Latin states and their organization. The handful of works in this field are usually neglecting a range of source types and this is especially true for the Arabic sources.
The Syro-Hungarian Archaeological Mission under my directorship has been granted in 2006 the concession to conduct a full scale research program in al-Marqab, which is one of the most important Crusader castles of the Near East. The hitherto neglected castle provides a unique opportunity to conduct a combined research of archaeological and historical sources and thus obtain a far more diversified picture on several aspects of the medieval life and history than we had until now.
One of the most important individual research project in the numerous sub-studies conducted in the castle is the collection and analysis of the different types of historical sources on the castle and its vicinity. This research project is employing the new methodology I developed for this region in the previous years and is making use beside the published Arabic and Latin sources a large group of other material including: medieval Arabic and Latin manuscripts, Arabic cartographic data and the study of place names, travelers’ accounts, information that can be derived from the natives of the study region. The final results of the research project would provide the bases for a collection of sources supplemented by their analysis which is essential not only for all the other fields of studies conducted in this exceptionally important region but for the study of the Crusades in general. The new methodological approach could prove as an example for other international projects.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az al-Marqab történeti forrásait vizsgáló kutatás a térség egyik legnagyobb keresztes erődítésében öt éve folyó magyar vezetésű multidiszciplináris kutatási program egyik legfontosabb pillérét alkotta. A régészeti és más tudományos kutatási módszerekkel kiegészített forráskutatás révén megtörtént a vár helyiségeinek azonosítása és az azokban feltárt régészeti emlékanyag tanulmányozása révén teljesebb képet kapni a középkori életről és technológiáról, mely bizonyos esetekben (pl. a vízgazdálkodás vagy a hadiépítészeti elemek) meghaladta a korábban e téren fejlettebbnek hitt muszlim világ technikai színvonalát is. Az egyéb területeken (pl. falképek, étkezés…stb) végzett munkák eddigi eredményeiből kitűnik, hogy bár a Szentföld fontos területe volt a kulturális kölcsönhatásnak, a latin államok egyik legfontosabb támaszpontjának lakói erősen ragaszkodtak az európai gyökerekhez és tradíciókhoz. A korabeli európai technikai színvonalat meghaladó újításaik jelentős része nem közvetlen átvétel volt a környező civilizációktól, hanem a speciális környezet által kiváltott saját fejlesztés, ami esetenként még a környező muszlim államok technológiai fejlettségi szintjét is meghaladta. A kutatás eredményei egyben jelentősen finomítják a keresztes háborúk koráról kialakított egyoldalúan negatív történelmi képet is, hiszen al-Marqab 12-13. századi történelme során inkább volt a környező vidék közigazgatási központjaként és gazdasági motorjaként funkcionáló város, mint aktív katonai központ.
kutatási eredmények (angolul)
The research of the historical sources concerning al-Marqab formed one of the most important pillars of the Hungarian led multi-disciplinary research program in one of the largest castles of the Near-East. Data derived from the historical sources and supplemented with archaeological and other sources enabled us to identify the functions of the different areas of al-Marqab and the material retrieved from the excavations gave a detailed picture on the medieval life and technology. Research done on other subjects (eg. fresco research, medieval diet) showed that although the Holy Land was an important place of cultural exchange in the contemporary world, its inhabitants were clung strongly to their European roots and traditions. Many of their innovations stimulated by the special environment and exceeding contemporary European technological standards were not copied from the neighbouring civilizations, but were developments of their own. Some of these (eg. water management) even transcended the level of technological knowledge in the Muslim states traditionally seen as superiors to contemporary Europe. Results of this multi-disciplinary research spearheaded by the work on the historical sources can at the same time considerably clarify the usually one sided, negative picture on the age of the Crusades. For most of its 12th and 13th century history al-Marqab was rather the administrative centre and economic motor of the surrounding countryside than an active military centre.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=77885
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Miklós Kázmér, Balázs Major: Distinguishing damages from two earthquakes – Archaeoseismology of a Crusader castle (al-Marqab citadel, Syria)., The Geological Society of America. Special Paper 471. Boulder, Colorado. (pp. 185-198), 2010
Kázmér Miklós, Major Balázs: Két földrengés Szíriában – Margat várának archaeoszeizmológiája., M. Kázmér (szerk.) Környezettörténet. Környezeti események a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományi források tükrében. Hantken kiadó Budapest. (pp. 283, 2011
Major Balázs: Al-Marqab keresztes várának kutatása a Szentföldön., OTKA 1986-2011. Negyedszázad a tudomány szolgálatában. Akadémiai Kiadó Budapest. (pp. 54-57), 2011
Balázs Major, Éva Galambos: Archaeological and Fresco Research in the Castle Chapel af al-Marqab. A Preliminary Report on the Results of the First Seasons., P. Edbury & H. Nicholson (eds.) The Military Orders. Fighting for the Faith and Caring for the Sick. V. Ashgate. (pp. 23-47), 2012
Balázs Major: The Medieval Mill of Banyas and Some Notes on the Topography of the Town of Valenia., K. Ciggaar & M. Metcalf (eds.) Antioch (696-1268) II, Orientalia Lovaniensia Analecta. (pp. 367-390), 2012
Galambos Éva: A Pokol Pigmentjei, Magyar kutatók a legnagyobb keresztes várban., Élet és Tudomány, LXIV. Évfolyam, 13. szám (pp. 400-403.), 2009
Galambos Éva: A margati várkápolna falfestése., Műtárgyvédelem 35. (pp. 77-97), 2010
Gergely Buzás: The Two Hospitaller Chapter Houses at al-Marqab: A Study in Architectural Reconstruction., P. Edbury & H. Nicholson (eds.) The Military Orders. Fighting for the Faith and Caring for the Sick. V. Ashgate. (pp. 49-64), 2012
István Kováts: Meat Consumption and Animal Keeping in the Citadel at al-Marqab: A Preliminary Report., P. Edbury & H. Nicholson (eds.) The Military Orders. Fighting for the Faith and Caring for the Sick. V. Ashgate. (pp. 65-74), 2012
Solt Péter: Geológiai megfigyelések a szíriai Margat (al-Markab Citadel) keresztes vár ásatásán., A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése 2010. pp. 101-114., 2012
Miklós Kázmér, Balázs Major: Fuel of a smithing hearth anatomically preserved as casts in slag - (Medieval al-Marqab Citadel, Syria)., World of Iron Conference, 16-20 February 2009, Natural History Museum, London. Abstracts, p. 54., 2009
Miklós Kázmér, Balázs Major: Distinguishing damages of multiple earthquakes – Archaeoseismology of a masonry Crusader castle (al-Marqab Citadel, Syria)., Asia Oceania Geosciences Society 2009 Conference, Singapore, 11-15 August, 2009, 2009
Kázmér Miklós, Major Balázs: Kovácstűzhely fűtőanyaga és a margati vár környezete a 12. századi Szíriában., In: KÁZMÉR M. (szerk.): Környezettörténet 2010 Konferencia – Környezeti események a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományi források fényében. Budapest,, 2010
Miklós Kázmér: Earthquake, fire and war in Margat – science and archaeology at al-Marqab citadel, Syria., The Military Orders – Politics and Power. Cardiff Centre for the Crusades, 3-6 September 2009. Abstracts of papers, p. 8., 2009
Kázmér Miklós, Majerik Vera: Faszénből az erdőt – középkori erdők környezettörténeti adatai Magyarországon és Szíriában., KÁZMÉR M. (szerk.): Környezettörténet 2010 Konferencia – Környezeti események a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományi források fényében. Budapest, 201, 2010
Major Balázs, Buzás Gergely: „Akkor és most – magyarok Margatban. A Szíriai-Magyar Régészeti Misszió eredményei al-Marqab várában.”, kétnyelvű (magyar-angol) kiállítás, 2010
vissza »