Reguláló RNS és génexpressziós profil központi idegrendszeri demyelinisatióban: sclerosis multiplex vonatkozások  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
77892
típus K
Vezető kutató Illés Zsolt
magyar cím Reguláló RNS és génexpressziós profil központi idegrendszeri demyelinisatióban: sclerosis multiplex vonatkozások
Angol cím Regulatory RNA and gene expression profiling in demyelination and remyelination of the central nervous system: implications to multiple sclerosis
magyar kulcsszavak neuroimmunológia, sclerosis multiplex, demyelinatio, remyelinatio, microRNS, génexpresszió, kísérletes autoimmun encephalomyelitis
angol kulcsszavak neuroimmunology, multiple sclerosis, demyelination, remyelination, microRNA, gene expression, experimental autoimmune encephalomyelitis
megadott besorolás
Közegészségtan, egészségügyi szolgáltatások, környezetegészségügy, foglalkozásegészségügy, epidemiológia, orvosi etika (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)40 %
Ortelius tudományág: Krónikus betegségek
Neurológiai és pszichiátriai betegségek biológiai alapjai (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)40 %
Ortelius tudományág: Neurobiológia
Neurológia, cerebrovascularis betegségek, pszichiátria (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Neurológia
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely Neurológiai Klinika (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Bánáti Miklós János
Komoly Sámuel
Molnár Viktor
Pál Endre
Pál József
Palkovits Miklós
Szereday László
Vincze András
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2013-05-31
aktuális összeg (MFt) 23.102
FTE (kutatóév egyenérték) 7.77
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A javasolt projekt komplex megközelítéssel vizsgálná a központi idegrendszeri de- és remyelinsatioval összefüggő microRNS, génexpressziós és immunológiai változásokat sclerosis multiplexben és állatmodelljeiben. Az alkalmazott tiszta de/remyelinisatiós modell és szövetizolálási technika a miRNS és génexpresszió speciális és precíz elemzését teszi lehetővé. A microRNS és génexpressziós profilt ugyanazon mintákban elemeznénk, így lehetőség lenne a de- és remyelinisatióra jellemző egyes reguláló miRNS-ek és gének közötti összefüggések vizsgálatára. A demyelinisatiót követő remyelinisatio során differenciáltan expresszálódó miRNS-eket és géneket vizsgálnánk fizikológiás myelinisatio során is újszülött állatokban, a két folyamat kapcsolatának elemzésére. A tiszta de- és remyelinisatio során azonosított. miRNS és géneket a sclerosis multiplex autoimmun gyulladásos modelljében, myelin oligodendrocyta glycoprotein T sejt receptor transzgén egérben is vizsgálnánk kísérletes autoimmun agyvelőgyulladás során . Amennyiben a differenciáltan expresszálódó gének effektor proteineket kódolnak, további vizsgálatokat tervezünk az in situ jelenlét igazolására, illetve annak elemzésére, hogy hiányuk és adagolásuk hogyan befolyásolja a de- és remyelinisatiót in vivo és in vitro modellekben.
A nyert adatokat sclerosis multiplexre extrapolálnánk: az azonosított géneket és potenciális miRNS-eket MS plakkokban is vizsgálnánk. Interferon-béta által miRNS indukálható makrofágokban, ezért IFN-bétával és egyéb immunmoduláló szerekkel kezelt SM betegek mononukleáris sejtjeiben a miR-155 és az előzetes adataink alapján differenciáltan expresszálódó let-7d expressziót külön elemeznénk. Szintén vizsgálnánk IFN-béta hatását a kísérletes demyelinisatiót kísérő miRNS és génexpresszióra, klinikumára szövettani és 9T MRI mérésekkel is.
A javasolt tervezet szorosan kapcsolódik a klinikánkon jelenleg zajló, regulátoros RNA kísérletekhez. A költségek csökkentése érdekében a kísérletek egy részét külföldi kollaborációban végeznénk.
A javasolt kísérletek fontos adatokat nyújthatnak a de- és remyelinisatio molekuláris mechanizmusaira, és új, terápiás potenciállal rendelkező molekulák azonosítását eredményezhetik.
angol összefoglaló
Here, we propose a complex approach to explore microRNAs, gene expression and inflammation related to de- and remyelination in the CNS.
MicroRNA and gene expression will be tested in experimental de- and remyelination. The model and tissue sampling provide a careful setting for miRNA/gene analysis. By using the same samples for miRNA and gene expression microarray profiling, we may identify regulatory connections between particular miRNAs and genes related to de- and remyelination. Genes and miRNAs specific to remyelination will be checked in physiological myelination in newborn animals to examine whether these two processes are functionally different. The identified miRNA and genes related to pure de- and remyelination will be next examined in the autoimmune inflammatory model of multiple sclerosis (MS), using myelin oligodendrocyte glycoprotein T cell receptor transgenic mice. If the identified genes encode for effector proteins (eg. apoptosis, immune molecules), further in vitro and in vivo experiments are planned.
The data will be extrapolated to MS: the identified genes and potential miRNAs will be checked in MS plaques. MiRNAs, which can be induced in vitro by IFN-beta and have been found differentially expressed in MS in preliminary experiments , will be examined in MS patients treated with different protolcols with IFN-beta and glatiramer acetate. The effect of IFN-beta on experimental demyelination will be also tested using histology and 9T MRI and alteration in miRNAs/gene expression will be analyzed.
The proposal is related to ongoing experiments regarding regulatory RNAs in our department. To reduce expenses, the planned experiments will be partly done in foreign collaboration.
Our data will provide important data about molecular mechanisms of de- and remyelination, and we may identify molecules with therapeutic potential in MS.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt folyamán de- és remyelinisatio gén expresszióját és ennek poszt-traszkripciós szabályozását vizsgáltuk állatmodellben. Array és kvantitatív RT-PCR alkalmazásával 3 miRNS differenciált expresszióját észleltük a de- és remyelinisatio során: egy miRNS funkciója eddig nem volt ismert. Ez a miRNS a fejlődő idegrendszer corpus callosumában is differenciáltan expresszálódott, ami a myelinisatio szabályozásában játszott szerepére utalhat. A prediktív target géneket 5 adatbázis elemzésével vizsgáltuk, majd útvonalelemzést végeztünk. Microarray alkalmazásával vizsgáltuk a génexpressziót a de- és remyelinisalt corpus callosumban. Beállítottuk az in situ hybridisatiot a miRNS detektálására; jelenleg zajlik a csendesítés oligodendrocyta sejtvonalon. Az eredmények a de- és remyelinisatio géenexpressziós szabályozásának molekuláris mechanizmusát, génexpressziós és miRNS által szabályozott útvonalakat tárhatnak fel. Szintén zajlik génexpressziós array-ek eredményeinek összehasonlítása a demyelinisalt és a gyulladásos állatmodellekben, illetve sclerosis multiplex agyi plakkokból: ez degeneratív és gyulladásos biomarkerek azonosítását célozza, melyet az SM hosszú távú prognózis predikciójára alkalmaznánk.
kutatási eredmények (angolul)
We have examined de- and remyelination-related gene expression and its post-transcriptional regulation in an animal model of MS. By using array and quantitative RT-PCR, we have identified differential expression of 3 miRNAs during de- and remyelination: function of one miRNA has not been known. This particular miRNA was also differentially expressed during developmental myelination. We also screened for predictive target genes using 5 different databases, and performed pathway analysis. Furthermore gene expression in the de- and remyelinated corpus callosum has been also examined by microarray. In situ hybridisation has been established for detection of miRNAs, and we have started silencing experiments by establishing oligodendrocyte cell lines. Our results may reveal molecular pathways of gene expression and gene expression regulation related to de- and remyelination. We have also started comparing gene expression in degenerative and inflammatory models of MS, as well a sin MS plaques. These experiments may result in identification of novel degenerative and inflammatory biomarkers, which we can translate back to human MS and use in prediction of long-term prognosis.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=77892
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Veto S, Acs P, Bauer J, Lassmann H, Berente Z, Setalo G Jr, Borgulya G, Sumegi B, Komoly S, Gallyas F Jr, Illes Z.: Inhibiting poly(ADP-ribose) polymerase: a potential therapy against oligodendrocyte death., Brain. 2010 Mar;133(Pt 3):822-34. Epub 2010 Feb 15., 2010
Tihamer Molnara, Viktoria Papp, Miklos Banati, Laszlo Szereday, Gabriella Pusch, Laszlo Szapary, Lajos Bogar, Zsolt Illes: Relationship between C-reactive protein and early activation of leukocytes indicated by leukocyte antisedimentation rate (LAR) in patients with acute cerebrovascular even, Clin Hemorheol Microcirc, 2010
Sellner J, Boggild M, Clanet M, Hintzen RQ, Illes Z, Montalban X, Du Pasquier RA, Polman CH, Sorensen PS, Hemmer B.: EFNS guidelines on diagnosis and management of neuromyelitis optica., Eur J Neurol, 2010
Kalluri SR, Illes Z, Srivastava R, Cree B, Menge T, Bennett JL, Berthele A, Hemmer B.: Quantification and functional characterization of antibodies to native aquaporin 4 in neuromyelitis optica., Arch Neurol, 2010
Miko E, Manfai Z, Meggyes M, Barakonyi A, Wilhelm F, Varnagy A, Bodis J, Illes Z, Szekeres-Bartho J, Szereday L.: Possible role of natural killer and natural killer T-like cells in implantation failure after IVF., Reprod Biomed Online, 2010
Pal J, Rozsa C, Komoly S, Illes Z.: Clinical and biological heterogeneity of autoimmune myasthenia gravis., J Neuroimmunol, 2010
Losonczi E, Bencsik K, Fricska Nagy Z, Honti V, Szalczer E, Rajda C, Illés Z, Mátyás K, Rózsa C, Csépány T, Füvesi J, Vécsei L.: APOE epsilon status in Hungarian patients with primary progressive multiple sclerosis., Swiss Med Wkly., 2010
Papp V, Molnár T, Bánáti M, Illés Z.: AZ IMMUNVÁLASZ ÉS A NEUROIMMUN-MODULÁCIÓ SZEREPE AZ AKUT ISCHAEMIÁS STROKE ÉS A POSTSTROKE-INFEKCIÓ PATOGENEZISÉBEN, Ideggy Szle, 2010
Füst G, Munthe-Fog L, Illes Z, Széplaki G, Molnar T, Pusch G, Hirschberg K, Szegedi R, Széplaki Z, Prohászka Z, Skjoedt MO, Garred P.: ficolin-3 levels in early follow-up serum samples are associated with the severity and unfavorable outcome of acute ischemic stroke., J Neuroinflam, 2011
Banati M, Hosszu Z, Trauninger A, Szereday L, Illes Z.: Enzyme replacement therapy induces T cell responses in late-onset Pompe disease, Muscle Nerve, 2011
Bereznai B, Trauninger A, György I, Szakszon K, Almássy Z, Pál E, Herczegfalvi A, Várdi Visy K, Illes Z, Molnár MJ.: Clinical manifestation, disease course and response to enzyme replacement therapy in Hungarian patients with Pompe's disease, Orv Hetil, 2011
Illes Z: Recent changes in the paradigm of limbic encephalitis, Ideggy Szle Clin Neurosci, 2011
Hollódy K, Csábi G, Láng A, Rózsai B, Komáromy H, Bors L, Illes Z.: Anti-NMDA-receptor encephalitis: description of the syndrome in connection with the first Hungarian patient, Ideggy Szle Clin Neurosci, 2011
Csuka D, Banati M, Rozsa C, Füst G, Illes Z.: High anti-EBNA-1 IgG levels are associated with early-onset myasthenia gravis., Eur J Neurol, 2012
Kamson DO, Illés Z, Aradi M, Orsi G, Perlaki G, Leél-Őssy E, Erdélyi-Botor S, Pótó L, Trauninger A, Pfund Z.: Volumetric comparisons of supratentorial white matter hyperintensities on FLAIR MRI in patients with migraine and multiple sclerosis., J Clin Neurosci, 2012
Storoni M, Verbeek MM, Illes Z, Marignier R, Teunissen CE, Grabowska M, Confavreux C, Plant GT, Petzold A.: Serum GFAP levels in optic neuropathies, J Neurol Sci, 2012
Pal Z, Varga Z, Semsei A, Remenyi V, Rozsa C, Falus A, Illes Z, Buzas E, Molnar MJ: Interleukin-4 receptor alpha polymorphisms in autoimmune myasthenia gravis in a Caucasian population, Hum Immunol, 2012
Molnar T, Szabo Z, Bartha E, Illes Z: "Cerebrovascular stressing": dipyridamole-induced S100B elevation predicts ischemic cerebrovascular events, Clin Chem Lab Med, 2013
Banati M, Csescei P, Koszegi E, Nielsen HH, Suto G, Bors L, Trauninger A, Csepany T, Rozsa C, Jakab G, Molnar T, Berthele A, Kalluri SR, Berki T, Illes Z: Antobody response against gastrointestinal antigens in demyelinating diseases of the central nervous system, Eur J Neurol, 2013
Aradi M, Koszegi E, Orsi G, Perlaki G, Trauninger A, Toth A, Schwarcz A, Illes Z: Quantitative MRI analysis of the brain after twenty-two years of neuromyelitis optica indicates focal tissue damage, Eur Neurol, 2013
Csuka D, Simon D, Hobor R, Uray K, Prohaszka Z, Banlaki Z, Jani PK? Szilagyi A, Hudecz F, Rajczy K, Beke G, Boros Major A, Tordai A, Illes Z, Berki T, Czirjak L, Fust G: Serum concentration of imunoglobulin G-type antibodies against the whole Epstein-Barr nuclear antigen 1 and its aa3558 or aa398-404 fragments in the sera of patients with systemic lupus erythematosus and multiple sclerosis, Clin Exp Immunol, 2013
Csuka D, Czirjak L, Hobor R, Illes Z, Banati M, Rajczy K, Tordai A, Fust G: Effective humoral immunity against diphteria and tetanus in patients with systemic lupus erythematosus or myasthenia gravis, Mol Immunol, 2013
Preiningerova JL, Baumhackl U, Csepany T, Czaplinski A, Deisenhammer F, Derfuss T, Fabjan TH, Fazekas F, Fuchs S, Havrdova E, Ledinek AH, Illes Z, Jazbec SS, Klimova E, Komoly S, Kurca E, Linnebank M, Lisy L, Mares J, Prochazkova L, Csilla R, Szilasiova J, Stourac P, Talab R, Turcani P, Vachova M, Vecsei L, Vodusek D, Zapletalova O, Berger T: Recommendations for the use of prolonged-release fampridine in patients with multiple sclerosis (MS), CNS Neurosci Ther, 2013
Kellermayer B, Polgar N, Pal J, Banati M, Maasz A, Kisfali P, Hosszu Z, Juhasz A, Jensen HB, Tordai A, Rozsa C, Melegh B, Illes Z: Association of myasthenia gravis with polymorphisms in the gene of histamine n-methyltransferase., Hum Immunol, 2013
Nagy SA, Aradi M, Orsi G, Perlaki G, Kamson DO, MIke A, Komaromy H, Schwarcz A, Kovacs A, Janszky J, Pfund Z, Illes Z, Bogner P: Bi-exponential diffusion signal decay in normal appearing white matter of multiple sclerosis., Magn Reson Imaging, 2013
Illes Z, Lassmann H, Gallyas F Jr: A novel concept of treatment in MS: targeting both oligodendrocyte death and inflammatory processes by inhibiting poly(ADP-ribose) polymerase, In: Multiple Sclerosis Immunology, T. Yamamura, B. Gran (eds.), Springer Science+Business Media NewYork, 2013
vissza »