Tne years after: HUngaian entrepreneurs int EU  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
77918
Type K
Principal investigator Laki, Mihály
Title in Hungarian Tíz évvel később: magyar nagyvállalkozások az Európai Unióban
Title in English Tne years after: HUngaian entrepreneurs int EU
Keywords in Hungarian vállalkozás, vállalkozók, Európai Unió, versenyképesség
Keywords in English entreprenerurship, entrepreneurs, competitiveness, EU
Discipline
Sociology (Council of Humanities and Social Sciences)70 %
Ortelius classification: Socio-economic research
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)30 %
Ortelius classification: Business economics
Panel Society
Department or equivalent Institute of Economics, (Centre for Economic and Regional Studies)
Participants Szalai, Júlia
Starting date 2009-06-01
Closing date 2012-01-31
Funding (in million HUF) 5.373
FTE (full time equivalent) 0.97
state closed project
Summary in Hungarian
Összefoglaló: tíz évvel később, magyar nagyvállalkozások az Európai Unióban

Korábbi kutatásunk során arra kerestük a választ, honnan indultak és mi módon jutottak a gazdaság élére az ezredforduló magyar nagyvállalkozói, illetve a gyarapodó gazdasági befolyásukhoz miféle régi és új gazdasági szerepeket társítottak.
Tervezett kutatásunk alapötlete, hogy újból felkeressük a korábbi kutatásban megkérdezett közép- és nagyvállalkozókat. A velük készítendő mélyinterjúk során a találkozásunk óta eltelt mintegy tíz év során a vállalkozásaikban, magánéletükben történt fontosabb eseményeket rögzítjük. Az interjú alanyok körét a vállalkozók fiatalabb nemzedékéből képzett kontroll csoporttal egészítjük ki. Az interjúkból nyert ismereteinket a szakirodalom feldolgozása, a vonatkozó jogszabályok valamint a sajtó elemzése során nyert információkkal egészítjük ki.
A magyar gazdaságban nem nőtt tovább a külföldi tulajdonban lévő cégek súlya. A magyar többségi tulajdonban lévő vállalatok azonban úgy növelték némiképpen részesedésüket, hogy a teljesítményük továbbra is elmarad a külföldi tulajdonban lévő cégekétől. A vizsgált évtized kutatásunk szempontjából legfontosabb eseménye Magyarország felvétele az Európai Unióba. Az interjúk során igyekszünk felderíteni, hogyan befolyásolta ez az esemény
- a vállalkozások teljesítményét
- szabályozási környezetét
- piaci verseny viszonyait
- munkaerő-piaci pozícióját
- üzleti kultúráját
- a szakmai szervezetekhez, önkormányzatokhoz fűződő viszonyát
Kutatásunkat 2009-ben kezdenénk, az összefoglaló tanulmány 2011 végére készülne el.
Summary
Ten years after: Hungarian big entrepreneurs in the European Union

In our former research we tried to answer the following questions:
What is the social origin of the Hungarian big entrepreneurs? How did they reach the leading positions of the economy? What sort of new and old roles they have associated to their growing influence?
The basic idea of our new research is that we shall revisit our former interview partners. In the new round of in-dept interviews we will focus on the decisive elements of their private life and of the developments of their companies. We will formulate a control group of young late comer entrepreneurs as well. Content analysis of newspapers careful processing of the current literature and of the documents of regulation will complement our data basis.
One of the most important developments of the last decade was that the share of foreign owned companies did not grown in the Hungarian economy. But the performance of the companies owned by Hungarians is weaker than of the foreign ones. One other important event of the last decade was the EU accession of Hungary. The interviews will focus on the impacts of these two developments. We shall find out how these developments influenced
- the performance
- the strategy
- the market relations
- the business culture
- the relationships to business associations and to local governments of these companies.
Our research will start in 2009 and the conclusive study will be presented at the end of 2011.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A mélyinterjúkon és dokumentumokon alapuló kutatás adatgyűjtő szakasza 2012 elején lezárult, az összefoglaló tanulmány elkészült, könyv formájában történő kiadása folyamatban van. A kutatás főbb megállapításai: a „régiek” tulajdonában levő, a rendszerváltás utáni évtizedben dinamikusan növekvő közép- és nagyvállalkozások jelentős részének megtört a lendülete, megállt a növekedése a kétezer utáni években (még a 2008-ban kezdődő gazdasági világválság előtt). A vállalkozók „kemény” szociológiai jellemzői nem magyarázták a teljesítmények közötti különbségét. A vállalkozók két csoportjának a, az életük során (iskolákban és iskolán kívül) szerzett tudás, készségek és kapcsolatok hozzájárulhattak a kétezres évek fejleményeihez. Az iskolán kívüli tanulás tereinek különbségei is befolyásolták a teljesítményeket. Fontos magyarázó tényező az „újak” és a „régiek” életkora közötti jelentős különbség. Jelentősek a különbségek a két csoport között a piaci viselkedésben Az újakat nem terhelte a szocializmus öröksége, és a régieknél jóval alaposabb tudással rendelkeztek a létező kapitalizmus működéséről.
Results in English
The data collection part of our research which was based on interviews and collected documents finished in 2012. The summary of the study is available. Its publication in book format is in progress. The main results of the research are the following: The fast development of the big and medium sized companies which were owned by the „old ones” ruptured int he last decade – before the world economic crisis of 2008. The hard sociological indicators could not explain these performance differences. The (in and outside of the educational system) accumulated knowledge skills and social connections of the old and of the control groups of entrepreneurs influenced the performances. The age differences are important explanatory factors as well. The market behaviour of the two groups differs as well. The new ones were not bothered by the hertitage of the socialist past. They had a more comprehensive knowledge on the nature of the market economy.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=77918
Decision
Yes

 

Events of the project

 
2011-12-21 09:05:53
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
Back »