A Kárpát-Pannon térség országainak etnikai földrajza és térképezése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
77973
típus K
Vezető kutató Kocsis Károly
magyar cím A Kárpát-Pannon térség országainak etnikai földrajza és térképezése
Angol cím Ethnic geography and cartography of the countries in the Carpatho-Pannonian area
magyar kulcsszavak Kárpát-Pannon térség, etnikai földrajz, etnikai térképészet
angol kulcsszavak Carpatho-Pannonian area, ethnic geography, ethnic cartography
megadott besorolás
Természetföldrajz (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
Ortelius tudományág: Humán földrajz
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Földrajztudományi Intézet (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
résztvevők Keresztesi Zoltán
Tátrai Patrik
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2012-10-31
aktuális összeg (MFt) 3.032
FTE (kutatóév egyenérték) 4.75
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Kárpát-medencei etnikai térszerkezeti kutatásaihoz kapcsolódik és az 1997-ben megkezdett, OTKA támogatással megjelent, nemzetközileg közismertté vált etnikai térképsorozat (Erdély, Szlovákia, Kárpátalja, Horvátország, Vajdaság, Muravidék, Őrvidék, Magyarország), a T22831-es és T32741-es, „kiválóan megfelelt” minősítéssel lezárult, és a T049567-es végső fázisban lévő (2008 végén záruló) OTKA témák folytatására, nemzetközi szintetizálására törekszik. Az innovatív alapkutatás legfőbb célkitűzése a nemzetközileg is egyedülálló, Kárpát-medence és a szomszédos országok területére vonatkozó, települési szintű (történeti dimenzióval is rendelkező), egységes etnikai földrajzi információs rendszer létrehozása és a „Kárpát-Pannon térség etnikai térképe” című alkotás létrehozása. A 11 országra kiterjedő vizsgált terület az Európai Unió egyetlen etnikailag-nyelvileg tarka makrorégiója, ahol az etnikai szerkezet tér-időbeli dinamikájának települési szintű bemutatása európai szinten (politikailag és tudományosan) kiemelkedő fontosságú és a földrajz- és térképtudomány érintett területein átütő eredményre vezet. A projekt létrehozná (esetenként tovább erősítené) az érintett országok etnikai földrajzi kutatási hálózatát. A várható kutatási eredmény, a kb. 34 ezer településre (közel félmillió km²-nyi területre) kiterjedő etnikai térinformatikai termék továbbfejleszthető más, hasonló térbeli dimenziójú társadalomföldrajzi kutatás céljaira is.
angol összefoglaló
The research is conceived as part of the ethnic geographical projects of the Geographical Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences (started 1997 with the series of ethnic maps of the Carpathian basin of international renown: Transylvania, Slovakia, Transcarpathia, Croatia, Vojvodina, Prekmurje, Burgenland, Hungary) and considered as a continuation and synthesis of the successfully finished (or to terminate in the near future) projects funded by OTKA (Nr. T22831, T32741 or T049567). The most important objective of the innovative fundamental research is the creation of an internationally novel and uniform ethnic GIS encompassing the countries of the Carpatho-Pannonian area (down to the settlement level! – also having a historical dimension) and of an “Ethnic Map of the Carpatho-Pannonian Area”. The area studied extending to the territory of 11 countries is the only multiethnic macroregion of the European Union, where an up-to-date presentation of the spatial-temporal dynamics of the ethnic structure has an outstanding political and scientific importance and it could result in genuine achievements in the given fields of geography and cartography. The project could establish (or confirm) the ethnic geographic network of the countries in the macroregion. The expected research results focusing on the ethnic GIS-product (including data of ca 34 thousand settlements and a territory of nearly half a million square kilometers) could also be applied by other human geographic projects with similar space dimension.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás legfőbb eredménye „A Kárpát−Pannon-térség változó etnikai arculata” c. atlasz, amely tükörként mutatja be az etnikai, vallási, kulturális tekintetben egyedülállóan sokszínű Kárpát-medence és szomszédsága (a közel félmillió km2 kiterjedésű és 60 millió lakosú Kárpát–Pannon-térség) etnikai arculatának változását az elmúlt fél évezredben. E kiadvány előzménye az MTA Földrajztudományi Kutatóintézete által az 1990-es évek közepétől kiadott etnikai térképsorozat, amely az egyes Kárpát-medencei régiókat mutatta be (a megjelenés sorrendjében: Erdély, Szlovákia, Kárpátalja, Pannon-Horvátország, Vajdaság, Muravidék, Őrvidék, Magyarország). Jelen munka egyrészt ezen részek frissített és javított változatát, másrészt a Kárpát-medencén kívüli (eddigi térképeinken nem szereplő) területeket egységben ábrázolja. Így az olvasó az egyes térképeken összesen több mint 34 ezer település etnikai adatait elemezheti. A magyar és angol nyelvű atlasz három szerkezeti egységből áll. A főtérképen népességarányos kördiagramok érzékeltetik az ezredforduló népszámlálási adatokra alapozott etnikai viszonyait. A melléktérképeken az etnikai térszerkezet változásai láthatók az elmúlt fél évezred kilenc időpontjában (1495, 1784, 1880, 1910, 1930, 1941, 1960, 1990, 2001). A mű harmadik egysége a magyar és angol térképmagyarázó szöveg, amely az elmúlt fél évezred etnikai földrajzi folyamatait vázolja a vizsgált területen.
kutatási eredmények (angolul)
The most important result of the project is the atlas titled “Changing Ethnic Patterns of the Carpatho–Pannonian Area” that visually introduces the changing ethnic patterns of the ethnically, religiously, culturally unique and diverse Carpathian Basin and its neighbourhood, the Carpatho–Pannonian area during the last half of millennium. The antecedent of this publication is the "series of ethnic maps" published by the Geographical Research Institute of the Hungarian Academy from the middle of the 1990's, which displayed each of the regions of the Carpathian Basin (Transylvania, Slovakia, Transcarpathia, Pannonian Croatia, Vojvodina, Transmura Region, Burgenland, Hungary). This work represents, on the one hand, the updated and revised version of these areas, and, on the other hand, regions beyond the Carpathian Basin not included on previous maps. Thus, the reader can analyse ethnic data of more than 34 thousand settlements in different maps. The Hungarian and English atlas consists of three structural units. On the main map, pie charts depict the ethnic structure of the settlements in proportion to the population based on census data at the millennium. In the supplementary maps, changes of the ethnic structure can be seen at nine periods (in 1495, 1784, 1880, 1910, 1930, 1941, 1960, 1990 and 2001). The third unit of the work is the accompanying text in Hungarian and in English, which outlines the ethnic geographic trends of the past five hundred years in the studied area.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=77973
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Tátrai Patrik: Az etnikai térszerkezet változásai a történeti Szatmárban, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, 242p., 2010
Erőss Ágnes - Tátrai Patrik: Ethnic features of symbolic appropriation of public space in changing geopolitical frames - the case of Oradea/Nagyvárad, Hungarian Geographical Bulletin 59 (1) pp.51-68., 2010
Kocsis Károly - Váradi Mónika Mária: Borders and Neighbourhoods in the Carpatho–Pannonian Area, In: The Ashgate Research Companion to border studies, Wastl-Walter, D. (ed.), Farnham, Ashgate, pp.585-605., 2011
Tátrai Patrik: Ethnic residential segregation in three cities of NW-Romania, Hungarian Geographical Bulletin 60. (2) pp. 115-132., 2011
Tátrai Patrik: Anyanyelv és nemzetiség mint az interetnikus kapcsolatok mutatója Erdély magyar lakosságának példáján, Tér és Társadalom 25.2. pp. 48-68., 2011
Kocsis Károly – Tátrai Patrik (szerk.): A Kárpát−Pannon-térség változó etnikai arculata / Changing Ethnic Patterns of the Carpatho–Pannonian Area, MTA CSFK Földrajztudományi Intézet, Budapest, 2012
Kocsis Károly – Kovács Anikó – Tátrai Patrik: A Kárpát–Pannon-térség változó etnikai arculata a 15. század végétől a 21. század elejéig / Changing Ethnic Patterns of the Carpatho–Pannonian Area from the Late 15th until the Early 21st Century, in: Kocsis Károly – Tátrai Patrik (szerk.): A Kárpát−Pannon-térség változó etnikai arculata / Changing Ethnic Patterns of the Carpatho–Pannonian Area, MTA CSFK Földrajztu, 2012
Kocsis Károly – Tátrai Patrik: A Kárpát−Pannon-térség etnikai térképe / Ethnic Map of the Carpatho–Pannonian Area (1:500.000), in: Kocsis Károly – Tátrai Patrik (szerk.): A Kárpát−Pannon-térség változó etnikai arculata / Changing Ethnic Patterns of the Carpatho–Pannonian Area, MTA CSFK Földrajztu, 2012
Kocsis Károly – Tátrai Patrik – Bognár András: A Kárpát−Pannon-térség etnikai térképe / Ethnic Map of the Carpatho–Pannonian Area 1495 (1:2.200.000), in: Kocsis Károly – Tátrai Patrik (szerk.): A Kárpát−Pannon-térség változó etnikai arculata / Changing Ethnic Patterns of the Carpatho–Pannonian Area, MTA CSFK Földrajztu, 2012
Kocsis Károly – Tátrai Patrik – Bognár András – Varga E. Árpád: A Kárpát−Pannon-térség etnikai térképe / Ethnic Map of the Carpatho–Pannonian Area 1784 (1:2.200.000), in: Kocsis Károly – Tátrai Patrik (szerk.): A Kárpát−Pannon-térség változó etnikai arculata / Changing Ethnic Patterns of the Carpatho–Pannonian Area, MTA CSFK Földrajztu, 2012
Kocsis Károly – Tátrai Patrik – Bottlik Zsolt – Varga E. Árpád: A Kárpát−Pannon-térség etnikai térképe / Ethnic Map of the Carpatho–Pannonian Area 1880 (1:2.200.000), in: Kocsis Károly – Tátrai Patrik (szerk.): A Kárpát−Pannon-térség változó etnikai arculata / Changing Ethnic Patterns of the Carpatho–Pannonian Area, MTA CSFK Földrajztu, 2012
Kocsis Károly – Tátrai Patrik – Bottlik Zsolt – Varga E. Árpád: A Kárpát−Pannon-térség etnikai térképe / Ethnic Map of the Carpatho–Pannonian Area 1910 (1:2.200.000), in: Kocsis Károly – Tátrai Patrik (szerk.): A Kárpát−Pannon-térség változó etnikai arculata / Changing Ethnic Patterns of the Carpatho–Pannonian Area, MTA CSFK Földrajztu, 2012
Kocsis Károly – Tátrai Patrik – Bottlik Zsolt – Varga E. Árpád: A Kárpát−Pannon-térség etnikai térképe / Ethnic Map of the Carpatho–Pannonian Area 1930 (1:2.200.000), in: Kocsis Károly – Tátrai Patrik (szerk.): A Kárpát−Pannon-térség változó etnikai arculata / Changing Ethnic Patterns of the Carpatho–Pannonian Area, MTA CSFK Földrajztu, 2012
Kocsis Károly – Tátrai Patrik – Bottlik Zsolt – Varga E. Árpád: A Kárpát−Pannon-térség etnikai térképe / Ethnic Map of the Carpatho–Pannonian Area 1941 (1:2.200.000), in: Kocsis Károly – Tátrai Patrik (szerk.): A Kárpát−Pannon-térség változó etnikai arculata / Changing Ethnic Patterns of the Carpatho–Pannonian Area, MTA CSFK Földrajztu, 2012
Kocsis Károly – Tátrai Patrik – Bottlik Zsolt – Varga E. Árpád: A Kárpát−Pannon-térség etnikai térképe / Ethnic Map of the Carpatho–Pannonian Area 1960 (1:2.200.000), in: Kocsis Károly – Tátrai Patrik (szerk.): A Kárpát−Pannon-térség változó etnikai arculata / Changing Ethnic Patterns of the Carpatho–Pannonian Area, MTA CSFK Földrajztu, 2012
Kocsis Károly – Tátrai Patrik – Bottlik Zsolt – Varga E. Árpád: A Kárpát−Pannon-térség etnikai térképe / Ethnic Map of the Carpatho–Pannonian Area 1990 (1:2.200.000), in: Kocsis Károly – Tátrai Patrik (szerk.): A Kárpát−Pannon-térség változó etnikai arculata / Changing Ethnic Patterns of the Carpatho–Pannonian Area, MTA CSFK Földrajztu, 2012
Kocsis Károly – Tátrai Patrik – Bottlik Zsolt – Varga E. Árpád: A Kárpát−Pannon-térség etnikai térképe / Ethnic Map of the Carpatho–Pannonian Area 2001 (1:2.200.000), in: Kocsis Károly – Tátrai Patrik (szerk.): A Kárpát−Pannon-térség változó etnikai arculata / Changing Ethnic Patterns of the Carpatho–Pannonian Area, MTA CSFK Földrajztu, 2012
vissza »