Magyarország enchytraeida (Oligochaeta: Enchytraeidae) faunájának feltárása, taxonómiai és zoogeografiai szintézise III. Jellegzetes síkvidéki erdők és az őket kísérő gyepek vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
77999
típus K
Vezető kutató Abaffyné dr. Dózsa-Farkas Klára
magyar cím Magyarország enchytraeida (Oligochaeta: Enchytraeidae) faunájának feltárása, taxonómiai és zoogeografiai szintézise III. Jellegzetes síkvidéki erdők és az őket kísérő gyepek vizsgálata
Angol cím Ivestigation of the Hungarian enchytraeid fauna; taxonomy and zoogeographic synthesis. III. Enchytraeids of typical flatland woods and neighbouring grasslands
magyar kulcsszavak enchytraeida, taxonomia, fauna, alföldek, adatbázis,állatföldrajzi analízis
angol kulcsszavak enchytraeids, taxonomy, fauna, flatland, database, zoobiogeographycal analysis
megadott besorolás
Állati viselkedés, viselkedésökológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Ökológia és evolúció
Kutatóhely Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
projekt kezdete 2009-05-01
projekt vége 2013-12-31
aktuális összeg (MFt) 11.412
FTE (kutatóév egyenérték) 1.71
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az enchytraeidák a talaj mezofaunájának fontos, szaprofág, az egész világon elterjedt tagjai. Taxonómiailag nehéz csoport, kevés a jó specialista. Magyarország faunájából eddig 86 fajt (14 genus) mutattam ki, amiből 54 a hazai faunára, 21 pedig a tudományra nézve volt új. A pályázat folytatása két korábbi OTKA pályázatnak, amelyekben 2001-2004 között az Északi Középhegység faunafeltárását végeztem, 2005-2008 között pedig a Dunántúli Középhegység, a Mecsek és Villányi-hegység vizsgálatával folytattam. A kutatások eredményeképpen 77 fajt mutattam ki, amelyekből 7 faj volt új a tudományra nézve és 15 a magyar faunára. Legfajgazdagabbnak a Bükk mutatkozott, legtöbb faunára új északi faj a Zemplénből került ki. Az új problematikus fajok esetében eredményesen alkalmaztam morfológiai és molekuláris biológiai módszereket együtt. A Bakonyból 50, a Mecsekből 54, a Villányi-hegységből 26, a Gerecséből 36 és a Vértesből 16 fajt sikerült eddig kimutatnom, leírtam egy új Achaeta fajt a Sashegyről, amelyet a Villányi hegységben is megtaláltam. A távlati cél, a Pedozoologica Hungarica sorozatban az „Enchytraeidae of Hungary” kötet elkészítéséhez azonban feltétlenül fontos eddig nem vizsgált magyar területeknek kutatása is. Ennek megvalósítását szolgálná az új pályázat, amely segítségével a síkvidéki, napjainkban egyre jobban veszélyeztetett, természetvédelmileg is értékes erdőtípusok és gyepek feltárása történne. A kutatás taxonómiai és biogeográfiai vonatkozásban nemzetközi érdeklődésre is számot tartható, jelentős új eredményeket adhatna.
angol összefoglaló
Enchytraeids are an important saprophagous soil mesofauna family with a worldwide distribution. Due to their difficult identification only few good specialists work on them. In Hungary I found 87 species from 14 genuses, 54 was new for the country, 22 was new to science. This proposal continues the work I carried out in two previous Hungarian Research Fund projects. In 2001-2004 I investigated the enchytraeid fauna of the Northeastern Mountain Range, in 2005-2008 the Transdanubian Mountains, the Mecsek and the Villányi Mts. I found 77 species, seven was new to science fifteen was new for Hungary. The Bükk Mts. were the most species-rich, the highest number of new, northern species was found in the Zemplén Mts. With problematic species I effectively combined morphological and molecular biological methods. I recorded fifty, 50, 54, 26, 36 and 16 species in the Bakony, Mecsek, Villányi, Gerecse and Vértes Mts. so far and also described a new Achaeta species from the Sas Hill, which I also found in the Villányi Mts. later. The final aim, the compilation of the „Enchytraeidae of Hungary” volume in the Pedozoologica Hungarica book series makes the study of previously unsurveyed areas necessary. To reach this goal, the current proposal aims to investigate the enchytraeid fauna of typical and increasingly threatened lowland woodlands and adjacent grasslands. The proposed project is expected to produce internationally important, valuable taxonomical and biogeoegraphical results.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A hazai enchytraeida fauna feltárását eddig 3 OTKA pályázat tette lehetővé. Feltártam az Északi- és a Dunántúli-Középhegység, a Mecsek és a Villányi hegység faunáját, amit a síkvidéki erdők és gyepek vizsgálata követett (Mezőföld, Duna-Tisza köze, Dráva-sík, Barcs környéke és a Nyírség) 2009-2013 között. Összesen 82 fajt, 1 alfajt és 2 varietast (14 genus) mutattam ki. Ezenkívül publikáltam a Vértes faunáját (41 faj és 1 alfajt). Összesen 11 tudományra új fajt és 1 új alfajt találtam, amelyek közül 2 publikálva lett, a többi leírás alatt van. Mivel ez a kutatás folyamatos munka, az előző pályázatokban elért eredmények publikálása (fajrevíziók, szinonimizálás, új genus, molekuláris biológiai módszerek alkalmazása, valamint egy szárazföldi Polychaeta széleskörű SEM vizsgálatával annak kimutatása, hogy egy fajról van szó) az új eredményekkel párhuzamosan most történt meg, 6 cikkben. A hazai faunára új fajok száma most 10-zel bővült. Így Magyarországról már 116 fajt mutattam ki, ez több mint a fele az európai fajok számának. A biogeográfiai értékelés a következő elnyert OTKA pályázat végére lesz elvégezhető. A molekuláris módszerek taxonómiai alkalmazásának jelentőségéről saját eredményeink alapján, az MTA egy tudományos ülésén is beszámoltam. Az adatbázisomban a hazai faunát 3500 adat képviseli, készítettem 285 tartós tárgylemez-preparátumot 13 genus 47 fajából, a dokumentálás pedig digitális mikroszkópi felvételekkel történik.
kutatási eredmények (angolul)
The exploration of the enchytraeid fauna of Hungary becomes possible with the support of 3 OTKA applications. Fauna of Northern and Transdanubian Mountain Range, the Mecsek and Villányi Mt. were studied followed (2009-2013) by the investigation of flatland forests and grasslands (Mezőföld, Duna-Tisza köze, Dráva-plain, Barcs and Nyírség). Altogether I revealed 82 species, 1 ssp and 2 varietas (14 genera). In addition, I published the fauna of Vértes (41 sp. and 1 ssp.). Overall, I found 11 sp. and 1 ssp. new to science, two were published, the others are under description. As this research is going on continuously, the results originated from former applications (species revisions, synonymization, description of new genus, using oft methods of molecular biology and the European investigation of a land-polychaete (using SEM) to reveal it is only one species) were published recently together with new ones in 6 articles. Now, the number of species new to the Hungarian fauna has been increased with ten species. I have detected 116 sp. from Hungary till now, which is more than the half of the European species. The biogeographical analysis will be performed by the end of the next OTKA application. On the strength of our results, I related the importance of application of molecular methods in taxonomy in a scientific meeting of HAS. My database contains 3500 data of the Hungarian fauna. I made 285 slides of 47 species too. The documentation was made by taking digital micrographs.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=77999
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dózsa-Farkas, K. & Hong, Y.: Three new Hemienchytraeus species (Enchytraeidae, Oligochaeta, Annelida) from Korea, with first records of other enchytraeids and terrestrial polychates (Annelida), Zootaxa 2406: 29-56, 2010
Boros G, Cech G, Ari E & Dózsa-Farkas K: Extension of employing ITS region in the investigation of Hungarian Fridericia species.- Advances in Earthworm Taxonomy IV (Annelida: Oligochaeta), Zoology in the Middle East, Supplementum 2, 2010:21-40, 2010
Dózsa-Farkas K.: Significance of using nephridia in the taxonomy of family Enchytraeidae, Advances in Earthworm Taxonomy IV (Annelida: Oligochaeta) Zoology in the Middle East, Supplementum 2, 2010:41-53, 2010
Dózsa-Farkas, K.; Porco, D.; Boros,G: Are Bryodrilus parvus Nurminen, 1970 and Bryodrilus librus (Nielsen and Christensen, 1959) (Annelida: Enchytraeidae) really different species? A revision based on DNA bar, Zootaxa, 3276:. 85-50., 2012
Cech G.; Boros G. ; Dózsa-Farkas, K.: Revision of Bryodrilus glandulosus (Dózsa-Farkas, 1990) and Mesenchytraeus kuehnelti Dózsa-Farkas, 1991 ., Zoologischer Anzeiger doi: 10.1016/j.jcz.2011.09.005, 2012
Dózsa-Farkas, K. & Hong, Y.: Three new Hemienchytraeus species (Enchytraeidae, Oligochaeta, Annelida) from Korea, with first records of other enchytraeids and terrestrial polychates (Annelida), Zootaxa 2406: 29-56, 2010
Boros G, Cech G, Ari E & Dózsa-Farkas K: Extension of employing ITS region in the investigation of Hungarian Fridericia species.- Advances in Earthworm Taxonomy IV (Annelida: Oligochaeta), Zoology in the Middle East, Supplementum 2, 2010:21-40, 2010
Dózsa-Farkas K.: Significance of using nephridia in the taxonomy of family Enchytraeidae, Advances in Earthworm Taxonomy IV (Annelida: Oligochaeta) Zoology in the Middle East, Supplementum 2, 2010:41-53, 2010
Dózsa-Farkas, K.; Porco, D.; Boros,G: Are Bryodrilus parvus Nurminen, 1970 and Bryodrilus librus (Nielsen and Christensen, 1959) (Annelida: Enchytraeidae) really different species? A revision based on DNA bar, Zootaxa, 3276:. 85-50., 2012
Cech G, Boros G & Dózsa-Farkas K: Revision of Bryodrilus glandulosus (Dózsa-Farkas, 1990) and Mesenchytraeus kuehnelti Dózsa-Farkas, 1991., Zoologischer Anzeiger – Journal of Comparative Zoology 2513: 253-262, 2012
Christensen B & Dózsa-Farkas K: A new genus Globulidrilus and three new enchytraeid species (Oligochaeta: Enchytraeidae) from Seoraksan National Park (Korea)., Journal of Natural History. 46, 45-46: 2769-2785, 2013
Dózsa-Farkas K. & Schlaghammerský, J.: Hrabeiella periglandulata Pižl & Chalupský, 1984 (Annelida: “Polychaeta”) – do apparent differences in chaetal ultrastructure indicate the existence of several species in Europe?, Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 59 (2) 143-156., 2013
Dózsa-Farkas K.: New Fridericia species (Oligochaeta: Enchytraeidae) from Vértes Mountains of Hungary., Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 59 (4) 401-421, 2013
vissza »