Modell vagy kivétel? Magyarország és Ausztria kapcsolatai 1945-1990  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
78003
típus K
Vezető kutató Somogyi Éva
magyar cím Modell vagy kivétel? Magyarország és Ausztria kapcsolatai 1945-1990
Angol cím Model or exception? Relations between Hungary and Austria from 1945 to 1990
magyar kulcsszavak külpolitika, nemzetközi gazdasági és kulturális kapcsolatok, hidegháború
angol kulcsszavak foreign policy, international economic and cultural relations, cold war
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Történelem
zsűri Történelem
Kutatóhely Történettudományi Intézet (HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Fiziker Róbert
Gecsényi Lajos
projekt kezdete 2009-06-01
projekt vége 2013-05-31
aktuális összeg (MFt) 17.500
FTE (kutatóév egyenérték) 6.10
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A második világháborút követő közel fél évtizedben a közép-európai térség politikai fejlődésében különös hangsúlyt kapott az évszázados – még ha oly ellentmondásos -történelmi szálakkal összefonódott Ausztria és Magyarország viszonyának alakulása.
A hidegháborús szemben állás, az 1956-os magyar forradalmat követő konfliktus helyzet a hatvanas évek közepétől a Kádár kormány nemzetközi elfogadottságának megteremtődésével a szocialista Bruno Kreisky új „keleti” politikájának megfelelően a gazdasági együttműködés bázisán nem csupán rendeződött, de mindennapi szintű szerteágazó kapcsolatrendszerré vált. Modell vagy egyedi eset? tették fel a kérdést a kortársak már a nyolcvanas évek végén. Mi ennek a helyzetnek a nagyhatalmi háttere, melyek mozgató rugói?
A kérdések megválaszolása jelentősen hozzájárulhat a két világrendszer egymás mellett élési mechanizmusának, a „gulyáskommunizmusnak” nevezett magyarországi rendszer megértéséhez, külpolitikai mozgásterének pontosabb beméréshez. Ez a projekt célja, melyet a politikai, gazdasági, kulturális és társadalmi kapcsolatok levéltári és sajtó forrásokon nyugvó részletes elemzésével, az oral history lehetőségeinek felhasználásával kíván elérni.
angol összefoglaló
For almost five years after World War II, the century old and rather contradictory relations between Austria and Hungary were of great importance regarding the political situation in the Central-European region. Due to the international recognition of the Kádár-regime from the middle of the 1960’s and Bruno Kreisky’s new “Eastern” policy, the opposition of the cold war rising from the conflict following the Hungarian revolution of 1956 was reconciled, financial cooperation restarted leading to a wide range of everyday connections. Model or exception? That is what the contemporaries asked at the end of the 1980’s. What was the great power politics behind this situation, what were the motive secrets?

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat célja a számos történelmi, politikai és gazdasági szállal összefonódott Magyarország és Ausztria viszonyának a lehető legteljesebb forrásbázison történő feldolgozása a második világháborút követő majd fél évszázadban. A kéziratban elkészült dokumentumkötet az 1945 júliusa és 1990 januárja közötti időszakból 131 iratot tesz közzé magyar és osztrák levéltárakból. A források és a több mint 300 lábjegyzettel alátámasztott bevezető elemző áttekintést ad a bilaterális kapcsolatok fejlődéséről. Arról a folyamatról, amelyben 1964/1965 után az osztrák koalíciós pártok által egyöntetűen támogatott rendezési szándék és a kádári külpolitika kitágult mozgástere megnyitotta az utat a jó szomszédi viszony megalapozásához és fejlesztéséhez. Az 1980-as évekre a magyar-osztrák kapcsolatok különleges jellegűvé fejlődtek, ami ugyan nem válhatott modell értékűvé a szovjet érdekszféra kötöttségei miatt, de alapvetően megkönnyítette Magyarország számára az évtized végén bekövetkező demokratikus rendszerváltást. A munkát annotált névmutató, bibliográfia valamint az 1945-1990 közötti eseménytörténetet feldolgozó kronológia egészíti ki.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of the project was to elaborate the relationships between Hungary and Austria in the period after the World War II. The two countries were united by thousand bonds of history, economy and culture. We aspired to elaborate these relations on the bases of archival sources as wide as possible. In the manuscript involved 131 documents from Hungarian and Austrian archives from 1945 to January 1990. The archival sources and the historical introduction, provided with more than 300 foot-notes, give an analitical review about the progress in the bilateral relations, about that process, in which the intention for regulatation supported by all Austrian coalition-parties and the extended scope of actions of the Kádár-regime after 1964/1965 opened the way for the establishment and development of neighbourliness. By the 1980-ies the Hungarian-Austrian relationhips became specific relations. Whereas they – because of the restrictions of the Soviet zone of interests – could not serve as model, after all they make easier the democratic transformation for Hungary in the end of the decade. Annotated index, bibliography and chronology about the events from 1945 to 1990 also supplement the manuscript.
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gecsényi Lajos: Berg ab, berg auf: ungarisch-österreichische Beziehungen 1945-1965, Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 2010 (Festschrift für Lorenz Mikoletzky) 1277-1331., 2010
Gecsényi Lajos: A konfliktus kezelés csatornái Budapest és Bécs között 1957/1958-ban., Pártok, politika, történelem. Tanulmányok Vida István 70. születésnapjára189-207., 2010
Gecsényi Lajos: Világrendszerek határán: Ausztria és Magyarország 1945-1965, História 2011/1-2 3-8., 2011
Gecsényi Lajos: Egymás mellett vagy egymás ellen? Magyar-osztrák kapcsolatok 1945-1965, Ausztria a 20. században. Tanulmányok. Szerk. Németh István-Fiziker Róbert, 2011
Gecsényi Lajos: Bécsi fiaskó. Diplomácia az állambiztonság árnyékában. A "Teleki-Kertész ügy" 1958, Történelmi Szemle 2012. 315-336., 2012
Fiziker Róbert: "A múltat végképp eltörölni..."? Magyar-osztrák állam-, és kormányfői, külügyminiszteri találkozók Sopronban és környékén (1970-1989), Soproni Szemle 2012. 2., 2012
Fiziker Róbert: Hét szűk esztendő (?) Az oroszlán ugrani készül. Fejezetek az osztrák-magyar kulturális kapcsolatok történetéből. (1963-1970), Történelmi Szemle 2011. 3., 2011
Fiziker Róbert: Kreisky 100. Őfelsége I. Brunó, Mallorca császára, Múltunk 2011. 4., 2011
Gecsényi Lajos: Régi álom új köntösben. Osztrák kísérletek Sopron megszerzésére 1945-1946-ban, Soproni Szemle 2012. 2. 116-129., 2012
Gecsényi Lajos: Zsákutcában. A magyar-osztrák kapcsolatépítés problémái, 1945-1949, Háborúk, békék, terroristák. 203-214., 2012
Gecsényi Lajos: A fordulatig vezető út. Budapest és Bécs viszonya (1959-1964), Rendszerváltások kortársa és kutatója. Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára 379-385, 2013
Gecsényi Lajos: A "második kiegyezés", Külügyi Szemle, 2013

 

Projekt eseményei

 
2011-12-13 17:08:48
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Történettudományi Intézet), Új kutatóhely: Történettudományi Intézet (MTA Történettudományi Intézet).
2010-10-05 10:23:42
Résztvevők változása
vissza »