Fizika és számelmélet  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
78005
típus K
Vezető kutató Bántay Péter
magyar cím Fizika és számelmélet
Angol cím Number theory and physics
magyar kulcsszavak konform térelmélet, húrelmélet, moduláris formák
angol kulcsszavak conformal field theory, string theory, modular forms
megadott besorolás
Fizika (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)60 %
Ortelius tudományág: Matematikai fizika
Matematika (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)40 %
Ortelius tudományág: Számelmélet
zsűri Fizika 1
Kutatóhely Elméleti Fizikai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2014-07-31
aktuális összeg (MFt) 3.262
FTE (kutatóév egyenérték) 1.77
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A projekt célja tovább folytatni a vektor-értékű moduláris formák elmélete és a kapcsolódó témák, csakúgy mint lehetséges fizikai és számelméleti alkalmazásaik kutatását. Többek között szándékunkban áll kidolgozni effektív módszereket a vektor-értékű moduláris formák bázisainak számolására; kiterjeszteni az elméletet a moduláris csoport véges indexű részcsoportjaira, és általánosabban nulla génuszú Fuchs-féle csoportokra; vizsgálni a Jacobi-formákkal és a húrelméleti amplitúdókkal fennálló kapcsolatokat; megvizsgálni, hogy mik az elmélet következményei a moduláris csoport ábrázolásainak osztályozására vonatkozóan. Szándékunk, hogy tovább folytassuk T. Gannon-nal, a University of Alberta (Edmonton, Kanada) professzorával fennálló rendkívül sikeres együttműködést.
angol összefoglaló
The aim of the project is to continue the investigation of the theory of vector-valued modular forms and related topics, as well as their possible applications in physics and number theory. In particular, to develop effective techniques for computing bases of vector-valued modular forms; to extend the theory to finite index subgroups of the modular group, and more generally, to genus zero Fuchsian groups; to study the relation with Jacobi forms and string theory amplitudes; and finally, to investigate the implications of the theory for the classification of representations of the modular group. The intention is to pursue the highly successful collaboration with T. Gannon, from the University of Alberta (Edmonton, Canada).

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatási projekt célja az elméleti fizika és a számelmélet között mutatkozó kapcsolatok jobb megértése volt a kétdimenziós konform térelméletek karaktervektoraiként megjelenő vektor-értékű moduláris formák tanulmányozása révén. A kutatás főbb eredményei: 1. Általános algoritmus kidolgozása egy adott formát eltüntető összes invariáns differenciál-operátor meghatározására, lehetővé téve a nullvektor egyenletek származtatását a karakterek ismeretéből. 2. Holomorf formákra vonatkozó dimenzió-formula elemi származtatása. 3. Összefüggés megállapítása a holomorf generátorok súlyeloszlása és az elliptikus transzformációk ábrázolási operátorainak spurjai között. 4. Sorfejtési együtthatók számelméleti és Galois-elméleti tulajdonságainak vizsgálata. 5. Egyszerű áramok fogalmának és apparátusának kiterjesztése vektor-értékű moduláris formákra. 6. Hecke-operátorok hatásának és a permutációs orbifoldok képzésével való kapcsolatának vizsgálata.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of the research project was to obtain a better understanding of the relations between theoretical physics and number theory through the study of the vector-valued modular forms appearing as character vectors of two dimensional conformal field theories. The major results obtained are: 1. General algorithm for the determination of all invariant differential operators annihilating a given form, making possible the derivation of the null vector equations from the knowledge of the characters. 2. Elementary derivation of the dimension formula for holomorphic forms of integer weight. 3. Relation between the weight distribution of the holomorphic generators and the traces of operators representing elliptic transformations. 4. Investigation of the arithmetic and Galois-theoretic properties of the expansion coefficients. 5. Extension of the notion and basic formalism of simple currents to vector-valued modular forms. 6. Investigation of the action of Hecke-operators, and its relation to the formation of permutation orbifolds.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78005
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bantay P.: The Dimension of Spaces of Vector-Valued Modular Forms of Integer Weight, LETTERS IN MATHEMATICAL PHYSICS, 103:(11) pp. 1243-1260, 2013
P. Bantay: Vector-valued modular forms, Contemporary Mathematics 497, 19-31, 2009
P. Bantay: Modular differential equations for characters of RCFT, JHEP06(2010)021, 2010
P. Bantay: Characters of crossed modules and premodular categories, London Math. Soc. LNS 372, 1-12, 2010
vissza »