Identification novel components in the regulation and mechanisms of autophagy  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
78012
Type NK
Principal investigator Sass, Miklós
Title in Hungarian Az autofágia szabályozásában és mechanizmusában részt vevő új gének/géntermékek azonosítása
Title in English Identification novel components in the regulation and mechanisms of autophagy
Keywords in Hungarian autofágia, genetikai szabályozás, molekuláris mechanizmus, C. elegans, Drosophila melanogaster
Keywords in English autophagy, genetic regulation, molecular mechanism, C. elegans, Drosophila melanogaster
Discipline
Cell genetics (Council of Medical and Biological Sciences)70 %
Ortelius classification: Molecular genetics
Development, developmental genetics, pattern formation and embryology (Council of Medical and Biological Sciences)30 %
Ortelius classification: Animal growth
Panel Cellular and Developmental Biology
Department or equivalent Department of Anatomy, Cell and Developmental Biology (Eötvös Loránd University)
Participants Csikós, György
Érdi, Balázs
Juhász, Gábor
Kis, Viktor
Kovács, Attila Lajos
László, Lajos
Lippai, Mónika
Lőrincz, Péter
Lőw, Péter
Maruzs, Tamás
Sigmond, Tímea
Szatmári, Zsuzsanna
Vellai, Tibor
Vellainé Takács, Krisztina
Starting date 2009-04-01
Closing date 2014-03-31
Funding (in million HUF) 102.068
FTE (full time equivalent) 24.63
state closed project
Summary in Hungarian
Jelenleg kétségtelenül az autofágia kutatása az a terület a biológiai tudományokon
belül, ahol a legtöbb és legfontosabb új eredmény születik. Az autofágia (a sejtek
szabályozott, önemésztő folyamata) során a sejt a citoplazmájának egyes részeit lebontja,
majd azok építőköveit a felépítő folyamataiban hasznosítja. Az autofágia tehát a sejtek
megújulásának létfontosságú mechanizmusa. Alapvető szerepe van a sejt stress hatásokra
adott válaszában, ahol a sejtműködés gyors átszerveződésére van szükség. Egyértelműen
bizonyított, hogy az autofágia részt vesz a sejtnövekedés, az osztódás, a sejtpusztulás, az
élethossz szabályozásában és az intracelluláris paraziták elleni védekezésben. Ezért az
autofágia molekuláris mechanizmusának megismerése rendkívül fontos számos betegség, pl. a
neuronvesztéssel járó betegségek, az izomsorvadások, a rák, kialakulásának megértéséhez.
A pályázat keretében elképzelt munka legfontosabb célkitűzése új, az autofágia
szabályozásában és molekuláris mechanizmusában szerepet játszó gének azonosítása két
gerinctelen modell állatban (Drosophilán és C. elegans). A jelölt gének funkcióit genetikai,
molekuláris biológiai, biokémiai és morfológiai módszerek kombinációival kívánjuk
vizsgálni. Mivel az eddig ismert autofágia gének evoluciós szempontból erősen konzerváltak,
jó esély van arra, hogy eredményeink emlősökre is érvényesek lesznek. Ennek értelmében
vizsgálni tervezzük az azonosított gének működését humán neurodegenerációs betegségek
esetében is.
A tervezett kísérletes munka fontos része az azonosított gének/géntermékek közötti
kölcsönhatások meghatározása és az autofágiát szabályozó genetikai hálózat felvázolása a két
modell állatban.
Summary
The latest revolution in biological research is undoubtedly taking place in the field of
autophagy, which is the regulated self-digestion of eukaryotic cells. During autophagy
portions of the cytoplasm are digested in a controlled way, and the breakdown products are
utilized in synthetic reactions. Therefore, autophagy is a vital mechanism for the renewal of
the cells and the whole body. It plays a pivotal role in the response to various stress
conditions, like nutrient deprivation, hypoxia, etc, when fast reorganization of the cellular
functions is necessary. Autophagy is clearly implicated in the regulation of cell growth and
proliferation, in cell death and ageing, and in defence mechanisms against intracellular
parasites. Therefore, uncovering the molecular mechanisms underlying autophagy is of prime
importance for understanding how various human disorders, such as cancer,
neurodegenerative diseases and muscle atrophy, can develop.
The main aim of our proposed work is to identify and isolate novel genes taking part
in the regulation and molecular mechanism of autophagy in two invertebrate model systems,
Drosophila and C. elegans. We intend to characterize these genes combining the methods of
genetics, molecular biology, biochemistry and morphology. An important part of our study is
to determine the interactions between the identified genes/gene products, and draw up the
genetic network of autophagy in the two model animals. Since the known autophagy genes
are evolutionarily well conserved, our results in C. elegans and Drosophila will also be
utilized in mammals. In line with this notion, we will analyze the role of these novel genes in
human neurodegenerative diseases.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázat keretében több, eddig ismeretlen, az autofágia szabályozásában szerepet játszó gént azonosítottunk Drosophilában és C. elegansban. Ezek a PP2A, (widerborst, twins), a HOPS (Syntaxin 17), a Rab11 (Hook), a Hox gének, a TGF-β (HSF-1). Összefoglaló munkákat írtunk a Rab fehérjék és az acetiláció autofágiában betöltött funkciójáról. Igazoltuk, hogy az autofágiának fontos szerepe van az ivarsejtfejlődés, a szárnyfejlődés és a szemfejlődés során. Vizsgáltuk az ubiquitin-proteaszóma rendszer, ill. az apoptózis és az autofágia molekuláris kapcsolatait. Több közleményt publikáltunk az autofágia és az öregedés összefüggéseiről. Bizonyítottuk, hogy az autofágiának a zebra dánió farokúszójának regenerációjában esszenciális szerepe van. Neurodegeneratív betegségekben elhunyt páciensek post-mortem mintáiban leírtuk, hogy a prion betegségekben az endoszómális-lizoszómális rendszernek alapvető szerepe van a PrPSc sejten belüli terjedésében és a patológiás folyamatok kiváltásában. A szinukleopátiákban az α-szinuklein az endoszómális jellegű strukturákban figyelhető meg az idegsejtekben, ami a fehérje sejtről-sejtre történő terjedésével kapcsolatos felvetést támasztja alá.
Results in English
In the framework of the present project we identified several novel genes involved in the regulation of autophagy in Drosophila and C. elegans (PP2A, (widerborst, twins), HOPS (Syntaxin 17), Rab11 (Hook), the Hox genes and the TGF-β (HSF-1). We published papers on the functions of the Rab proteins and on the role of acetylation in autophagy. We proved that autophagy has also essential role during the differentiation of the testis, of the wing and of eye. The crosstalk between the regulation of autophagy and apoptosis and between the autophagy and the UPS has been also investigated. We published some papers on the role of autophagy in ageing. We described that autophagy is involved in the regenerative processes in zebrafish, since the inhibition of autophagy stops the regenaration of the tail fin. In post-mortem samples of pacients, suffered from neurodegenerative diseases we observed that the endosomal-lysosomal system has important role in the intracellular distribution of the PrPSc proteins and in the stimmulation of the pathologic processes. In synucleopathies both neurons and astrocytes internalize disease-associated -synuclein, also supporting the transcellular spread of -synuclein in the human brain.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78012
Decision
Yes

 

List of publications

 
Ágnes Bánréti, Tamás Lukácsovich, György Csikós, Miklós Erdélyi, and Miklós Sass: PP2A regulates autophagy in two alternative ways in Drosophila Autophagy, Autophagy, Apr 1;8(4). [Epub ahead of print]), 2012
Ágnes Bánréti, Miklós Sass and Yacine Graba: The emerging role of acetylation in the regulation of autophagy, Autophagy, 9:6, 1–11; June, 2013
Daniel J. Klionsky, Hagai Abeliovich, Patrizia Agostinis, Devendra K. Agrawal,….Miklós Sass,… Xiongwei Zhu: Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy, Autophagy, 8:4, 1-100, 2012
Kovacs, GG., Molnár, K., Keller, E., Botond, G., Budka, H., László, L.: Intraneuronal immunoreactivity for the prion protein distinguishes a subset of E200K genetic from sporadic Creutzfeldt-Jakob Disease, J Neuropathol Exp Neurol. 71: 223-232, 2012
Toth, E., Kulcsar, P.I., Laszlo, L., Welker, E.: Nuclear localization and transport of Shadoo and prion proteins, PRION 6 Supplement: p119., 2012
Woehrer, A., Laszlo, L., Finsterer, J., Stoellberger, C., Furtner, J., Rinner, W., Molnar, K., Budka, H., Kovacs, GG: Novel crystalloid oligodendrogliopathy in hereditary spastic paraplegia, Acta Neuropathol., 2012
Balázs Érdi, Péter Nagy, Ágnes Zvara, Ágnes Varga, Karolina Pircs, Dalma Ménesi, László G. Puskás and Gábor Juhász: Loss of the starvation-induced gene Rack1 leads to glycogen deficiency and impaired autophagic responses in Drosophila, Autophagy, 8:7, 1124–1135; July, 2012
Barna J, Princz A, Kosztelnik M, Hargitai B, TakácsVellai K, Vellai T: Heat shock factor-1 intertwines insulin/IGF-1, TGF-β and cGMP signaling to control development and aging., BMC Dev Biol 12: 32., 2012
László, L., Molnár, K., Puska, G., Gacs, A., Kovács, G.G.: Bio- and pathogenesis of prion disease: the role of endosome-lysosome system and selective autophagy, 6th International Symposium on Autophagy, Okinawa, Japan, 2012
Viktor Kis, Mónika Lippai, Benjámin Barti and Miklós Sass: Fatty acid-binding proteins revisited in Drosophila: an unexpected role in brain development., FEBS Advanced Course "Lipid Signalling and Cancer", Vico Equense, Italy, 2012
Széplaki Szilvia, Maruzs Tamás és Sass Miklós: A vps13 gén mutációinak előállítása és jellemzése ecetmuslicában,, 42. Membrán-Transzport Konferencia, Sümeg, 2012
Viktor Kis, Mónika Lippai, Benjámin Barti and Miklós Sass: The role of glial cells in brain development – what can we learn from Drosophila?, Annual Meeting of the Hungarian Microscopy Society, Siófok, 2012
Vellai T.: Egyedfejlődési folyamatok szex-specifikus szabályozása Caenorhabditis elegans-ban., A Magyar Élettani Társaság, a Magyar Anatómusok Társasága, a Magyar Biofizikai Társaság és a Magyar Mikrocirkulációs és Vaszkuláris Biológiai Társaság Kongresszusa, Debre, 2012
Sass M.: Az autofágia jelentősége az egyedfejlődés során és patológiás elváltozásokban, A Magyar Élettani Társaság, a Magyar Anatómusok Társasága, a Magyar Biofizikai Társaság és a Magyar Mikrocirkulációs és Vaszkuláris Biológiai Társaság Kongresszusa, Debre, 2012
Eskelinen EL, Reggiori F, Baba M, Kovács AL, Seglen PO: The impact of electron microscopy on autophagy research, Autophagy 7:9, 935-956, 2011
Vellai T, Takács-Vellai K: Regulation of protein turnover by longevity pathways., Adv Exp Med Biol 694: 69-80., 2010
Borsos É, Erdélyi P, Vellai T: Autophagy and apoptosis are redundantly required for C. elegans embryogenesis., Autophagy 7 (5): 557-559, 2011
Ágnes Bánréti, Tamás Lukácsovich, György Csikós, Miklós Erdélyi, and Miklós Sass: PP2A regulates autophagy in two alternative ways in Drosophila Autophagy, Autophagy, Apr 1;8(4). [Epub ahead of print]), 2012
Ágnes Bánréti, Miklós Sass and Yacine Graba: The emerging role of acetylation in the regulation of autophagy, Autophagy, 9:6, 1–11; June, 2013
Daniel J. Klionsky, Hagai Abeliovich, Patrizia Agostinis, Devendra K. Agrawal,….Miklós Sass,… Xiongwei Zhu: Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy, Autophagy, 8:4, 1-100, 2012
Woehrer, A., Laszlo, L., Finsterer, J., Stoellberger, C., Furtner, J., Rinner, W., Molnar, K., Budka, H., Kovacs, GG: Novel crystalloid oligodendrogliopathy in hereditary spastic paraplegia, Acta Neuropathol. 124(4):583-591, 2012
Péter Lőw, Ágnes Varga, Karolina Pircs, Péter Nagy, Zsuzsanna Szatmári, Miklós Sass, Gábor Juhász: Impaired proteasomal degradation enhances autophagy via hypoxia signaling in Drosophila., BMC Cell Biology, 06/2013; 14(1):29. DOI:10.1186/1471-2121-14-29, 2013
E. Tóth, P. I. Kulcsár, E. Fodor, A. Ferhan, L. Kalmár, A. É. Borsy, L. László, E. Welker: The highly conserved, N-terminal (RXXX)8 motif of mouse Shadoo mediates nuclear accumulation, BBA Molecular Cell Research 1833: 1199-1211, 2013
Máté Varga, Miklós Sass, Diána Papp, Krisztina Takács-Vellai, Daniel J. Klionsky and Tibor Vellai: Autophagy is required for zebrafish caudal fin regeneration, Cell Death and Differ., doi: 10.1038/cdd.2013.175. Epub 2013 Dec 6., 2013
Sengupta T, Torgersen ML, Kassahun H, Vellai T, Simonsen A, Nilsen H.: Base excision repair AP endonucleases and mismatch repair act together to induce checkpoint-mediated autophagy., Nat. Commun. 2013;4:2674. doi: 10.1038/ncomms3674, 2013
Agnes Banreti, Bruno Hudry, Miklos Sass, Andrew Sauri and Yacine Graba: Hox proteins mediate developmental and environmental control of autophagy., Dev. Cell, http://dx.doi.org/10.1016/j.devcel.2013.11.024 Vol. 28, Issue 1, 13 January 2014, Pages 56–69, 2014
Kubisch J, Türei D, Földvári-Nagy L, Dunai ZA, Zsákai L, Varga M, Vellai T, Csermely P, Korcsmáros T.: Complex regulation of autophagy in cancer - integrated approaches to discover the networks that hold a double-edged sword., Semin. Cancer Biol. 2013 Aug;23(4):252-61. doi: 10.1016/j.semcancer.2013.06.009. Epub 2013 Jun 28., 2013
Zsuzsanna Szatmári, Viktor Kis, Mónika Lippai, Krisztina Hegedűs, Tamás Faragó, Péter, Lőrincz, Tsubasa Tanaka, Gábor Juhász and Miklós Sass: Rab11 facilitates crosstalk between autophagy and endosomal pathway through regulation of Hook localization, Molecular Biology of the Cell, doi: 12/2013; DOI:10.1091/mbc.E13-10-0574, 2013
Szabolcs Takats , Karolina Pircs , Peter Nagy , Ms. Agnes Varga , Manuela Karpati , Krisztina Hegedus , Prof. Helmut Kramer , Attila Kovacs , Dr. Miklós Sass, Gabor Juhasz,: Interaction of the HOPS complex with Syntaxin 17 mediates autophagosome clearance in Drosophila., Molecular Biology of the Cell, DOI: 10.1091/mbc. E13-08-0449, 2014
Robert Farkas; Zuzana Datkova; Lucia Mentelova; Peter Low; Denisa Benova-Liszekova; Milan Beno; Miklos Sass; Pavel Rehulka; Otakar Raska; Lubomir Kovacik; Jana Smigova; Ivan Raska; Bernard Mechler: Apocrine secretion in Drosophila salivary glands: subcellular origin, dynamics and identification of secretory proteins, PLOS ONE, 9(4) e94383, 2014
Szatmári Zs, Kis V, Hegedűs K, Lippai M, Juhász G, Sass M.: Rab11 plays role in the maturation of autophagosomes and endosomes as a negative regulator of Hook., EMBO Conference on Autophagy: Trollfjord, Norway,, 2013
Péter Lőrincz, Tamás Maruzs, Zsolt Lakatos and Miklós Sass: The role of Drosophila Atg6 in receptor mediated endocytosis, Hungarian Molecular Life Sciences, Siófok, Magyarország, 2013
Maruzs T, Lőrincz P, Széplaki Sz and Sass M:: Generation and characterization of vps13a mutants in Drosophila., Hungarian Molecular Life Sciences 2013, Siófok, Hungary, 2013
Tamás Csizmadia, Miklós Sass and Péter Lőw:: The role of autophagy in the developmentally programmed cell death in the Drosophila larval salivary gland., Hungarian Molecular Life Sciences, Siófok, Hungary, 2013
Szilvia Széplaki, Péter Lőw, Viktor Kis, Péter Lőrincz and Miklós Sass: Ultrastructural changes during Drosophila melanogaster larval salivary gland degradation., Hungarian Molecular Life Sciences, Siófok, Hungary, 2013
Viktor Kis, Katalin Völgyi; Gina Puska; Kinga Molnár; Gabor G. Kovacs; Gabor Juhász; Lajos Laszlo: Role of Mitochondria in the Cytopathogenesis of Neurodegenerative Disorders, Targeting Mitochondrial Dysfunction & Toxicity, Boston, 2014
Lajos Laszlo, Kinga Molnar, Gina Puska, Alekszandra Gacs, Zsuzsanna Vig-Milkovics, Gabor G. Kovacs.: Molecular cell pathology of prion disease: the role of endosomelysosome system and selective autophagy., Hungarian Molecular Life Sciences, Siófok, Hungary, 2013
Eszter Toth, Peter Istvan Kulcsar, Elfrieda Fodor, Ferhan Ayaydin, Lajos Kalmar, Adrienn Eva Borsy, Lajos Laszlo, Ervin Welker: Dual localization of the prion protein family members: the highly conserved, N-terminal (RXXX)8 motif of mouse Shadoo mediates nuclear accumulation., Hungarian Molecular Life Sciences , Siófok, Hungary, 2013
Kinga Molnar, Viktor Kis, Gina Puska, Zsuzsanna Vig-Milkovics, Gabor G. Kovacs, Lajos Laszlo: OLIGOMER-SPECIFIC ALPHA-SYNUCLEIN ANTIBODY REVEALS NEW INSIGHTS INTO MOLECULAR CELL PATHOLOGY OF PARKINSON’S DISEASE AND OTHER SYNUCLEINOPATHIES., Hungarian Molecular Life Sciences, Siófok, Hungary, 2013
Gina Puska, Zsuzsanna Vig-Milkovics, Alexandra Gacs, Kinga Molnar, Lajos Laszlo: THE ROLE OF THE GPI-ANCHOR AND GLIAL CELLS IN THE PATHOGENESIS OF PRION DISORDERS., Hungarian Molecular Life Sciences, Siófok, Hungary, 2013
Dora Szungyi, Peter Literati Nagy, Lajos Laszlo, Kalman Tory, Attila Kolonics.: ACTIVATION OF HSP72, HSP90a AND HEAT SHOCK FACTOR-1 IN OXIDATIVE STRESS BY BGP 15, A NEW TYPE OF INSULIN SENSITIZER, Hungarian Molecular Life Sciences, Siófok, Hungary, 2013
Kovacs, GG., Seguin, J., Quadrio, I., Höftberger, R., Kapás, I., Streichenberger, N., Biacabe AG, Meyronet D, Sciot R, Vandenberghe R, Majtenyi K, László, L., Ströbel, T., Budka, H., Perret-Liaudet, A.: Genetic Creutzfeldt-Jakob disease associated with the E200K mutation: characterization of a complex proteinopathy., Acta Neuropathol. 121: 39-57., 2011
Kovacs, GG., Molnár, K., Keller, E., Botond, G., Budka, H., László, L: Intraneuronal immunoreactivity for the prion protein distinguishes a subset of E200K genetic from sporadicCreutzfeldt-Jakob Disease., J Neuropathol Exp Neurol. 71: 223-232., 2012
Borsos É, Erdélyi P, Vellai T: Autophagy and apoptosis are redundantly required for C. elegans embryogenesis., Autophagy 7 (5): 557-559, 2011
Erdélyi P, Borsos É, Takács-Vellai K, Kovács T, Kovács AL, Sigmond T, Hargitai B, Pásztor L, SenGupta T, Dengg M, Pécsi I, Tóth J, Nilsen H, Vértessy BG, Vellai T: Shared developmental roles and transcriptional control of autophagy and apoptosis in C. elegans., J Cell Sci 124 (9): 1510-1518, 2011
Farkas IJ, Korcsmáros T, Kovács IA, Mihalik Á, Palotai R, Simkó GI, Szalay KZ, Szalay-Bekő M, Vellai T, Wang S, Csermely P: Network-based tools in the identification of novel drug-targets., Sci Signal 4, pt3., 2011
Korcsmáros T, Szalay MS, Rovó P, Palotai R, Lenti K, Farkas IJ, Csermely P, Vellai T: Signalogs: orthology-based identification of novel signaling pathway components in three metazoans., PLoS ONE 6 (5): e19240., 2011
Vellai T: Autophagy genes and ageing, Cell Death Differ 16 (1): 94-102, 2009
Vellai T, Takács-Vellai K, Sass M, Klionsky DJ: The regulation of aging – does autophagy underlie longevity?, Trends Cell Biol 19 (10): 487-494, 2009
Vellai T, Klionsky DJ: A second report from the EMBO conference on autophagy: mechanism, regulation and selectivity of autophagy., Autophagy 6 (1): 197-198, 2010
Csikós, Gy., Lippai, M., Lukácsovich, T., Juhász, G., Henn, L., Erdélyi, M., Maróy, P. and Sass, M.: A novel role for the Drosophila epsin (lqf): involvement in autophagy, Autophagy, 5, 636-648, 2009
Botond, G., Kovacs, G.G., Laszlo, L., Prechl, J., Kurucz, I., Budka, H., Ströbel, T.: The effect of Tubulin Polymerisation Promoting Protein (TPPP/p25) overexpression on the aggregation of alpha-synuclein., Alzheimers Dement 5(4) Supplement, p486., 2010
Sass M: Searching for novel autophagy genes in Drosophila, Keystone Symposia on Molecular and Cellular Biology, Cell Death Pathways, Apoptosis, Autophagy, Necrosis, Vancouver, Canada, 2010
Juhász G.: Drosophila genes involved in autophagy, EMBO Conference on: Autophagy, Cell Biology, Physiology and Pathology, Ascona, Svájc,, 2010
Varga, A; Kocsis, Z; Sass, M and Lőw, P: The role of ubiquitin-proteasome system in autophagy, EMBO Conference on: Autophagy, Cell Biology, Physiology and Pathology, Ascona, Svájc,, 2010
Juhász G.: Microarray analysis of starvation responses in Drosophila, European Drosophila Research Conference, Nice, France, 2010
Tamás Maruzs, Péter Lőrincz, Viktor Kis, György Csikós, Mónika Lippai, Tamás Lukácsovich, István Kiss, Péter Maróy and Miklós Sass: Combining past and future – Identification of novel autophagy-related genes using modified transposable elements, European Drosophila Research Conference, Nice, France, 2009
Viktor Kis, György Csikós, Mónika Lippai, Tamás Lukácsovich, Péter Maróy and Miklós Sass: The role of the CG6783 a novel lipid-carrier protein in autophagy and endocytosis, FEBS Advanced Course ’Lipid Signalling and Disease’ Ortona, Italy, 2009
Malagoli D, Abdalla FC, Cao Y, Feng Q, Fujisaki K, Gregorc A, Matsuo T, Nezis IP, Papassideri IS, Sass M, Silva-Zacarin ECM, Tettamanti G, Umemiya-Shirafuji K: Autophagy and its physiological relevance in arthropods: current knowledge and perspectives, Autophagy 6/5, 575-588, 2010
Eskelinen EL, Reggiori F, Baba M, Kovács AL, Seglen PO: The impact of electron microscopy on autophagy research, Autophagy 7:9, 935-956, 2011
Vellai T, Takács-Vellai K: Regulation of protein turnover by longevity pathways., Adv Exp Med Biol 694: 69-80., 2010
Erdélyi P, Borsos É, Takács-Vellai K, Kovács T, Kovács AL, Sigmond T, Hargitai B, Pásztor L, SenGupta T, Dengg M, Pécsi I, Tóth J, Nilsen H, Vértessy BG, Vellai T: Shared developmental roles and transcriptional control of autophagy and apoptosis in C. elegans., J Cell Sci, 2010
Borsos É, Erdélyi P, Vellai T: Autophagy and apoptosis are redundantly required for C. elegans embryogenesis., Autophagy 7 (5) accepted, 2010
Matej, R., Botond, G., László, L., Kopitar-Jerala, N., Rusina, R., Budka, H., Kovacs, GG.: Increased neuronal Rab5 immunoreactive endosomes do not colocalize with TDP-43 in motor neuron disease., Exp Neurol. 225: 133-139., 2010
Kovacs, GG., Seguin, J., Quadrio, I., Höftberger, R., Kapás, I., Streichenberger, N., Biacabe AG, Meyronet D, Sciot R, Vandenberghe R, Majtenyi K, László, L., Ströbel, T., Budka, H., Perret-Liaudet, A.: Genetic Creutzfeldt-Jakob disease associated with the E200K mutation: characterization of a complex proteinopathy., Acta Neuropathol. 121: 39-57., 2010
Kovacs, GG., Molnár, K., László, L., Ströbel, T., Botond, G., Honigschnabl, S., Reiner-Concin, A., Palkovits, M., Fischer, P., Budka, H.: A peculiar constellation of tau pathology defines a subset of dementia in the elderly., Acta Neuropathol. 122: 205-222, 2011
Matej R.I, Botond G, Laszlo L, Kopitar-Jerala N, Rusina R, Budka H and Kovacs GG: Involvement of the endosomal–lysosomal system in motor neuron disease, Brain Pathology 20 (Suppl 1): p34., 2010
László, L., Botond, G., Molnár, K., Budka, H., Kovacs, GG: The fate of mutant PrP in genetic prion disease: linking autophagy and aggresome formation., Prion 4: p162., 2010
Kis V, Sass M: Loss of CG6783, a novel lipid-carrier protein, disrupts autophagy and endocytosis in Drosophila, 18th Euroconference on Apoptosis, Ghent, Belgium, 2010
Kovacs, GG., Botond, G., Molnar, K., Laszlo, L., Ströbel, T., Fischer, P., Budka, H: Complex tauopathies in the elderly., 7th International Conference on Frontotemporal Dementias, Indiannapolis, USA, 2010
Sass M: Hormonal regulation of autophagy in insects, meghívott előadás, XXV. Conference of European Comparative Endocrinologists, Pécs, 2010
Moskát A, Sass M, Lőw P: Proteasome plays an enzymatic role in the initiation of autophagy., 68th Harden Conference - Autophagy: from molecules to disease, Cirencester, U.K.,, 2010
Kolonics, A., Magyar, C., Kiss, E., Literati-Nagy, Z., László, L., Literati-Nagy, P., Tory, K.: Insulin sensiitizer, BGP-15 prevents saturated fatty acid iinduced mitochondrial dysfunction., International Conference on Diabetes, Stockholm., 2010
Sass M: Az autofágia jelensége és jelentősége, meghívott, plenáris előadás, X. Magyar Genetikai Kongresszus és XVI. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok, Siófok, 2011
Lőrincz P, Maruzs T, Kis V, Sass M: Az autofágia szerepe az ecetmuslica szárnyának fejlődésében. „Díjazott poszter”, X. Magyar Genetikai Kongresszus és XVI. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok , Siófok, 2011
Sándor Z , Sass M: Az autofágia és a TGF-ß útvonal lehetséges kapcsolatai, X. Magyar Genetikai Kongresszus és XVI. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok , Siófok, 2011
Szatmári Zs, Lippai M, Maruzs T, Lőrincz P, Kis V, Sass M: Az autofágia és az endocitózis közös szereplője, a Rab11. „A legjobb fiatal kutatói előadás”, X. Magyar Genetikai Kongresszus és XVI. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok , Siófok, 2011
Maruzs T, Lőrincz P, Lukácsovich T, Kiss I, Csikós G, Kis V, Szatmári Zs, Sass M: Az Mbc/Elmo/Crk komplex szerepének vizsgálata az ecetmuslicában zajló autofág és endocitotikus folyamatokban., X. Magyar Genetikai Kongresszus és XVI. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok , Siófok, 2011
Lippai M, Lőw P, Nagy P, Pircs K, Csikós Gy, Szatmári Zs, Sass M:: Az AMPK-aktivált protein kináz (AMPK) szerepe az autofágia szabályozásában, IX. Magyar Genetikai Kongresszus és XVI. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok, Siófok, 2011

 

Events of the project

 
2009-08-26 12:00:17
Résztvevők változása
Back »