Extrém események várható változása regionális klímamodell-eredmények alapján  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
78125
típus K
Vezető kutató Bartholy Judit
magyar cím Extrém események várható változása regionális klímamodell-eredmények alapján
Angol cím Expected change of extreme events using regional climate model results
magyar kulcsszavak extrém, klímaváltozás, hatások, Kárpát-medence
angol kulcsszavak extreme events, climate change, impacts, Carpathian basin
megadott besorolás
Meteorológia, légkörfizika, légkördinamika (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
Ortelius tudományág: Éghajlattan
zsűri Műszaki és Természettudományi zsűrielnökök
Kutatóhely Meteorológiai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Barcza Zoltán
Kern Anikó
Mészáros Róbert
Pieczka Ildikó
Pongrácz Rita
Torma Csaba Zsolt
projekt kezdete 2009-06-01
projekt vége 2013-05-31
aktuális összeg (MFt) 7.910
FTE (kutatóév egyenérték) 4.44
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A tervezett project keretében három különböző forrású regionális klímamodell szimulációt (PRUDENCE, PRECIS, RegCM) használunk fel a Kárpát-medence regionális extreme klímaszcenárióinak előállítására. Napi (s a PRECIS és a RegCM esetén akár 6-órás) szimulált rácsponti idősorok állnak rendelkezésre (50 km-es, 25 km-es, illetve 10 km-es horizontális felbontással) a 2071-2100 időszakra. A PRUDENCE és a PRECIS szimulációk segítségével az A2 és a B2 szcenárióra végzünk elemzéseket, míg a RegCM esetén az A1B szcenárióra. Tervezett kutatásaink során az alábbi vizsgálatok kívánjuk elvégezni: (i) az empírikus eloszlásfüggvények várható változásának becslése farokeloszlás modellezésével az ún. “peaks-over-threshold” módszerrel; (ii) a különböző paraméterekre vonatkozó évszaktól függő küszöbértékek elemzése a szezonalitás figyelembevétele érdekében; (iii) az extrém események visszatérési periódusainak vizsgálata; (iv) az extrémumok térbeli távkapcsolatainak elemzése; (v) az extreme események és paraméterek várható változásának becslése a Kárpát-medence kisebb régióira; (vi) a klímaváltozás hatásaival összefüggő egészségügyi és városi következmények vizsgálata esettanulmányok formájában: a kardiovaszkuláris halálesetek várható változása az extrémhőmérsékletek előrejelzett változása függvényében, illetve a regionális klímaváltozásnak a városi hőszigetre gyakorolt várható hatása Budapest és más hazai (80000 lakosnál népesebb) és európai (1000000 lakosnál népesebb) nagyvárosok esetén.
angol összefoglaló
In the frame of the proposed project simulations of three different regional climate model sources (i.e., outputs of PRUDENCE, PRECIS, and RegCM) are used to generate extreme regional climate scenarios for the Carpathian basin. Daily (and in case of PRECIS and RegCM, 6-hourly) simulated gridded datasets are available for the 2071-2100 period (using 50 km, 25 km, and 10 km horizontal resolution, respectively), which enables us to make extreme event analysis for A2 and B2 scenario (in case of PRUDECE and PRECIS), and A1B scenario (in case of RegCM). The proposed research plan includes the following analyses: (i) evaluating the expected change of the empirical distribution functions with modeling the distribution tails using the peaks-over-threshold method; (ii) analyzing the time varying thresholds in order to follow the seasonality of different climate characteristics; (iii) determining return periods for extreme events; (iv) analyzing spatial teleconnections between extremes; (v) estimating the expected change of extreme events and parameters in the subregions of the Carpathian basin; (vi) analyzing case studies of regional climate change impacts related to health and urban effects: estimation of the expected extreme temperature change effects on cardiovascular death cases, and analysis of the regional climate change consequences on urban heat island in case of Budapest and other large cities of Hungary and Central Europe (with more than 80,000 and 1,000,000 inhabitants, respectively).

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A globálisan klímaváltozás következtében fellépő regionális hatások mérséklése érdekében elengedhetetlen a megfelelő alkalmazkodási stratégiák kidolgozása. Ehhez fontos, hogy minél pontosabb becsléseket készítsünk a jövőben várható trendekre vonatkozóan. Kutatásunk során az extrém éghajlati viszonyok jövőben várható tendenciáit vizsgáltuk, elemeztük a Kárpát-medencére nemzetközi és hazai klímamodellezési eredmények felhasználásával. A modellbecslések alapján a hideg eseményekhez kapcsolódó extrémumok előfordulásának csökkenésére és a meleg extrémumok gyakoribbá válására számíthatunk a jövőben. A várható változás mértéke a 2021–2050 időszakra vonatkozóan megközelítőleg a fele az évszázad végére becsült változás értékének. Az országon belül a délebbi térségekben nagyobb változások valószínűsíthetők. A hegységekben, a magasabban fekvő területeken a meleg hőmérsékleti szélsőségeket jellemző éghajlat indexek sokkal kisebb mértékű növekedése várható, mint a sík vidékeken, a hideg extrémumokban várható változás viszont még az átlagosnál is nagyobb. A csapadékkal kapcsolatban eredményeink arra a következtetésre vezetnek, hogy hazánkban a XXI. század végére nyáron (továbbá kisebb mértékben ősszel és tavasszal) jellemzően szárazodásra számíthatunk, ugyanakkor a csapadékesemények valószínűsíthetően nagyobb intenzitásúak lesznek (főként ősszel). Télen szintén várhatóan intenzívebb lesz a csapadékhullás, de ebben az időszakban összességében is a csapadék növekedése prognosztizálható.
kutatási eredmények (angolul)
In order to reduce the regional impacts of global warming, it is essential to develop appropriate adaptation strategies. For this purpose, it is important to provide estimations of the future trends as precisely as possible. During this research project we analyzed the projected trends of extreme climatic conditions for the Carpathian Basin using international and national climate model outputs. According to the model predictions extreme cold and warm conditions are likely to occur less and more frequently, respectively. The projected changes by 2021-2050 are about half of the changes estimated by the end of the 21st century. Within Hungary, larger changes are projected in the southern regions. In higher elevated areas and mountains the projected increase of warm extremes are much smaller than in the lower elevated regions. However, the projected changes of cold extremes are larger than the spatial average. Our results concerning the precipitation-related extremes suggest that summers (and somewhat autumns and springs also) at the end of the 21st century will become drier in the Carpathian Basin. The intensities of precipitation events are very likely to increase at the same time (especially in autumn). In winter the precipitation intensity is projected to increase as well, as the precipitation amounts.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78125
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Pongracz R., Bartholy J., Bartha E.B.: Analysis of projected changes in the occurrence of heat waves in Hungary, Advances in Geosciences, 35, 115-122., 2013
Bartholy J., Pongracz R., Hollosi B.: Analysis of projected drought hazards for Hungary, Advances in Geosciences, 35, 61–66., 2013
Pongrácz R., Bartholy J., Miklós E.: Analysis of projected climate change for Hungary using ENSEMBLES simulations, Applied Ecology and Environmental Research, 9, pp. 387-398., 2011
Torma, Cs., Coppola, E., Giorgi, F., Bartholy, J., Pongrácz, R.: Validation of a high resolution version of the regional climate model RegCM3 over the Carpathian Basin, Journal of Hydrometeorology, 12, pp. 84-100. doi: 10.1175/2010JHM1234.1., 2011
Pieczka, I., Pongrácz, R., Bartholy, J.: Expected trends of regional climate change for the Carpathian Basin for the 21st century, Int. J. of Environment and Pollution, 46, pp. 6-17. doi: 10.1504/IJEP.2011.042605, 2011
Bartholy J., Pongrácz R., Gelybó Gy.: Cimate signals of the North Atlantic Oscillation detected in the Carpathian basin, Applied Ecology and Environmental Research, 7, pp. 229-240, 2009
Bartholy J., Pongrácz R., Nagy J., Pieczka I., Hufnágel L.: Regional climate change impacts on wild animal’s living territory in Central Europe, Applied Ecology and Environmental Research, 10, pp. 107-120., 2012
Bartholy J., Pongracz R., Torma Cs., Pieczka I., Kardos P., Hunyady A.: Analysis of regional climate change modelling experiments for the Carpathian basin, International Journal of Global Warming, 1, pp. 238-252. DOI: 10.1504/IJGW.2009.027092, 2009
Bartholy J., Pongrácz R., Torma Cs.: A Kárpát-medencében 2021-2050-re várható regionális éghajlatváltozás RegCM-szimulációk alapján, Klíma-21 Füzetek, 60. szám. pp. 3-13, 2010
Pongracz R., Bartholy J., Szabo P., Gelybo Gy.: A comparison of observed trends and simulated changes in extreme climate indices in the Carpathian basin by the end of this century, International Journal of Global Warming, 1, pp. 336-355. DOI: 10.1504/IJGW.2009.027097, 2009
Bartholy J., Pongrácz R., Pieczka I., Torma Cs.: Dynamical downscaling of projected 21st century climate for the Carpathian Basin, In: Climate Change – Research and Technology for Adaptation and Mitigation. (eds: Blanco, J., Kheradmand, H.) InTech, Rijeka, Slovenia. pp. 3-22., 2011
Pieczka I., Bartholy J., Pongrácz R., Hunyady A.: Climate change scenarios for Hungary based on numerical simulations with a dynamical climate model, Proceedings of LSSC 2009, (Eds.: Lirkov, I., Margenov, S., and Wasniewski, J.). Lecture Notes in Computer Science 5910. Springer, Berlin Heidelberg NewYork. pp. 613-620, 2010
Bartholy J., Pongrácz R., Lelovics E., Dezső Zs.: Comparison of urban heat island effect using ground-based and satellite measurements, Acta Climatologica et Chorologica, Universitatis Szegediensis, Tomus 42-43, pp. 7-15, 2009
Bartholy J., Bozó L., Haszpra L., szerk.: KLÍMAVÁLTOZÁS – 2011. Klímaszcenáriók a Kárpát-medence térségére, MTA és ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest. ISBN 978-963-284-232-5, 2011
Pieczka, I., Pongrácz, R., Bartholy, J.: Comparison of Simulated Trends of Regional Climate Change in the Carpathian Basin for the 21st Century Using Three Different Emission Scenarios, Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, 7, pp. 9-22., 2011
Bartholy J., Pongrácz R.: Climate change scenarios for the Carpathian Basin, In: Climate change and Hungary: Mitigating the hazard and preparing for the impacts – The „VAHAVA” Report.(eds.: Faragó T., et al.) pp.12-21. (Chapter 2) MTA, Budapest., 2010
Krüzselyi, I., Bartholy, J., Horányi, A., Pieczka, I., Pongrácz, R., Szabó, P., Szépszó, G., Torma, Cs.: The future climate characteristics of the Carpathian Basin based on a regional climate model mini-ensemble, Advances in Science and Research, 6, pp. 69-73. doi:10.5194/asr-6-69-2011, 2011
Hollósi B., Pongrácz R., Bartholy J., Törék O.: Milyen aszályviszonyokra számíthatunk a Kárpát-medence térségében a XXI. században? − A várható változások elemzése RegCM-szimulációk alapján, Légkör, 56, pp. 140-143., 2011
Dezső Zs., Bartholy J., Pongrácz R.,: A városi hősziget műholdas vizsgálata Magyarország nagyvárosaiban, Természet Világa, 141/6, (2010. június), pp. 254-258, 2010
Lelovics E., Pongrácz R., Bartholy J., Dezső Zs.: Budapesti városi hősziget elemzése: műholdas és felszíni mérések összehasonlítása, Légkör, 56, pp. 55-59., 2011
Törő K., Bartholy J., Pongrácz R., Kis Zs., Keller É., Dunay Gy.: Evaluation of meteorological factors on sudden cardiovascular death, Journal of Forensic and Legale Medicine, 17, pp. 236-242, 2010
Bartholy J., Pongrácz R., Práger T., Pieczka I., Torma Cs., Kelemen F.: Regionális klímamodellek adaptációja, parametrizációs kísérletei a Kárpát-medence térségére, Légkör, 57., pp. 150-152., 2012
Pongrácz R., Bartholy J., Miklós E., Kis A., Törék O.: Extrém éghajlati indexek várható tendenciái modellszimulációk eredményei alapján, Légkör, 57., pp. 166-169., 2012
Kelemen F.D., Bartholy J., Pongrácz R.: A mediterrán ciklonok klimatológiai-dinamikai vizsgálata reanalízis adatok alapján, Légkör, 57., pp. 184-187., 2012
Dezső Zs., Bartholy J., Pongrácz R., Lelovics E.: Városi hősziget vizsgálatok műholdas és állomási adatok alapján, Légkör, 57., pp. 170-173., 2012
Pongracz R., Bartholy J., Bartha E.B.: Projected changes of heat waves in urban environment: Case study for Budapest, ICUC8 Dublin, Proceedings (Eds.: O’Connell, M. et al.) 492.pdf on USB stick, 4p. Dublin, Ireland., 2012
Bartholy J., Pongracz R., Dezso Zs.: Analysis of remotely sensed information to assess urban climate in Central/Eastern Europe, ICUC8 Dublin, Proceedings (Eds.: O’Connell, M. et al.) 490.pdf on USB stick, 4p. Dublin, Ireland, 2012
Pongracz R., Bartholy J., Lelovics E., Dezso Zs., Dobi I.: Satellite- and ground-based urban heat island effect of the Budapest agglomeration area, ICUC8 Dublin, Proceedings (Eds.: O’Connell, M. et al.) 486.pdf on USB stick, 4p. Dublin, Ireland, 2012
Bartholy J., Pongrácz R., Hollósi B., Törék O.: Az aszályviszonyok XXI. századra várható tendenciáinak elemzése a Kárpát-medence térségére, Korszerű földtudományi oktatás – versenyképes gazdaság. HUNGEO-2012 Konferenciakötet. (Szerk.: Mika J. et al.) pp. 217-222. Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2012
Pongrácz R., Bartholy J., Bartha E. B.: A hőségriadók gyakoriságában és tartamában várható tendenciák elemzése a Kárpát-medence térségére, Korszerű földtudományi oktatás – versenyképes gazdaság. HUNGEO-2012 Konferenciakötet. (Szerk.: Mika J. et al.) pp. 235-240. Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2012
Nagy J., Bartholy J., Pongrácz R., Pieczka I., Breuer H., Hufnagel L.: A várható regionális klímaváltozás hatásának elemzése az Európában vadon élő szárazföldi gerincesek élőhelyére ENSEMBLES szimulációk felhasználásával, Korszerű földtudományi oktatás – versenyképes gazdaság. HUNGEO-2012 Konferenciakötet. (Szerk.: Mika J. et al.) pp. 229-234. Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2012
Pieczka I., Bartholy J., Pongrácz R.: Klímaváltozási szcenáriók a Kárpát-medence térségére a PRECIS klímamodell eredményei alapján, Korszerű földtudományi oktatás – versenyképes gazdaság. HUNGEO-2012 Konferenciakötet. (Szerk.: Mika J. et al.) pp. 249-254. Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2012
Pongrácz R., Bartholy J., Kis A.: A nagycsapadékok és a csapadékintenzitás várható tendenciái a Kárpát-medencében ENSEMBLES-szimulációk alapján, Korszerű földtudományi oktatás – versenyképes gazdaság. HUNGEO-2012 Konferenciakötet. (Szerk.: Mika J. et al.) pp. 255-260. Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2012
Bartholy J., Pongracz R., Hollosi B., Torek O.: Comparative analysis of projected drought index tendencies for Central/Eastern Europe, BIOCLIMATE 2012 - Bioclimatology of Ecosystems, Int. Scientific Conf., Conf. Proceedings. (Eds.: Koznarova, V. et al.) pp. 4-5. Czech Bioclimatol. Soc., Ústí nad Labem, 2012
Pongracz R., Bartholy J., Lelovics E., Dezso Zs.: Analysis and comparison of the urban heat island effect using remotely sensed and in-situ observations, BIOCLIMATE 2012 - Bioclimatology of Ecosystems, Int. Scientific Conf., Conf. Proceedings. (Eds.: Koznarova, V. et al.) pp. 94-95. Czech Bioclimatol. Soc., Ústí nad Labem, 2012
Pongracz R., Bartholy J., Kis A.: What are the projected trends of precipitation-related agroclimatological indices in Central/Eastern Europe using bias-corrected ENSEMBLES-simulations?, BIOCLIMATE 2012 - Bioclimatology of Ecosystems, Int. Scientific Conf., Conf. Proceedings. (Eds.: Koznarova, V. et al.) pp. 92-93. Czech Bioclimatol. Soc., Ústí nad Labem, 2012
Nagy J., Bartholy J., Pongracz R., Pieczka I., Breuer H., Hufnagel L.: How the possible living territories of the European terrestrial wild vertebrates are projected to change due to global warming?, BIOCLIMATE 2012 - Bioclimatology of Ecosystems, Int. Scientific Conf., Conf. Proceedings. (Eds.: Koznarova, V. et al.) pp. 76-77. Czech Bioclimatol. Soc., Ústí nad Labem, 2012
Nagy J., Bartholy J., Pongrácz R., Pieczka I., Breuer H., Hufnagel L.: Az európai éghajlat várható módosulásának hatása a vadon élő szárazföldi gerincesek élőhelyére az ENSEMBLES modellszimulációk alapján, Környezettudományi Doktori Iskolák Konferenciája. (Szerk.: Jurecska L., Kiss Á.) pp. 107-117. ELTE, Budapest, 2012
Hollósi B., Bartholy J., Pongrácz R., Törék O.: A XXI. századra várható aszály-tendenciák elemzése regionális modelleredmények alapján, Kockázat – Konfliktus – Kihívás. A VI. Magyar Földrajzi Konf. Tanulmánykötete. (Szerk.: Nyári D.) pp. 287-294. Szegedi Tudományegyetem, 2012
Lelovics E., Pongrácz R., Bartholy J., Dezső Zs.: A budapesti városi hősziget hatás elemzése műholdas és felszíni mérések alapján, Kockázat – Konfliktus – Kihívás. A VI. Magyar Földrajzi Konf. Tanulmánykötete. (Szerk.: Nyári D.) pp. 530-537. Szegedi Tudományegyetem, 2012
Nagy J., Bartholy J., Pongrácz R., Pieczka I., Breuer H., Hufnagel L.: A klímaváltozás várható regionális hatásának elemzése az Európában élő szárazföldi emlősök élőhelyére az ENSEMBLES szimulációk felhasználásával, Kockázat – Konfliktus – Kihívás. A VI. Magyar Földrajzi Konf. Tanulmánykötete. (Szerk.: Nyári D.) pp. 640-646. Szegedi Tudományegyetem, 2012
Pongrácz R., Bartholy J., Kis A.: Éghajlati csapadékindexek jövőben várható változása a Kárpát-medence térségében az ENSEMBLES-szimulációk hibakorrigált mezősorai alapján, XI. Természet-, Műszaki- és Gazdaságtud. Alkalmazása Nemzetközi Konf.: Előadások. (szerk: Mesterházy B.) Nyugat-magyarországi Egyetem, Szombathely. CD ROM pp. 18-26., 2012
Pieczka I., Pongrácz R., Bartholy J.: A globális melegedés hazai következményei – a PRECIS regionális klímamodell eredményeinek elemzése, XI. Természet-, Műszaki- és Gazdaságtud. Alkalmazása Nemzetközi Konf.: Előadások. (szerk: Mesterházy B.) Nyugat-magyarországi Egyetem, Szombathely. CD ROM pp. 27-35., 2012
Nagy J., Bartholy J., Pongrácz R., Pieczka I., Breuer H., Hufnagel L.: A klímaváltozás várható regionális hatásának elemzése ensembles szimulációk felhasználásával az Európában vadon élő szárazföldi emlősök élőhelyére, XI. Természet-, Műszaki- és Gazdaságtud. Alkalmazása Nemzetközi Konf.: Előadások. (szerk: Mesterházy B.) Nyugat-magyarországi Egyetem, Szombathely. CD ROM pp. 36-42., 2012
Pongrácz R., Bartholy J., Bartha E.B.: A regionális klímaváltozás hatása a hazai hőségriadós időszakok hosszára és számára, XI. Természet-, Műszaki- és Gazdaságtud. Alkalmazása Nemzetközi Konf.: Előadások. (szerk: Mesterházy B.) Nyugat-magyarországi Egyetem, Szombathely. CD ROM pp. 240-247., 2012
Pongracz R., Bartholy J., Kis A.: Analysis of precipitation-related climate indices projected for Central/Eastern Europe using bias-corrected ENSEMBLES simulations, 93rd Annual Meeting of the American Meteorological Soc./25th Conf. on Climate variability and change. Austin, TX. Paper 100, 8p., 2013
Bartholy J., Pongracz R., Bartha E.B., Pieczka I.: Past and future heat waves in Central/Eastern Europe - Case study for Hungary using PRECIS simulations, 93rd Annual Meeting of the American Meteorological Soc./25th Conf. on Climate variability and change. Austin, TX. Paper 130, 6p., 2013
Pongracz R., Bartholy J., Szabo J.A.: Distributed hydrological modelling- and stochastic weather generator-based combined estimation technique for future flood frequency using regional climate model simulation, 93rd Annual Meeting of the American Meteorological Soc./25th Conf. on Climate variability and change. Austin, TX. Paper J6.1, 9p., 2013
Nagy J., Bartholy J., Pongrácz R., Pieczka I., Breuer H., Hufnagel L.: Analysis of the impacts of global warming on European terrestrial wild mammals’ range areas in the 21st century using ENSEMBLES climate simulations, Science for Sustainability – Int. Scientific Conf. for PhD Students. Proceedings. (Eds. Neményi M. et al.) pp. 155-159. University of West Hungary Press, Sopron, 2013
Pieczka I.: A Kárpát-medence térségére vonatkozó éghajlati szcenáriók elemzése a PRECIS finom felbontású regionális klímamodell felhasználásával, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. 95p., 2012
Torma Cs: Átlagos és szélsőséges hőmérsékleti és csapadék viszonyok modellezése a Kárpát-medencére a XXI. századra a RegCM regionális klímamodell alkalmazásával, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. 125p., 2011
Pongrácz R., Bartholy J., Lelovics E., Dezső Zs.: Analysis of the urban heat island effect – comparison of ground-based and remotely sensed temperature observations, 91st AMS Annual Meeting on „Communicating Weather and Climate”/23rd Conference on Climate Variability and Change. Seattle, WA. Paper 163, 5p., 2011
Pongrácz R., Bartholy J., Bartha B.E., Törék O., Pieczka I., Torma Cs.: Projected changes of regional heat waves in Central/Eastern Europe using climate model simulations, 91st AMS Annual Meeting on „Communicating Weather and Climate”/23rd Conference on Climate Variability and Change. Seattle, WA. Paper 161, 7p., 2011
Bartholy J., Pongrácz R., Miklós, E., Kis, A.: Simulated regional climate change in the Carpathian Basin using ENSEMBLES model simulations, 91st AMS Annual Meeting on „Communicating Weather and Climate”/25th Conference on Hydrology (23rd Conference on Climate Variability and Change). Seattle,WA. Paper 413,4p., 2011
Bartholy J., Pongrácz R., Pieczka, I., Hollosi, B., Torek, O.: Simulated trend of wet and dry climatic conditions in Central/Eastern Europe using PRECIS outputs, 91st AMS Annual Meeting on „Communicating Weather and Climate”/23rd Conference on Climate Variability and Change. Seattle, WA. Paper 162, 7p., 2011
Miklós E., Pongrácz R., Bartholy J.: Analysis of expected regional climate change in the Carpathian Basin using ENSEMBLES model simulations, EMS & ECAC 2010, Zürich, Switzerland, Abstracts & Programme. USB stick. EMS2010-75, 2010
Bartholy J., Pongrácz R., Pieczka, I., Hollosi, B., Torek, O.: Trend analysis of simulated wet and dry conditions in the Carpathian basin using PRECIS outputs, EMS & ECAC 2010, Zürich, Switzerland, Abstracts & Programme. USB stick. European Meteorological Society. EMS2010-699., 2010
Dobor L., Pongrácz R., Bartholy J., Pieczka, I.: Analysis of simulated wind climate of the Carpathian basin using PRECIS outputs, EMS & ECAC 2010, Zürich, Switzerland, Abstracts & Programme. USB stick. European Meteorological Society. EMS2010-675, 2010
Pongrácz R., Bartholy J., Kovács G., Torma Cs.: How the climate means and extremes are projected to change in the Carpathian Basin? An analysis of RegCM simulations using A1B emission scenario., EMS & ECAC 2010, Zürich, Switzerland, Abstracts & Programme. USB stick. European Meteorological Society. EMS2010-682, 2010
Bartholy J., Pongrácz R., Philipp A., Beck C., Kern A.: Analysis of different circulation pattern classifications using regional climate simulations for Central Europe, EMS & ECAC 2010, Zürich, Switzerland, Abstracts & Programme. USB stick. European Meteorological Society. EMS2010-667., 2010
Pongrácz R., Bartholy J., Bartha B.E., Törék O., Torma Cs.: Trend analysis of regional heat wave warning using RegCM simulations, EMS & ECAC 2010, Zürich, Switzerland, Abstracts & Programme. USB stick. European Meteorological Society. EMS2010-713, 2010
Pongrácz R., Bartholy J., Pieczka I., Torma Cs.: Az ELTE regionális klímamodelljei: PRECIS és RegCM, In: 36. Meteorológiai Tudományos Napok - Változó éghajlat és következményei a Kárpát-medencében. (Szerk.: Lakatos M.) Országos Meteorológiai Szolgálat, Bp. pp. 102-112., 2011
Pieczka I., Pongrácz R., Bartholy J., Kis A., Miklós E.: A szélsőségek várható alakulása a Kárpát-medence térségében az ENSEMBLES projekt eredményei alapján, In: 36. Meteorológiai Tudományos Napok - Változó éghajlat és következményei a Kárpát-medencében. (Szerk.: Lakatos M.) Országos Meteorológiai Szolgálat, Bp. pp. 77-87., 2011
Horányi A., Bartholy J., Krüzselyi I., Pieczka I., Pongrácz R., Szabó P., Szépszó G., Torma Cs.: A hazai regionális klímamodellek eredményeinek együttes kiértékelése, In: 36. Meteorológiai Tudományos Napok - Változó éghajlat és következményei a Kárpát-medencében. (Szerk.: Lakatos M.) Országos Meteorológiai Szolgálat, Bp. pp. 113-128., 2011
Miklós E., Pongrácz R., Bartholy J., Kis A.: Projected precipitation changes in Central/Eastern Europe on the basis of ENSEMBLE simulations, In: Air and Water Components of the Environment. (eds.: Pandi, G., Moldovan, F.) Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, Romania. pp. 187-194., 2012
Nagy J., Bartholy J., Pongrácz R., Pieczka I., Hufnágel L.: A klímaváltozás várható regionális hatása a vadon élő állatok élőhelyére Közép-Európa térségében, X. Természet-, Műszaki- és Gazdaságtudományok Alkalmazása Nemzetközi Konferencia - Előadások. (szerk: Mesterházy B.) Nyugat-magyarországi Egyetem, Szombathely. CD ROM 8p., 2011
Törék O., Hollósi B., Bartholy J., Pongrácz R.: Különféle aszály indexek XXI. századra várható tendenciáinak elemzése re-gionális klímaszimulációk alapján, X. Természet-, Műszaki- és Gazdaságtudományok Alkalmazása Nemzetközi Konferencia - Előadások. (szerk: Mesterházy B.) Nyugat-magyarországi Egyetem, Szombathely. CD ROM 9p., 2011
Pongrácz R., Bartholy J., Miklós E., Kis A.: A Kárpát-medencére vonatkozó regionális éghajlatváltozási szcenáriók elemzése az ensembles szimulációk alapján, . Természet-, Műszaki- és Gazdaságtudományok Alkalmazása Nemzetközi Konferencia - Előadások. (szerk: Mesterházy B.) Nyugat-magyarországi Egyetem, Szombathely. CD ROM 8p., 2011
Bartholy J., Pongrácz R., Lelovics E., Dezső Zs.: Műholdas és felszíni méréseken alapuló városklímavizsgálatok, . Természet-, Műszaki- és Gazdaságtudományok Alkalmazása Nemzetközi Konferencia - Előadások. (szerk: Mesterházy B.) Nyugat-magyarországi Egyetem, Szombathely. CD ROM 9p., 2011
Dobor L., Pongrácz R., Bartholy J., Pieczka I.: How the wind climate of the Carpathian basin will change in the 21st century on the basis of PRECIS simulations?, EGU2010-13646. Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, 13646. USB stick. EGU General Assembly, 2010
Bartholy J., Pongrácz R., Philipp A., Beck C., Kern A.: Analysis of simulated future climate conditions of Central Europe using different weather pattern classifications, EGU2010-13601. Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, 13601. USB stick. EGU General Assembly, 2010
Krüger B.C., Formayer H., Nadeem I., Coppola E., Bartholy J., Pongrácz R., Torma Cs.: Photochemical model calculations concerning climate change with different spatial resolutions, EGU2010-10467. Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, 10467. USB stick. EGU General Assembly, 2010
Pongrácz R., Bartholy J., Kovács G., Torma Cs.: Analysis of simulated trends of extreme climate indices for Central/Eastern Europe using RegCM outputs, 11th International Meeting on Statistical Climatology (IMSC): Program & Abstracts, pp. 26. University of Edinburgh, UK., 2010
Bartholy J., Pongrácz R., Törék O., Hollósi B., Pieczka I.: Comparison of recent and future values of drought indices for Central/Eastern Europe using PRECIS simulations, 11th International Meeting on Statistical Climatology (IMSC): Program & Abstracts, pp. 25. University of Edinburgh, UK., 2010
Bartholy J., Pongrácz R., Pieczka I., Torma Cs.: Analysis of RCM simulations for the Carpathian basin for the 21st century, 11th International Meeting on Statistical Climatology (IMSC): Program & Abstracts, pp. 16. University of Edinburgh, UK., 2010
Pongracz R., Bartholy J., Kovacs G., Torma Cs.: Analysis of simulated mean and extreme climate trends for the Eastern/Central European region based on RegCM outputs using A1B scenario, 90th AMS Annual Meeting on „Weather, Climate, and Society: New Demands on Science and Services”/22nd Conf. on Climate Variability and Change.Atlanta, GA. Paper P3.5, 7p, 2010
Bartholy J., Pongracz R., Pieczka I.: Evaluation of simulated climate trends of the Carpathian Basin using PRECIS outputs for 2071-2100, 90th AMS Annual Meeting on „Weather, Climate, and Society: New Demands on Science and Services”/22nd Conf. on Climate Variability and Change.Atlanta, GA. Paper P1.26, 7p, 2010
Pongrácz R., Bartholy J., Philipp A., Beck C., Kern A.: Application of different weather pattern classifications to simulated future climate conditions for Central Europe, 90th AMS Annual Meeting on „Weather, Climate, and Society: New Demands on Science and Services”/18th Conf. on Applied Climatology and Change.Atlanta, GA. Paper 2A.3, 6p, 2010
Bartholy J., Pongrácz R., Pieczka, I., Torma Cs.: Éghajlati modellezés különböző tér- és időskálán, Hallgatók részvétele a kutatásban: Aktuális kutatási témák (Szerk: Mészáros R., Komjáthy E.) Egyetemi Meteorológiai Füzetek, No.23., pp. 27-34, 2010
Pongrácz R., Bartholy J., Dezső Zs., Kern A.: A műholdas mérések felhasználása a klimatológiában, Hallgatók részvétele a kutatásban: Aktuális kutatási témák (Szerk: Mészáros R., Komjáthy E.) Egyetemi Meteorológiai Füzetek, No.23., pp. 45-50, 2010
Bartholy J., Pongracz R., Torma Cs.: RCM-based climate prediction for the Carpathian basin using RegCM simulations, EMS & ECAM 2009: Abstracts & Programme. USB stick. European Meteorological Society. Toulouse, France. EMS2009-482, 2009
Pongracz R., Bartholy J., Pieczka I., Hunyady A.: RCM-based climate prediction for the Carpathian basin using PRECIS simulations, EMS & ECAM 2009: Abstracts & Programme. USB stick. European Meteorological Society. Toulouse, France. EMS2009-483, 2009
Pongracz R., Bartholy J., Szabo P., Kovacs G.: Trend analysis of extreme climate indices using simulated temperature and precipitation time series for the Carpathian basin, EMS & ECAM 2009: Abstracts & Programme. USB stick. European Meteorological Society. Toulouse, France. EMS2009-486, 2009
Bartholy J., Pongracz R., Pattantyus-Abraham M.: Evaluation of cyclone track and frequency changes in the western Mediterranean region, EMS & ECAM 2009: Abstracts & Programme. USB stick. European Meteorological Society. Toulouse, France. EMS2009-489, 2009
Törék O., Bartholy J., Pongrácz R., Hollósi B., Pieczka I.: Trend analysis of wet and dry climatic conditions for the Carpathian basin using RCM simulations, EGU2010-898. Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, 898. USB stick. EGU General Assembly, 2010
Pongrácz R., Bartholy J., Pieczka I.: Analysis of PRECIS simulations using A2 and B2 emission scenarios: estimated mean and extreme climate trends in the Carpathian basin by 2071-2100, EGU2010-13902. Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, 13902. USB stick. EGU General Assembly, 2010
Bartholy J., Pongrácz R., Kovács G., Torma Cs.: Analysis of RegCM simulations using A1B emission scenario: estimated mean and extreme climate trends in the Carpathian basin, EGU2010-13624. Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, 13624. USB stick. EGU General Assembly, 2010
vissza »