Ferenc József Magyarországon. Politika és reprezentáció.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
78147
típus K
Vezető kutató Csapó Csaba
magyar cím Ferenc József Magyarországon. Politika és reprezentáció.
Angol cím Franz Joseph in Hungary. Policy and entertainment.
magyar kulcsszavak Ferenc József és Magyarország, uralkodói utazások
angol kulcsszavak Franz Joseph and Hungary, regal journeys
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Ortelius tudományág: Újkori történelem
Politikatudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)10 %
Ortelius tudományág: Kormányzás
Állam- és Jogtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)10 %
Ortelius tudományág: Alkotmányjog
zsűri Történelem
Kutatóhely Történeti Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Manhercz Orsolya Ágnes
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2011-08-31
aktuális összeg (MFt) 5.380
FTE (kutatóév egyenérték) 1.90
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Kutatásaimban arra a kérdésre keresem a választ, hogy Ferenc József magyarországi tartózkodása milyen hatással volt gondolkodására, politikájára, általában az országról és lakosairól alkotott képének alakulására. Ebből a szempontból pedig az utazások körülményei, az időpontok kiválasztása, a bejárt terület, a külsőségek, a sajtó beszámolóinak intenzitása és minősége, a "közönség" viselkedése és az uralkodó reakciói mind-mind árulkodó jelek. Az adatok összegyűjtése elsősorban hazai és külföldi(bécsi) levéltári kutatást igényel. A mellékelt költségvetés lehetőséget biztosít egy PhD-hallgató alkalmazására, akinek kutatási témája szorosan kapcsolódik a pályázat tematikájához. Másrészt pedig biztosítja a kutatások infrastrukturális hátterét, amely nélkülözhetetlen a feladat elvégzéséhez. A kutatások eredményeit egy Ferenc József magyarországi utazásairól, tartózkodásáról megírandó kötetben kívánom megjelentetni, amelynek anyagi fedezetét egy későbbi OTKA publikációs pályázatból kívánom előteremteni.
angol összefoglaló
This project is about Franz Joseph's journeys in Hungary and how these sojourns influenced his thinking and his policy, how they developed his notion of the country and the people at all. From this point of view the circumstances of the journeys, the selection of dates, the visited area, the ceremonies, the intensity and the quality of the press notices, the attitude of the "spectators" are important indicators of his attitude. The collection of facts first of all demands archival research in Budapest and in Vienna. The calculation annexed herewith provides an opportunity to employ a PhD student whose research is in close connection with the subject of this project. In addition, it ensures the necessary infrastructural background of the research. The results of the research are envisaged to be published in book format on Franz Joseph's journeys and stayings in Hungary and for this another OTKA stipend will be needed.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás a munkatervnek megfelelő lépésekben haladt előre. Elsőként a technikai háttér biztosítására került sor, majd megkezdődött a hazai és bécsi levéltári, illetve könyvtári kutatás. A pályázat ideje alatt sor került a részeredmények közzétételére előadások és publikációk formájában. Ezek a résztanulmányok adták az alapját a tervezett monográfiának. A kézirat első verziója elkészült, a végleges változat az összegyűjtött levéltári források és a magyar, illetve külföldi szakirodalom gazdagsága miatt néhány hónap múlva várható.
kutatási eredmények (angolul)
The research moved forward step by step as we planned it. First we ensured the technical background, then we proceed to research in the Hungarian and Austrian archives and libraries. In the meantime we published our results at conferences and in form of studies. These studies created the base of the monography. The first version of the manuscript is completed, the definite version will be accomplished in a few months because of the plenty of the materials (records of the archives, relevant books and studies), which had been collected.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78147
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Csapó Csaba: „… A királyi család még mindig népszerűtlen a pestiek körében...”, Új Forrás 2009. 7. 34-43., 2009
Csapó Csaba: Ferenc József magyarországi vadászatai, Dorog és a tudományok. Kutatók almanachja. Dorogi Füzetek 38. DVBE, 2010. 39-45., 2010
Manhercz Orsolya: Az 1857-es császári utazás sajtója, Fejezetek a tegnap világából. Tanulmányok a 19-20. század történelméből. Főszerk.: Gergely Jenő, Budapest, ELTE BTK, 2009. 56-75., 2009
Manhercz Orsolya: Az uralkodó Magyarországon, 1865-66. Konferencia-előadás, Vázlatok két évszázad magyar történelméből, ELTE BTK, D épület, 2009. május 7., 2009
Manhercz Orsolya: Az uralkodó Magyarországon, 1865-66, Vázlatok két évszázad magyar történelméből. Tanulmányok. ELTE BTK, Bp., 2010. 35-49., 2010
Manhercz Orsolya: Az uralkodó Magyarországon, 1865-66, Vázlatok két évszázad magyar történelméből. Tanulmányok. ELTE BTK, Bp., 2010. 35-49.Vázlatok két évszázad magyar történelméből. Tanulmányok. ELTE BTK, Bp., 2010. 35-49., 2010
Manhercz Orsolya: Adalékok a császári utazások történetéhez., Konferencia-előadás. Visszatekintés a 19–20. századra, ELTE BTK, Szekfű Gyula Könyvtár, 2010. június 3., 2010
Manhercz Orsolya: Kaiserreisen Franz Josephs nach Ungarn vor dem Ausgleich von 1867, Megjelenés előtt, 2011
Csapó Csaba: Ferenc József magyarországi vadászatai, Dorog és a tudományok. Kutatók almanachja. Dorogi Füzetek 38. DVBE, 2010. 39-45., 2010
Csapó Csaba: A koronázás jubileuma, Közlésre elfogadva, 2011
vissza »