A szlovákiai magyar református egyházközségek tárgyi emlékeinek felmérése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
78247
típus K
Vezető kutató Pap Zoltánné
magyar cím A szlovákiai magyar református egyházközségek tárgyi emlékeinek felmérése
Angol cím Registration of the slovekian hungarian protestant relics.
magyar kulcsszavak ötvös, ón, kerámia, üvegedények, textiliák, fatárgyak, harangok, orgonák, templombelsők, irat és könyvanyag
angol kulcsszavak goldsmith's, tinsmith's, textiles, wood-works, churchfurniture, bells, library.
megadott besorolás
Művészettörténet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)70 %
Ortelius tudományág: Művészettörténet
Néprajz (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)25 %
Ortelius tudományág: Etnográfia
Zenetudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)5 %
Ortelius tudományág: Egyházi zene
zsűri Kultúra
Kutatóhely Egyháztörténeti Tanszék (Debreceni Református Hittudományi Egyetem)
résztvevők Balla Teréz
Felhosné dr. Csiszár Sarolta
Kiss Antónia
Sápy Szilvia
Szabóné Hegedűs Gyöngyi
Szaszák Malvina
Szászfalvi Márta
projekt kezdete 2009-05-01
projekt vége 2013-06-30
aktuális összeg (MFt) 4.765
FTE (kutatóév egyenérték) 5.32
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás kapcsolódik az 1995-ben elkezdett határontúli felmérésekhez. Az eddigiek során Kárpátalja, Vajdaság, Drávaszög, Muramellék és Burgenland felmérését fejeztük be. A Felvidéken a keleti részek összeírását szintén elvégeztük. E pályázat keretében Kassától nyugat felé haladva folytatnánk az emlékek felmérését, az abauj-tornai, gömöri és esetleg barsi egyházmegye több mint 180 gyülekezetét szeretnénk felkeresni. Az összeírás kiterjed a gyülekezetek teljes emlékanyagára, az ötvös, ón, egyéb fém, kerámia, üveg, faedények, harangok mellett a következő nagy csoportot a textilis emlékek jelentik. A templomok és templombelsők, orgonák rövid ismertetése után összeírjuk a levéltári és könyvtári állományt is. A felmérés eredményét az eddigiekhez hasonlóan folyamatosan szeretnénk közölni. Időközben a 68849. sz. pályázati támogatás segítségével sikerült elindítani az erdélyi református egyház emlékanyagának felmérését fiatal erdélyi kutatókból álló munkacsoporttal. Ha folytatni tudjuk munkánkat, jó esély van a határontúli magyar református emlékanyag teljes feltárására.
angol összefoglaló
This tender is connecting to the survey we did in 1995 about the areas over abroad.We have finished the survey of Kárpátalja, Vajdaság, Drávaszög, Muramellék és Burgenland. We have done the census of the eastern parts in the Felvidék. Within the framework of this tender we would like to continue the survey of the relics from Kassa to the the western area and we would like to visit the over 180 congregation of western Kassa, Gömör and Bars. The census covers the 100% of the relics of congregations, and besides the filligre,the tin, the metal, the ceramic,the wood pots and bells it covers the textiles too. After the short expose of the churches and church furniture and the organs we would like to survey the records and library substance. The result of the survey we would like to announce constantly as we have done it until now.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A református egyházban nincsenek előírások a szertartási tárgyakra vonatkozóan, ezért a XVII. századtól kezdve a kor kedvelt edényei és terítői kerültek egyházi használatba, amelyek teljesen ismeretlenek a kutatás előtt. A pályázat célja ezeknek az emlékeknek a tudományos felmérése volt. Az Abauj-Tornai Egyházmegyében 17 gyülekezetet mértünk fel, Gömörben 60, Barsban 44, Komáromban 32, a Pozsonyiban 33 gyülekezet tárgyi emlékanyagát írtuk össze, 6433 tárgyat és fényképeztük le, 10.000 fényképet leltároztunk. Jelentős számú XVII-XVIII. századi ötvöstárgy és ónedény került elő. Fontosnak érezzük a rézművességhez és a bádogos mesterséghez köthető tárgyak megismerését. Az asztalossággal kapcsolatban az úrasztalok és az úrvacsorai állványok, egyházládák mellett a perselyekre is figyeltünk. Felmérésünk során találtunk jelentős számú úrihímzést a 17-18. századból. A 18. század végén, 19. század elejétől általános volt a selyem jegykendők adományozása. A 19. század közepe tájától megjelennek a már kifejezetten templomi használatra szánt terítők. Szépek és értékesek a házivásznak. Felmértük a különféle csipkéket is. A harangok között a 18. századiak mellett a 19. századi darabok érdemelnek kitüntetett figyelmet. Fontosnak érezzük az levéltári források helyszínen történő összeírását. A kutatás eredménye két kötetben jelent meg.A kutatás ismételten felhívja a figyelmet a református gyülekezetek nagy jelentőségű műtárgy állományára.
kutatási eredmények (angolul)
The Reformed Church has no regulations concerning the ceremonial objects, so from the 17th century onward, popular vessel and tablecloth have been used. The Reformed Church possesses a large number of high value precious metal, pewter and ceramic vessels and various objects that are yet unknown to research. The same applies to textiles there are tablecloths, embroidery items and early factory products. The goal of the project was the scientific assessment of these historical objects. In 180 congregation dioceses Abauj-Torna, Gömör, Bars, Komárom and Pozsony the material remembrance is colourful proved by the goldsmith's, tinsmith's works of the 15-19th century, the bells of the 18-19th century, the embroideries of the 17-19th century, crocheted table cloths and church furniture and other objects, assessment of document archives. The total stock has been assessed, in congregations, 6.433 objects. Photos: 10,000, pewter vessel drawings: 160. We published the results of the survey in two volumes. The research make attention about the big importance works of the Calvinist ecclesias.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78247
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Balla Terézia: Gömöri Református Egyházmegye I., Magyar Református Egyházak Javainak Tára 21., 2012
Balla Terézia: Abaúj-Tornai Református Egyházmegye III., TMagyar Református Egyház Javainak Tára 20., 2010
Felhősné Csíszár Sarolta: Abaúj-Tornai Református Egyházmegye III., Magyar Református Egyház Javainak Tára, 2012
Felhősné Csíszár Sarolta: Gömöri Református Egyház I., Magyar Református Egyház Javainak Tára 21., 2012
Szabóné Hegedűs Gyöngyi: Abaúj-Tornai Református Egyházmegye III., Magyar Református Egyház Javainak Tára 20., 2012
Szabóné Hegedűs Gyöngyi: Gömöri Református Egyház I., Magyar Református Egyház Javainak Tára 21., 2012
P. Szalay Emőke: Kőedény úrasztali boroskorsók az Ungi, zempléni és Beregi Református Egyházmegyében, Történet-muzeológia. Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Veres Lásló tiszteletére., 2010
P. Szalay Emőke: Egyházművészet a Zempléni Református Egyházmegyében különös tekintettel a 16-18. századi ötvösmunkákra., Collegium Doctorum Magyar református teológia VI. évfolyam 2010. 230-239., 2010
P. Szalay Emőke: Murányi edények a gömöri református templomokban., Gömörország az északi magyar peremvidék fóruma Hont-Nógrád-Kis-Hont-Gömör-Torna-Abaúj XII. évfolyam 2. 50-56., 2011
P. Szalay Emőke: Abaúj-Tornai Egyházmegye III., Magyar Református Egyház Javainak Tára 20., 2012
P. Szalay Emőke: Gömöri Református Egyházmegye I., Magyar Református Egyház Javainak Tára, 2012
Szaszák Malvin: Abaúj-Tornai Református Egyházmegye III., Magyar Református Egyház Javainak Tára 20., 2012
Szaszák Malvin: Gömöri Református Egyház I., Magyar Református Egyház Javainak Tára 21., 2012
B. Kovács István-Balla Terézia-Felhősné Csíszár Sarolta-Szabóné Hegedűs Gyöngyi-P. Szalay Emőke- Szaszák Malvin: Magyar Református Egyház Javainak Tára XIX. Abaúj-Tornai Egyházmegye II., Debrecen, 2011

 

Projekt eseményei

 
2021-10-06 10:50:11
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Gyakorlati Teológiai Tanszék (Debreceni Református Hittudományi Egyetem), Új kutatóhely: Egyháztörténeti Tanszék (Debreceni Református Hittudományi Egyetem).
vissza »