Foglalkoztatás és bérek a közszférában. Mikroökonometriai elemzések  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
78255
típus NK
Vezető kutató Telegdy Álmos
magyar cím Foglalkoztatás és bérek a közszférában. Mikroökonometriai elemzések
Angol cím Public Sector Employment and Wages in Hungary. Evidence from Micro Data
magyar kulcsszavak közszféra, foglalkoztatás, bérek
angol kulcsszavak public sector, employment, wages
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)90 %
Ortelius tudományág: Munkaerőpiaci tanulmányok
Állam- és Jogtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)10 %
Ortelius tudományág: Munkajog
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Közgazdaság-tudományi Intézet (HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
résztvevők Antal Gábor
Cseres-Gergely Zsombor
Elek Péter
Fazekas Károly
Hámori Szilvia
Kapitány Zsuzsa
Köllő János
Köllő János
Lovász Anna
Molnár György
Nacsa Beáta Éva
Szabó Péter András
Telegdy Álmos
Varga Júlia
projekt kezdete 2009-05-01
projekt vége 2013-01-31
aktuális összeg (MFt) 44.732
FTE (kutatóév egyenérték) 8.39
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás célja, hogy átfogó mikroökonómiai elemzés keretében vizsgálja a magyar közszféra munkaerőpiacát. Mindeddig nem került sor a költségvetési szektor átfogó reformjára, mindazonáltal két jelentős, a közszférában dolgozókat érintő változás is történt: a közalkalmazottak 2002. évi béremelése és az utóbbi évek létszámleépítése, amely elsősorban a közigazgatást érintette. A reform még messze nem befejezett, ezért a közszféra munkaerőpiaca mind elméleti, mind közpolitikai szempontból fontos és érdekes kutatási terület.
Először összehasonlítjuk az üzleti és a közszférát; feltárjuk a munkapiaci szabályozás és a bérmeghatározás terén mutatkozó különbségeket, a relatív bérek alakulását, illetve azt, hogy milyen különbségek vannak a köz- és az üzleti szférában dolgozó családok között. Másodszor, olyan kérdéseket vizsgálunk, amelyek csak a 2002. évi hirtelen és nagymértékű béremelés által teremtett kvázikísérleti környezetben elemezhetők megfelelően. Tárgyaljuk a béremelés hatását a közszféra bérelőnyére és a közalkalmazottak kereseti egyenlőtlenségére, a munkaerő demográfiai és képzettség szerinti szerkezetére és a munkaerőpiac kínálati oldalára. A köz- és üzleti szektor bérei közötti átterjedést is elemezzük. Végül azonosítjuk az utóbbi években végrehajtott létszámleépítés által leginkább érintett csoportokat, és azt tárgyaljuk, hogy ezek a dolgozók milyen munkaerőpiaci tranzíciókon mentek keresztül, és milyen hatással volt ez béreikre.
angol összefoglaló
The purpose of this research is to provide a comprehensive empirical analysis of the Hungarian public sector labor markets, based on micro data. These labor markets have not undergone profound reforms so far, but during the last years two large policy changes nevertheless took place: the general wage increase for all public employees in 2002 and public sector downsizing, which primarily affected public administration. The reform process is far from being finalized, and this research, besides its theoretical appeal it is also of great practical importance.
First we compare public and private sector labor markets to establish the differences in regulation and wage setting practices. In particular, we analyze differences in hiring and firing regulation, the relative wages between the public and private sectors, and the strategies of families regarding employment in the public sector. Second, taking advantage of the large and abrupt wage increase in 2002, we address questions that can only be identified in this quasi-experimental context. We discuss the effects of the wage increase on the public wage premium and wage distribution, on compositional changes of employment by demographic and human capital variables, and on the labor supply. We also study public-private wage spillovers. Third, we study the effects of the recent downsizing, and discuss which groups were affected the most, what transitions did the laid-off experience and what wage consequences they had.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt célja a magyarországi közszféra munkapiacának empirikus elemzése statisztikai-ökonometriai módszerekkel, egyéni szintű adatbázisokra támaszkodva. A projekt három nagy témát tanulmányoz: - a köz- és a magánszféra közötti relatív bérek alakulása; - mikor választják a közszférát munkahelyként a dolgozók; - a közszféra munkapiaci lehetőségei nem és életkor szerint; A projekt különös hangsúlyt helyez a 2001-2002-ben végbement nagymértékű béremelés hatásainak elemzésére, amely mind a köztisztviselők, mind a közalkalmazottak béreit jelentősen megemelte és összességében egy 40 százalékos átlagos reálbéremelést vitt végbe két év alatt. Ez a béremelés igen jelentős relatív bérnövekedést eredményezett, mivel a vállalatoknál megfigyelt bérváltozás csak 12 százalékos volt.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of the project is the empirical analysis of Hungarian public sector labor markets based on micro-level datasets. Three main topics were analyzed: - wage differentials between the public and corporate workers; - the choice of the public or corporate sector as a workplace by employees; - labor market opportunities by age and gender in the public sector; The project has a special interest in analyzing the effects of a large public sector wage increase which took place between 2001 and 2002, and increased the wages of public sector employees by about 40 percent in two years time. This had unprecedented effects on the public sector real wage premium as corporate wage growth was only 12 percent during this time.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78255
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Elek Péter, Szabó Péter András: A közszférából történő munkaerő-kiáramlás elemzése Magyarországon, Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek BWP 2013/5, 2013
Cseres-Gergely Zsombor: Kiszorítják-e az idősebb munkavállalók a fiatalokat a közszférában? Eredmények a magyarországi nyugdíjkorhatár-emelés időszakából, Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek BWP 2013/3, 2013
Köllő János: A közszféra bérszintje és a magánszektorból átlépők szelekciója 1997-2008-ban, Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek BWP 2013/8, 2013
Altwicker-Hámori Szilvia, Lovász Anna: Javíthat-e hosszútávon a közalkalmazottak relatív helyzetén egy 50%-os béremelés? A köz-magán keresetkülönbség elemzése Magyarországon 2002 és 2008 között, Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek BWP 2013/1, 2013
Lovász Anna: Jobbak a nők esélyei a közszférában? A női-férfi bérkülönbség és a foglalkozási szegregáció vizsgálata a köz- és magánszférában, Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek BWP 2013/2, 2013
Molnár György - Kapitány Zsuzsa: Munkahely a közszférában – biztonság és hivatás, a szubjektív szempontok szerepe, Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek BWP 2013/6, 2013
Varga Júlia: A közalkalmazotti béremelés hatása a tanárok pályaelhagyási döntésére, Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek BWP 2013/4, 2013
Nacsa Beáta: Foglalkoztatás a közszférában A jogi szabályozás két neuralgikus pontja: az állásbiztonság és a kollektív alku, Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek BWP 2013/9, 2013
Telegdy Álmos: A közszféra és a vállalatok közötti bérátterjedések Magyarországon, Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek BWP 2013/7, 2013

 

Projekt eseményei

 
2011-12-21 09:46:00
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
2011-12-21 09:46:00
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
2010-06-24 15:47:07
Vezető kutató váltás
Régi vezető kutató: Köllo János
Új vezető kutató: Telegdy Álmos

A vezető kutató váltás indoka: TBK-1203/2010.03.05. sz. iktatott kérelem alapján.
vissza »