Decs-Ete mezőváros régészeti kutatásának monografikus feldolgozása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
78316
típus K
Vezető kutató Vizi Márta
magyar cím Decs-Ete mezőváros régészeti kutatásának monografikus feldolgozása
Angol cím Monographic elaboration of the town-research results of the market-town Decs-Ete
magyar kulcsszavak középkori településkutatás, légirégészet, fém, kerámia és kályhacsempe kutatás
angol kulcsszavak Keywords: medieval settlement research, aerial archaeology, ceramics- stove tile- and metal studying
megadott besorolás
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)90 %
Ortelius tudományág: Összehasonlító régészet
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)10 %
Ortelius tudományág: Középkori történelem
zsűri Régészet
Kutatóhely Régészeti Intézet (HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Gere László
Miklós Zsuzsa
Vizi Márta
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2014-12-31
aktuális összeg (MFt) 9.124
FTE (kutatóév egyenérték) 4.08
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Pályázatunkkal a középkori Ete mezőváros területén az eddigi kutatások során felszínre került leletek, valamint az ásatási eredmények feldolgozását szeretnénk elvégezni, egy-egy résztémáról önálló tanulmányokat, illetve köteteket készíteni, publikációjukat előkészíteni és megjelentetni. Az összefoglaláshoz az eddig megkezdett kutatásokat kívánjuk kiegészíteni, illetve befejezni. Feladataink: az eddigi ásatások dokumentációjának feldolgozása; az ásatási leletanyag feldolgozásának folytatása, befejezése; a digitális adatbázis teljes feltöltése, csatolva hozzá a rajzi és képi dokumentációt; kerámia és fém lelettípusok elemzése; a digitális adatbázis és a digitális dokumentáció képezi az alapját a publikációk tárgyközlésének, katalógusoknak, típustábláknak, elterjedési térképeknek. Az eddigi és a pályázat folyamán még létrejövő új légi régészeti kutatások eredményeinek összefoglalása. Az eredmények tanulmányok, és azokhoz csatlakozó katalógusok formájában történő közlése.
angol összefoglaló
The aim of our tender is to elaborate all finds the previous excavated finds of country town Ete as well as to publish the results of these excavations, the monographic elaboration of certain subtopics, and to prepare their publication.
For this summary we wish to complete and finish the excavations that have been started so far.
Our task is to complete the documentation of the former excavations, the elaboration and completion of the finds of the excavations; the complete upload of the digital database with attached graphic- and photo documents, the analyses of ceramics and metal find types and type boards. Publishing the analysed finds, cataloguing and the distribution maps are based on the digital database and on digital documentation. Processing results of the former and new aero-archaeological research will be done within the framework of this project, publishing results in studies and catalogues attached to them such as interdisciplinary examination of a certain part of the finds

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Decs-Ete mezőváros (Tolna megye) régészeti kutatásának monografikus feldolgozása. A feldolgozásra kerülő anyaghoz korábban 5 helyszínen folytattunk feltárást. (1953 m2) Az előkerült leletanyag és régészeti megfigyelések feldolgozását végeztük. Rendszeres légi felderítés, fotózás, terepbejárás folyt a mezőváros jelenségeinek rögzítése érdekében. A további feltárási munkát előkészítendő, a geofizikai mérést végeztettünk a templom körzetében. Teljes áttekintés készült levéltári, múzeumi kutatás alapján a mezőváros kutatástörténetéről. Elvégeztük a tárgyi leletanyag leltározását. Majd az adatok digitális adatbázisba kerültek. A tárgyak rajzoltatása, fotóztatása megtörtént. Az elkészült tábláknak egy részét a megjelent, valamint sajtó alatt lévő cikkeink illusztrálására használtuk. Tárgykatalógusokat állítottunk össze belőlük. Az ásatások, intenzív terepbejárás, geofizikai mérés, rendszeres légi fotózás, tárgyak lelőhelyének adatait térinformatikai módszerekkel is feldolgoztuk. Tárgytípusok elterjedési térképeit készítettünk el kidolgozott szempontok szerint. A működéshez felhasználtuk a történeti térinformatikai és a modern térinformatikai munkák során készített dokumentumokat. A szakmai- és a nagyközönséget rendszeresen tájékoztattuk az eredményekről. (Előadás, tudomány népszerűsítő publikáció.) Elkészültek a kutatást bemutató monográfia kötetek.
kutatási eredmények (angolul)
A monographic procession of the archaeological exploration of the town of Decs-Ete (in Tolna county, Hungary) To collect the material to be processed we had dug in five different sites (1953 m2). We have processed the archaeological findings and observations. In order to describe the phenomena of his town we had several and regular aerial observations, took photographs, explored the site. In order to prepare further excavations, we had a geophysical examination carried out in the area of the church. Based on researches in archives and museum, a full summary of the history of the research of this town has been completed. An inventory of the excavated artefacts has been done and the data have been inserted in a digital data base. Drawings and photos have been made of the artefacts. Parts of these have been used as illustrations in our articles already published or still awaiting publication. Also, these drawings and photos have been used in the catalogues of the objects. The data of the excavations, of the geophysical measurements, of the ground and aerial reconnaissance and of the sites of findings have also been studied with GIS methods. We have drawn maps of the frequency of artefact types. We have used GIS documents both historical and modern. We have kept our results updated for both the experts and the general public. (Lectures, publications.) The monographic volumes presenting the research have been completed.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78316
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Vizi Márta: Népi kályha leletanyag kronológiai és tipológiai vizsgálata Decs-Ete mezőváros leletanyaga alapján., WMMÉK XXXVI (2014) (sajtó alatt), 2015
Vizi Márta: A középkori kályhásság Decs-Ete mezővárosban – szálak a népi kályhássághoz., A népi kultúra továbbélése c. konferencia tanulmánykötete. (sajtó alatt), 2015
Vizi Márta: Decs–Ete mezőváros kályhacsempe leletei. Csempe III. – A halhólyagos típus., "Ha a cserép beszélni tudna" MNM Konferenciakötete (sajtó alatt), 2015
Vizi Márta: Decs-Ete mezőváros régészeti kutatása. – A 10. ház és kályhája., WMMÉK XXXV. kötet (2013) sajtó alatt, 2015
Miklós Zsuzsa-Vizi Márta: Fazekasság egy egykori dél-dunántúli mezővárosban. Decs–Ete, a 7. ház régészeti hagyatékából., Tanulmánykötet Holl Imre 90. születésnapjára. (közlésre elfogadva), 2015
Vizi Márta: Kályhásság egy egykori dél-dunántúli mezővárosban, WOSINSKY MÓR MÚZEUM ÉVKÖNYVE XXXIV.: 213-254, 2012
Miklós Zsuzsa, Vizi Márta: Ete (Tolna megye) egy középkori mezőváros kutatásának közel 200 éve., Medinától Etéig. Szerk. Bende Lívia - Lőrinczy Gábor, 2009
Vizi Márta: Dr. Csalogovits József és a Tolnavármegyei Múzeum II. 1934-1946., WMMK, 2009
Vizi Márta: A Decs-Ete területén végzett régészeti kutatások. (Előzetes jelentés). (Vorbericht über die Ausgrabung in Decs-Ete vom Jahre 2009.), WMMK, 2009
Miklós Zs.: Légi régészeti kutatások 2009-ben., Régészeti Kutatások Magyarországon 2009. 5-15., 2011
Miklós Zsuzsa: Légi régészeti kutatások 2010-ben, Régészeti kutatások Magyarországon. Közlésre elfogadva, 2012
Vizi M.: Egy sárközi mezőváros a hódoltság korában. (Ein Marktflecken in der Türkenzeit)., Specimina Nova (Megjelenés előtt), 2011
Miklós Zsuzsa: A régészeti topográfia és a légi fotózás kapcsolata., „Fél évszázad terepen” Tanulmánykötet Torma István tiszteletére, 70. születésnapja alkalmából. 2010. december 6. Szerk. Dinnyés István, Kővári Klára Miklós Zsuzsa, Budape, 2011
Vizi Márta: Terepbejárások Decs-Ete mezőváros (Tolna megye) területén., „Fél évszázad terepen” Tanulmánykötet Torma István tiszteletére, 70. születésnapja alkalmából. 2010. december 6. Szerk. Dinnyés István, Kővári Klára Miklós Zsuzsa, Budape, 2011
Miklós, Zsuzsa - Vizi, Márta: Die verbindungsstiftende Funktion der Donau im Mittelalter., In. Ten Thousand Years Along The Middle Danube. Life and Early Sommunities from Prehistory to History. Varia Archaeologica Hungarica XXVI Redigit Csanád Bálint Edited by, 2011
Miklós Zsuzsa: Légirégészeti kutatások 2010-ben., Régészeti kutatások Magyarországon 2010. Bp. 2012, 133–137. old., 8 kép., 2012
Miklós Zs, Vizi M: Ete : egy elpusztult középkori mezőváros Tolna megyében, Kiad.: Wosinsky Mór Megyei Múzeum , 2013
Miklós ZS, Vizi M: Die verbindungsstiftende Funktion der Donau im Mittelalter, In: Kovács GY, Kulcsár G (szerk.) (szerk.) Ten thousand years along the Middle Danube: life and early communities from prehistory to history. Budapest: Archaeolingua, 2011. pp. 327-346. (Varia Archaeologica Hungarica; 26.), 2011
Vizi Márta: Terepbejárások Decs-Ete mezőváros (Tolna megye) területén, In: Miklós ZS, Kövári K (szerk.) (szerk.) "Fél évszázad terepen": tanulmánykötet Torma István tiszteletére 70. születésnapja alkalmából. Budapest: MTA Régészeti Intézet, 2011. pp. 85-98., 2011
Vizi Márta: A kora újkori kerámia feldolgozásának módszerei, In: Benkő E, Kovács Gy (szerk.) (szerk.) A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon: archaeology of the Middle Ages and the Early Modern Period in Hungary. Budapest: MTA Régészeti Intézet, 2010. pp. 817-838., 2010

 

Projekt eseményei

 
2014-09-24 12:40:21
Résztvevők változása
2014-07-10 12:32:43
Vezető kutató váltás
Régi vezető kutató: Miklós Zsuzsa
Új vezető kutató: Vizi Márta

A vezető kutató váltás indoka: Sajnálatosan elhunyt.
vissza »