Fotokatalitikus mineralizáció és hidrogén fejlődés mechanizmusa UV-látható fénnyel gerjesztett fotokatalizátorokon  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
78378
típus PD
Vezető kutató Mogyorósi Károly
magyar cím Fotokatalitikus mineralizáció és hidrogén fejlődés mechanizmusa UV-látható fénnyel gerjesztett fotokatalizátorokon
Angol cím Mechanism of photocatalytic mineralization and hydrogen production on UV-visible excited photocatalysts
magyar kulcsszavak fotokatalízis, hidrogén fejlődés, mineralizáció, UV-látható fény, titán-dioxid
angol kulcsszavak photocatalysis, hydrogen production, mineralization, UV-visible light, titanium dioxide
megadott besorolás
Fizikai kémia és elméleti kémia (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)80 %
Ortelius tudományág: Fotokémia
Anyagtudomány és Technológia (gépészet-kohászat) (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Nanotechnológia (Anyagtechnológiák)
zsűri Kémia 1
Kutatóhely Molekuláris és Analitikai Kémiai Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
projekt kezdete 2009-09-01
projekt vége 2012-08-31
aktuális összeg (MFt) 19.220
FTE (kutatóév egyenérték) 2.64
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A projekt célja nagy aktivitású, dópolt titán-dioxid fotokatalizátorok előállítása szol-gél és lánghidrolitikus módszerekkel, valamint e fotokatalizátorok felületi tulajdonságainak jellemzése, valamint a rajtuk lejátszódó kémiai folyamatok tanulmányozása. Vas(III)-ionokkal vagy nemfémes elemekkel (N, S, I) dópolt fotokatalizátorok előállítása során a prekurzorok minőségét, a hidrolízis és a hőkezelés körülményeit változtatjuk. A fotokatalitikus aktivitást UV vagy látható fénnyel történő megvilágítás mellett, vizes közegben fenolra, szalicilsavra, oxálsavra és hidrogen fejlődésre (HPLC-MS, EC-MS, GC, TOC módszerekkel) határozzuk meg. A részecskeméretet, részecskealakot, kristályfázis összetételt, kristálysíkok jellemzését, fajlagos felületet, a minták fényelnyelési tulajdonságait, a felület kémiai összetételét, a felület oxigén fogyasztási és vízadszorpciós tulajdonságait, valamint a vastartalmú mintákban a vasionok környezetét (XRD, DRS, DLS, aSBET, TEM, HRTEM, FE-SEM EDAX, XPS, XANES-EXAFS technikákkal) határozzuk meg. A legnagyobb aktivitású fotokatalizátorokon nemesfém (Ag, Au, Pt) dópolás hatását is vizsgáljuk a mineralizációra és a hidrogen fejlődésre. A felületi tulajdonságok, részecskealak és a fotokatalitikus aktivitás és a bomlásmechanizmusok közötti összefüggéseket vizsgáljuk a meghatározott köztitermék profilok segítségével. Gyökfogó alkalmazásával az egyes oxidációs reakcióutak relatív fontosságát is tanulmányozzuk.
angol összefoglaló
The main goal of the project is to synthesize highly efficient, doped titania photocatalysts by sol-gel and flame hydrolysis techniques, and the characterization of their surface properties, together with the investigation of the chemical reactions on them. During the preparation of iron- or non-metal (N, S, I) doped photocatalysts, the type of precursors and the conditions of the hydrolysis and the heat treatment will be optimized. The photocatalytic activities will be determined by decomposing phenol, salicylic acid, oxalic acid and producing hydrogen (HPLC-MS, EC-MS, GC and TOC methods). The particle size, particle shape, crystal phase composition, characterization of crystal planes, specific surface area, the light absorption properties of the samples, the chemical composition of the surface, the water and oxygen consumption properties of the surface, and the local structure of iron in the iron-doped samples will be studied (by XRD, DRS, DLS, aSBET, TEM, HRTEM, FE-SEM EDAX, XPS, XANES-EXAFS techniques). In the case of the most efficient photocatalysts the influence of noble metal (Ag, Au, Pt) doping on the mineralization and hydrogen production will be examined. Using the determined intermediate profiles, connections between the surface properties, particle shape, and the photocatalytic activity and the mechanism of degradation will be studied. Applying radical scavenger, the relative importance of oxidation reaction pathways will also be investigated.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt három éve alatt 14 cikket publikáltunk a témához kapcsoldó eredményekből, mely cikkek összimpaktja 52,696. 16 hazai és 20 nemzetközi konferencia előadással és poszterrel is igyekeztünk szélesebb körben megismertetni a fontosabb megfigyeléseinket és következtetéseinket. A projekt során nagy UV aktivitású lánghidrolitikus és szol-gél szintézisű titán-dioxid minták előállítását valósítottuk meg. A prekurzor gőz beviteli sebességének optimalizálásal poliéderes morfológiájú, viszonylag nagy részecskeméretű (50 nm) és főleg anatáz fázisú katalizátort sikerült készítenünk. Hasonlóan nagy UV aktivitású minta volt előállítható a szol-géles szintézisű alapanyagból az általunk fejleszett gyors kalcinálási módszerrel. A rosszul adszorbeálódó szerves vegyületek esetében a fenti két módszer a legalkalmasabb nagy UV aktivitású minták előállítására. Nemesfém nanorészecskék méretkontrollált leválasztásával nagy aktivitású Au/TiO2 és Pt/TiO2 minták állíthatók elő. Az arany esetében az 5-6 nm, míg platina esetében 3,0-3,5 nm-es részecskeátmérő bizonyult a leghatékonyabbnak oxálsav jelenlétében a hidrogén előállítására. Látható fényt hasznosító, vassal, jóddal és nitrogénnel dópolt fotokatalizátorokat is sikerült előállítanunk. Fenol esetében a nagyobb fajlagos felület, kisebb részecskeméret (D = 6.5-9.0 nm) volt a kedvező. Ugyanakkor fenol oxidációjára és baktériumok pusztítására is kiválóan alkalmas a nagyobb részecskeméretű rutil fotokatalizátor VIS megvilágítás mellett.
kutatási eredmények (angolul)
During the three years of the project 14 articles were published, the total impact number of these publications is 52.696. The results were also shown with oral and poster presentations in 16 conferences in Hungary and in 20 international conferences too. High UV activity photocatalysts were developed by flame hydrolysis and novel sol-gel methods. Anatase nanoparticles with relatively large particle size (50 nm) were produced by controlling the precursor feeding rate in the flame. Similarly active photocatalysts were synthesized from sol-gel synthesized amorphous materials applying our new rapid heating and short exposure calcination technique. The ill-adsorbing organic compounds can be the most efficiently decomposed under UV irradiation on photocatalysts prepared in these two synthesis methods. Highly efficient UV active TiO2/Au and TiO2/Pt catalysts can be prepared by the controlled deposition of noble metal nanoparticles. The optimal particle diameter is 5-6 nm for gold and 3.0-3.5 nm for platinum nanoparticles when oxalic acid is used as sacrificial agent for hydrogen production. Visible light can be efficiently harvested by our new nitrogen, iodine and iron doped photocatalysts. In the case of phenol, higher specific surface area and smaller particle diameter (6.5-9 nm) is the most beneficial under VIS irradiation. However, phenol can be also degraded and bacteria killed under VIS irradiation very efficiently when larger rutile particles are applied.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78378
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Karoly Mogyorosi, Akos Kmetyko, Nora Czirbus, Gabor Vereb, Andras Dombi, Pal Sipos: Comparison of the substrate dependent performance of Pt-, Au- and Ag-doped TiO2 photocatalysts in H-2-production and in decomposition of various organics, REACTION KINETICS AND CATALYSIS LETTERS Volume: 98 Issue: 2 Pages: 215-225 Published: DEC 2009 (PROJEKT KEZDETE ELŐTT LETT ELFOGADVA), 2009
Pap Zsolt, Cegléd Zsuzsanna, Virginia Danciu, Dombi András, Mogyorósi Károly: Nitrogénnel modosított titán-dioxid előállítása gyors kalcinálással, IX. Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Konferencia, Sopron 2009. október 7-9. Hungary; p. 64, ISBN 978-963-9970-00-7, 2009
Kmetykó Ákos, Mogyorósi Károly: Hidrogénfejlesztés és szerves vegyületek lebontása nemesfémekkel módosított titán-dioxid fotokatalizátorokon, IX. Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Konferencia, 2009. október 7-9 Sopron; p. 66, ISBN 978-963-9970-00-7, 2009
Mogyorósi Károly, Balázs Nándor, Srankó F. Dávid, Sipos Pál, Dombi András: Lánghidrolitikus úton előállított titán-dioxid fotokatalizátorok alakfüggő és felületi tulajdonságai, IX. Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Konferencia, Sopron, 2009. október 7-9.; p. 65; ISBN 978-963-9970-00-7, 2009
Kmetykó Ákos, Czirbus Nóra, Mogyorósi Károly, Sipos Pál, Dombi András: Comparison of the substrate dependent performance of Pt-, Au- and Ag-doped TiO2 photocatalysts in H2-production and in decomposition of various organics, Dunaújvárosi Főiskola lektorált kiadványa, Dunaújvárosi Főiskola Kiadó (ISSN 1586-8567, 2009), 2009
Dombi A., Alapi T. , Mogyorósi K., Schrantz K., Takács E., Wojnárovits L.: Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások környezeti szennyezők lebontására, IX. Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Konferencia, 2009. október 7-9 Sopron; p. 61, ISBN 978-963-9970-00-7, 2009
Pap Zsolt, Virginia Danciu, Cegléd Zsuzsanna, Dombi András, Mogyorósi Károly: Activity Enhancment Of Titania-Based Photocatalysts By Special Heat Treatment, 16th Symposium on Analytical and Environmental Problems, 2009. szeptember 28. Szeged, Hungary, p. 439-443, ISBN 978-963-482-975-1, 2009
Károly Mogyorósi, Nándor Balázs, Dávid F. Srankó, Pál Sipos, András Dombi: Shape Dependent Activity of Titanium Dioxide Photocatalysts Made by Flame Hydrolysis, Dunaújvárosi Főiskola lektorált kiadványa, Dunaújvárosi Főiskola Kiadó (ISSN 1586-8567, 2009), 2009
Gábor Veréb , Zoltán Ambrus , Attila Gácsi , András Dombi , Károly Mogyorósi* (*corresponding author): REMOVAL OF ORGANIC POLLUTANTS IN WATER BY PHOTOCATALYSIS IN FLOW REACTOR, Dunaújvárosi Főiskola lektorált kiadványa, Dunaújvárosi Főiskola Kiadó (ISSN 1586-8567, 2009), 2009
Zsolt Pap, Danciu Virginia, András Dombi, Károly Mogyorósi* (*corresponding author): Activity enhancement of titania based photocatalysts by special heat treatment and nonmetal doping, Dunaújvárosi Főiskola lektorált kiadványa, Dunaújvárosi Főiskola Kiadó (ISSN 1586-8567, 2009), 2009
Veréb Gábor, Ambrus Zoltán, Dombi András, Mogyorósi Károly: Különböző titán-dioxid alapú fotokatalizátorok összehasonlítása áramlásos reaktorokban, 16th Symposium on Analytical and Environmental Problems; Szeged, 2009. 09. 28.; p. 468-472; ISBN 978-963-482-975-1, 2009
Veréb Gábor, Ambrus Zoltán, Pap Zsolt, Kmetykó Ákos, Dombi András, Mogyorósi Károly: Vízkezelés kerámiapapíron rögzített titán-dioxid fotokatalizátorokkal, IX. Környezetvédelmi és Analitikai Technológiai Konferencia; Sopron, 2009. október 7-9.; p. 55; ISBN 978-963-9970-00-7, 2009
K. Mogyorósi, N. Balázs, D. F. Srankó, E. Tombácz, I. Dékány, A. Oszkó, P. Sipos, A. Dombi: The Effect of Particle Shape on the Activity of Nanocrystalline TiO2 Photocatalysts in Phenol Decomposition Part 3. The importance of surface quality, Applied Catalysis B: Environmental, Volume 96, Issues 3-4, 7 June 2010, Pages 577-585, 2010
Nándor Balázs, Dávid F. Srankó, András Dombi, Pál Sipos, Károly Mogyorósi* (*corresponding author): The Effect of Particle Shape on the Activity of Nanocrystalline TiO2 The Effect of Particle Shape on the Activity of Nanocrystalline TiO2 Photocatalysts in Phenol Decomposition Part 2. The key synthesis parameters effecting the particle shape and activity, Applied Catalysis B: Environmental, Volume 96, Issues 3-4, 7 June 2010, Pages 569-576, 2010
K. Mogyorósi, G. Veréb, Z. Ambrus, Zs. Pap, Á. Kmetykó, A. Dombi: Comparative study on different synthesis pathways for obtaining UV and visible light active bare and doped titanium dioxide photocatalysts (oral presentation), Third International Conference on Semiconductor Photochemistry (SP3), University of Strathclyde, Glasgow, UK, 12-16th of April, 2010. Book of Abstracts, p. 17., 2010
Á. Kmetykó, A. Dombi, P. Sipos and K. Mogyorósi: Comparison of the substrate dependent performance of Pt-, Au- and Ag-deposited TiO2 photocatalysts in H2-production and in decomposition of various organics (poster), Third International Conference on Semiconductor Photochemistry (SP3), University of Strathclyde, Glasgow, UK, 12-16th of April, 2010. Book of Abstracts, p. 111., 2010
G. Veréb, L. Manczinger, A. Gácsi, Zs. Pap, Á. Kmetykó, A. Dombi and K. Mogyorósi: Water purification and disinfection on UV and visible light irradiated doped titanium dioxide photocatalysts immobilized on ceramic papers (poster presentation), Third International Conference on Semiconductor Photochemistry (SP3), University of Strathclyde, Glasgow, UK, 12-16th of April, 2010. Book of Abstracts, p. 158., 2010
Zs. Pap, A. Dombi, K. Mogyorósi, V. Danciu, L. Baia: The influence of acetic acid and nitric acid concentration on the morpho-structural and photocatalytic properties of N-doped titania samples crystallized in rapid heat tr, The influence of acetic acid and nitric acid concentration on the morpho-structural and photocatalytic properties of N-doped titania samples crystallized in rapid heat tr, 2010
Veréb Gábor, Dombi András, Mogyorósi Károly: Uv- és látható fényre aktív fotokatalizátorok alkalmazása víztisztításra szuszpenzióban és felületen rögzítve, XXXIII. Kémiai Előadói Napok, Szeged, 2010. 10. 25-27., Konferencia kiadvány: ISBN 978-963-315-020-7, 2010
Kmetykó Ákos, Gerse Viktória, Mogyorósi Károly, Dombi András: Nemesfémekkel módosított TiO2 alapú fotokatalizátork alkalmazása oxálsav mineralizációjára, Tudomány Hete a Dunaújvárosi Főiskolán, 2010. november 6-12. Dunaújváros, Hungary, 2010
Veréb Gábor, Dombi András, Mogyorósi Károly: Szennyezők bontása napsugárzással gerjesztett fotokatalizátorral, Természettudományi Doktori Iskolák Tudományos Fóruma, Szeged, 2010. 11. 10., 2010
Gácsi Attila, Veréb Gábor, Pap Zsolt, Dombi András, Mogyorósi Károly: Titán-dioxid alapú fotokatalizátorokkal kezelt kerámiapapír alkalmazása gázfázisú acetaldehid ártalmatlanítására, Tudomány Hete a Dunaújvárosi Főiskolán, 2010. november 6-12. Dunaújváros, Hungary;, 2010
I. Ábrahám, A. Dombi, M. Májer, K. Mogyorósi, E. Szabó, K. Vajda, G. Veréb: Removal and analysis of organic pollutants in industrial wastewater and thermal water, ISEAC 36, Rome, Italy, 5-9. October 2010, poszter (P88, A PROJEKT TÉMÁJÁHOZ ÉRINTŐLEGESEN KAPCSOLÓDÓ POSZTER), 2010
I. Ábrahám, A. Dombi, M. Májer, K. Mogyorósi, K. Gajda-Schrantz, E. Szabó, K. Vajda, G. Veréb: Removal of organic pollutants from thermal water by adsorption-coagulation methods and advanced oxidation processes, ISEAC 36, Rome, Italy, 5-9. October 2010, poszter (P89, A PROJEKT TÉMÁJÁHOZ ÉRINTŐLEGESEN KAPCSOLÓDÓ POSZTER), 2010
Krisztina Vajda, Karoly Mogyorosi, Zoltan Nemeth, Laszlo Forro, Klara Hernadi, Andras Dombi: Photocatalytic activity of TiO2/SWCNT and TiO2/MWCNT nanocomposites with different carbon nanotube content, Phys. Status Solidi B, 1–4 (2011), 2011
Nándor Balázs, Attila Gácsi, Attila Pallagi, Károly Mogyorósi , Tünde Alapi, Pál Sipos, András Dombi: Comparison of the liquid and gas phase Photocatalytic activity of flame-synthesized TiO2 catalysts: the role of surface quality, Reac Kinet Mech Cat (2011) 102:283–294, 2011
Éva G. Bajnóczi, Nándor Balázs, Károly Mogyorósi, Dávid F. Srankó, Zsolt Pap, Zoltán Ambrus, Sophie E. Canton, Katarina Norén, Ernő Kuzmann, Attila Vértes, Zoltán Homonnay, Albert Oszkó, István Pálinkó, Pál Sipos: The influence of the local structure of Fe(III) on the photocatalytic activity of doped TiO2 photocatalysts an EXAFS, XPS and Mössbauer spectroscopic study, Applied Catalysis B: Environmental 103 (2011) 232–239, 2011
Emese Szabó, Krisztina Vajda, Gábor Veréb, András Dombi, Károly Mogyorósi, Imre Ábrahám, Marcell Májer: Removal of organic pollutants in model water and thermal wastewater using clay minerals, Journal of Environmental Science and Health, Part A (2011) 46, 1–11 (A PROJEKT TÉMÁJÁHOZ ÉRINTŐLEGESEN KAPCSOLÓDIK), 2011
Balázs Réti, Krisztián Németh, Zoltán Németh, Károly Mogyorósi, Kata Markó, András Erdőhelyi, András Dombi, Klara Hernadi: Photocatalytic measurements of TiO2/MWCNT catalysts having different coverage, Physica Status Solidi B (accepted manuscript), 2011
Zs. Pap, V. Danciu, Zs. Cegléd, Á. Kukovecz, A. Oszkó, A. Dombi, K. Mogyorósi: The influence of rapid heat treatment in still air on the photocatalytic activity of titania photocatalysts for phenol and monuron degradation, Applied Catalysis B: Environmental 101 (2011) 461–470, 2011
Gábor Veréb, László Manczinger, András Dombi, Károly Mogyorósi: Photocatalytic Performance of Different Bare,Metal and Non-Metal Doped and NobleMetal Deposited Photocatalysts for Phenol Degradation and Bacteria Deactivation under Visi, International Conference on Photocatalytic and Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air, Soil and Surfaces, July 4-8, 2011, Gdansk Technical University, 2011
Zs. Pap, É. Karácsonyi, Zs. Cegléd, A. Dombi, V. Danciu, I.C. Popescu, L. Baia, A. Oszkó, K. Mogyorósi: Dynamic Changes on the Surface During the Calcination of Rapid Heat Treated TiO2 Photocatalysts (poster presentation), International Conference on Photocatalytic and Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air, Soil and Surfaces, July 4-8, 2011, Gdansk Technical University, 2011
Á. Kmetykó, A. Dombi, and K. Mogyorósi: Comparison of different sized Au nanoparticles deposited TiO2 photocatalysts for H2 production (poster presentation), 12th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2011), 2011
Gábor Veréb, László Manczinger, András Dombi, Károly Mogyorósi: Comparative study of disinfection and phenol degradation on different bare and doped titanium dioxide photocatalysts using visible light irradiation (oral presentation), 12th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2011), 2011
Veréb Gábor, Manczinger László, Dombi András, Mogyorósi Károly: Fertőtlenítés és szennyezőanyag lebontás látható fénnyel gerjesztett fotokatalizátorokkal, X. Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Konferencia, Sümeg, Magyarország, 2011. október 5-7. (előadás), 2011
Dombi András, Kmetykó Ákos, Mogyorósi Károly, Pap Zsolt, Vajda Krisztina, Veréb Gábor: Titán-dioxid nanorészecskék fotokatalitikus alkalmazása vízkezelési eljárásokban, X. Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Konferencia, 2011
Kmetykó Ákos, Mogyorósi Károly, Dombi András: KÜLÖNBÖZŐ MÉRETŰ ARANY NANORÉSZECSKÉKKEL MÓDOSÍTOTT TIO2 FOTOKATALIZÁTOROK VIZSGÁLATA ÉS ALKALMAZÁSA HIDROGÉNFEJLESZTÉSRE, X. Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Konferencia Sümeg, Magyarország, 2011. október 5-7. (előadás), 2011
Gábor Veréb, Zsolt Pap, Ákos Kmetykó Krisztina Vajda, Klára Hernádi, András Dombi, Károly Mogyorósi, Monica Ihos, Dimitrie Botau, Florica Manea: Different photocatalytic approaches for water purification with suspended and fixed titanium dioxide particles, Workshop on “Optimization of Cost Effective and Environmentally Friendly Procedures for Treatment of Regional Water Resources”, December 1-2, 2011, Szeged, Hungary, 2011
Zsolt Pap, Éva Karácsony, Zsuzsanna Cegléd, Lucian Baia, Monica Baia, András Dombi, Albert Oszkó, Virginia Danciu, Károly Mogyorósi: The influence of oxygen forms on the activity of titania photocatalysts, Workshop on “Optimization of Cost Effective and Environmentally Friendly Procedures for Treatment of Regional Water Resources”, December 1-2, 2011, Szeged, Hungary, 2011
Gábor Veréb, László Manczinger, Andrzej Sienkiewicz, László Forró, András Dombi, Károly Mogyorósi, Monica Ihos, Dimitrie Botau, Florica Manea: Decomposition of organic compounds and disinfection processes by heterogeneous photocatalysis, Workshop on “Optimization of Cost Effective and Environmentally Friendly Procedures for Treatment of Regional Water Resources”, December 1-2, 2011, Szeged, Hungary, 2011
Krisztina Vajda, Karoly Mogyorosi, Andras Dombi, Klara Hernadi, Zoltan Nemeth, Laszlo Forro: Photocatalytic activity of TiO2/SWCNT and TiO2/MWCNT composites with different carbon nanotube content, XXVth International Winterschool on ELECTRONIC PROPERTIES of NOVEL MATERIALS Kirchberg, Austria, Febr 26 – March 06 2011 (poster presentation), 2011
Zs. Pap, É. Karácsonyi, Zs. Cegléd, A. Dombi, V. Danciu, I.C. Popescu, L. Baia, A. Oszkó, K. Mogyorósi: Dynamic changes on the surface during the calcination of rapid heat treated TiO2 photocatalysts, Applied Catalysis B: Environmental 111– 112 (2012) 595– 604, 2012
G. Veréb, Z. Ambrus, Zs. Pap, Á. Kmetykó, A. Dombi, V. Danciu, A. Cheesman, K. Mogyorósi: Comparative study on UV and visible light sensitive bare and doped titanium dioxide photocatalysts for the decomposition of environmental pollutants in water, Applied Catalysis A: General 417– 418 (2012) 26– 36, 2012
Zs. Pap, L.Baia, K. Mogyorósi, A. Dombi, A. Oszkó, V. Danciu: Correlating the visible light photoactivity of N doped TiO2 with brookite particle size and bridged - nitro surface species, Catalysis Communications Volume 17, 5 January 2012, Pages 1-7, 2012
G. Veréb, L. Manczinger, A. Oszkó, A. Sienkiewicz, L. Forró, K. Mogyorósi*, A. Dombi, K. Hernádi: Highly efficient bacteria inactivation and phenol degradation by visible light irradiated iodine doped TiO2, Applied Catalysis B: Environmental, accepted manuscript (2012), 2012
G. Veréb, L. Manczinger, G. Bozsó, A. Sienkiewicz, L. Forró, K. Mogyorósi*, K. Hernádi, A. Dombi: Comparison of the photocatalytic efficiencies of bare and doped rutile and anatase TiO2 photocatalysts under visible light for phenol degradation and E.coli inactivation, Applied Catalysis B: Environmental, accepted manuscript (2012), 2012
Zsolt Pap, Eva Karacsonyi, Lucian Baia, Lucian Cristian Pop, Virginia Danciu, Klara Hernadi, Karoly Mogyorosi, Andras Dombi: TiO2/WO3/Au/MWCNT composite materials for photocatalytic hydrogen production: advantages and draw backs, Phys. Status Solidi B, accepted manuscript (2012), 2012
É. Karácsonyi, L. Baia, A. Dombi, V. Danciu, K. Mogyorósi, L. C. Pop, G. Kovács, V. Coșoveanu, A. Vulpoi, S. Simon, Zs. Pap: The photocatalytic activity of TiO2/WO3/noble metal (Au or Pt) nanoarchitectures obtained by selective photodeposition, Catalysis Today, accepted manuscript (2012), 2012
Zsolt Pap, Eva Karacsonyi, Lucian Baia, Lucian Pop, Virginia Danciu, Klara Hernadi, Karoly Mogyorosi, Andras Dombi: TiO2/WO3/Au/CNT composite materials for photocatalytic hydrogen production, Kirchberg-2012; 26th International Winterschool on Electronic Properties of Novel Materials (IWEPNM 2012), 2012
K. Mogyorósi, Á. Kmetykó, V. Gerse, K. Hernádi, A. Dombi: Hydrogen production with TiO2 photocatalysts modified by Pt nanoparticles in different sizes (poster presentation), The Energy and Materials Research Conference; EMR2012, Torremolinos, Spain; 20-22 of June 2012, 2012
Zs. Pap, É. Karácsonyi, A. Dombi, V. Danciu, K. Mogyorósi, L. C. Pop, V. Cosoveanu, A. Vulpoi, L. Baia: Noble metal deposited TiO2/WO3 composite photocatalysts for hydrogen production: the role of the localization of the gold or platinum nanoparticles (poster presentation), The Energy and Materials Research Conference; EMR2012, Torremolinos, Spain; 20-22 of June 2012, 2012
K. Mogyorósi, Á. Kmetykó, K. Hernádi, A. Dombi: Optimization of the synthesis method and gold nanoparticle size of TiO2-Au photocatalysts for hydrogen production (oral presentation), The Energy and Materials Research Conference; EMR2012, Torremolinos, Spain; 20-22 of June 2012, 2012
vissza »