Ritka öröklött verzékenységek molekuláris elemzése, a rendellenesseégek strukturális, funkcionális következményei  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
78386
típus K
Vezető kutató Muszbek László
magyar cím Ritka öröklött verzékenységek molekuláris elemzése, a rendellenesseégek strukturális, funkcionális következményei
Angol cím Molecular analysis of rare inherited bleeding disorders, and their structural-functional consequences
magyar kulcsszavak ritka betegségek, öröklött betegség, vérzékenység, molekuláris genetikai diagnosztika, thrombocyta, véralvadás
angol kulcsszavak rare diseases, inherited diseases, bleeding disorders, molecular genetic diagnostics, platelets, blood coagulation
megadott besorolás
Hematológia, immunológia, trombózis, fertőző betegségek (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)90 %
Ortelius tudományág: Hematológia
Közegészségtan, egészségügyi szolgáltatások, környezetegészségügy, foglalkozásegészségügy, epidemiológia, orvosi etika (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)10 %
Ortelius tudományág: Hematológia
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet, Klinikai Labóratóriumi Kutató Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Bagoly Zsuzsa
Bereczky Zsuzsanna
Boda Zoltán
Fazakas Ferenc
Hársfalvi Jolán
Ilonczai Péter
Katona Éva
Kerényi Adrienne
Kiss Csongor
Komáromi István
Kovács Emese Gyöngyvér
Pfliegler György
Schlammadinger Ágota
Tóth László
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2013-03-31
aktuális összeg (MFt) 39.244
FTE (kutatóév egyenérték) 10.58
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázatban a Központunkban már korábban diagnosztizált, ill. a projekt időtartama alatt diagnosztizálandó vérzékenységgel járó ritka betegségek (rare bleeding disorder=RBD) tudományos vizsgálatát tervezzük. A betegek első csoportjában, a még nem ismert kóros fehérje és/vagy a betegségért felelős mutáció azonosítására kerül sor (thromboxane A2 szignalizációs defektus, Glanzmann thrombasthenia, ADP receptor defektus, faktor XIII deficiencia). Ezekben az esetekben ill. azokban, ahol a genetikai diagnózis már ismert (faktor V és faktor VII deficienciák) elvégezzük a mutációk következményeinek mRNS és fehérje szintű analízisét. A vizsgálatok magukban foglalják a mutáns fehérjék expresszióját emlős sejtekben, intracelluláris eloszlásuk és érésük vizsgálatát, degradációjuk és szekréciós kapacitásuk megismerését. A mutációk strukturális-funkcionális következményeit molekula modellezéssel és modern biokémiai módszerekkel is vizsgáljuk.
A project célja:
- új ismeretek szerzése az egyes RBD-k fenotípusáról és genotípusáról, és a fenotípus-genotípus összefüggésekről,
- az RBD-k területén új tapasztalat szerzésével elősegíteni pontos diagnosztikai és korrekt terápiás eljárások kialakítását,
- új információk felismerése az RBD-k pathogenezisével és pathomechanizmusával kapcsolatban,
- új ismeretek szerzése az RBD-kben szerepet játszó fehérjék tulajdonságaival (struktúra, funkció, intracelluláris eloszlás, szekréció és degradáció) kapcsolatosan.
angol összefoglaló
Rare bleeding disorders (RBDs) already diagnosed in our Center and RBDs that will be diagnosed during the time span of the project are planned to be involved in the study. In the first group of patients, if not known, the defect protein and/or the causative mutation will be identified (patient with thromboxane A2 signalization defect, Glanzmann thrombasthenia, ADP receptor defect, factor XIII deficiency). These cases, and cases with already established molecular genetic diagnosis (factor V and factor VII deficiencies) will be analyzed to explore the consequences of the mutations at mRNA and protein level. Investigations will include expression of mutant proteins in mammalian cells, monitoring their intracellular trafficking, degradation and their ability/inability to get secreted. The structural-functional alterations introduced by the mutation will also be tested by molecular modeling and sophisticated biochemical techniques.
The aim of the project is:
- to obtain new pieces of information on the phenotypic and genetic features of individual RBDs and to study phenotype-genotype interrelations,
- by gaining more experience with RBDs to promote their diagnosis and therapy,
- to provide new information on the pathogenesis and pathomechanism of RBDs,
- to extend the knowledge on the structure, function, intracellular trafficking, secretion and degradation of proteins involved in RBDs.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
1. Új heterozigóta formában vérzékenységet okozó V-ös faktor (FV) mutáció felfedezése és strukturális következményeinek leírása. 2. Új irányelvek és algoritmus kidolgozása a XIII-as faktor (FXIII) diagnosztikájára. 3. Két gyermeknél súlyos vérzékenységet okozó új FXIII A alegység mutációk (c.1112+2T>C és c.215 delA) leírása, a laboratóriumi és klinikai tünetek elemzésével. 4. A trombociták specifikus mRNA koncentrációjának meghatározására használható referencia gének megállapítása. 5. FXIII aktivitás meghatározás módosítása, érzékenyebbé tétele. 6. Két új FX mutáció (p.T272M és p.W347L) okozta súlyos vérzékenységben szenvedő kettős heterozigóta beteg elemzése. A mutáns fehérjék expressziója emlős sejtben, a kóros faktorok sejten belüli sorsának elemzése és a mutációk okozta szerkezeti változások felderítése. 7. Új módszer kidolgozása a P2Y12 ADP receptor út tesztelésére, (A módszer. a clopidogrel terápia monitorozására is alkalmas.) 8. Új módszer kidolgozása a tromboxán A2 képződésért felelős útvonal tesztelésére. 9. A glikoprotein IIIa-t kódoló génben új, a citoplazmatikus régió trunkációját eredményező p.Arg724Stop mutáció okozta variáns Glanzmann thrombasthenia leírása, és e mutáció prenatális diagnosztikája. 10. Algoritmus kidolgozása antitrombin (AT) deficienciák diagnosztikájára. 11. A heparin kötő hely defektusa által okozott AT deficienciát csak az aktív X-es faktor gátlásán alapuló teszt mutatja ki megbízhatóan (a trombin gátláson alapuló teszt nem).
kutatási eredmények (angolul)
1. Description of a novel factor V (FV) mutation and its structural consequences that causes bleeding diathesis in heterozygous form. 2. Construction of new guideline and algorithm for the diagnosis of FXIII deficiency. 3. Description of two novel FXIII A subunit gene mutations in (c.1112+2T>C, c.215 delA) in two severe bleeders. Analysis of clinical and laboratory data. 4. Establishment of reference genes for the determination of specific mRNA in platelets. 5. Modification of FXIII activity assay to increase its sensitivity. 6. Clinical and laboratory analysis of a severe FX deficiency case caused by two novel mutations (p.T272M és p.W347L). Expression of mutant proteins in mammalian cells, monitoring their intracellular fate. Elaboration of changes in the protein structure. 7. Development of new method for testing the P2Y12 ADP receptor signalization pathway, (It can also be used for monitoring clopidogrel therapy.) 8. Development of new method for testing the thromboxane A2 production pathway. 9. Description of a variant Glanzmann thrombasthenia caused by a novel mutation (p.Arg724Stop) in the platelet glycoprotein IIIa gene. The mutation tleads to a protein truncated in the cytoplasmic domain. Prenatal diagnosis of the mutation. 10. Construction of a new algorithm for the diagnosis of antithrombin (AT) deficiencies. 11. Demonstration of the superiority of anti-FXa assay over anti-FIIa assay in detecting AT deficiency caused by heparin binding site defect.
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Karimi M, Bereczky Z, Cohan N, Muszbek L: Factor XIII deficiency: clinical manifestations and laboratory diagnostics, Semin Thromb Haemost 35: 426-38, 2009
Kovács KB, Tisza B, Komáromi I, Muszbek L, Bereczky Z: Inherited Factor V deficiency associated with a novel heterozygous missense mutation (p.G493R) in a patient with excessive surgical bleeding, Thromb Haemost 102: 787-9, 2009
Bagoly Z, Fazakas F, Marosi A, Török O, Bereczky Z, Haramura G, Tóth J, Kappelmayer J, Muszbek L: Variant type Glanzmann thrombasthenia caused by homozygous p.724R>X mutation in β3 integrin, Thromb Res 125: 427-31, 2010
Bereczky Z, Kovács KB, Muszbek L: Protein C and Protein S deficiencies; similarities and differences between two brothers playing in the same game, Clin Chem Lab Med 48 (Suppl 1): S53-S66, 2010
Muszbek L, Bereczky Z, Kovács B, Komáromi I.: Antithrombin deficiency and its laboratory diagnostics, Clin Chem Lab Med 48 (Suppl 1): S67-S78, 2010
Köhler HP, Ichinose A, Seitz R, Ariens RAS, Muszbek L.: Diagnosis and classification of factor XIII deficiencies, J Thromb Haemost 9: 1404-6, 2011
Muszbek L, Bagoly Z, Cairo A, Peyvandi F.: Novel aspects of factor XIII deficiency, Curr Opin Hematol 18: 366-72, 2011
Katona E, Pénzes K, Molnar E, Muszbek L,: Measurement of factor XIII activity in plasma, Clin Chem Lab Med 50: 1191-1202, 2011
Zsóri K., Muszbek L., Csiki Z., Shemirani A. H.: Validation of reference genes for the determination of platelet transcript level in healthy individuals and in patients with the history of Myocardial Infarction, Int J Mol Sci 14: 3456-66, 2013
Kovács EG; Katona E, Bereczky Z, Homoródi N, Balogh L, Tóth E, Péterfy H, Kiss RG, Édes I, Muszbek L.: New direct and indirect methods for the detection of cyclooxygenase 1 acetylation by aspririn; the lack of aspirin resistance among healthy individuals, Thromb Res 131: 320-24, 2013
Kovács B, Bereczky Z., Oláh Z, Gindele R., Kerényi A., Gindele R., Selmeczi A., Boda Z., Muszbek L.: The superiority of anti-FXa assay over anti-FIIa assay in detecting heparin binding site antithrombin deficiency, Am J Clin Pathol; Accepted, 2013
Bagoly Z., Sarkady F., Magyar T., Kappelmayer J., Pongrácz E., Csiba L., Muszbek L.: Comparison of a new P2Y12 receptor specific platelet aggregation test with other laboratory methods in stroke patients on Clopidogrel monotherapy, Plos One; Accepted, 2013
Katona E., Muszbek L., Devreese K., Kovács K., Bereczky Z., Jonker M., Shemirani A.H., Ermens A. ,: Factor XIII deficiency: complete phenotypic characterization of two cases with novel causative mutations, Haemophilia - Submitted, 2013

 

Projekt eseményei

 
2011-09-14 11:47:40
Résztvevők változása
vissza »